Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Září 2019

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané, v současné době probíhají jednání kolem rozšíření dolu v Turówě. Obáváme se všichni poklesu spodních vod, ale též i jiných negativních klimatických vlivů. Navíc to dlouholeté sucho…...
Toho, že dochází k výraznému oteplování, že je mnohem více letních dnů, již jistě zaznamenal každý. Jak se chovat, jak se přizpůsobit?
Rozhodně není nutná žádná panika. Region nečeká žádný celkový kolaps Všichni máme pak v rukou mnoho možností i nástrojů jak pomoci zmírnit negativní důsledky oteplení. V osobní rovině je dobré se snažit spotřebovávat co nejméně energie. Třeba tím, že omezíme nadbytečné cesty a nadbytečné lety, budeme svítit a topit efektivně – to nám dokonce přinese i úsporu našich financí. Pomůžeme i tím, že budeme používat co nejméně obalů a svůj odpad budeme třídit. Budeme dobře hospodařit s vodou a obklopovat se zelení – v parcích, na zahrádkách. Zadržení vody v krajině pomůže i méně časté sekání ploch. K ministerské výzvě se přidala i naše obec. Tedy pokud jste zaznamenali, podobně jako anonymní stěžovatelka, že se v obci seká s menší intenzitou, pak toto výše uvedené je jedním z argumentů, proč tomu tak je. Vše uvedené jsou drobné věci a činnosti, které zvládne každý z nás.
Mnohem větší možnost zlepšit situaci a přirozené prostředí a tím i velkou odpovědnost mají hospodáři v krajině – zemědělci, lesníci i obce a města. K ucelení postupů, slouží právě probíhající pozemkové úpravy v našich obou katastrálních území.
Společně tvoříme plány pro nakládání s krajinou, rozhodujeme o ní a tak ovlivňujeme společné životní prostředí i mikroklima nás - všech obyvatel České republiky. Současné hospodaření v krajině bylo ekonomické v chladnějším a vlhčím období, a to např. v 2. polovině minulého století. V dnešní situaci teplejšího podnebí je ale zcela nevhodné. Věříme, že se podaří najít cesty ke zlepšení.


Kolik je to wattů, svítí-li slunce.
Tisíc wattů na metr čtvereční při jasné obloze od jara do podzimu. Na kilometr čtvereční je to příkon jednoho bloku Jaderné elektrárny Temelín (1000 MW). Jestliže na tom kilometru čtverečním máte les nebo ovocný sad a rybníky, většina energie jde do výparu vody. Vodní pára neodchází rychle, protože už není síla, která by ji hnala rychle vzhůru, voda se vrací jako drobný déšť, mlha nebo ranní rosa, když se v noci ochladí. To je malý vodní cyklus, který ale existuje jen tehdy, pokud je dostatek vegetace a vody.
(Zdroj LN)

Naše zemědělství a lesnictví se vyvíjelo po dlouhá léta jako „odvodňovací“. Dokud tento způsob hospodaření bude pokračovat, povede to k dalšímu vysychání krajiny a postupnému přechodu velké části krajiny v jinou kategorii. Celkovou situaci navíc zhoršuje a bude zhoršovat extrémní počasí, kdy jsou dlouhá teplá období střídána prudkými srážkami, způsobujícími povodně a velkou vodní erozi. Ale chceme-li pro krajinu na katastrech našich obcí něco udělat, nesmíme jen plánovat. Musíme udělat první krok. A tím prvním krokem mohou být právě opatření uvedená, zakomponovaná do územního plánu a plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červenec, srpen 2019 
zpracování podkladů po zasedání OZ a výborů, školení zaměstnanců oú, příprava kontroly akce – Výstavba přístřešku pro konání společenských akcí v Dolních Pertolticích, jednání ŘSD ČR a KULK, zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva po prázdninách, příprava podkladů pro průběh akcí na rok 2019, příprava podkladů pro vyúčtování záloh na služby v č.p.193, pronájmy majetku, příprava smluv na pronájem majetku, příprava letních kulturních a společenských akcí…pravidelné revize, opravy bytového fondu dle potřeb, obměna pracovníků spadajících pod obecní úřad, součinnost při opravě vodovodního řadu v páteřní komunikaci, jednání k podobě nových jízdních řádů IDOL, Korid….
INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vyhráli téměř vše, co mohli
V sobotu 7. září 2019 bojovali hasiči z Pertoltic o putovní poháry na okrskové soutěži v Habarticích. Obloha se na ně mračila a občas i mrholilo, ale na jejich výborném výkonu to nebylo znát. Po slavnostním nástupu a rozlosování zahájili soutěž svými požárními útoky mladší žáci. V této kategorii startovala čtyři družstva. Našemu uniklo první místo o jednu sekundu, protože se jednomu z proudařů nepodařilo včas doběhnout až k terčům, než hadice zalila voda. Kolegové mu museli přispěchat na pomoc. Následovaly útoky starších žáků. Tady jsme už nezaváhali a obsadili první místo. Během vyhlášení dětské části, se připravila trať na soutěž dospělých. Naše děvčata celé léto pilně cvičila, ale postoupit z prvního místa do okresu se jim moc nechtělo. I když při jejich pokusu neklaplo vše úplně ideálně, dokončili útok v čase 27 sekund a další tři družstva nechali daleko za sebou. Tak tedy, krom putovního poháru, vyhráli i povinnost zúčastnit se na jaře okresu. Po nich šli muži a i oni se bránili představě, že mezi atlety budou na okrese běhat štafety, ale nebylo jim to nic platné a jejich útok byl též nejlepší. Tři vítězství završil ještě triumf mužů v disciplíně útok z agregátu. I naše děvčata běhala agregát. Ale nepovedlo se jim včas spojit spoj na rozdělovači. Voda proudila dlouho na hřiště, až v kádi žádná nezbyla. Tuto disciplínu děvčata nedokončila. Domů jsme se tedy vraceli s plnou Avií pohárů, medailí a dortů.

Pozvánka na Předbraňák
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice zve všechny příznivce mladých hasičů na soutěž v disciplínách závodu požárnické všestrannosti – tak zvaný Předbraňák, který se bude konat v neděli 13. října 2019 na fotbalovém hřišti v Pertolticích. Soutěžit zde budou mladí hasiči celého Frýdlanstka a my budeme rádi, když se přijdete podívat a podpoříte hlavně ta domácí družstva. Začínáme v 9:00 hodin. Soutěž je realizována za přispění dotace od Libereckého kraje.

ZE ŽIVOTA OBCE
Rozloučení s létem Již tradiční setkání našich občanů, zejména kvůli dětské populaci, proběhlo poslední sobotu v měsíci srpnu. Toto pravidelné setkání na konci léta zajišťoval obecní úřad ve spolupráci s našimi hasiči. Dění započalo přípravami, které zabraly též mnoho času, ale vše bylo na stanovený čas připraveno. Jak bývá zvykem, též počasí. Nu vedro bylo, ale lepší než déšť. Ve stanovený čas se mnoho návštěvníků neobjevilo, ale to už u nás tak bývá, že se scházíme postupně. Tak, jak kdo dokončí, co doma započal. Chtěl ten den stihnout. Každopádně začalo se načas. Pan Mazánek svoji aparaturu měl připravenou k plnému výkonu, a tak odpoledne plné her pro děti mohlo začít. Mezi atrakcemi již drahnou chvíli pobíhaly děti různého věku a nedočkavě užívaly rošťačení a her.
Po absolvování her, měl každý dětský návštěvník akce, možnost získat poukaz na dárkový balíček s dobrotami. Rozdalo se více jak 50 balíčků. Slušná účast. Doprovod nestrádal jako vždy, neboť měl k dispozici opět výborně připravené depo, kde občerstvení, opět pod taktovkou našich hasičů, fungovalo skvěle. Takže zatím, co děti zaplnily téměř celou plochu fotbalového hřiště, rodiče měli možnost poklábosit se sousedy v prostoru naší pergoly.

I v tom vedru jsme měli možnost opět povozit děti na koni, kterého poskytla p. Lenka Prchalová -
(díky moc). Zájem nebyl opět malý. Je to stále atraktivní součást našich akcí. Samozřejmě nemohla chybět ukázka výcviků psů. To už je naše specialita a hřeb programu. A to díky vstřícnosti všech, kteří po několik let s námi na přípravě i vlastním provedení ukázek,spolupracují. A dobře s nimi je. No nic, zpět krátce k popisu toho, co pro letošní rok učinkující připravili. Letos jsme hledali společně pašované penízky. Tentokráte ukryté na simulovaném letišti, v zavazadle závadného cestovatele. Figuranti z řad rodičů a dalších přítomných, si rozdělili úkoly a úlohy…no marně schovávali balíček pašovaných peněz. Služební pes finanční správy byl neomylný. Padouch nalezen a finance zabaveny. Pěkný balíček peněz to byl. Mimochodem, víte, proč najde pes jakoukoliv měnu? Protože se používá na světě jeden typ barvy pro tisk bankovek….. nu a čenich nejlepšího přítele člověka, po řádném výcviku, je neomylný. Pak následovala ukázka zásahu služebních psů při akcích finanční správy. Například na letišti, při kontrolách osob a objektů. Na našem hřišti proběhla naprosto neomylná eliminace padouchů v podání služebních psů. Vždy je co obdivovat. Návštěvníci měli možnost vidět i počáteční kroky při výcviku a přípravě psa na ,,služební poměr,,. Byla nám všem představena práce s dvouměsíčním štěnětem. Na první pohled, pravda pohled laika, se jeví, že jednou bude ze štěňátka výborný a platný parťák pro výkon služby. Během skoro celého odpoledne byla k dispozici možnost malování nejen na obličej a tetování (smývatelné pochopitelně).Hojně využívaný byl stoleček, u kterého se vše výše uvedené provádělo, jen co je pravda.... Některé modely poté byly neuvěřitelné.

V rohu hřiště se připravovali modeláři se svými modely letadel. Díky vám, že jste se nám zase po roce věnovali. Úžasná produkce a ukázka šikovnosti a umu. Kdo umí, ten umí. To platí nadále. Po ukončení her a užívání atrakcí, naši hasiči vyrobili pěnu, ve které se děti řádně porochnily. A dle výrazů ve tvářích, které jsme měli možnost zaznamenat, si to náležitě užily. Pak již následoval volný program, kteří jsme využili k zábavě všeho druhu, ve společnosti všech známých a sousedů.

Všem, kteří se zasloužili o hladký průběh skvělého dne, patří naše velké poděkování. Doufáme, že nám zachováte i v dalším období svoji přízeň.

Polsko připustilo úbytek vody v Libereckém kraji v souvislosti s rozšířením Turówa
Polsko odmítá, že by rozšíření těžby uhlí v polském hnědouhelném dole Turów nedaleko Česko-polsko-německé hranice mělo mít výrazný dopad na české území. Na dnešním veřejném představení záměru připustilo jediný, a to úbytek podzemní vody směrem k osadě Uhelná u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Polská koordinátorka vyhodnocení vlivu na životní prostředí Anita Kulišová řekla, že tomu zamezí vybudováním hydroizolační stěny. „Dodavatel je vybrán, v nejbližší době začnou práce na vytvoření tohoto bloku," uvedla Kulišová. Podle propočtu polských expertů by se hladina spodní vody měla poté zvýšit postupně až o šest metrů. Starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka se ale obává, zda opatření bude fungovat. „I polská strana připustila v diskusi, že toto asi nikde nevyzkoušela," řekl. Skeptičtí byli i další dnešní účastníci jednání. Koncese pro důl Turów by měla vypršet v dubnu příštího roku. Skupina PGE jako vlastník ale chce těžbu prodloužit do roku 2044. Poláci plánují těžit do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Spodní část takzvané dobývky je nyní 30 metrů nad mořem, v cílovém stavu by to mělo být až 30 metrů pod hladinou moře. Předpoklad je, že do roku 2038 by se těžilo devět až 11,5 milionu tun uhlí ročně, poté mezi 3,5 až sedmi miliony tun ročně. Důl zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, která zajišťuje osm procent dodávek energie v Polsku. Nejvyššího instalovaného výkonu elektrárny bude dosaženo v roce 2020, kdy bude uveden do provozu nyní budovaný blok s výkonem 450 MW a celkový výkon tak dosáhne 2000 MW, což je skoro pětina výkonu uhelných elektráren v ČR. Těžba se má rozšířit podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce u Hrádku nad Nisou. Tamní obyvatelé se obávají ztráty vody, zvýšené prašnosti a hluku i snížení hodnoty nemovitostí. Polská strana dnes nastínila, že chystá nebo již realizuje opatření, aby přeshraniční dopady byly minimální. Jde třeba o protihlukové stěny, omezení provozu v noci či pořizování tišších důlních strojů. Polská strana také tvrdí, že nebudou překračovány povolené koncentrace prachu v ovzduší. Starosta Hrádku má pochybnosti. „Polská strana připouští minimum negativního a jsou přesvědčeni, že opatření, která navrhli a která se mají realizovat, budou dopady eliminovat. Nicméně já se přiznám, že zatím nevím," řekl Horinka. Na dotazy, zda bude Polsko kompenzovat případné dopady, dnes on ani další diskutující odpověď neslyšeli. „Jsme ale připraveni kompenzovat," řekl ředitel dolu Slawomir Wochna. Podle něj ale kompenzace nebyly tématem dnešního projednání.

Veřejné projednávání vlivu na životní prostředí se uskuteční ve čtvrtek 19. září v polské Bogatyni a setkání českých a polských expertů k Turówu 3. a 4. října. Proti plánovanému rozšíření dolu podali lidé na české straně hranice zhruba 5000 připomínek.
( zdroj ČTK)

Hospic sv. Zdislavy provozuje zdravotně sociální služby hospicové péče od roku 2009. Posláním hospice je umožnit umírání ve smíření, bez bolesti a s podporou rodiny a nejbližších. Podáváme pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Těžce nemocným a umírajícím. K péči o klienty patří nejen zmírnění bolesti tělesné, ale také duševní a duchovní. Finančně ho podporují také obce Frýdlantska.
Naše služby poskytujeme v budově Hospice sv. Zdislavy v Libe...rci s kapacitou 28 lůžek, v domácím prostředí klientů a v Rodinných pokojích v nemocnici v Turnově a v České Lípě. Rádi bychom touto cestou poděkovali frýdlantským obcím za jejich podporu, kterou v tomto roce věnovaly Hospici sv. Zdislavy. Každý jejich finanční dar je střípek do mozaiky, která vytváří pocit sounáležitosti a jistoty. Vytváří obraz společného snažení a péče o ty, kteří už nemají sílu pokračovat. Vážíme si této spolupráce. Děkujeme, že jste s námi!Hospic sv. Zdislavy Více informací na stránkách: www.hospiczdislavy.cz.
Mob.: 605 11 13 13 E-mail: info@hospiczdislavy.cz

Letošní další kulturní akce pro občany se setkala s velkým zájmem a lístky na představení do pražského divadla, byly velmi rychle prodány. Hezkýzážitek vám všem!!

Fotbal v Pertolticích baví.
Dne 3.8. 2019 od 17.00 hodin se na místním fotbalovém hřišti v Pertolticích odehrálo utkání mezi veterány z Pertoltic a juniory z Pertoltic. Nápad k tomuto utkání se zrodil v hlavě místostarosty obce a to s ohledem na místní občanská setkání a zároveň i na fakt, že v Pertolticích se již registrovaný fotbal nehraje. Zde opravdu nešlo o to kdo vyhraje nebo kdo střelí nejvíce branek. Šlo pouze o dobrou zábavu a setkání lidí, kteří mají blízko k naší obci a i těch, kteří aktivně fotbal v Pertolticích hráli. Hranice mezi veteránem a juniorem byla stanovena na 40 let. Při oslovování jednotlivých hráčů, zda by nastoupili k utkání, bylo vidět nadšení bez ohledu na věkové kategorie. Menší nadšení již ovšem projevovaly manželky dříve narozených fotbalistů, ale vzhledem k jejich obavám o zdraví svých choťů se toto dá pochopit. V pátek den před fotbalovým svátkem jsme připravili hřiště, které jsme lehce zmenšili a uzpůsobili k počtu hráčů 1:6.

Nastal den D… sobota 3.8.2019, kdy se nám rozjasnila obloha do nádherného letního počasí a teplota dosahovala přijatelných 25 °C. Těsně po 16:00 hodině jsme netrpělivě očekávali, kolik hráčů se odváží nastoupit k utkání. Počet příchozích se neustále zvyšoval a již jsme měli první obavy, jestli budou stačit připravené dresy pro oba týmy. Asi nikdo nevěřil v tak obrovský zájem o to postavit se na zelenou trávu, obléci dres, kopačky (někdo i obyčejné kecky) a jít kopat do meruny za sebe a Pertoltice. Ke každému fotbalovému utkání je zapotřebí i kvalitní rozhodčí. Tohoto nelehkého úkolu se zhostil pan Vladimír Srp, který utkání odpískal s velkým nadhledem a velice korektně. Ačkoliv měl připravené karty obou barev, tak vzhledem k tomu, že měl zápas pevně v rukou, nemusel vytáhnout ani jednu z nich. Nástup obou týmů byl přesně 5 minut před 17:00 hodinou a to za hudební znělky, která doprovází Ligu mistrů. Následovalo focení obou týmů a přesně v 17:00 hodin zahájil hvizd rozhodčího první historické utkání pertoltických hvězd. Oba týmy bojovaly o každý balon a postupem času se i zmenšoval interval střídání jednotlivých hráčů. V celém průběhu nedošlo k žádnému incidentu, který by stál za zmínku. A výsledek. V roce 2019 utkání ovládli junioři z Pertoltic, kteří porazili veterány z Pertoltic 5:2. Ještě v poločase byl ovšem výsledek vyrovnaný 2:2. Po každém zápase trochu statistiky. U nás v rychlosti jen ta, že nejstarší hráč v poli byl ročník 1949 a nejmladší 2006. Divácká kulisa byla také skvělá, manželky, přítelkyně, děti a vnoučata neúnavně fandili svým blízkým. Po závěrečném hvizdu rozhodčího a konečném focení jsme se všichni odebrali do naší místní pergoly, kde pro nás pro všechny připravili občerstvení místní SDH a k poslechu zahrál Rosťa Medvěd. Za profesionální fotky děkujeme panu Markovi Sekáčovi. A jak příští rok? Fotbal v Pertolticích opět bude!
Soupisky týmů: Junioři z Pertoltic: Šantroch P., Soukup M., Pospíchal R., Höfler T., Rysiowski R., Šíma J., Joska J., Pospíchal R., Navrátil L., Machek V., Lacina F., Špáta L., Soukup J.
Veteráni z Pertoltic: Romanec J., Penčo J., Závůrka L., Čepelík K,. Hovad V., Hovad J., Kniga S., Kukal K., Severin L., Höfler L., Čejka M., Horáček J., Rysiowski M., Joska D., Polák R., Efler L.
Bc. Hovad VladimírPřílohy

1569425755_sb_drbna_zari2019.pdf

1569425755_sb_drbna_zari2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,08 MB
Datum vložení: 31. 12. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice