Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Myslivecké sdružení

Základní informace

Myslivecké sdružení Dolní Pertoltice, které má v současné době 20 členů hospodaří na ploše 1119 ha. Z této výměry je 300ha lesa, 9 ha vodních ploch, 22 ha ostatních ploch, zbytek tvoří pole a trvalé travní porosty. Honitbu má pronajatou od Honebního společenstva Pertoltice ( společenstvo vlastníků pozemků). Hranice honitby jsou v současné době nezměněny již od roku 1993, kdy došlo k transformaci honiteb.

Vodní plocha

V současné době je již téměř každý člen MS zároveň členem Honebního společenstva, čímž je zaručeno dlouhodobé hospodaření se zvěří v regionu jedním subjektem a nehrozí střídání nájemců a s tím spojené špatné hospodaření se zvěří. Honitba Pertoltice zasahuje do katastrů obcí Dolní Pertoltice, Arnoltice, Habartice, Bulovka a Černousy. MS Dolní Pertoltice ve své honitbě hospodaří se zvěří srnčí ( norm. stav 68ks, lov prům. 60ks), černou ( stav nenormován, lov prům. 30ks), dančí ( stav nenormován, lov prům. 3ks ), zaječí ( norm. stav 28ks, lov 0 ks ), bažantí ( 28ks, lov prům. 15ks). Ročně se uloví kolem 60-ti lišek, 10-ti jezevců, 10-ti kun skalních a lesních. Hospodaření se zvěří a její lov je dlouhodobě a pěčlivě připravován mysliveckým hospodářem JUDr. Matulou. Za posledních několik let se výrazně zlepšila kvalita srnčí zvěře, kdy je každoročně loveno několik srnců okolo medailové hranice a průměrná hmotnost zvěře se zvýšila cca o 30%. Stavy bažantí zvěře se zvětšily na tolik, že je možno konat každoročně jeden hon, aniž by se výrazně zasáhlo do populace.

V honitbě se dále trvale vyskytuje psík mývalovitý, koroptev, křepelka, sojka, krkavec a pestré zastoupení pernatých dravců a sov, včetně chráněného výra velkého.
MS Dolní Pertoltice spravuje cca 130 krmných a loveckých zařízení po celé honitbě, včetně mysliveckého sídla v Hájích.
V obci Dolní Pertoltice se stará člen MS, pan Voňka o mysliveckou nástěnku, kde informuje občany o dění v revíru, jako je např. vakcinace lišek proti vzteklině.

Posed

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

Pranostika na akt. den

Potí-li se Domicila, bude Marek chodit v kožiše.


Pertoltice