Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Srpen 2015

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody:
Nosek Miroslav 74 let, Plesarová Jaroslava 65 let, Kostelacová Blanka 63 let, Čepelík Karel 61 let, Tretiník Ladislav 57 let, Krivčík Miroslav 55 let, Podmanická Alena 54 let, Šímová Iva 50 let, Valentová Opltová Marie 49 let, Krivčíková Jana 48 let, Severýn Ladislav 47 let, Hovad Vladimír 40 let, Hovad Petříčková Petra 40 let, Kodeš Petr 40 let, Efler Lukáš 39 let, Votočková Miroslava 38 let, Navrátil Ladislav 35 let, Mlejnek Jindřich 34 let, Šíma Josef 32 let, Opfolter Lukáš 31 let, Petříček Miroslav 22 let, Knap Vojtěch 21 let, Stříbrný Petr 17 let, Eflerová Tereza 9 let, Čejková Nela 5 let a Horáčková Anna 4 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za červenec 2013 (vp)
 Plnění úkolů ze zasedání OZ , příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava převodu novější hasičské techniky – cisterna pro JSDH, zpracování vyúčtování záloh na služby spojené s bydlením v č.p. 193, jednání s právním zástupcem obce - řešení pohledávek, řešení stížností občanů, vnitřní audit ( plnění rozpočtu obce) – příprava podkladů pro navazující jednání o rozpočtových změnách, dotační tituly – průběžné hodnocení proběhlých dotačních akcí , příprava žalob na neoprávněné užívání obecních bytů 2x, příprava podkladů pro účast v insolvenčním řízení 1x, správní řízení ZTP 1x a SŘ – silniční správní orgán, byly odeslány výzvy majitelům pozemků k posečení – na základě podnětů

AKTUÁLNĚ (vp)
I v průběhu měsíce srpna bude chod obecního úřadu omezen, a to z důvodu čerpání řádné dovolené.

Obecní úřad Pertoltice informuje občany obce, že jsou stále volná místa v připravovaném kulturním zájezdu na muzikál. Zájezd do Prahy. Lístky si vyzvedněte v kanceláři obecního úřadu – oproti provedené platbě.
A to nejdéle do 15.září 2015. Poté bude zbývající počet nabídnut zájemcům, kteří nejsou občany naší obce a zájem o účast projevili.


K 31. prosinci 2015 končí platnost průkazů mimořádných výhod (vydávaných dříve městskými úřady) a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP – laminovaná papírová kartička vydávaná Úřadem práce ČR).

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to nejpozději do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.

Oznámení o uzavření zubní ordinace v Černousích

Polská hnědouhelná elektrárna Turów, která dodává elektrickou energii téměř do třetiny Polska a která čerpá pro svůj provoz nezbytné hnědé uhlí z bezprostředního okolí, má v plánu se rozšiřovat. A to až k samým hranicím s Českou republikou (mj. 150 metrů od Uhelné v Hrádku nad Nisou). Zda se podaří rozšíření k české hranici zabránit a pokud nepodaří, jaké bude ohrožení (především, co se spodních vod týče) a jaké v tom případě kompenzace, to je především otázka mezivládních jednání. Liberecký kraj a starostové potencionálně ohrožených měst a obcí (včetně Chrastavy) k tomu však nechtějí jen nečinně přihlížet a chtějí jednotně postupovat především při jednání s vrcholnými představiteli České republiky a na úrovni Euroregionu i při přímých jednání s Polskou a Německou stranou. Naším cílem je, aby k podrobným mezistátním jednáním vůbec došlo a aby na něm byly maximálně hájeny zájmy a práva českých občanů na zasaženém území. Chrastava, Michael Canov, starosta

Liberecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a obcemi intenzivně pracuje na přípravě podkladů, které chce předložit Polsku jako argument proti rozšíření povrchového uhelného dolu v Turówě.
Pomocnou ruku české straně podalo i sousední Německo, které poskytne vlastní data shromážděná v souvislosti s působením zmíněného polského dolu a sousedící elektrárny. Získaná data měření přeshraničního vlivu povrchového dolu Turów na českou i německou stranu pak poslouží i jako podklad pro případné vymáhaní kompenzací pro dotčené obce.
„Němci nám poskytnou data z měření, která prováděli před nějakým časem. Zaměřili se na posouzení vlivů povrchového dolu na spodní vody a následky poklesu terénu. Údaje pro nás budou cenným zdrojem informací a pomohou nám sestavit komplexnější obraz vlivu těžby v posledních letech,“ uvedl Josef Jadrný, náměstek Libereckého pro životní prostředí, který byl jednat s Němci společně se starostou Hrádku Josefem Horinkou. Němci se také zúčastní nového posouzení EIA, tedy procesu posuzování vlivu na životní prostředí, které v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu provede Česká republika.

Posouzení dopadu rozšíření těžby v Turówu bude financovat ministerstvo životního prostředí.„Nejdůležitější je součinnost obcí, Libereckého kraje a vlády, což se daří. Všichni jsme připraveni proti rozšíření bojovat a žádáme posouzení vlivu na obyvatele, kteří žijí v blízkosti dolu a jichž se chystané rozšíření velmi dotkne,“ zdůraznil hrádecký starosta Josef Horinka. Právě obce Uhelná a Václavice na Hrádecku jsou dolu nejblíž a pokud dojde k jeho rozšíření, bude například Uhelná od hranice dolu vzdálena cca 300 – 400 metrů. Liberecký kraj se snaží získat co nejpodrobnější informace o plánovaném rozšíření území pro těžbu. Polská strana totiž není příliš sdílná a Česku poskytuje pouze omezené informace. Dobývaný prostor chtějí v polském Turówě rozšířit směrem k hranicím a tím prodloužit těžbu zřejmě až do roku 2054. Důl i sousedící elektrárna stojí bezprostředně na hranici České republiky, Německa a Polska. (převzato web KULK)

Vzpomínkové akce na povodně 2010 se zúčastnila i Obec Pertoltice
Pětileté výročí ničivých povodní si v sobotu 8. srpna 2015 připomněli zástupci několika obcí, měst, záchranných složek, dobrovolníků i veřejnost v obci Heřmanice na Frýdlantsku - na akci „Heřmanice v proměnách času aneb jak města a obce povstaly z bahna“. Své zástupce měla na akci i naše obec. Reprezentovali nás mimo jiné zástupci jednotky sboru dobrovolných hasičů a starosta obce. Během odpoledne prošel vesnicí průvod zástupců vyplavených obcí a hasičských sborů s prapory a vlajkami, ve kterém nechyběla ani naše jednotka sboru dobrovolných hasičů se svým praporem. Za doprovodu hudby došel průvod na místo, kde byl odhalen pomník oběti povodně v Heřmanicích. Poté se průvod přesunul na prostranství za hasičskou zbrojnicí.

Heřmanice v proměnách času připomněly také 640 let od první písemné zmínky o obci Heřmanice, výročí 135 let založení SDH Heřmanice, výročí 115 let zprovoznění úzkorozchodné tratě Frýdlant – Žitava, výročí 45 let TJ Sokol Heřmanice a výročí 5 let od bleskové povodně v obcích a městech Libereckého kraje. K vidění byly i výstavy „Voda blízko nás“ a „Heřmanice v proměnách času“.

Mezinárodní soutěž Habartice
V sobotu 13. června se naši hasiči zúčastnili Mezinárodní soutěže v Habarticích. S přípravou jsme si nedělali velké starosti. Ženy si den předem alespoň vyzkoušely útok z agregátu a promyslely, jakým způsobem agregát odpojí a dotlačí na místo určení. Chlapi si vystačili s pozorováním taktiky žen. V Habarticích se začínalo v 10:00 hodin slavnostním nástupem a rozlosováním startovního pořadí. Hned po ukázce dovedností nového družstva habartických žáků šly na řadu ženy s požárním sportem. Naše družstvo si vylosovalo dvojku. Na tuto disciplínu se nepřipravovaly, tak si před pokusem jen řekly, že posty obsadí stejně, jako při útoku z cisterny. Po startu do toho daly maximum a výsledek byl vynikající. Barely srazily v čase 32 sekund a obsadily první místo. Pak přišly na řadu útoky z cisterny. Při nich soutěžící vyskakují z automobilové cisterny, musí odtlačit požární přívěs na vzdálenost 10 metrů, pak z něho vyndat veškeré nářadí a provést požární útok. Naši muži startovali druzí. Vše jim klaplo. Terče byly v čase 61 sekund dole. Byl to dobrý čas. Bohužel SDH Ves byla o 3 sekundy lepší, takže se naši muži (doplnění dvěma děvčaty na proudech) museli spokojit s druhým místem. My ženy jsme tuto disciplínu absolvovaly poprvé. Jiné čistě ženské družstvo to ještě nezkusilo. Konkurence mezi muži jsme se nebály. Při ustavování přívěsu však nastal trochu chaos v plnění úkolů. Cenné sekundy ubíhaly a my jsme se tedy lehce zklamané umístily na 5. místě. Na závěr byla družstva oceněna diplomy, ti nejlepší poháry, a protože Habartice slavily 130. let od založení sboru, také pamětním listem a plaketou.
Krajské kolo dorostu
Na krajské kolo dorostu do Semil jsme vyrazili brzy ráno. Díky objížďce cesta trvala trochu déle a spolykala všechny rezervy. Prezenci jsme však v klidu stihli. Organizátoři ji totiž trochu podcenili a tak celá soutěž začala o hodinu déle. Po nástupu běhala družstva štafetu 4x100 metrů a naše závodnice Kateřina Fricová si napsala test z požární ochrany. Všech 15 otázek zodpověděla bezchybně. Dopoledne ještě běhali chlapci stovky, což obnáší přeskočit bariéru, přeběhnout kladinu, pospojovat hadice do rozdělovače a s proudnicí v ruce proběhnout cílem. Z kladiny kluci padali jak mouchy a sanitka se nestačila vracet z nemocnice. Po obědě to běhaly dívky a mezi nimi Kačka. Oba pokusy zaběhla bez potíží, časy však na špičku nestačily. Nakonec ji čekal ještě dvojboj, čili proskočit okno a přenést minimax. Opět oba pokusy zvládla. Napjatě jsme čekali na výsledky. Nebyly nejhorší. Kačka skončila osmá v kraji.
Povodňová lopata
V sobotu 27. června 2015 se naši hasiči zúčastnili soutěže „O zlatou povodňovou lopatu“ ve Višňové. Akce byla pojata ve velkém stylu. Byla totiž zároveň připomínkou na srpnové povodně v roce 2010. Pozváno bylo všech sto sborů, které tehdy pomáhaly odstraňovat následky velké vody. Při slavnostním nástupu řekl pár slov starosta obce pan Cýrus, za místní hasiče pan Erban mladší a za okresní sdružení hasičů přispěla zdravicí paní Stříbrná. Pak už se rozjela vlastní soutěž. Družstva nastupovala, kdo jak se přihlásil. My jsme se nechali zapsat na konec startovní listiny, abychom mohli okouknout taktiku a rozdělit si úkoly. V našich dvou pětičlenných družstvech byly jen dva muži. Do plného početního stavu nám jeden účastník chyběl, tak jsme si sehnali posilu z Heřmanic. První jsme do boje vyslali slabší pětici. Jejich úkolem bylo naplnit pytle pískem, postavit z nich povodňovou hráz, historickou stříkačkou srazit barely vody a hráz znovu uklidit. Nebylo ani tak těžké napytlovat písek, jako odtahat ty pytle na hráz. Děvčata přehazovala pytle jak o závod, ale ty byly přece jen na naše drobné dívky těžké a pár vteřinek navíc si to vyžádalo. První družstvo skončilo v této disciplíně desáté a druhé osmé. Druhou disciplínou která se započítávala do dnešní soutěže byla štafeta dvojic. V té obě naše družstva obstála na výbornou. Většina z nich to totiž ještě nedávno běhala za žáky.Umístili jsme se na třetím a čtvrtém místě. Celkové pořadí bylo tedy následující – družstvo „Pertoltice X“ 6. místo a „Pertoltice Y“ 9. místo. Soutěžilo 18 družstev. Než se spočítaly výsledky, předvedli hasiči z Višňové vyproštění osob z havarovaného auta. Měli jsme také možnost si prohlédnout různé typy povodňových hrází a potápěčská služba ukazovala své dovednosti v napuštěném bazénku.

Mladí hasiči v Dolní Řasnici
Hned druhý den po soutěži ve Višňové v neděli 28. června, jsme jeli s dětmi na soutěž do Dolní Řasnice. Poprvé jsme s sebou vzali také naši přípravku – tedy děti do šesti let. Jejich účast jsme domluvili teprve včera na Povodňové lopatě a tak na nějaký velký trénink neměli děti čas. Museli jsme je ještě doplnit o dva soutěžící z Habartic, abychom dali dohromady celé družstvo. Tihle náhradníci však ještě donedávna byli našimi členy. Byli jimi Matěj Sedláček a Sára Guttenbergová. A ti naši čtyři stateční nejmenší proudaři jsou dole na fotografii – z leva Irenka a Verunka Polákovi, Kája a Aleš Čepelíkovi (vprostřed to jistí Markéta Valášková). Útok se jim povedl na jedničku. Vše řádně spojili a proudy shodili plechovky. Umístili se na krásném 2. místě. Také mladší žáci z Pertoltic nezklamali. Oni však měli práci ztíženou tím, že na konci na ně čekaly nástřikové terče. Poradili si s nimi a také obsadili 2. místo ve své kategorii. Jen starší žáci dnes drželi černého Petra. Nedařilo se jim při sání. Měli jsme půjčené savice a ty nestačilo jen chytit na závit, ale musely se dotahovat klíčem. Ač je spojovaly zkušené závodnice, než jim to došlo, byly pohárové posty pryč. Zbylo na ně poslední bramborové čtvrté místo. Soutěž byla tak rychlá, že organizátoři nestihli ani opéct buřty. Ověšeni medailemi a plni dojmů z poslední soutěže sezóny jame bez potíží stihli nedělní oběd. V nadcházejícím soutěžním roce se budeme potýkat s nedostatkem dětí. Začaly totiž konečně pracovat mladí hasiči v Habarticích. Bohužel nám však odvedli čtyři děti, které dosud dojížděli k nám.Přílohy

1439297893_sb_drbnasrpen2015.pdf

1439297893_sb_drbnasrpen2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice