Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Po stopách řemesel v pohraničí ve vztahu k naší

Obec Pertoltice byla od svého založení až dodnes obcí pouze zemědělskou. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, v menší míře lesnictvím a drobnými řemesly. V dobách svého rozkvětu zde žilo více jak 1000 lidí. Stejně na tom byly i malé obce v okolí jako Filipovka, Saň, Háje apod. Jen malá část lidí docházela do továrny ve Višňové a v okolí. Z „ADRSBUCHŮ“ od roku 1905 do roku 1935 se dovídáme, jakými řemesly se lidé živili. Toto složení řemesel bylo aktuální 1-rolnice, 2 – tovární dělník, 3 - pokrývač, 4 - dělník, 5 - rolník, 6 - vdova po cestáři, 7 - tesař, 8 – výměnkář, 9 – zemědělský dělník, 10 – natěrač, 11 – dělnice, 12 – hospodyně, 13 – truhlář, 14 – zedník, 15 – cestář, 16 – pomocnice v domácnosti, 17 – tovární dělnice, 18- řeznický pomocník, 19- lesní dělník, 20 - pan domácí, 21 – truhlářský pomocník, 22 – sestra charity, 23 – řídící učitel, 24 – pasíř, 25 - statkář, 26 – malíř, 27 – pekařský pomocník, 28 – montér, 29 – kočí, 30 – kovář, 31 – obuvník, 32 – mlynář, 33 – pekař, 34 – soukromnice, 35 – zámečník, 36 – soukromník, 37 – řezník, 38 – majitel hostince, 39 – tesař, 40 – zemědělská pomocnice, 41 – zámečnický pomocník, 42 – výměnkářka, 43 – malířský pomocník, 44 - bednář, 45 – bednář vyrábějící sudy, 46 – polní zahradník, 47 – hospodský,48 – šafář, 49 – chalupník, 50 – clam-gallasovský dvůr, 51 – tkadlec, 52 – nádeník, 53 – kramář,54 – trafikant, 55 – podkovář,56 – obchodník, s dobytkem, 57 – obchodník se dřevem, 58 - obchodník s máslem, 59 – hajný, 60 – hospodářka, 61 – porodní bába, 62 – podomní obchodnice, 63 – ruční tkadlec, 64 – stavitel, 65 – nádenice, 66 – zemědělský dělník, 67 – paní domácí, 68 – majitelka hospodářství nebo hostince,69 – majitelka zahrady nebo sadu, 70 – tkadlec za mzdu, 71 – obecní radní, 72 - kapelník, 73 – výměnkový sedlák, 74 – bývalý hostinský, 75 – hostinec, 76 - řeznictví, 77 – polní zahradnice, 78 – panský hajný, 79 – chalupnice, 80 – polní hospodář, 81 – vdova, 82 – kolář, 83 – kostelník, 84 – obchodník s lučním hospodářstvím, 88 – řídící učitel na nár0dní škole, 89 – selka, 90 – obecní představený, 91 – náčelník hasičů, 92 – drvoštěp, 93 - krejčí, 94 – studnař, 95 – tkalcovský mistr, 96 – drenážista, 97 – obecní policajt, 98 – železniční dělník, 99 – kovářský pomocník, 100 – obchodnice, 101 - škopkař, 102 - pekařství, 103 - učitel, 104 – provozní montér, 105 – pomocník v domácnosti, 106 – majitel mandlu, 107 – hospodská, 108 – nájemce hospodářství, 109 – holič.
Horní a Dolní Pertoltice bývaly samostatné obce se starostou a školou, společné měly spolky a kostel. Později byla společná i škola a starosta. Z „ ADRSBUCHŮ“ víme, že zde byl : 1 – mužský pěvecký spolek s názvem „SÄNGERLUST“ 2 – spolek vysloužilých vojáků – cvičitelský sportovní spolek a veteráni 3 – dobrovolní hasiči 4 - místní skupina německé zemědělské mládeže 5 – spolek katolických žen 6 - mužský pěvecký sbor 7 - spolek (spořitelů) – SPOŘITELNA SPOLKOVÁ . Po roce 1945 zde byly ještě v provozu mandl a společná prádelna, pánský holič, švec – který zároveň vyučoval děti na hudební nástroje, dvě kovárny, pekárna, prodejna zeleniny a zelí čerstvého i kysaného, porodní bába, krejčí, švadlena, prodej masa a uzenin při hospodě, truhlář, kolář, koloniál, prodej mléčných výrobků, trafika a divadelní spolek založený již dosídlenci. Krátce i Junák a Juvena.V současnosti se řemeslem přímo nezabývá nikdo. Je zde jen soukromá prodejna potravin. Shrneme-li vývoj řemesel, je jednoznačný. Obyvatelé z 99 % za prací dojíždí. S poklesem počtu obyvatel zmizela i řemesla. Obec i nadále zůstává zemědělská. Ze soukromých hospodářů jsou tu jen dva. Při procházce obcí můžeme vidět množství výstavných statků, které ale dnes slouží k rekreaci. Je to doklad, kolik bohatých sedláků zde hospodařilo a dalo tak práci spoustě lidí a řemeslné výrobě.

( zpracováno na základě materiálů kronikářky naší obce)

Obec

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice