Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Listopad 2019

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopadu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. V měsíci listopadu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané, letos jsme si připomněli 101.výročí vzniku samostatného československého státu. Dne 25.10.2019 proběhlo v našem okolí hned několik pietních akcí, které byly ve znamení vzpomínek a respektu. Celkem tří akcí se zúčastnil hejtman Martin Půta, aby si společně se starosty obcí připomněl místa památných bojů na Liberecku a Frýdlantsku během neklidného roku 1938. Program vzpomínkových akcí začal na obecním úřadu v Habarticích, kde byla odhalena i busta prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Následně se další tichá vzpomínka na obránce vlasti konala na státní hranici Srbská v Horní Řasnici.... Pietní akce pak ukončil hold vzdaný hrdinům v Heřmanicích. I zde byla odhalena nová busta T. G. M. Vzpomínkových chvilek se zúčastnil i senátor Michael Canov. Poděkování za organizaci celého dne, patří Československé obci legionářské Jednotě Liberec.

Po absolvování vlastního pietního aktu s odhalením busty T.G.Masaryka, se na pozvání pana starosty Ing. Bc.Stanislava Briestenského část účastníků přesunula do místní školy. Cestou bylo několikrát poukázáno na uskutečněné akce, které obec Habartice mohla realizovat pouze za podpory Libereckého kraje. Potažmo všechny obce regionu, které cítí velkou podporu rozvoje dotčených obcí a snahu kraje o zachování života v pohraničí, v co nejlepší podobě. Při návštěvě místní školy bylo konstatováno, jak potřebné je zachování malotřídek na obcích a dále byla velmi kvitována velká podpora, kterou tato škola a školka má v zastupitelích obce Habartice. Viktor Podmanický , starosta obce

Blahopřání ke zlaté svatbě
Manželům Růženě a Josefu Valáškovi, blahopřejeme ke krásnému kulatému výročí svatby a přejeme mnoho spokojených a šťastných let dalšího společného života.

INFORMACE Z OÚ
S předstihem podáváme tímto informaci o pořádání Mikulášské zábavy pro naše děti. Akce se koná v prvním adventním týdnu. A to na návsi a kulturním sále v Dolních Pertolticích. Program bude upřesněn a vyvěšen pro vaší informovanost v následném období.

INFORMACE k zimní údržbě
Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu bude v letošním roce, a to z valné části, provádět na základě uzavřené dohody o provedení práce - pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2019 -2020. Ten byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Jana Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

Protože je možné, že ne každý v návalu všech aktivit a povinností si včas vzpomene, proto raději připomeneme, že podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musela první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016, a dále pak je povinná roční kontrola komínu a revize komínových spalinových cest. Ano je to povinné, jako mnoho ostatních, v poslední době překotně vznikajících předpisů a nařízení. Ale v tomto případě jde především o Vaši bezpečnost a také o ohleduplnost vůči ostatním – nepodceňte to prosím.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Doslechla jsem se, že budou změny v jízdních řádech. Po zdražení jízdného, přijdou ještě jaké změny?

