Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Leden 2022

Pertoltická Drbna

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2021 (vp)  příprava podkladů pro inventury majetku, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP – následná opatření, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava podkladů pro akce roku 2022, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, jednání DSO, FVS,a.s., příprava auditu hospodaření obce za rok 2021, jednání ŘSD, projektanti – bezpečný přechod pro chodce, koordinace zimní údržby, příprava nových směrnic a řádů, OZV – odpady, vyúčtování dotací, jednání na FCC – množství odevzdaného odpadu – změny, vážení skutečně odezdaného množství, sleva u skládkování.….jednání s obvodním oddělením Policie ČR – změna okrskáře. Daňové slevy i novinky, vyšší pojistné, přísnější limity u hypoték, ale i větší kontrola zaměstnanců. S novým rokem přichází několik daňových, finančních a právních změn. Přehled toho nejdůležitějšího, co začalo platit úderem silvestrovské půlnoci. V rámci takzvaného rušení superhrubé mzdy, čili snižování daňové sazby, politici rozhodli hned o dvojitém navýšení základní slevy na poplatníka. Na ni má nárok každý, kdo platí daně, a lidem tak snižuje daň z příjmů. Od začátku roku 2021 vzrostla o tři tisíce na částku 27 840 korun ročně. Od 1. ledna 2022 pak dochází k dalšímu navýšení této slevy o další tři tisíce korun, a bude tedy celkově činit 30 840 Kč ročně. Poměrnou část této roční slevy v nové výši 2570 korun tedy uplatní každý zaměstnanec měsíčně, pokud u svého zaměstnavatele podepíše prohlášení poplatníka (známý "růžový formulář"). Na daních oproti roku 2021 tak ušetří měsíčně 250 korun. Z daní si lidé letos odečtou také vyšší slevy na děti. Roční částka daňového zvýhodnění činí u jednoho dítěte stále 15 204 korun, na druhé dítě se ale částka zvýšila o 2916 korun, činí tak 22 320 korun. A na každé další dítě se částka zvýšila o 3636 na 27 840 korun. Od 1. ledna 2022 se valorizují platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců, a to následovně: 1. stupnice: zaměstnanci jinde neuvedení - nevalorizuje se, tarify zůstávají na úrovni let 2020 a 2021 2. stupnice: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - zvýšení o 700 korun 3. stupnice: nelékařští zdravotničtí pracovníci - 2. až 7. platová třída o 700 korun, 8. až 15. platová třída o šest procent 4. stupnice: lékaři a zubní lékaři - o šest procent 5. stupnice: pedagogičtí pracovníci v regionálním školství - o dvě procenta Otcovská Od 1. ledna 2022 se prodlužuje podpůrčí doba (doba poskytování dávky) z jednoho týdne na dva týdny. Prodlužuje se období, v němž může být otcovská poskytována, v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních šesti týdnů života, o dobu hospitalizace. Ošetřovné Od 1. ledna 2022 se již nevyžaduje pro poskytnutí ošetřovného podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých příbuzných - otce, matky, babičky, dědy, syna, dcery, vnuka, vnučky a dále u sourozenců, manželů a jejich rodičů. U dlouhodobého ošetřovného dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny. Ruší se podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osobu v nevyléčitelném stavu. Zavádí se možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče po ukončení hospitalizace do osmi dnů od jejího ukončení. Pomoc pěstounům a mladým lidem v ústavní péči Od nového roku se výrazně zvýší dávky odměny za pěstounskou péči, až o několik tisíc korun měsíčně. Navíc tyto odměny se navázaly na minimální mzdu a životní minimum, budou se tedy i podle nich zvyšovat. V současné době žije v různých ústavních zařízeních stále ještě přes osm tisíc dětí, přičemž počty pěstounů, kteří mohou těmto dětem pomoct, se každoročně snižují. Zároveň budou nově mladí dospělí, kteří odcházejí z ústavní péče, dostávat příspěvek při studiu ve výši 15 tisíc korun měsíčně a stát by jim měl pomoci s hledáním bydlení a zaměstnání. Příspěvek na zvláštní pomůcku Mezi těmi, kterým stát pomáhá s pořízením vozidla, se nově objeví osoby s poruchou autistického spektra. Získají až 200 tisíc korun (podle výše příjmu). Příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na pořízení schodišťové plošiny, stropního zvedacího systému) získají nově osoby s těžkou demencí. Dosud jim tato pomoc poskytována nebyla. Od 1. ledna 2022 vzroste výše minimální mzdy o tisícovku na částku 16 200 korun měsíčně. Tato změna ovlivní i další daňové náležitosti, stejně jako takzvané zaručené mzdy v mnoha dalších profesích. Ty se zvýší u náročných pozic až o dva tisíce korun. Nová minimální mzda také například zvyšuje výši roční slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení, takzvané školkovné. Školkovné sice odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění dítěte v předškolním zařízení, její maximální částku ale ohraničuje výše minimální mzdy. Rodiče si nyní budou moci odečíst z daní až 16 200 korun. Z minimální mzdy se odvozuje i daňové osvobození pravidelně vyplácených důchodů, které jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy ročně, což pro rok 2022 odpovídá částce 583 200 korun za rok. A též hraje minimální mzda roli v možnosti uplatnění daňového bonusu za děti, kdy roční příjem musí dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy. To tedy pro rok 2022 odpovídá částce 97 200 korun. Za rok 2021 to bylo 91 200 korun. Osoby samostatně výdělečně činné si letos připlatí na zdravotním a sociálním pojištění. "Minimální zálohy pro OSVČ poměrně výrazně vzrostou, a to o 487 korun za měsíc. Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění od ledna 2022 činí 2627 Kč. Novou částku je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, tedy nejpozději do 8. února. Nová minimální záloha na sociální pojištění bude činit 2841 korun. Novou zálohu začnou platit OSVČ až od měsíce následujícího po podání přehledu o příjmech a výdajích. Nová výše paušální daně pro živnostníky Poprvé se k paušální dani mohli lidé přihlásit začátkem roku 2021. Ti, kteří už jsou k paušální dani přihlášeni, by měli myslet na změnu trvalého platebního příkazu, protože daň nově činí 5994 korun, tedy o 525 korun víc než v roce 2021. V této částce je zahrnuta záloha na minimální zdravotní pojistné ve výši 2627 korun, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3267 korun a záloha na daň z příjmů ve výši rovných 100 korun. Paušální daň se nevyplatí například zemědělcům a řemeslníkům uplatňujícím osmdesátiprocentní výdajový paušál. Sem spadají například profese, jako jsou kadeřnice, zámečníci, truhláři, řezníci, pekaři, pivovarníci, zlatníci, kováři, zedníci, klempíři, hodináři a opraváři silničních vozidel. Podnikatelům se šedesátiprocentním paušálem se vyplatí tato daň jen v případě, že nemají děti ani manželku a jejich měsíční příjem bude zhruba do 83 tisíc korun. Podle expertů se tak paušální daň vyplatí zejména těm, kteří uplatňují čtyřicetiprocentní paušál. Mezi takové profese spadají takzvaná svobodná povolání, jako jsou advokáti, architekti, lékaři, notáři, odhadci, překladatelé, soudní exekutoři, tlumočníci, veterináři a kupříkladu auditoři. Třicetiprocentní paušál se pak uplatňuje hlavně na příjmy z pronájmu. V příštím roce porostou všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodů se zvýší o 350 korun na 3900 korun, procentní výměra vzroste o 1,3 %. Nad rámec zákonné valorizace se důchody všem zvýší o 300 korun. Od 1. dubna 2022 budou poskytovatelé hypotečních úvěrů, tedy většinou banky, povinně dodržovat limity pro poskytování hypoték, které stanoví Česká národní banka.V současnosti platí pro žadatele o hypotéky jeden úvěrový limit, a ten je navíc jen doporučený. Jedná se o ukazatel určující výši hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti na hodnotu 90 procent. Od dubna bude tento limit 80 procent. Znamená to, že žadatel může dostat úvěr ve výši jen 80 procent ceny nemovitosti, 20 procent musí mít svých. Dále začne od dubna platit limit určující, že velikost celkového dluhu nesmí překročit 8,5násobek ročního příjmu žadatele. A také další limit, který zase říká, že výše ročních splátek úvěru by neměla překročit 45 procent ročního příjmu žadatele.Tyto limity pro poskytování hypoték budou muset všechny banky akceptovat. Platí totiž novela zákona o ČNB, která dává centrální bance větší pravomoci. Zatímco před novelou mohla limity jen doporučovat, nyní je nařizuje. Podle ekonomů se tak zhorší dostupnost vlastnického bydlení pro řadu lidí. Na druhou stranu ovšem limity mají ochránit nízkopříjmové domácnosti před neschopností splácet úvěry. Cena vody vzroste pouze v jednotkách procent Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání 16. prosince 2021 cenu vody (vodné a stočné) pro rok 2022. Cena vody bude od 1. ledna 2022 následující (DPH 10 %): Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 10 % DPH Dodávka pitné vody (vodné) 58,33 64,16 Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 67,33 74,06 Vodné a stočné zdraží pro zákazníky Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. od 1. ledna 2022 od 9 %. „Největší podíl na zvýšení ceny vody má jednoznačně obrovský růst ceny elektrické energie. V příštím roce bude o 187 % vyšší, než letos a to už se musí někde projevit,“ říká ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Ing. Petr Olyšar. Pozor na nezaplacené pokuty!!!! Policisté, celníci a v některých případech i strážníci obecních a městských policií mohou od letošního roku vyžadovat při silniční kontrole zaplacení dříve udělené a neuhrazené pokuty za dopravní přestupek. Pokud řidič na místě dluh nezaplatí, může přijít o registrační značku nebo dostat botičku. Změna má zlepšit vymahatelnost pravomocně uložených pokut, vzkazuje ministerstvo vnitra. Řidiči si od ledna musí dávat větší pozor. Pokud policisté, celníci či strážníci při kontrole vozidla zjistí, že řidič nebo provozovatel vozu nezaplatil dávnou splatnou pravomocně uloženou pokutu za dopravní delikt, mohou nově na místě požadovat její uhrazení. A v případě, že řidič pokutu hotově nebo kartou nezaplatí, můžou mu zadržet registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu nasazením botičky. Global Partner, a.s. Od listopadu vám na území Frýdlantska nabízíme nové sociální služby. První z nich je odborné sociální poradenství, v rámci kterého vám pomůžeme zhodnotit vaše potřeby a nastavit péči tak, aby vám umožnila pobývat co nejdéle doma. Navíc vám můžeme pomoci požádat například o příspěvek na péči, díky němuž lze následně hradit platby spojené s využíváním dalších sociálních služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma po předchozí domluvě, a to buď v kanceláři naší organizace na adrese ČSA 398, Frýdlant, nebo přímo u vás doma. Další poskytovanou službou je osobní asistence, která nabízí podpůrné služby seniorům a lidem se zdravotním nebo kombinovaným postižením. Pracovníci této služby vám pomohou s činnostmi, které sami vzhledem ke svému stavu již nezvládáte. Především se jedná o činnosti spojené s hygienou, zajištěním stravy nebo pomoc při zajištění chodu domácnosti. Tato pomoc je poskytována za úhradu ve výši 130 Kč za hodinu. Pro bližší informace o nabízených službách kontaktujte Mgr. Mariana Svobodu na telefonním čísle 739 286 516. Informace finančního úřadu k podání daně z nemovistosti - nechoďte, volejte, podejte Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2. NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE. Finanční úřad pro Liberecký kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP"). ÚP v Liberci, 1. máje 97, 460 02 Liberec 2 Tel. 485 211 450 nebo 485 211 456 Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo pobytu nenachází v Libereckém kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě vyřizující, volejte 485 211 493 nebo 485 211 214. Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonních číslech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době: Po, St 8:00 - 16:30 Út, Čt 8:00 – 14:30 Pá 8:00 – 13:30, ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022 Poplatníci mající povinnost podat daňové přiznání na rok 2022 k dani z nemovitých věcí v územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, mohou na telefonních číslech v uvedených časech získat informace o povinnosti podat daňové přiznání a domluvit si pomoc s jeho vyplněním a podáním. HASIČI RADÍ OBČANŮM Komu a jak volat v případě mimořádné události Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem mimořádné události, která ohrožuje náš život, zdraví, majetek nebo bezpečnost. Pro nahlášení těchto událostí jsou zřízena tísňová čísla složek integrovaného záchranného systému. Volání na ně je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na tísňová čísla volat, avšak nezapomeňte, že jejich zneužití je trestné! Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory dalších občanů, kteří potřebují pomoc. Jak se tedy zachovat, jak a od koho můžete požadovat pomoc? Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systému, které se vzniklá událost nejvíce týká. Urychlíte tím vyřízení dané situace: • 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečné látky, technická havárie, vyproštění osob atd. • 155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob • 156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd. • 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu atd. • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – všechny složky integrovaného záchranného systému. Při závažnějších mimořádných událostech, potřebujeme-li pomoc více složek, pro cizince možnost hovořit i běžnými světovými jazyky. Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a hovořte srozumitelně. Uveďte: • CO se stalo, popis události (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek), • KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu, včetně města nebo popisu místa události, všímejte si orientačních bodů v okolí (např. obchodní dům a okolí popište), • KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslo telefonu, ze kterého voláte). • Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve (potřebuje např. upřesnit informace o Vámi nahlášené mimořádné události). Nazapomeňte! Štěstí přeje připraveným! autor: kpt. Mgr. Michaela Stará HZS Libereckého kraje Zkontrolujte si řidičský průkaz, letos jich propadá 414 tisíc Víc než 414 tisícům motoristů letos vyprší platnost řidičského příkazu, dalším víc než sto tisícům řidičů skončila platnost dokladu loni a dosud si ho nevyměnili. Loni skončila platnost řidičského průkazu celkem 341 tisícům řidičů. Výměnu řidičského průkazu je možné provést na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností, už tedy nemusíte jít na úřad v místě trvalého bydliště. O výměnu můžete požádat už tři měsíce před skončením jeho platnosti. Počítejte však zároveň s tím, že samotný úřad má na vydání nového dokladu lhůtu 20 dní. O výměnu musíte požádat osobně, zastoupení není možné. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registru obyvatel. Vyzvednutí hotového průkazu je nejlepší osobně, případně vás může zastoupit osoba zmocněná plnou mocí. V rámci běžné lhůty pro vyřízení je výměna řidičského průkazu zdarma. Pokud ovšem řidič požádá o vydání dokladu do 5 dnů, bude ho výměna stát 700 korun. A kdybyste si ho chtěli preventivně vyměnit ještě před tříměsíčním obdobím končící platnosti, zaplatíte úřadu 200 korun. O délce izolací a karantén nařizovaných kvůli covidu-19 jednala vláda Petra Fialy (ODS). Rozhodla o jejich zkrácení na pět dní, změna začne platit v úterý 11. ledna. Karanténa ovšem bude nově povinná i pro očkované, dostanou-li se do rizikového kontaktu s nakaženým. Půjdou do ní i bezpříznakoví lidé s pozitivním antigenním testem, pokud nepodstoupí konfirmační PCR test. Počínaje 17. lednem začne také povinné testování všech zaměstnanců na koronavirus, podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by mělo trvat tři týdny. Kabinet se tímto opatřením snaží bránit prudkému nástupu varianty omikron. Ze zahraničních dat vyplývá, že omikron je nakažlivější než delta, ale do nemocnic míří menší podíl z nich s vážným průběhem nemoci. Podle predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se dá na vrcholu vlny epidemie omikronu očekávat až padesát tisíc nakažených za den a do nemocnic bude přijímáno i devět set pacientů denně. V jeden den by tak mohlo být i sedm tisíc hospitalizovaných. EUC Klinika v liberecké Klášterní ulici sice očkuje proti koronaviru již od dubna loňského roku, nyní však umožňuje jednak navštívit jejich prostory bez registrace. Očkovat se také začíná dvěma druhy vakcíny, a to konkrétně Pfizerem a Modernou. EUC má také v plánu od poloviny ledna spustit PCR testování. Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun. Dotace jsou určeny zejména na zadržování vody v krajině, péči o biotopy a zvířata, prevenci odpadů, ekologickou výchovu, včelařství a nově i podporu zemědělství a lokální produkce. Rozhodnutí krajského zastupitelstva, zda žadatelé uspěli, by mělo být známé do konce června.

Přílohy

1639406653_sb_drbnaprosinec2021

1639406653_sb_drbnaprosinec2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 746,68 kB
Datum vložení: 7. 4. 2022 15:23
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2023 11:40
Autor:

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Červnová bouřka má krátké trvání.


Pertoltice