Obec Pertoltice
ObecPertoltice

SRPEN 2021

Pertoltická drbna

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – příprava pronájmů a prodeje obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání se starosty a starostkami sousedních obcí a jednání Mikroregionu Frýdlantsko, jednání s úřadem práce o problematice pracovníků VPP, příprava podkladů pro aktualizaci pasportu místních komunikací a aktualizaci povodňového plánu obce, problematika CODI 19, opravy majetku obce, školení zaměstnanců, opravy hasičské techniky, údržba zeleně, jednání dozorčí rady FVS,a.s. a DSO Mikroregion Frýdlantsko, přípravné práce na projektech,

AKTUÁLNĚ
V ŘÍJNU JSOU VOLBY! BUDETE MÍT PLATNÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI?

Ověřte si to raději už dnes! Doklady totožnosti jsou dva - občanský průkaz nebo cestovní pas. Alespoň jeden z nich je třeba u voleb předložit. Musí být samozřejmě platný! Na vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu je běžná lhůta 30 dní. Za rychlejší vydání dokladu (do pěti pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny) je třeba si připlatit.

Od 2. srpna 2021 vydávají příslušné úřady nové občanské průkazy s biometrickými údaji
V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, začaly příslušné úřady 2. srpna 2021 vydávat nový typ občanského průkazu s biometrickými údaji. Těmi jsou stejně jako u cestovního pasu jeden otisk prstu z každé ruky a obraz obličeje držitele dokladu. Biometrické údaje jsou uloženy v elektronickém bezkontaktním čipu s vysokým zabezpečením. Případné padělání a nebo zneužití dokladu je tak mnohem těžší.
Hlavním důvodem pro vydávání nových průkazů je implementace evropského nařízení, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti a zjednodušení výkonu práva volného pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Pokud by tento nový právní předpis nebyl přijat, nebylo by možné občanský průkaz používat jako doklad pro cesty do zahraničí.
Dosud platné občanské průkazy budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle však do 3. srpna 2031. Dojde tak postupně k výměně všech dosud vydaných občanských průkazu za nový typ s biometrickými údaji.
(Mgr. David Fátor metodik správních činností - evidence obyvatel, OP a CD)

V areálu bývalé Textilany v Novém Městě pod Smrkem se v neděli 11. července sešlo na padesát brigádníků a vytěžilo dvacet jedna palet cihel. Ty poputují na jižní Moravu, kterou zasáhlo nedávno tornádo.
Právě nedostatek stavebního materiálu představuje jeden z problémů postižené oblasti. Cihly z Frýdlantska tak poslouží například jako stavební materiál pro kostelní věž v obci Hrušky. Za zorganizováním akce stojí iniciativa Po_vichru, která vznikla na podnět obcí a měst Mikroregionu Frýdlantsko.

Není to však jediná pomoc z této oblasti. Například záchranný tým hasičů z Nového Města pod Smrkem a Raspenavy pomáhal v Mikulčicích při obnově sedmi domů, které byly poškozeny tornádem. Pomocnou ruku nabídla v minulosti i prodejna chovatelských potřeb Fajn Zoo ve Frýdlantu.

Obec Pertoltice poslala, prostřednictvím DSO Mikroregion Frýdlantsko na pomoc tornádem postiženým obcím, částku 30.000,-Kč z rozpočtu obce. Dále dárci z řad našich občanů poskytli materiální pomoc (nářadí všeho druhu), v hodnotě 12.000,-Kč.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Varování obyvatelstva

Slyšíte občas zvuk sirény a nevíte, co to znamená nebo co byste měli dělat? Máte pocit, že Vás „houkání“ obtěžuje a že je k ničemu? Pojďme si společně osvětlit význam varování obyvatelstva.
Varování obyvatelstva je prvořadým opatřením ochrany obyvatelstva. Jeho účelem je informování o hrozícím nebezpečí a předání informací o neodkladných opatřeních k zajištění Vašich životů a zdraví. K varování se využívají rotační a elektronické „mluvící“ sirény, místní rozhlasy, mobilní vyhlašovací prostředky (např. mobilní sirény, výstražná rozhlasová zařízení na vozidlech zasahujících složek). Dále může být varování provedeno přímo, varováním občanů příslušníky zasahujících složek a prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.
K varování obyvatelstva slouží jeden varovný signál, a to „Všeobecná výstraha“. Vyhlašuje se kolísavým tónem sirény po dobu 140 s. Kolísavý tón může zaznít 3x po sobě v tříminutových intervalech. U elektronických sirén, místních rozhlasů a mobilních sirén po zaznění všeobecné výstrahy následuje tísňová informace o charakteru ohrožení (např. „Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická havárie“ „Radiační havárie“…). Všeobecná výstraha je vždy pokynem pro ukrytí v budovách a pro získání dalších informací o příčině vyhlášení tohoto varovného signálu.
Další signály, které můžete slyšet, nejsou varovnými signály! Signál „Zkouška sirén“ slouží k ověřování provozuschopnosti varovného systému. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin a je vyhlašována nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén po provedení signálu následuje informace: „Zkouška sirén“. Často pak můžete slyšet signál „Požární poplach“. Ten slouží ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 60 sekund. U elektronické sirény napodobuje zvuk trubky: „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“.
A teď už jen pár rad, jak se chovat po zaznění varovného signálu Všeobecná výstraha:
• Co nejrychleji se ukryjte v budově (i tehdy, když jedete autem, zastavte a vyhledejte úkryt).
• Dejte přednost místnostem ve vyšších patrech, nezdržujte se ve sklepních prostorech.
• Uzavřete dveře a okna, vypněte větrání či klimatizaci, utěsněte ventilační otvory a prostory pod okny a dveřmi, např. použitím izolační pásky nebo deky.
• Nezdržujte se v blízkosti oken.
• Nezatěžujte zbytečně telefonní linky
• Poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.
• Zapněte si rádio nebo televizi a sledujte další informace.
• Dbejte pokynů příslušníků zasahujících složek.
• Bez pokynu neopouštějte úkryt.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

VÝZVA K ÚČASTI NA ŘÍJNOVÝCH VOLBÁCH
Vážení obyvatelé Pertoltic,
blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou pro nás – obyvatele Libereckého kraje – příležitostí ukázat, zda chcete pomoci sobě, svému kraji, i svému státu. Sami účastí ve volbách získáte pocit, že jste udělali vše, co jste mohli, Libereckému kraji tak umožníte získat vyšší počet poslaneckých mandátů, a náš stát bude mít šanci fungovat lépe a pružněji.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 totiž získal Liberecký kraj celkem jen 8 poslaneckých mandátů, protože naše volební účast byla v těchto volbách velmi nízká – nevolilo téměř 140 tis. oprávněných voličů. Při vyšší volební účasti by náš kraj tehdy mohl dostat až 14 poslaneckých mandátů. Ve vaší obci k volební urně přišlo méně než polovina oprávněných voličů.
Pokud by se nám letos v říjnu společnými silami podařilo zvednout volební účast nad celostátní průměr, mohl by náš kraj získat podstatně více poslaneckých mandátů. Je důležité, aby kraj získal co nejvíce mandátů pro poslance, ať už z kterékoli části spektra volebních stran – jsme přesvědčeni, že tito poslanci budou hájit zájmy kraje, v němž byli zvoleni.

Projektem PLNÁ URNA se my, ze spolku RADOSTI, pokoušíme nestranně navýšit volební účast při říjnových volbách. Neděláme tedy žádnou volební kampaň! I proto náš záměr získal záštitu hejtmana. Chcete-li se o tom přesvědčit, podívejte se na web www.plnaurna.cz.
O součinnost se obracíme i na všechna obecní i městská zastupitelstva v našem kraji – víme, že mohou mít na volební účast svých obyvatel podstatný vliv, zejména pokud jim nejde o podporu konkrétní volební strany či jejího kandidáta. Pokud se podaří zvýšit volební účast ve vašem městě, zveřejníme váš výsledek všemi dostupnými prostředky. Zvláště si dáme záležet na publikování úspěchu dvou obcí/měst:
1. Obec/město s nejvyšší volební účastí v Libereckém kraji;
2. Obec/město s největším nárůstem volební účasti oproti volbám do PS v r. 2017.B

Nemůže být vaše obec jednou z nich?
Petr Pithart kdysi napsal, že „Občany“ jsou lidé občansky uvědomělí, aktivní, vědomí si nejen svých občanských a politických práv, ale také povinností. Ostatní – ti zůstávají „obyvatelstvem“.
Chcete být plnohodnotnými občany?
Udělejme z našeho kraje ještě lepší místo k žití – pojďme k volbám – ať je plná urna i ve vaší obci!
Za spolek RADOSTI
S. Říman

Mikroregion Frýdlantsko rozdělil podruhé společný měšec sociálním službám
Zástupci 16 obcí na Frýdlantsku se již podruhé rozhodli společně podpořit služby pomáhající seniorům, handicapovaným, osobám nacházejícím se ve složité životní situaci, rodinám, jejichž členové se potýkají se závislostí a další sociální služby pro obyvatele z Frýdlantska.
Celkem bylo rozděleno 1.757.154,- Kč prostřednictvím Dotačního programu na Podporu sítě sociálních služeb. Finanční podporu obdrželo 14 organizací, které pro občany Frýdlantska zajišťují 22 sociálních služeb.
Do dotačního programu se mohli přihlásit poskytovatelé, kteří jsou zapojeni do komunitního plánování a byli zahrnuti do základní sítě sociálních služeb na Frýdlantsku pro rok 2021. Věříme, že společná podpora sociálních služeb přispěje k jejich lepší dostupnosti pro Frýdlantsko.
Do společného financování sociálních služeb je zapojeno 16 obcí Frýdlantska. Prostřednictvím této podpory tak budou služby dostupnější v obcích a městech: Bílý Potok, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Višňová.
Přehled služeb, které byly podpořeny:
Kontakty na uvedené služby jsou dostupné na webových stránkách www.frysko.cz

Organizace Druh sociální služby
1. DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie § 49 Domovy pro seniory
2. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. § 39 Osobní asistence
3. FOKUS Liberec o.p.s. § 70 Sociální rehabilitace
4. FOKUS Liberec o.p.s. § 43 Podpora samostatného bydlení
5. Oblastní charita Liberec § 57 Azylové domy - Domov pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Anny
6. Oblastní charita Liberec § 57 Azylové domy - Domov pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Moniky
7. ADVAITA, z. ú. § 37 Odborné sociální poradenství
8. ADVAITA, z. ú. § 64 služby následné péče
9. ADVAITA, z. ú. § 68 Terapeutické komunity
10. Domov Raspenava, příspěvková organizace § 67 Sociálně terapeutické dílny
11. Diecézní chartita Litoměřice § 40 Pečovatelská služba
12. Maják NMPS, z. ú. § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
13. Maják NMPS, z. ú. § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
14. Centrum Lira, z.ú. § 54 Raná péče
15. Centrum Lira, z.ú. § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
16. Most k naději, z.s. § 69 Terénní programy - PSP
17. Most k naději, z.s. § 69 Terénní programy
18. Přístav 3V, z. ú. § 66 Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
19. Diakonie Beránek z.s. § 40 Pečovatelská služba
20. Člověk v tísni, o.p.s. § 69 Terénní programy
21. Člověk v tísni, o.p.s. § 37 Odborné sociální poradenství - dluhová poradna
22. Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

26. 07. 2021
Mgr. Lenka Porubská, Mikroregion Frýdlantsko, www.frysko.cz

Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2020
Uplynulý rok byl úplně jiný než všechny ostatní. Do naší každoroční práce zasáhla pandemie a s ní vlna lockdownů a omezení. Ač jsme se převážnou část roku nemohli scházet, přesto jsme stihli udělat kus poctivé práce.
Začněme nejprve informacemi kolem zásahové jednotky. V lednu si jeden z velitelů družstva prodloužil platnost svého osvědčení na cyklické přípravě v kasárnách v Liberci. Neopomněli jsme ani účast na velitelském dni a v únoru jsme ještě stihli splnit školení jednotky na hasičské zbrojnici v Pertolticích. Na jaře jsme pomáhali místním obyvatelům čistit septiky, dováželi jsme vodu na stavbu rodinného domu a čistili silnici do Horních Pertoltic před pokládkou nového povrchu. Byli jsme také požádáni o odčerpání vody ze silážní jámy u silnice na Nové Město.
Věnovali jsme se naší technice. V plovoucím čerpadle a centrále byl vyměněn olej. Na cisterně se spravovala elektrika. Z dotace z Libereckého kraje se na ni pořídily dvě nové pneumatiky. Jak Avie, tak i Liazka prošly technickou kontrolou tentokrát bez problémů. V září proběhlo výběrové řízení na nákup nového dopravního automobilu, kterého se naši členové také zúčastnili. Dle stanovených kritérií vyhrála nabídka firmy Techsport Brno na automobil Ford Transit. V současné době ho můžete vidět v garáži. Byl financován z velké části z dotace z Ministerstva vnitra, další částkou přispěl Liberecký kraj a nemalou sumu musela doplatit i obec.
K zásahům jsme vyjížděli celkem desetkrát. První polovina roku byla klidná, ale pak už to šlo rychle za sebou. 10. června jsme odstraňovali spadlou větev u Panenského rybníka, 17. června hořel automobil na hranicích ve Vsi, 20. června opět zahrozily povodně – v Poustce jsme stavěli povodňové vany po celé délce, kde teče řeka blízko zastavěné oblasti. Pomáhali nám i členové, kteří nejsou v zásahové jednotce. V Černousích jsme pak odčerpávali vodu z laguny před halami firmy Cemvin a i v Pertolticích bylo nutné odstranit pár můstků a hlídat stav vody. Pak přišla vedra a s nimi lesní požáry. Dne 23. července hořelo klestí na Horní Bulovce a 1. srpna to byl oplůtek taktéž v Bulovce. Dne 10. října jsme museli opět vyjet do Poustky přečerpávat vodu z propustku při povodních. 24. listopadu hořela stodola v Dolním Oldříši. 3. prosince jsme zasypávali olejovou skvrnu na silnici v Pertolticích a 27. prosince jsme odstraňovali spadlou větev na místní komunikaci. Ještě týž den v noci jsme byli povoláni k požáru rodinného domu v Poustce. Dva naši členové zde rozebírali konstrukce v dýchací technice.
Nyní k samotné spolkové činnosti. V únoru jsme zajišťovali valnou hromadu okrsku. Uspořádali jsme ji v Zámeckém dvoře v Černousích. Dne 14. března se měla konat taneční zábava. Vše už bylo připravené, ale díky zákazu shromažďování musela být nakonec zrušena. Pokusili jsme se ji uspořádat ještě jednou v říjnu, avšak ani tehdy to díky pandemii nevyšlo. Pak byla pozastavena veškerá spolková činnost. Nebylo pálení čarodějnic, nestavěla se Májka. Znovu jsme se mohli začít scházet až v červnu. A to hned pracovně. V rámci brigády jsme odvezli šrot zpoza zbrojnice, uklidili šatnu a namontovali světla do pergoly. Během prázdnin se rozjely kulturní akce. Třetího července jsme zajišťovali prodej občerstvení při letním promítání a prvního srpna při fotbalovém zápase mezi místními seniory a juniory. Večer po zápase navazovalo sousedské posezení při country muzice.
Pro naše členy jsme 11. července uspořádali zájezd do Ratibořic. Prohlédli jsme si Babiččino údolí, a i když nám stále hrozilo, že zmokneme, výlet jsme si užili. Hasičů se přihlásilo dvacet, abychom jsme se v autobuse nebáli, doplnili jsme jeho kapacitu rodinnými příslušníky a dalšími zájemci.
V roce 2020 jsme si také připomněli deset let po velkých srpnových povodních na Liberecku. Konalo se spousty vzpomínkových akcí. Jedné z nich, v Heřamnicích, se naši členové účastnili s praporem. Jako upomínku na pomoc při povodních dostali stuhu Mikroregionu Frýdlantsko. Velká vzpomínková akce se konala i v Bílém Potoce. Tady bylo záslužnou medailí IZS Libereckého kraje oceněno deset osobností, které se významně podíleli na odstraňování následků povodní nebo prokázali odvahu při záchraně postižených osob. Mezi oceněnými byl i náš Josef Šíma. Jistě si vzpomenete na noční záchrannou akci na raftu na rozbouřené Smědé.
Závěrem léta každoročně spolupracujeme s obcí na „Loučení s prázdninami“. Tento rok byla akce vzhledem k pandemii pojata o něco skromněji. Již tradičně jsme zajišťovali občerstvení, mladé hasičky připravily soutěže pro děti a letos na nás bylo i stavění a bourání hradů. Na bourání toho největšího se podílelo snad třicet lidí. Tentokrát se nejuchalo dlouho do rána. Končili jsme v sedm hodin.
Na12. září byla naplánovaná okrsková soutěž ve Vísce. Pořádal ji sbor z Minkovic a spojil ji s oslavami výročí svého založení. Opět jsme vyhráli téměř vše, co jsme mohli. Při požárním sportu se oběma družstvům povedla nabíračka a jen jsme tajili dech, aby u mužů béčkař včas odběhl ze základny a u žen proudařka stihla zapojit proudnici, než k ní dojde voda. Vše dopadlo dobře a muži dokončili v čase 26 sekund a ženy 29 sekund, což bohatě stačilo na získání putovního poháru a postup do okresního kola. I agregát se nám povedl. Ženy shodily terče v čase 59 sekund a byly třetí a muži v čase 56:41 a skončili na druhém místě. O deset sekund je přeskočili kluci z Habartic. Kdybychom vyhráli i agregát, asi by na nás už koukali skrz prsty.
V půli září se ještě stihla uspořádat konference delegátů sborů ve Všelibicích, kde naši představitelé zvolili nové vedení okresního sdružení. Pak vláda opět zakázala veškeré akce a tím pro nás rok skončil.
Na závěr bychom chtěli nejprve poděkovat obecnímu úřadu. Díky jeho stálé podpoře se nám daří obnovovat technické a věcné prostředky nejen pro činnost zásahovou, ale i pro činnost spolkovou a tím zvyšovat náš kredit mezi ostatními hasiči. A všem členům pak výbor SDH děkuje, že tenhle nelehký rok zvládli a doufejme, že se už vracíme zpět k normálu a že již brzy budeme moci dělat vše bez omezení, tak jak jsme byli zvyklí před rokem 2020.

