Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Červenec 2020

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,

je tu čas prázdnin, výletů a dovolených. Právě toto léto bude poznamenáno dozvukem koronavirové epidemie, díky němuž nebude mnoho rodin absolvovat naplánovanou, vysněnou dovolenou. I tak vám přeji krásné počasí, mnoho nádherných zážitků, pohodu a pevné zdraví, příjemné strávení obou letních měsíců pod paprsky letního slunce. Užijte si letní dny plné sluníčka, a to na dovolených u nás doma, či pokud se někomu podaří, tak v zahraničí.

K přání hezkého léta a dovolených se připojují zastupitelé obce a pracovníci úřadu.
Viktor Podmanický starosta obce


O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen, červenec 2020 
zpracování podkladů zasedání OZ a výborů, jednání ŘSD ČR a KULK,
zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro akce na rok 2020 a 2021, příprava podkladů pro vyúčtování
záloh na služby v č.p.193, pronájmy majetku, příprava smluv na prodeje majetku, příprava letních
kulturních a společenských akcí…pravidelné revize, opravy bytového fondu,

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výzva k uvážlivému sečení trávníků a ostatních ploch
Na počátku léta bychom Vás rádi oslovili opakovaně s výzvou na omezení počtu sečení trávníků na zahradách a ostatních plochách. Jelikož nás již několik let sužuje velké sucho, bude stále více a více potřeba hledat různá řešení, jak se s touto situací vyrovnat.
Jedním z nich je i omezení počtu sečení trávníků. Krátce sečený trávník totiž ztrácí schopnost zadržovat vodu, pomáhá vysychání půdy a v konečném důsledku může místo trávníků zůstat jen holá zem, která odvádí vodu, udusává se, vysušuje se a eroduje. Holá zem bez vegetace také akumuluje teplo a v případě dešťů pak voda po holé zemi pouze steče pryč, místo toho, aby se vsakovala. Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách vede nejen k efektivnějšímu řešení pro uchování vody v půdě, ale také je to řešením jednoduchým a levným. Trávníky pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí alespoň o něco snesitelnější. Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu rostlin, čímž se stává stabilnější a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky a poskytuje životní prostor, pro to aby v půdě pak mohli zůstat žít živočichové, kteří zeminu dále zkypřují. V případě dešťů voda pak hned neodteče a lépe se udrží přímo na místě. Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat až v podzimních měsících. A to s ohledem na skutečnost, že na druhou stranu je sečení nutné pro vývoj a udržení některých druhů rostlin především trav a květin. Podzimní sečení však již neovlivní vodní režimy v přírodě. Chtěli bychom Vás tedy požádat o zamyšlení se nad frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční frekvenci sečení pomůže nejen přírodě, ale alespoň částečně lepšímu klimatu v okolí. A tam kde to není nezbytné, ponechejme prosím travní porost bez sekání. Vedlejším efektem, nikoliv však neméně důležitým, je i úspora nemalých finanční prostředky. Karel Ferschmann
předseda PS pro životní prostředí a zemědělství


K TURÓWU
Česko by uvítalo detailnější informace o dalším vývoji v záležitosti prodloužení těžby v polském dolu Turów u českých hranic. Po středečním jednání se svým polským protějškem Jackem Czaputowiczem to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministerstvo životního prostředí o dalším postupu kvůli prodloužení těžby rozhodne podle dřívějšího vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) do konce června na základě právní analýzy.

Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Koncese pro těžbu měla firmě teď v dubnu skončit, polské ministerstvo klimatu ji ale v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo. Polsko vydalo rozhodnutí o prodloužení i přes výslovný nesouhlas české vlády a výtky poslanců Evropského parlamentu. „Já jsem pana ministra požádal o lepší komunikaci v této záležitosti. Česko by uvítalo více detailnější informace o dalším vývoji,“ poznamenal Petříček. Liberecký kraj chce, aby Česko podalo žalobu k evropskému soudu. K posouzení této možnosti dříve vyzval ministerstva životního prostředí a zahraničí také sněmovní výbor pro životní prostředí.
Hnědouhelný důl v Turówě by se měl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozrůst o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obyvatelé z příhraničí se obávají nejen ztráty pitné vody, ale také hluku a prachu nebo propadů půdy. Polská strana ale zásadnější vliv na české území odmítá.

TURÓW – aktuální informace o průběhu jednání
Česko by podle sněmovního výboru pro životní prostředí mělo kvůli dolu Turów v blízkosti českých hranic zažalovat Polsko u Soudního dvora EU pro nedodržování unijního práva. Výbor ve středu požádal vládu, aby kvůli tomu vypracovala podnět Evropské komisi. Ministerstva zahraničí a životního prostředí pak mají výbor podle jeho usnesení do čtyř měsíců informovat o dalším postupu.
„Výbor vyzval vládu a příslušná ministerstva k tomu, aby zahájily kroky k podání žaloby k Evropskému soudu. Výbor také žádá ministerstvo životního prostředí a Liberecký kraj, aby do konce září vyčíslily náklady na nápravu škod, které Polsko provozem dolu Česku už způsobilo a do budoucna způsobovat bude,“ sdělila předsedkyně výboru Dana Balcarová (Piráti). Žalobu podle ní podpořilo i ministerstvo zahraničí.

Kvůli prodloužení těžby v dole Turów podle Balcarové prokazatelně přichází o vodu rozsáhlé české území. Polsko, které si v neveřejném řízení povolilo těžbu na dalších šest let, a usiluje o její další prodloužení, s českou stranou ve věci prakticky nekomunikuje.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) koncem května po jednání se svým polským protějškem Jackem Czaputowiczem uvedl, že by Česko uvítalo detailnější informace o dalším vývoji v záležitosti prodloužení těžby. Ministerstvo životního prostředí o dalším postupu rozhodne podle dřívějšího vyjádření ministra Richarda Brabce (ANO) do konce června na základě právní analýzy.
Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Koncese pro těžbu měla firmě teď v dubnu skončit, polské ministerstvo klimatu ji ale v březnu přes námitky o šest let prodloužilo. Polsko vydalo rozhodnutí o prodloužení i přes výslovný nesouhlas české vlády a výtky poslanců Evropského parlamentu.
Hnědouhelný důl v Turówě by se měl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozrůst o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obyvatelé z příhraničí se obávají nejen ztráty pitné vody, ale také hluku a prachu nebo propadů půdy. Polská strana ale zásadnější vliv dolu na české území odmítá.

Poslanci podpořili další kroky Libereckého kraje proti negativním vlivům polského dolu Turów
24. 06. 2020
Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR měl na programu svého dnešního jednání také problematiku rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów. Projednávání se účastnil zástupce Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, zástupce Libereckého kraje senátor a současně krajský zastupitel Michael Canov a advokáti právní kanceláře Frank Bold. Na základě všech předložených skutečností poslanci výboru žádají vládu České republiky, aby prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí podala v dané věci podnět k Evropské komisi. Současně poslanci chtějí, aby Liberecký kraj ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí vyčíslil dosavadní i předpokládané škody a náklady v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životní prostředí.
„Jménem Libereckého kraje a jeho občanů, kterých se negativní dopady dolu na jejich život týkají, bych chtěl v první řadě všem poslancům výboru pro životní prostředí poděkovat. Konečně se věci daří posouvat směrem, po kterém voláme už několik měsíců,“ řekl Michael Canov, senátor a krajský zastupitel. „Důležitý je pro nás samozřejmě i podnět výboru na vyčíslení nákladů, které následně budeme požadovat po Polsku. To je zásadní okamžik, kdy můžeme jednoznačně ukázat i v číselných hodnotách, jak velký dopad na Hrádecko i Frýdlantsko má těžba,“ doplnil Michael Canov.
Na jednání Výboru pro životní prostředí Parlamentu České republiky v analýze prezentované ministerstvem zahraničních věci také zazněly důvody týkající se možnosti podání žaloby na Polsko v rámci Smlouvy o fungování Evropské unie. „Ministerstvo konstatovalo, že procesní porušení v řízení o rozšíření těžby v dole Turów představují přesvědčivé žalobní důvody,“ uvedl po jednání senátor Canov. Poslanci proto přijali usnesení, ve kterém mimo jiné vyzvali vládu ČR, aby pověřila Ministerstvo zahraničních věcí ČR vypracováním podnětu k Evropské komisi a aby jej předložilo nejpozději do 30. září 2020. Zároveň vyzvali Ministerstvo životního prostředí ČR, aby ve spolupráci s Libereckým krajem vyčíslilo dosavadní i předpokládané škody a náklady v souvislosti s odpovědností za životní prostředí. I to má být předloženo do 30. září 2020.
„Vyčíslení nákladů a jejich uplatnění vůči Polsku je pro občany Libereckého kraje, ale i Českého státu zcela zásadní. Nevidíme důvod, proč bychom z našich daní a krácených krajských i obecních rozpočtů měli platit náklady, které jdou na vrub polskému těžaři,“ vysvětlil hejtman kraje Martin Půta, který problematiku polského dolu dlouhodobě řeší.
Liberecký kraj si na problematiku a právní kroky spojené s rozšiřováním těžby najal právnickou společnost Frank Bold. „I my hodnotíme přijaté usnesení velmi pozitivně. Nyní je na ministru Richardu Brabci, aby vládě tento návrh přednesl a ta pak ministerstvo zahraničních věcí tímto úkolem pověřila. Vstoupení do debaty s Polskem ohledně úhrady nákladů vynaložených v souvislosti s těžbou nebude jistě snadné, nicméně i zde může zasáhnout Evropská komise, pokud se na ni Česká republika v této věci obrátí,“ uvedli zástupci právnické společnosti.
Liberecký kraj chce využít všechny možné právní prostředky v rámci práva Evropské unie. Proto se v souvislosti s rozšiřováním polského hnědouhelného dolu Turów, který leží nedaleko hranic s českým územím, obrátil už i na evropské instituce. Začátkem března předal Petičnímu výboru Evropského parlamentu v Bruselu radní Jiří Löffelmann Petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí, kterou podepsalo bezmála třináct tisíc osob.
Mgr. Andrea Fulková

Dozvuk ,,koronavirové krize,, s dopadem přímo na obce, města a kraje, potažmo na občany v nich žijící
Po schválení kompenzací pro OSVČ, které budou hrazeny částečně i z rozpočtů obcí a krajů, dále díky propadu ve výběru daní, mělo dle původního návrhu vlády, dojít k nenaplnění příjmů obcí do jejich rozpočtů z nárokových plateb pomocí RUD. A to až o jednu čtvrtinu. Mnoho obcí by tak muselo zastavit plánované investiční akce. U těch menších, podobných té naší, by muselo muset dojít navíc též ke krácení mandatorních výdajů. Po schválení se strhla ,,přestřelka,, mezi představiteli obcí, měst, krajů a vládou. Samozřejmě, každý chrání to své.
V případě starostů obcí a měst, primátorů a hejtmanů krajů, jde o jasný nesouhlas s postupem naší vlády, ve jménu udržení rozvoje obcí, zabezpečení podoby žití občanů v obcích……. Návrh ministerstva financí bude s největší pravděpodobností podroben dalším úkonům – minimálně se plánuje podání ústavní žaloby na postup Vlády ČR. Pod tlakem nesouhlasných reakcí z obcí reagovala ministryně financí vstřícně. Ustoupila částečně ze svých představ. Její nový návrh má kompenzovat propad příjmů obcí. Alespoň částečně. A to příspěvkem 1200,-Kč/ občana. Uvidíme, jaká bude vlastně skutečnost po legislativním kolečku tohoto návrhu.
Ať už konečná verze bude upravena více ve prospěch obecních rozpočtů, propad příjmů do obecních rozpočtů bude zcela jistě. V našem případě je poslední údaj u částky pravděpodobného dopadu - 898 264,-Kč. Proto i naše obec bude hledat úspory v rozpočtu, poběží jen již smluvně zajištěné akce, nutná údržba….ostatní bude pozastaveno.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PO ZMĚNĚ ZÁKONA
Aby toho nebylo málo, tak nás v dalších letech čekají změny, vyplývající ze změny zákonů v oblasti odpadového hospodářství, které předložila Vláda ČR (aktuálně se balíček předmětných zákonů nachází před druhým čtením v poslanecké sněmovně). A to jak jinak, než ve znamení změn cen za likvidaci odpadů. Lépe řečeno jejich navýšení pod vlivem zvýšení částek za skládkování domovního odpadu. Dnes činí poplatek průměrně 500,-Kč/tunu…. Předmětný poplatek má ambice se vyšplhat až na 1.850,-Kč/tunu, v roce 2023. Již po dva roky jsme měli avizováno, že k úpravě dojde. Teď se již objevují konkrétní obrysy podoby nákladových položek.

Aktuální návrh je pro obce zcela zbytečně ekonomicky zatěžující a nedostatečně reflektuje recyklační cíle, ke kterým se ČR zavázala a které plynou z platných evropských směrnic. Co to pro obce bude znamenat? Pravděpodobně bude muset dojít k navýšení poplatku za likvidaci odpadů. Průměrná výše nákladů na jednoho poplatníka v ČR, činí 950,-Kč. Již v této chvíli i naše obec doplácí z rozpočtu nemalou část celkových nákladů na likvidaci odpadů na území obce. Souběžně je nutné usilovat společně o zvýšení podílu vytříděného domovního odpadu, který se za obec odevzdá firmě EKO-KOM. Tím by se zvýšila částka zpětně vrácená do rozpočtu obce. V této oblasti je zcela jistě rezerva. I přesto, že se valná většina našich občanů i majitelů rekreačních objektů, snaží o co nejdůslednější třídění.

INFORMACE MPSV ČR
Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/ky či nezletilé nezaopatřené děti. Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt.


Dne 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 363/2019“). S přijetím tohoto zákona se zvýšila nejen celková suma rodičovského příspěvku, ale také došlo (v rámci poslanecké iniciativy) ke změně ve stanovení okruhu společně posuzovaných osob u příspěvku na bydlení.
V praxi to znamená, že od 1. 7. 2020 bude Úřad práce ČR, v souladu s platnou legislativou, brát v potaz při posouzení nároku na příspěvek na bydlení manžele/ky či nezletilé nezaopatřené děti a všechny jiné osoby, které v dané domácnosti žijí. Tedy užívají společně s žadatelem o dávku byt a hradí společné náklady na své potřeby. Týká se to i otců, kteří doposud žili ve společné domácnosti se svou rodinou, ale měli odlišný trvalý pobyt.

Co se od 1. 7. 2020 mění? V první řadě prošla úpravou samotná žádost o příspěvek na bydlení. Klient musí nově vyplnit, kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování, také informaci o tom, kde skutečně žije. V části B pak už nebude uvádět jména těch, kteří s ním mají v bytě pouze hlášený trvalý pobyt, ale uvede všechny osoby, které s ním v domácnosti skutečně žijí.
Další velkou změnou je fakt, že zaměstnanci Úřadu práce ČR mají v rámci hodnocení nároku na dávku oprávnění vykonat v předmětném bytě šetření v místě. Cílem tohoto opatření je zjištění všech skutečností rozhodných nejen pro vznik nároku na dávku, ale také určení její výše. Šetření budou moci zástupci ÚP ČR vykonat po předchozím souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaných osob. V tomto ohledu je třeba upozornit na to, že zástupce Úřadu práce ČR se vždy při výkonu šetření v místě prokáže příslušným služebním průkazem i zvláštním oprávněním, které vydává krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Co zůstává?
K žádosti o příspěvek na bydlení musí klienti nadále dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí kvartál. Aktuálně se tedy jedná o příjmy a uhrazené náklady na bydlení včetně posledního vyúčtování za 2. čtvrtletí 2020, tj. duben, květen a červen 2020. 
Žádosti a další podklady nutné pro hodnocení nároku na nepojistné sociální dávky mohou lidé podávat i jinou cestou, než osobně. A to elektronicky (datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím pošty nebo na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele/příjemce dávek sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách ÚP ČR (www.uradprace.cz).

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Užijte si léto bez zbytečných požárů

Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních bouřkách může zasáhnout blesk. Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení či nedohašení ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety do volné přírody.
Pozor na:
odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby,
zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému požáru,
jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště či grilu,
stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách v nevětraných prostorách; může snadno dojít k samovznícení.
Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování. Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů atd.
K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby.
Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte od okolní trávy.
Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin.
Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí sprej, popř. lopatu a rukavice.
Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhaste. Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez dozoru dospělé osoby.
Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte zeminou.
V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět prolijte vodou.
Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru dospělé osoby.
Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na sobě, a není po ruce dostatek vody k uhašení, zachovejte klid, zastavte se, lehněte si na zem a „válejte sudy", čímž dojde k zamezení přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt kusem oděvu nebo deky z přírodního materiálu. Dejte pozor na látky z umělých vláken, které by se mohly přiškvařit na tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí. Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací.
Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků pro sklizeň a uskladňování obilí.
Stroje vybavte hasicími přístroji.
U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné mít výfuky techniky opatřeny účinnými lapači jisker.
Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor s pluhem k případnému oborání ohniska požáru na poli.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

V Libereckém kraji jsou zakázané návštěvy v nemocnicích. Na vině je Covid-19. Krajská nemocnice v Liberci (KNL) zrušila s okamžitou platností návštěvy ve všech svých nemocnicích, tedy Liberci, Turnově i Frýdlantu. Důvodem je vznik nového ohniska nemoci COVID-19 . Uvedl to mluvčí KNL Václav Řičář. Zákaz se netýká otců u porodu. „ Otec u porodu může být poté, co projde triáží na oddělení, tedy bude mu změřena teplota a vyplní dotazník o zdravotním stavu,“ upřesnil Řičář. Nemocnice rovněž apeluje na důsledné nošení roušek a nutnou dezinfekci rukou v rámci nemocničních areálů a prostorách všech tří nemocnic. Zdroj nákazy se objevil v libereckém závodě Magna. Podle mluvčí Kateřiny Arnoldové je k dnešnímu dni pozitivních 21 zaměstnanců z celkem 89 testovaných. Ohniskem nákazy je ubytovna pro zahraniční dělníky, odle Arnoldové mají všichni nemocní lehký průběh. Další opatření by měla Krajská hygiena v Liberci oznámit dnes odpoledne.Přílohy

1593612510_sb_drbnacervenec2020.pdf

1593612510_sb_drbnacervenec2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 782,16 kB
Datum vložení: 31. 12. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.

Pranostika na akt. den

Mnoho mlh v únoru - mnoho dešťů v létě.


Pertoltice