Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Myslivecké sdružení

Základní informace

Myslivecké sdružení Dolní Pertoltice, které má v současné době 20 členů hospodaří na ploše 1119 ha. Z této výměry je 300ha lesa, 9 ha vodních ploch, 22 ha ostatních ploch, zbytek tvoří pole a trvalé travní porosty. Honitbu má pronajatou od Honebního společenstva Pertoltice ( společenstvo vlastníků pozemků). Hranice honitby jsou v současné době nezměněny již od roku 1993, kdy došlo k transformaci honiteb.

Vodní plocha

V současné době je již téměř každý člen MS zároveň členem Honebního společenstva, čímž je zaručeno dlouhodobé hospodaření se zvěří v regionu jedním subjektem a nehrozí střídání nájemců a s tím spojené špatné hospodaření se zvěří. Honitba Pertoltice zasahuje do katastrů obcí Dolní Pertoltice, Arnoltice, Habartice, Bulovka a Černousy. MS Dolní Pertoltice ve své honitbě hospodaří se zvěří srnčí ( norm. stav 68ks, lov prům. 60ks), černou ( stav nenormován, lov prům. 30ks), dančí ( stav nenormován, lov prům. 3ks ), zaječí ( norm. stav 28ks, lov 0 ks ), bažantí ( 28ks, lov prům. 15ks). Ročně se uloví kolem 60-ti lišek, 10-ti jezevců, 10-ti kun skalních a lesních. Hospodaření se zvěří a její lov je dlouhodobě a pěčlivě připravován mysliveckým hospodářem JUDr. Matulou. Za posledních několik let se výrazně zlepšila kvalita srnčí zvěře, kdy je každoročně loveno několik srnců okolo medailové hranice a průměrná hmotnost zvěře se zvýšila cca o 30%. Stavy bažantí zvěře se zvětšily na tolik, že je možno konat každoročně jeden hon, aniž by se výrazně zasáhlo do populace.

V honitbě se dále trvale vyskytuje psík mývalovitý, koroptev, křepelka, sojka, krkavec a pestré zastoupení pernatých dravců a sov, včetně chráněného výra velkého.
MS Dolní Pertoltice spravuje cca 130 krmných a loveckých zařízení po celé honitbě, včetně mysliveckého sídla v Hájích.
V obci Dolní Pertoltice se stará člen MS, pan Voňka o mysliveckou nástěnku, kde informuje občany o dění v revíru, jako je např. vakcinace lišek proti vzteklině.

Posed

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Slunce peče - déšť poteče.

Pranostika na akt. den

Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.


Pertoltice