Činnost mladých hasičů v roce 2020
Rok 2020 začal jako každý jiný. Od února jsme se scházeli na pravidelných schůzkách vždy v pátek odpoledne. Prvním naším úkolem bylo získat potřebný počet odznaků odborností. Tentokrát jsme se zaměřili na první pomoc. Různými scénkami – zraněný pod stromem, hořící hospoda apod. - jsme načerpali potřebné zkušenosti pro odbornost zdravotník. Namalovali jsme také pár obrázků do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. A připravovali program k Mezinárodnímu dni žen. První březnový hasičák jsme zašli do místního muzea na přednášku o ekologii. To už se v Čechách objevily první případy coronaviru a my jsme si nedokázali ani představit, jak moc to naši zaběhnutou celoroční rutinu změní. Svátek žen jsme oslavili 11. března ještě tradičně. Mladí hasiči za doprovodu Jirky Kořínka zazpívali a přednesli básničky. A pak byla na pořadu pohádka O Sněhurce. Ženy se bavily hlavně vtipnými kostýmy. Trpaslíci měli hasičské sekyrky, myslivec skutečnou flintu a královna se nevzhlížela v prostém zrcadle, ale rovnou v toaletě. A to byl den, kdy jsme se pohromadě viděli na dlouhou dobu naposledy. Dvanáctého března byl vyhlášen v zemi nouzový stav a zrušeny všechny akce, soutěže i hasičské schůzky. Naše děti pomáhaly se šitím a žehlením roušek, dorostenci rozváželi informační letáky a další materiál. Znovu jsme se sešli až 5. června. Před prázdninami jsme hrály hry, chodili na stopovanou a zkoušeli požární útok na sucho. Jedenáctého července se mnozí z nás zúčastnili výletu do Babiččina údolí, který náš sbor pořádal, a v srpnu jsme se konečně dočkali spaní na hasičárně. Od čtvrtka 6. do neděle 9. srpna jsme se v úmorném vedru bavili hraním deskových her ve stínu pergoly, nacvičovali útok, chodili do bazénu a cákali se džberovkami. V pátek jsme vyrazili na výlet do Frýdlantu. Nejprve jsme na Střelnici házeli létající talíře do disgolfových košů a potom jsme si na druhé straně města prošli křížovou cestu. Večer jsme zpívali u táboráku a vyrazili i na stezku odvahy úvozem za Neústupovými. Na konci léta jsme pomáhali s organizací loučení s létem. Starší žáci vymysleli a připravily soutěže pro děti a dorostenci pomáhali s občerstvením. Dne 12. září nás konečně čekala první letošní soutěž. Byla to okrsková soutěž na hřišti ve Vísce a pořádalo ji SDH Minkovice. Den to byl pro nás úspěšný. I přesto, že vše při útocích neklaplo úplně na jedničku, byly mladší žáci jasně první a starší žáci o chlup pokořili výborný výkon habartických a také získali putovní pohár. Všem našim šestnácti dětem se na krku houpaly zlaté medaile. Soutěž to byla tento rok zároveň i poslední. Pandemie opět nabrala na síle, vláda začala přitvrzovat v restrikcích. Druhého října na poradě výboru sboru bylo zrušeno pořádání tradičního Předbraňáku a osmého října se na schůzce vedoucích mládeže oficiálně zrušil i Netradiční braňák v Novém Městě a branné závody dětí a dorostu. Se zákazem shromažďování více jak šesti a později dvou osob padla i možnost mít hasičák. Naposledy jsme se v roce 2020 sešli 9. října. V závěru roku se nám ještě podařilo získat dotaci na činnost dětí z Ministerstva školství a tělovýchovy z programu Můj klub 2020. Bude využita na nákup kladiny.
Přišli jsme o celou jednu sezónu. Děti se moc nevídaly, některé nám odrostly. Přesto můžeme naštěstí konstatovat, že se po dlouhé pauze opět vrací a mají chuť pokračovat.

Přílohy

1629717843_sb_drbnasrpen2021

1629717843_sb_drbnasrpen2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,52 MB
Datum vložení: 1. 8. 2021 12:43
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2022 15:26
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Urban bývá studený pán.


Pertoltice