Oproti předchozí verzi jízdních řádů, dojde pravděpodobně k těmto změnám.došlo k těmto změnám:
 Po projednání s obcí Bulovka bude zachován spoj na Dolní Oldřiš s odjezdem po 17. hodině. (Obec bude na provoz spoje přispívat.)
 Na základě námětu obce jsme v návrhu linky 661 posunuli odjezdy směr Bulovka – Dolní Oldřiš na 15:40 a 17:40 (odjezdy od žel.stanice).Tuto časovou polohu je ještě potřeba projednat s dopravcem, neboť to bude mít dopad na směny řidičů. Posun odjezdu má dopad i na obslužnost Údolí. Pokud by s něčím byl problém, byly zachovány odjezdy dle SQ (15:10 a 17:11).
 Spoj ve 13:11 z Frýdlantu a ve 14:11 z Habartic bude veden ve dnech školního vyučování. (I tak dojde v odpolední špičce o navýšení nabídky spojů o 1 pár, ve školním roce o 2 páry.)
 U odpoledního spoje 13 bylo doplněno v režimu Radiobus do zastávky Černousy,,otočka.
 U ranního spoje 1 bylo doplněno v režimu Radiobus do zastávky Černousy,,otočka. (Cestující tak mohou využít v kombinaci s protispojem 4 cestu do Frýdlantu.)
Výslednou podobu zveřejníme po projednání s dopravcem a příslušným pracovníkem Koridu.
2.) Dotaz se týká svozu odpadu. Vždy se snažím, abych v nádobě neuložila něco, co by ji znečistilo a v důsledku poté nevalně zavánělo po jejím vyprázdnění. Bohužel jsem asi osamocena. Opakovaně se mi stalo, že po odvezení odpadu byla postavena před dům zpět nádoba, ze které se linul opravdu silný zápach.
Hezký den. Ano, tato situace se nám opravdu v několika případech opakovaně vyskytuje. Do popelových nádob se totiž stále v několika domácnostech ukládá cokoliv. Od mršin, shnilého ovoce a zeleniny, až po psí exkrementy. To je pak opravdu zápach neskutečný. Mnohokrát bylo apelováno z naší strany na původce výše uvedeného odpadu, či obdobného, aby do popelových nádob neukládali. Bohužel se tak stává doposud.

OZNÁMENÍ pro poplatníky
Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, a nejen ty, že dnem 15.9.2020, uplynula doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.
Viktor Podmanický
starosta obce

MOŠTÁRNA Dětřichov
Drcení a následné lisování ovoce, plachetkovým lisem.
Provoz-září,říjen a listopad.
Pouze po telefonické domluvě
na tel 728 413 999.
V krajní nutnosti na tel: 606 035 034.
Minimální množství ovoce 30kg.
Cena 1l-8,-Kč. (1kg jablek=cca. 0.5 až 0.7l,moštu,dle kvality a šťavnatosti ovoce).

MUZEUM
V Muzeu obce Pertoltice se uskutečnila další z přednášek. Téma přednášky se vztahovalo k právě probíhající výstavě: ,,Výrobky před r. 1989 a krátce po roce 1989,,. A to v pátek dne 25.10.2018, od 16:30 hod. Pro děti byly připraveny v rámci přednášky vědomostní soutěže a malé občerstvení!
Výstavu připravila paní Marie Srpová, paní Hana Poláková a Eduard Diviš
Akce se konala pod záštitou Obce Pertoltice

POZOR NA LESNÍ ZVĚŘ!!!!!
V období od října do prosince je lesní zvěř nejaktivnější, a proto také dochází k největšímu počtu střetů vozidel se zvířaty. Nebezpečí nečíhá jen na odlehlých silnicích, které jsou obklopeny lesy. V období páření zvířata migrují i přes silnice v blízkosti lidských obydlí a často také přes dálnice, kde bývají střety nejnebezpečnější. Jak se správně zachovat, když už srnu nebo divočáka srazíte, nám popsala přímo policie. 9. 10. 2019 7.00 ( Autor A. Zajícová)
Lesní zvěř, nejčastěji divoká prasata a srny, je nejaktivnější od října do prosince. Zvíře ve tmě při oslnění světlomety ztrácí možnost identifikovat polohu přijíždějícího vozidla. Oslněné zvíře je najednou zmatené a místo aby před autem uskočilo, zůstane strnule stát na silnici. V rychlosti kolem 120 km/h může mít pak taková srážka fatální následky.
Ve chvíli, kdy řidič do zvířete narazí, hraje velkou roli zachování si tzv. chladné hlavy. Panika opravdu není v tu chvíli na místě a řidič musí jednat rychle, aby neohrozil další účastníky provozu, kteří jedou za ním. „Účastník nehody by si měl ještě před vystoupením z vozidla navléci reflexní vestu a potom postupovat s obrovskou opatrností, aby nedošlo k jeho zranění,“ popsala mluvčí Policie ČR – Obvodní oddělení Mělník Markéta Johnová.
„Následně je nutné přivolat policisty nebo další složky IZS, kteří přivolají lesníka či jiného pracovníka, který má na starosti odklízení zvěře,“ uvedla pro eXtra.cz Johnová, která doplnila, že samozřejmostí je označení nehody a odstavení vozidla do odstavného pruhu, a pokud se nehoda stane na dálnici, řidič ji musí opustit a skrýt se za svodidla.
„I ostatní řidiči by měli dbát opatrnosti, zejména při průjezdu místem nehody. Zbytečně nefotografovat a věnovat se řízení, aby nedošlo k další nehodě,“ upozorňuje dále.
Vysoké procento nehod a především těch hromadných je zapříčiněno dvěma faktory. Řidiči se nevěnují řízení na sto procent a nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. V tom vidí problém i poručík Johnová. „Každý řidič by měl dodržovat takovou vzdálenost, aby stihl zareagovat, a pokud vidí nějakou překážku, aby stihl bezpečně zastavit,“ uzavřela.
Policie také radí, aby se řidiči nesnažili zvěři na vozovce vyhnout. Pokud je střet již nevyhnutelný, je lepší do zvířete najet než se pokoušet o riskantní vyhýbací manévry, kvůli kterým může vozidlo narazit do stromu. Snížená rychlost v úsecích, kde není dálnice ohraničena plotem, by měla být samozřejmostí.

PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA
Přesně takhle vypadá I.C.E. karta neboli seniorská obálka. V případě nouze může pomoci zachránit život lidem, kteří žijí sami v domácnosti. A nemusí se jednat jen o seniory, ale také osoby se zdravotním postižením a další. Karta pomáhá především v situacích, kdy nejsou schopni se záchranáři sami komunikovat, například když po úrazu ve své domácnosti upadne do bezvědomí. Kartu a další informace získáte na https://bit.ly/2VKpUtX

Informace pro osaměle žijící seniory i jejich děti
Anděl Strážný hlídá bezpečí a zdraví 24 hodin denně


Jak umožnit a zpříjemnit život seniorů co nejdéle ve známém, tedy domácím prostředí? Když jsou dva, mohou si pomoci, horší je situace seniorů osamělých. Přijde krizová situace – zhoršení zdravotního stavu, dezorientace, fyzické napadení na ulici apod. Jednou z nejobávanějších situací u seniorů bývá pád, následná bezmoc, někdy i bolest. Minimálně jednou ročně jich upadne 30% a s věkem riziko stoupá.
Nabízíme jednoduchý a moderní způsob ochrany zdraví a bezpečí – tísňovou péči.
• Klient nosí na ruce monitorovací zařízení, které je napojeno na dispečink Anděla Strážného.
• Při stisknutí SOS tlačítka (v případě pádu automaticky) zařízení lokalizuje polohu systémem GPS a spojí se s dispečinkem, který vyhodnotí situaci a vyšle na místo potřebnou pomoc – kontaktní osobu, výjezdovou službu, záchrannou službu nebo hasiče či policii.
• Nezbytnou pomoc tedy dokážeme zajistit okamžitě a kdekoli.
Monitorovací zařízení s detekcí pádu zapůjčujeme jako jediní v ČR bezplatně.
Chcete vyzkoušet službu tísňové péče na jeden měsíc zdarma?
Volejte 603 563 060 nebo pište na poptavka@andelstrazny.eu.
Více informací najdete také na www.andelstrazny.eu

Předbraňák v Pertolticích
Předbraňák

V neděli 13. října 2019 přivítala naše malá víska 140 mladých hasičů z celého Frýdlantska. Konal se totiž již sedmnáctý ročník „Předbraňáku“ – soutěže v disciplínách Závodu požárnické všestrannosti. Byl krásný slunečný den a do Pertoltic přijelo 12 družstev starších žáků a 13 družstev mladších žáků z deseti sborů. Závod začal slavnostním nástupem a rozlosováním startovního pořadí na fotbalovém hřišti. Mnoho úspěchů v soutěži našim i ostatním družstvům přišel popřát také starosta obce pan Viktor Podmanický. Pak už se rozhodčí rozestavili na jednotlivá stanoviště a mohlo se začít soutěžit. Děti musely prokázat zručnost ve střelbě ze vzduchovky, lezení po laně, vázání uzlů, ošetřování zraněného, povědět co se jakým hasicím přístrojem hasí a rozpoznat požární a topografické značky.
Našim družstvům se moc nedařilo. Mladší žáci nasbírali trestné body především na zdravovědě. Družstvo A díky tomu přišlo o pohárovou pozici a skončilo na 5. místě. Béčko, přidalo ke zdravovědě ještě trestné body ze stanoviště topografie a požární ochrany a obsadilo 9. místo. Starší žáci sahali po bronzové medaili. Měli shodný počet trestných bodů s Lužcem, ale rozhodovala střelba a tu jsme měli o nějaký bodík horší a tak jsme se museli spokojit s nepopulární bramborovou medailí. Druhé starší družstvo smíšené s Dolní Řasnicí obsadilo 8. místo. Poděkování patří všem, co se starali o zázemí soutěže, těm co připravovali hasičskou zbrojnici, občerstvení i všem rozhodčím. Soutěž byla realizována za finanční podpory Libereckého kraje.

Výdledky: mladší žáci starší žáci
1. místo - Předlánce A 1. místo – Frýdlant A 
2. místo – Frýdlant A 2. místo – Krásný Les
3. místo - Krásný Les 3. místo - Lužec

Závod požárnické všestrannosti

Týden po Předbraňáku, v sobotu 19. října 2019, začínali mladí hasiči nový ročník celoroční Hry Plamen v Bílém Potoce. Pětičlenné hlídky musely zvládnout 2-3 kilometry dlouhou běžeckou trasu v náročném horském terénu a jako na Předbraňáku na šesti stanovištích bezchybně splnit všechny úkoly. Za Pertoltice soutěžily dvě hlídky mladších žáků a jedna hlídka starších žáků. Nejvíce překvapily naše 5-7 leté děti. Srdnatě se popraly s kopci a statečně běžely celou trať. Krom střelby nasbíraly trestné body jen na laně. Odměnou jim byla 8. příčka. Mladší družstvo A s patnácti trestnými body za střelbu je jen těsně přeskočilo. Byli sedmí. Starší žáci měli smůlu. Od rozhodčích dostali informaci, že na trati u hasičského auta mají odbočit vlevo. Auto však poodjelo a oni si naběhli tři sta metrů navíc. Ani na laně se jim smůla nevyhnula. Jedna ze závodnic si spletla značku, ke které měla dolézt a seskočila už za tou pro mladší děti. A tak s horším časem a 18 trestnými body obsadili až deváté místo. Vstup do sezóny se moc nepodařil. Máme tedy na jaře co vylepšovat.

Muzeum
V pátek 25. října 2019 navštívili mladí hasiči obecní muzeum v Pertolticích. Mohli si zde prohlédnout výstavku s tématem „Jak šel čas“. Byly zde předměty, které jsme běžně používali před rokem 1989. Vedle časopisu Ohníček nebo Vlasta tu ležel třeba starý desetník, nákupní taška ze sisalu, skleničky od hořčice, které měly široké využití nebo pionýrský kroj, či dresy ze Spartakiády. U některých předmětů stály jejich současníci. U sifónové lahve jsme našli PET lahev, u magnetofonových pásků „cédéčka“. Po tom, co si děti zasoutěžily o sladkosti v hádankách ke shlédnuté výstavě, na ně ve vedlejší zasedací místnosti čekalo překvapení. Z čerstvého ovoce, šlehačky a dalších přízdob si sami mohly připravit pohár. Dětem se v muzeu líbilo a krom drobných výher si odnesly i pár nových informací. Poděkování patří paní Marii Srpové a Haně Polákové a samozřejmě také obecnímu úřadu Pertoltice za pěkně připravenou akci.Přílohy

1573075054_sb_drbna11_2019.pdf

1573075054_sb_drbna11_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,94 MB
Datum vložení: 31. 12. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice