Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Leden - únor 2015

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Walter Brůna 79 let, Zdenka Martínková 78 let, Julia Dědečková 73 let, Zdeňka Halounová 69 let, Josef Valášek 64 let, Josefína Reinišová 63 let, Jiří Penčo 61 let, Josef Jirsák 57 let, Česlav Hejl 55 let,Zdena Klozová 54 let, Romana Voňková 46 let, Theodora Dědečková 42 let, Lenka Čejková 35 let, František Pajkrt 32 let, Lucie Valášková 19 let a Michael Richtr 14 let.

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Milada Šálková 84 let, Vincenc Pánis 75 let, Luboš Závůrka 54let, Milena Bílková 45 let, Radek Novotný 43 let, Kateřina Lacinová 41 let, Baranovičová Katarína 40 let,Veronika Špátová 29 let, Jakub Šantroch 24 let, Jan Dědeček 23 let, Bari Michal 20 let, Renata Severýnová 15 let, Čepelík Aleš 5 let, Nella Votrubcová a Hovadová Nicola 2 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, jen několik málo dní nás dělí od právě skončeného roku 2014. Ještě v nás všech doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla drtivá většina z nás příležitost v kruhu svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní naplněných prací, povinnostmi a starostmi. Snad i zhodnotit uplynulý rok. Nyní už stojíme na prahu roku nového. A to s letopočtem 2015.
Jako bychom ani nemohli uvěřit, že to není tak dávno, kdy jsme přistupovali k adventním věncům, abychom rozžali první svíci a odstartovali nejdivočejší, ale zároveň nejkrásnější období v roce. Nejdivočejší proto, že v takřka neuvěřitelně krátkém čase stihneme tolik různých věcí najednou, jako někdy nejsme schopni ani za několik měsíců. No a nejkrásnější proto, protože tak na všechny jistě období adventu působí. Po celoročním shonu na naší různorodě klikaté cestě životem přišlo opět období, ve kterém lidé alespoň načas zapomínají na hádky, intriky a jiné malichernosti, kterými sami sobě znepříjemňujeme svoje putování po tomto světě. Doba vánoční v nás téměř vždy vyvolává nezapomenutelnou atmosféru. Vždy je to umocněno krásou rozsvícených vánočních stromečků, vůní cukroví i smaženého kapra, ale především v nás dlouho zůstává vzpomínka na rozzářené oči těch, které jsme obdarovali, především našich nejmenších.
Vánoční čas byl pro mnohé z nás také přípravným obdobím k vykročení na lepší cestu. Doba mezi svátky byla pak i dobou malého zastavení a zhodnocení naší celoroční práce. Položili jsme si určitě i otázky, zda právě uplynulý rok splnil beze zbytku to, co jsme od něj očekávali. Je nezbytné, aby každý položil sám sobě otázku, zda jsme i my sami udělali vše, co jsme udělat měli a mohli, aby byl svět kolem nás lepší a přívětivější. Mnohdy totiž při takovém bilancování docela dobře víme, co měl či neměl udělat ten či onen, ale na to, co jsme měli udělat především my, zapomínáme. Pasujeme se tak za oběť systému a okolních vlivů, ale mnohdy bohužel ke své vlastní škodě.

Dovolte mi, abych i na tomto místě znovu vyjádřil, že si velice vážím důvěry, které se mi zvolením starostou obce dostalo. Já, mé kolegyně i kolegové, si plně uvědomujeme především obrovskou zodpovědnost, která je s prací ve vedení obce spojena.
Mnozí z nás každoročně zahajujeme nový rok předsevzetími, která nás mají motivovat k lepším výkonům v osobním či profesním životě, ale jež stejně jako ta loňská, zmizí nejpozději s posledním sněhem. V případě úkolů, které nám byly svěřeny Vámi, občany Pertoltic, se však musíme vyvarovat zaváhání a svá rozhodnutí dovést do konce. Naše priority budou detailně projednány a vypracovány a v nejbližším období s nimi budete seznámeni. Na nás, vedení obce, je, abychom v této chvíli zajistili zdárné pokračování dosud nedokončených akcí. Vedle všech připravených projektů se mohou zdánlivě ztrácet ostatní malé starosti, které je třeba průběžně řešit a které zaregistrujeme až tehdy, kdy věci nejsou v pořádku. A že takových úkolů před námi stojí!

Není účelem novoročního pozdravu vyjmenovávat priority programového prohlášení pro následující období, ty si nakonec může každý z vás přečíst. Konec každého uplynulého roku je i malou zastávkou v životě každého z nás. Je časem menšího či většího bilancování. Časem stanovení určitých předsevzetí do dalšího období. Pro někoho menších, ale o to reálnějších, pro jiného větších, s jejichž uskutečněním to nemusí být snadné. Na konci by však vždycky mělo znít: udělal jsem pro to všechno.

Do roku 2015 vstupuje naše obec se schváleným rozpočtem, který byl přijat v závěru loňského roku. Věřím, že zastupitelstvo bude při svých jednáních věcné a konstruktivní stejně tak, jako tomu bylo při projednávání a schvalování rozpočtu na letošní rok. Není možné na tomto malém prostoru vyjmenovat všechno to, co vše nás čeká v nadcházejícím roce. I proto, že o mnohém ještě ani nevíme. Společně s Vámi však pevně doufám, že rok 2015 bude k naší obci přívětivý, a my budeme svědky jeho dalšího rozvoje. K tomu, aby byl život v naší obci příjemný, budou směřovat všechna naše rozhodnutí.

I já bych se rád připojil k řadě těch, kteří Vám přejí hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti v novém roce 2015. Myslím, že nejdůležitějším poselstvím tohoto roku – naším hlavním společným cílem – musí být prohloubení a upevnění mezilidských vztahů a odvěkých nezničitelných hodnot, jako je radost, naděje, láska a víra v sama sebe. Podporujme hodnoty, jako je úcta k životu, pravda a pokora k druhému a posilujme naši odvahu pomáhat potřebným lidem okolo.Nepodléhejme dojmům, že nic nemůžeme změnit. Pěstujme víru ve vlastní síly, schopnosti a talent svůj i našich spoluobčanů. Dalším úkolem musí být dodat lidem nejen trochu toho optimismu, ale též dodat důvěru v nás všechny i hrdost na to, že jsme všichni součástí naší obce. Závěrem děkuji Vám všem, kteří jste se v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji naší obce, na tom, aby se nám všem dobře žilo.
Děkuji také Vám, ochotným a obětavým lidem, kteří jste v obtížných situacích připraveni a ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde je třeba.

Do nového roku vám přeji především zdraví, dostatek optimismu, spokojený život v obci, mnoho osobních i profesních ůspěchů.
Viktor Podmanický starosta obce

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Cena vody pro rok 2014, opět poroste?

Jako nejvýstižnější odpověď se jeví uveřejnění tiskové zprávy ředitele společnosti. Zde je: Klienti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. si v roce 2015 za služby opět připlatí. Na vině je růst cen povrchové vody, klesající spotřeba vody i nárůst mzdových prostředků. Zdražení u průměrné čtyřčlenné rodiny činí zaplatí denně za vodné, při průměrné spotřebě ročně 146 kubíků vody. Nově tedy klienti vodárenské společnosti zaplatí za kubík vody 34,02 Kč, za kubík odkanalizované vody pak 57,42 Kč. V roce 2015 zaplatí odběratelé Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (FVS) za vodu o 8,4% víc než v roce letošním. Kubík pitné vody tak bude stát 36,89 Kč, což je stále nejméně v regionu. „Bohužel se nemůžeme vyhnout zdražování. Za zvýšením vodného stojí především pokles odběru vody, nárůst odpisů za investice především do úpravny vody Frýdlant, nárůst mzdových prostředků a cena materiálů, tedy především chemikálií a surové vody.

Ostatní položky, které tvoří cenu vodného, jako jsou ceny energie, provozní náklady, výrobní a správní režie, držíme na úrovni let minulých,“ řekl ředitel FVS Petr Olyšar. „Investice do úpravny vody Frýdlant činily více než 15 mil. Kč. Touto investicí jsme vyřešili problém obsahu dusičnanů ve vodě. Norma je 50 mg/l a my jsme dnes na hodnotě 40 mg/l,“ upřesňuje Olyšar. Společnost by v roce 2015 měla svým klientům dodat 801 tisíc kubíků pitné vody. Méně než polovinu dodané vody pak FVS také odkanalizuje. Konkrétně počítá se 397 tisíci kubíků odpadní vody. Stočné zdraží jen o 0,8%, v roce 2015 bude stát 57,86 Kč za kubík. „Stočné máme dlouhodobě vysoké, je to dáno tím, že na obhospodařovaný rozsah kanalizační sítě máme málo připojených klientů. Cena je pak v porovnání s konkurencí, která spravuje hustě zabydlené lokace, výrazně vyšší. Naši klienti tak bohužel platí za to, že jich je málo,“ vysvětluje Olyšar. „Nepatrné letošní zdražení souvisí s dodržením podmínek dříve získané dotace na dostavbu kanalizace ve Frýdlantu,“ doplňuje ředitel FVS. Průměrná čtyřčlenná rodina, která žije na Frýdlantsku, spotřebuje 146 kubíků pitné vody. Za rok tak zaplatí o 419 Kč víc za vodné. Pokud platí i stočné zaplatí za obě služby víc o 483 Kč. „Ceně vodného i stočného by výrazně prospělo, kdyby do regionu vrátila výrobu nějaká společnost, která by ke své činnosti využívala vodu pro výrobní proces. My jsme za posledních 10 let přišli o odběratele z řad výrobních podniků, kteří tehdy odebírali více než 100.000 kubíků vody. To se na ceně vodného i stočného bohužel projevilo velmi negativně,“ dodává Petr Olyšar.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2014 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2015, jednání krajský úřad , příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy o stavu obce, pronájem bytových jednotek v č.p.193,231 - prodloužení smluv, jednání pracovní skupiny nad tvorbou územního plánování, spolupráce nad přípravou podkladů pro podání dalších exekučních příkazů a přihlášek do insolvenčního řízení, příprava materiálů – soudní spor Obec x D.Čepelíková ml., přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ,

PROSBA - SDĚLENÍ
Chtěli bychom požádat, a to opětovně, abyste neplnili popelové nádoby žhavým popelem. Kontejnery jsou poté ohroženy vzplanutím a navíc se popelové nádoby ničí. Upozorňujeme i na to,že se pak může stát, že vám nebude po takovém zjištění popelnice našimi pracovníky vyvezena. Dále bychom rádi upozornili na to, že pokud bude popelová nádoba obsahovat takové množství odpadu, které neumožní její komfortní naložení na svozový vůz, nebude též odvezena. A to zejména z míst, kde jsou umístěny dvě popelové nádoby. V tomto případě lze zcela jistě zajistit náležité rozložení likvidovaného odpadu do obou nádob.

Z důvodu častého výskytu odpadu, který není komunálním odpadem, připomínáme, co do popelnice a kontejneru na komunální odpad určitě nepatří: stavební odpad, a dále odpad, který lze vytřídit (papír, plasty, sklo, textilie, polystyren, kovy atd.), uhynulá zvířata a objemné odpady. Kovy,odpad biologický a nebezpečného charakteru občané mají možnost likvidovat prostřednictvím sběrného dvora – provozuje p.Josef Reiniš.

O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, a to na poplatkové povinnosti v roce 2015. 
Základní sazba poplatku za likvidaci TKO činí 600,-Kč/ poplatníka.


Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Čl. 6 Osvobození a úlevy Úleva se poskytuje: úleva ve výši 400,-Kč se poskytuje poplatníkům, dětem, do věku 7 let. První platba bude tímto poplatníkem uskutečněna v následujícím roce po roku dosažení této věkové hranice,dále se úleva ve výši 120,-Kč poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do věku 26 let věku, který je z důvodu studia ubytován po dobu minimálně 6 měsíců na území jiné obce.

U poplatku za držení psů je pro rok 2015 stejná výše, jako u poplatku za rok 2014.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Zubní ordinace Černousy
MUDr Jiří Gürlich
2.3. - 16. 3. 2015 dovolená.

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych rád poděkoval za milé pozvání na Výroční valnou hromadu SDH Pertoltice, která se konala dne 10.1.2015. Na hasičské zbrojnici se i tentokráte sešla pouhá část všech členů. Ale i přes slabší účast, byla skvělá atmosféra. Ostatně, jako vždy. Stěžejním úkolem bylo pro orgány sboru předložit zprávy o fungování sboru jako takového a byla provedeno povinné převolení starosty (starostky), velitele a ostatních funkcionářů sboru. Předložené zprávy jsem pozorně vyslechl. Zprávy byly celkem dvě. Jedna o činnosti sboru jako celku, a následně pak přišla na pořad ještě samostatná zpráva o činnosti mládeže.

Zástupce Hasičského sboru Libereckého kraje ( pan Hanzl), který dorazil na jednání valné hromady z Raspenavy, byl mile překvapen, co vše se během roku 2014, událo u našeho sboru. Kolik práce se udělalo. Také se zarazil nad výbornou podobou práce s mládeží a úspěchů, kterých bylo dosaženo. Velice kvitoval s uznalým pokyvováním i zmínku o počtu aktivní mládeže a dětí u našeho sboru. Aby ne! Vždyť členskou základnu tvoří z jedné třetiny právě mládež a děti. To je také to, co si i já osobně vysoce cením.Dále také z předložených zpráv vyplynulo, že se odpracovalo mnoho hodin na budově hasičské zbrojnice a kolik hodin bylo odpracováno na údržbě a opravách vlastní techniky sboru.

Všem aktivním členům sboru přeji mnoho zdaru do dalšího období, pevné zdraví a spokojenosti.
Viktor Podmanický starosta obce

SOUTĚŽ - vyhodnocení
Dne 12.12.2014 proběhlo v muzeu obce vyhodnocení soutěže ,,Hvězda XXL,,. Soutěže se zúčastnili dva dospělí, tři chlapci a šest děvčat. Kromě dárků si děti mohly vyrobit vlastnoručně šlehačkovo ovocný pohár! Při mlsání dostávaly děti otázky. Ty nejmenší hádaly postavičky z Večerníčků, starší pak hádaly postavy z filmových pohádek. Za správnou odpověď dostávaly též malý dárek. Užilo se plno veselí. (ms)

Masopust
V sobotu 14. února 2015 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice již tradiční Masopustní průvod obcí. Masky budou procházet vesnicí a zpívat a veselit se. Celý průvod potom zakončí své řádění kolem šesté hodiny večerní posezením na hasičské zbrojnici. Zveme Vás všechny srdečně do masopustního průvodu i na večerní bujarou veselici na hasičárně. Sraz masek bude před hasičskou zbrojnicí. Přesný začátek se dozvíte z plakátů.

V prosimci 2014 byl na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje vyhlášen nejlepší okrskář roku 2014.
Soutěž uspořádal Odbor služby pořádkové policie Libereckého kraje pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Soutěže se zúčastnilo 31 policistů a policistek z celého Libereckého kraje. Do užšího finále bylo vybráno 10 policistů, a ti všichni byli ohodnoceni dne 10. 12. 2014 na krajském ředitelství v Kavárně Pošta.

