Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Z historie naší obce

 

Zájezdní hostinec
Tato budova byla postavena k tomuto účelu. Kdo ji postavil se neví, ale na trámu v podkroví byl nalezen letopočet 1840. Budova byla původně samostatná. Pozdější přestavbou byla zdí spojena s přilehlou stodolou. A to do celku s uzavřeným dvorem a dvěma bránami. V té samé době byla zřejmě postavena i úzká stavba s udírnou. Ještě v první polovině 20.století, zde byla porážka a v hospodě se prodávalo maso a uzenina (asi do roku 1945). Při opravách salonku byl za zdí salonku objeven šikmý prostor ( asi jeden metr), kde je vidět venkovní zeď přilehlé stodoly se zazděnými okny. Pod udírnou je ve sklípku malá studna.

Sklepy
Do roku 1960 byl v hospoděvýčepní pult na levé straně a v podlaze byl poklop s tajným vchodem do sklepů. Sklepy pod hospodou byly rovněž postaveny přímo k účelům hostince. Byla zde vinárna s krásnými malbami, zdobenými hrozny vinné révy a vtipnými texty jako: “Kdo zde bude hrubě špičkovat, bude vyveden napovrch”. Na levo je regál na ukládání lahví vína. Vinárna má klenuté stropy. Ještě před pěti lety byly nápisy čitelné. Nevhodnými zásahy a neprováděním údržby objektu a zejména vlhkostí, spadla omítka a nápisy zmizely s ní. Malby jsou též nenávratně poškozeny. Zajímavostí těchto sklepů, je druhý sklep, který je přístupný po úzkém schodišti. Pod schodištěm je velká kruhová studna, která je asi 15 metrů hluboká. Je tedy pod úrovní Pertoltického potoka, který teče tunelem pod levou částí hostince. Dalším vchodem postoupíme do sklípku, kde se ukládaly sudy. Je zde také kamenný regál na ukládání lahví. I druhé podlaží bylo zdobeno nápisy a malbami. Ale poškození bylo již v roce 2005 tak rozsáhlé, že se nedaly již rozeznat. Uprostřed schodiště můžeme nad hlavou vidět první točitou větrací štolu. A v druhéms klípku je další štola. Nevhodnými opravami byly provedeny tak rozsáhlé zásahy do odvětrání objektu, že byl osud malebného sklepení jako takového zpečetěn. V dolním sklípku již nápisy nebyly, jen kamenné zdivo bylo ozdobeno kresbou zvýrazňující kameny ve zdích a na stropě.
( Marie Srpová)

DŘEVAŘ - DŘEVAŘI
19.9.2009 byl usazen nově vyrobený kříž. Původní byl osazen na počest pana Stefana Hausmana z Horních Pertoltic ( *1897 + 1957). Pan S. Hausman zahynul při kácení stromu.
A to v části obce - Horní Pertoltice. Nový kříž vyrobil pan Zdeněk Voňka. Jemu také patří naše velké poděkování.Výměnu vlastního kříže uskutečnila paní Marie Srpová- vedoucí muzea obce.

III. ročník poznávacích tras v naší obci
Zpráva o průběhu dne, který byl věnován výročí otevření Muzea obce Pertoltice a poznávacích tras v naší obci.

V sobotu 26.9.2009 oslavilo muzeum obce dvouleté výročí od otevření. Součástí slavnostního dne bylo zpřístupnění stále lákavé expozice „ Pertoltice – ves plná řemesel“. Opět s možností hádat význam různých předmětů, jejich původ i způsob užívání. V průběhu dne byl otevřen též v pořadí již III.ročník poznávacích tras po krásách naší obce. Pro zlepšení orientace byly v obci instalovány nové informační tabule, které vyrobil pan Eda Diviš. Také tyto informační tabule ve spolupráci s našimi pracovníky umístil na patřičná místa.

Nejvíce zájmu bylo bezkonkurenčně věnováno návštěvě patrových sklepů pod místním hostincem. Jedná se o významnou a ojedinělou část zachované historie naší obce. O málo četnou raritu v širokém okolí. Na prohlídku přijeli i členové známého spolku „Patron“, dosti našich spoluobčanů. Zejména si ceníme návštěvy mládeže z kroužku hasičů. Je dobré, že mladí mají zájem o historii naší obce. Nad očekávání se dostavilo velké množství zájemců o historii naší obce, kteří byli z blízkého okolí. Do sklepení se mohlo vstupovat pouze ve skupinách po osmi lidech. Proto se omlouváme , že všichni nemohli tedy slyšet výklad paní Marie Srpové. Pro ty, kteří by snad chtěli informace o sklepeních pod hostincem znát, jsou k dispozici na našich webových stránkách v odkazu „Aktuality“. Věnujeme jim též část dnešního vydání.
Po návštěvě sklepů následoval již nástup na pěší i cyklistický výlet podle připravené trasy. Členové „ Patrona“, a ostatní zájemci se vydali na cestu do Horních Pertoltic. Zde si vyslechli další výklad u nové informační tabule. Další zastávka byla u „Šálkova“ rybníka. Tam se s návštěvníky vedoucí muzea rozloučila a popřála mnoho hezkých zážitků z návštěvy naší krásné obce.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě této akce podíleli. Vzhledem k tomu, že ze skromnosti nechtějí být výslovně uvedeni, činíme tedy alespoň takto.
(Marie Srpová – vedoucí muzea obce)
 

Obec

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.


Pertoltice