Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Po stopách řemesel v pohraničí ve vztahu k naší

Obec Pertoltice byla od svého založení až dodnes obcí pouze zemědělskou. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, v menší míře lesnictvím a drobnými řemesly. V dobách svého rozkvětu zde žilo více jak 1000 lidí. Stejně na tom byly i malé obce v okolí jako Filipovka, Saň, Háje apod. Jen malá část lidí docházela do továrny ve Višňové a v okolí. Z „ADRSBUCHŮ“ od roku 1905 do roku 1935 se dovídáme, jakými řemesly se lidé živili. Toto složení řemesel bylo aktuální 1-rolnice, 2 – tovární dělník, 3 - pokrývač, 4 - dělník, 5 - rolník, 6 - vdova po cestáři, 7 - tesař, 8 – výměnkář, 9 – zemědělský dělník, 10 – natěrač, 11 – dělnice, 12 – hospodyně, 13 – truhlář, 14 – zedník, 15 – cestář, 16 – pomocnice v domácnosti, 17 – tovární dělnice, 18- řeznický pomocník, 19- lesní dělník, 20 - pan domácí, 21 – truhlářský pomocník, 22 – sestra charity, 23 – řídící učitel, 24 – pasíř, 25 - statkář, 26 – malíř, 27 – pekařský pomocník, 28 – montér, 29 – kočí, 30 – kovář, 31 – obuvník, 32 – mlynář, 33 – pekař, 34 – soukromnice, 35 – zámečník, 36 – soukromník, 37 – řezník, 38 – majitel hostince, 39 – tesař, 40 – zemědělská pomocnice, 41 – zámečnický pomocník, 42 – výměnkářka, 43 – malířský pomocník, 44 - bednář, 45 – bednář vyrábějící sudy, 46 – polní zahradník, 47 – hospodský,48 – šafář, 49 – chalupník, 50 – clam-gallasovský dvůr, 51 – tkadlec, 52 – nádeník, 53 – kramář,54 – trafikant, 55 – podkovář,56 – obchodník, s dobytkem, 57 – obchodník se dřevem, 58 - obchodník s máslem, 59 – hajný, 60 – hospodářka, 61 – porodní bába, 62 – podomní obchodnice, 63 – ruční tkadlec, 64 – stavitel, 65 – nádenice, 66 – zemědělský dělník, 67 – paní domácí, 68 – majitelka hospodářství nebo hostince,69 – majitelka zahrady nebo sadu, 70 – tkadlec za mzdu, 71 – obecní radní, 72 - kapelník, 73 – výměnkový sedlák, 74 – bývalý hostinský, 75 – hostinec, 76 - řeznictví, 77 – polní zahradnice, 78 – panský hajný, 79 – chalupnice, 80 – polní hospodář, 81 – vdova, 82 – kolář, 83 – kostelník, 84 – obchodník s lučním hospodářstvím, 88 – řídící učitel na nár0dní škole, 89 – selka, 90 – obecní představený, 91 – náčelník hasičů, 92 – drvoštěp, 93 - krejčí, 94 – studnař, 95 – tkalcovský mistr, 96 – drenážista, 97 – obecní policajt, 98 – železniční dělník, 99 – kovářský pomocník, 100 – obchodnice, 101 - škopkař, 102 - pekařství, 103 - učitel, 104 – provozní montér, 105 – pomocník v domácnosti, 106 – majitel mandlu, 107 – hospodská, 108 – nájemce hospodářství, 109 – holič.
Horní a Dolní Pertoltice bývaly samostatné obce se starostou a školou, společné měly spolky a kostel. Později byla společná i škola a starosta. Z „ ADRSBUCHŮ“ víme, že zde byl : 1 – mužský pěvecký spolek s názvem „SÄNGERLUST“ 2 – spolek vysloužilých vojáků – cvičitelský sportovní spolek a veteráni 3 – dobrovolní hasiči 4 - místní skupina německé zemědělské mládeže 5 – spolek katolických žen 6 - mužský pěvecký sbor 7 - spolek (spořitelů) – SPOŘITELNA SPOLKOVÁ . Po roce 1945 zde byly ještě v provozu mandl a společná prádelna, pánský holič, švec – který zároveň vyučoval děti na hudební nástroje, dvě kovárny, pekárna, prodejna zeleniny a zelí čerstvého i kysaného, porodní bába, krejčí, švadlena, prodej masa a uzenin při hospodě, truhlář, kolář, koloniál, prodej mléčných výrobků, trafika a divadelní spolek založený již dosídlenci. Krátce i Junák a Juvena.V současnosti se řemeslem přímo nezabývá nikdo. Je zde jen soukromá prodejna potravin. Shrneme-li vývoj řemesel, je jednoznačný. Obyvatelé z 99 % za prací dojíždí. S poklesem počtu obyvatel zmizela i řemesla. Obec i nadále zůstává zemědělská. Ze soukromých hospodářů jsou tu jen dva. Při procházce obcí můžeme vidět množství výstavných statků, které ale dnes slouží k rekreaci. Je to doklad, kolik bohatých sedláků zde hospodařilo a dalo tak práci spoustě lidí a řemeslné výrobě.

( zpracováno na základě materiálů kronikářky naší obce)

Obec

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.

Pranostika na akt. den

Na Saturnina skučí meluzína.


Pertoltice