Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Návod on-line katalog

Základní pravidla pro práci s on-line katalogem.

Katalog knihovního fondu otevřete pomocí záložky Obecní knihovna On-line:

Pro nabídku knih z obecní knihovny Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněte ZDE.

1. Při vyhledávání podle autora zadejte příjmení, jméno. Pokud neznáte křestní jméno autora, stačí uvést příjmení. U jmen zahraničních autorek používejte tvar bez přípony -ová. Jméno i příjmení lze zadávat i s malými počátečními písmeny. Chcete-li využít slovník autorů, klikněte na odkaz Autor.
2. Při vyhledávání podle názvu stačí zadat začátek názvu hledaného titulu (např. první dvě slova).
3. Při vyhledávání podle klíčového slova vepište výraz, který tematicky charakterizuje obsah hledané knihy, např.: vesmír, životopisy, kočky, atd. Pomoci vám může opět seznam klíčových slov. Získáte ho kliknutím na odkaz Klíčové slovo.
4. Po stisknutí tlačítka Hledej se objeví seznam titulů. Po kliknutí na název vybraného titulu se objeví katalogizační lístek a tabulka s příslušnými údaji o dokumentu a možnosti půjčení. Pokud je kniha půjčena, můžete si ji rezervovat pomocí tlačítka Rezervuj. V kolonce Číslo průkazky vyplňte číslo uvedené na vaší průkazce, do kolonky PIN napište datum narození podle vzoru RRMMDD (např. 7. září 1952 = 520907), nebo PIN, které jste si sami zvolili a nahlásili knihovnici. Stiskem tlačítka Odešli se rezervace potvrdí.

Základní pravidla pro práci se čtenářským kontem

1. Konto čtenáře otevřete pomocí záložky Odkaz pro registrované členy:

Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.

2. Po otevření samostatného okna vyplníte pětimístné číslo průkazky a PIN ve tvaru RRMMDD (rok - měsíc - den narození, např.: (např. 7. září 1952 = 520907) nebo vlastní PIN.
3. Stiskem tlačítka Odešli budete přesměrováni do vašeho čtenářského konta.
4. Prostřednictvím tohoto konta si můžete kontrolovat stav vašich výpůjček, popř. výpůjčku knihy prodloužit. Naleznete zde i seznam rezervací, máte-li nějaké, datum vaší poslední návštěvy i termín, do kterého byste měli zapůjčené knihy vrátit.
5. Odchod ze čtenářského konta se realizuje tlačítkem Odhlásit.

Obec

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Pranostika na akt. den

Svatá Máří vybírá hnízda komáří.


Pertoltice