Úvodní slovo měl ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pan plk. Mgr. Vladislav Husák, poděkoval za účast v soutěži a zhodnotil její průběh. Ocenil znalosti a vědomosti všech soutěžících a popřál jim hodně úspěchu do další práce. Zdůraznil, že všichni zúčastnění jsou vítězové, neboť vybráni byli skutečně ti nejlepší z nejlepších. Hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta v úvodu poblahopřál všem policistům, kteří se soutěže zúčastnili, ocenil jejich nelehkou práci a na závěr popřál všem přítomným spoustu nejen pracovních úspěchů v novém roce.

Vítězem I. ročníku soutěže „Okrskář roku“ se stal prap. Radim Seifert z obvodního oddělení Frýdlant. Získal největší počet bodů a byl porotou vyhodnocen nejlepším okrskářem roku 2014 Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Na druhém místě se umístil prap. David Šobáň z obvodního oddělení Stráž pod Ralskem. Třetí příčku obsadila prap. Bc. Dagmar Bystrá z obvodního oddělení Jablonec nad Nisou. Na závěr ředitel plk. Mgr. Vladislav Husák předal vítězovi putovní pohár, který naznačuje to, že tato soutěž na území Libereckého kraje bude pokračovat i v dalších letech. Vítězi blahopřejeme!
Za využití TZ/Policie ČR - KŘP Libereckého kraje, Jana Světlá

Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2014
V uplynulém roce jsme se hodně věnovali opravám a údržbě naší techniky. Zabíhali jsme nově opravenou PS 12 a pracujeme na zprovoznění původní bojové stříkačky. V plánu máme postavit ještě jednu o něco výkonnější stříkačku. Pokračovaly peripetie se stříkačkou Tohatsu. První oprava nesplnila naše očekávání. Nakonec jsme museli najít jinou firmu a v současné době je stříkačka v opravě na Vysočině. V závěru roku se nám podařilo ze starého přívěsu vyrobit valník za Avii. V květnu čekala obě zásahová auta technická kontrola. Cisterna tentokrát prošla napoprvé, zato Avie si kvůli závadě na řízení přední nápravy technickou musela po měsíci zopakovat. Opravili jsme ji z dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje. V červenci nás kontaktoval HZS s neuvěřitelnou zprávou, že nám chtějí bezúplatně převést cisternu ze Semil. Hned jsme se vypravili jí obhlédnout a dne 19. srpna jsme ji už slavnostně přebírali u nás před zbrojnicí. Po výměně baterií, pneumatik, opravě spojky a dalších drobností a vyřešení homologace majáků jsme ji mohli v říjnu přihlásit do zásahu. Na konci roku byla ještě dovybavena centrálou.

Členové zásahové jednotky se zúčastnili školení v hasičské zbrojnici v Pertolticích, tři členové cyklické přípravy strojníků a velitelů pořádané v Liberci. Také tři řidiči absolvovali povinné školení v autoškole. Pomohli jsme s čištěním loviště Joitova rybníka.Jednotka v loňském roce zasahovala třináctkrát. V březnu jsme byli čtyřikrát u požáru hrabanky v Arnolticích. Pátý výjezd do Arnoltic byl planý poplach. Dne 6. března jsme byli povoláni k požáru roubenky ve Vísce. V květnu to byl únik fekálií do potoka v Předláncích a v červnu ropná havárie na silnici v Pertolticích. V létě jsme hasili balíky v Poustce, kůlnu v Habarticích a stoh balíků v Černousích. Naposledy jsme v loni vyjížděli v srpnu k požáru lesa do Habartic. Na místě jsme však žádný oheň nenašli. Zúčastnili jsme se taktického cvičení na požár kina ve Frýdlantě. Družstvo mužů a žen soutěžilo na devíti soutěžích. Nejprve jsme jeli na srandamač do Vsi. Naše čtyřčlenné družstvo v tamním pětiboji zvítězilo. Ani v tajné disciplíně – vypití piva na rychlost - jsme se nenechali přeskočit. Druhou soutěží byl tradiční útok z PS 8 v Předláncích. Opět se sálo z řeky. Naše košařka křičela, když ji kluci strkali i se savicemi do vody, ale namočit se nedala. V útoku jsme skončili druzí. Při štafetě už byla většina společensky unavená, tak to stačilo jen na 8. místo. Na mezinárodní soutěž v Habarticích jsme postavili družstvo žen na požární sport a smíšené družstvo na útok z cisterny. Ženám se rozpojilo béčko u stroje a dosáhly jen na 4. místo. Při útoku z cisterny se povedlo nasát tak rychle, že ještě nebyl zapojený rozdělovač. I tak skončili kluci na výborném 3. místě. Další soutěží byla Povodňová lopata ve Višňové, spojená se slavnostním přebíráním repasované Liazky. Povodňovou hráz jsme postavili v druhém nejlepším čase a také tajná štafeta nám vyšla. Dohromady jsme obsadili druhou příčku. Ve Višňové nás hasiči z Kunratic zlákali na jejich soutěž, která byla ještě týž den. Tak jsme dali dohromady družstvo mužů a společně s SDH Ves družstvo žen. Útoky se nám ale nepovedly. Ženy byly čtvrté a muži osmí. Se smíšeným družstvem jsme se zúčastnili Nočního útoku v Novém Městě pod Smrkem. V září jsme soutěžili na memoriálu Františka Pulce ve Vsi. Muži získali v útoku z agregátu 3. místo. Rozpojily se jim béčka. Ženy v požárním sportu, i přes pořádný para kotoul soutěžící s rozdělovačem, zvítězily. Na soutěži ve Vsi jsme se nechali zlákat německými kolegy k návštěvě Alternberzdorfu a tentýž den jsme si odtamtud přivezli vázu za první místo v nočním útoku z agregátu. Posledním kláním dospělých pro nás byla okrsková soutěž. Konala se v Habarticích. Již tradičně jsme na útok z agregátu postavili dvě družstva. Muži v něm skončili třetí a ženy osmé. V požárním útoku byly ženy ve své kategorii čtvrté a muži šestí. Opět se nedařilo dobře spojit béčka.

Ani kulturní život v obci jsme nezanedbávali. Na konci dubna jsme na návsi ručně postavili Májku. Tentokrát měla tradiční březovou špičku. Večer se pak pálily čarodějnice. Ještě před zažehnutím ohně se však mohly děti vyřádit v připravených dovednostních disciplínách a získat za svůj výkon nějakou sladkost. Potom zástupci policie ČR předvedli svůj služební vůz a také jak se učí policejní štěňata nebo práci se psem, který umí vyhledávat benzin na požářišti. Pak se vše sešikovalo k lampiónovému průvodu ke krámu a zpět. Kolem deváté hodiny se konečně zažehla ta hranice. Akci jsme pomáhali připravovat spolu s obecním úřadem a sportovci. Druhou společnou akcí byl dětský den a Kácení Máje. Konalo se 7. června. Na hřišti bylo pro děti připraveno spousta her a soutěží. Mohly si zaskákat v hradu nebo na trampolíně, nechat si namalovat obličej nebo se svést na koni. Po hrách přišla na řadu ukázka požárního útoku se Starou Máňou a po ní se předvedli policejní psi. Ti zastavili násilníka a zachránili slečnu. Pak jsme na louce za hřištěm nastříkali pěnu a to teprve děti ožily. Po fotbalovém utkání jsme plynule navázali Kácením Máje. Což u nás, krom samotného pokácení Májky, znamená také večer plný her pro dospělé a posezení při muzice.

V červenci jsme byli pozváni na oslavu 145. let SDH Dolní Řasnice. Vystavovali jsme zde naši Starou Máňu. Naše děvčata se mohla vznést v koši požární plošiny do závratných výšek a na závěr jsme absolvovali divokou spanilou jízdu do Frýdlantu. Pětadvacátého prosince náš sbor pořádal Štěpánskou taneční zábavu. Návštěvnost se po hubených letech opět zvedá. V loni přišlo přes sto tanečníků.

Činnost mladých hasičů v roce 2014
Mladí hasiči se schází pravidelně každý pátek odpoledne. V loňském roce se naše řady rozrostly o 4 nové děti. Na prvních schůzkách v únoru jsme zkoušeli básničky a tanečky na vítání občánků a MDŽ, hráli oblíbenou elektriku a malovali obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí. Deset dětí také získalo odznaky odbornosti. Dne 8. března jsme slavili den žen. Připravili jsme pro ně bohatý program. Zatančili jsme na písničku Pod dubem za dubem z pohádky Lotrando a Zubjeda, zarecitovali básničky a oprášili taneční vystoupení na písničku Deset malých černoušků, se kterým před lety u hasičů začínala naše vedoucí mládeže Irenka Závůrková. Jen nás trochu mrzelo, že účast maminek a babiček byla tak malá. Krom našich vedoucích přišlo jen 5 žen. Ještě v březnu jsme navštívili místní muzeum a převzali ceny za účast v soutěži Zvonečky XXL. V pátek 17. dubna ráno odjely dvě dorostenky na soustředění do Zákup. Bohužel si ho moc neužily. Po krátkém atletickém tréningu začalo pršet, takže se už kolem poledního jelo domů. V dubnu jsme také ozdobili náves kraslicemi a zúčastnili se tradičního Krásnolesského víceboje. V Krásném lese za téměř letního počasí se našim dětem velmi dařilo! Mladší žáci vybojovali druhé a čtvrté místo a starší žáci 3. místo. Soutěžili zde i dorostenci. Lucka Valášková obsadila 4. místo a Renča Severýnová 6. místo. Po tom, co jsme se vyřádili při hrách na pálení čarodějnic, nás čekal květen plný soutěží. V CTIF se starším žákům moc nevedlo, ale cíl nebýt poslední splnili. Obsadili celkové 16. místo z osmnácti družstev. Následoval Štít města Frýdlantu. Jak mladším, tak starším žákům na něm nevyšel útok. Starším žákům se rozpojilo béčko na rozdělovači a celkově to znamenalo 8. místo. Mladší žáci útok začali pěkně, ale proudařka dlouho nemohla trefit terč, tak skončili na 6. místě. V jarním kole Hry Plamen se starším žákům opět nedařilo a v celoročním hodnocení dosáhli na 7. místo. To mladší žáci překvapili bleskovým útokem a díky umístění na 2. pozici postoupili do okresního kola. To se konalo hned o týden později 24. května ve Frýdlantě. Tady jsme si drželi svůj standart a vybojovali krásné 4. místo. Výborný výsledek! Poslední květnovou neděli ještě čekala jarní soutěž naše dorostenky. Opět byla ve Frýdlantě. Renča Severýnová měla postup jistý už při nástupu. V její kategorii soutěžily jen dvě dívky a postoupit mohly tři. Lucka Valášková musela zabojovat. Zvládla to však hravě a obsadila druhou příčku a i ona postoupila do kraje.

Začátkem června vedoucí mládeže i starší děti pomáhali připravit Mezinárodní den dětí. Další schůzku jsme šli do místního muzea na výstavu „Prádlo našich babiček“. Mohli jsme si zde také prohlédnout obrázkové přílohy kroniky obce Pertoltice. Druhou červnovou neděli čekalo naše dorostenky krajské kolo v Jablonci. Nakonec na něj jela jen Lucka, protože Renča byla právě po operaci – to asi způsobila ta tréma. Byla to velká výprava. Z Frýdlantska jel do Jablonce celý autobus úspěšných reprezentantů a ani zde v krajském kole se neztratili. Jeden frýdlantský borec dokonce postoupil na republiku. Naše Lucka zaběhla obě štafety i pokusy v dvojboji bez chyby. Obsadila celkové 6. místo z dvanácti účastnic. Pak přišly prázdniny a volno i pro nás mladé hasiče. Sešli jsme se až poslední týden v srpnu, kdy jsme od čtvrtka do neděle okupovali hasičskou zbrojnici. Hráli jsme hry a učili se na soutěže. Vyzkoušeli jsme také nově postavený prolézací hrad. V sobotu jsme si oblékli masky a vyrazili do Černous na loučení s prázdninami. Tady jsme plnili různé úkoly, měli možnost se svézt v závodním autě nebo si prostě jen zatančit. Když jsme odsud odjížděli, stavili jsme se ještě pozdravit naši jednotku u požáru balíků v Černousích. Večer jsme si zakřičeli při stezce odvahy a v neděli ráno se rozešli domů. Na soustředění jsme získali dotaci z Ministerstva školství.

V sobotu 6. září nás čekala soutěž ve Vsi. Zatímco my děti jsme nasedly do Avie a vyjely do Vsi, naše vedoucí musela neplánovaně vyrazit opačným směrem do porodnice. Svůj útok zvládli velmi pěkně mladší žáci. Byli první. Starší žáci zalili béčka a skončili třetí – poslední. O týden později na okrskové soutěži v Habarticích opět excelovali mladší žáci. Díky nejlepšímu útoku získali jako první z družstev putovní pohár pro mladší žáky. Starší žáci měli smůlu. Vprostřed útoku jim zdechla mašina a než přišli na to, že se klepáním stroje zavřel kohout k benzinu, bylo po nadějích na vítězství. Byli třetí. V pátek 26. září jsme byli pozváni do obecního muzea. U příležitosti výročí jeho otevření pro nás bylo připraveno slavnostní pohoštění a pak také návštěva hrázděného stavení a vesnické kovárny v sousedství obecního úřadu. V kovárně si děti mohly potěžkat některá kovářská náčiní a někteří dokonce i kout železo. Akce se zúčastnili také mladí hasiči z Višňové. V říjnu naše dvě vedoucí jely na školení vedoucích do Nového Města. Jedna si obnovila kvalifikací vedoucí a druhá získala minimum vedoucího. Dne 25. října jsme uspořádali tradiční Předbraňák. Letos k nám přijelo 11 sborů – celkem 120 dětí a asi 45 dospělých. Nově se zúčastnila družstva z SDH Předlánce, SDH Kunratice a SDH Ves. Vítězem v obou kategoriích se stala družstva z Frýdlantu. Naši mladší žáci skončili na 9. místě ze čtrnácti startujících týmů. Nejvíce chyb udělali na stanovišti zdravovědy. Starší žáci si vedli lépe. Vybojovali 5. místo. Na akci jsme získali dotaci z Libereckého kraje.

V listopadu nás čekaly branné závody. Braňák dětí se běhal v Kunraticích za nebývalé účasti 29 družstev z Frýdlantska. Mladší žáci skončili na pěkném 7. místě a starší žáci na výborném 3. místě. Dorostenci si svoje první kolo odbyli ve Stráži nad Nisou o týden později. Umístili se takto: Petra Stříbrná 1. místo,
( ,,Máňa,, - již historická fotografie. Dnes je po celkové opravě)

Kateřina Fricová 8. místo, Renata Severýnová 10. místo, Aneta Plesarová 12. místo a Jan Konkus 12. místo. Mezi braňáky jsme stihli ještě svým vystoupením přivítat dva nové občánky v obci. Na konci listopadu se na návsi slavnostně rozsvěcel vánoční stromeček. Naším úkolem bylo zpívat pod ním koledy. Trochu jsme se toho báli, ale pilně jsme nacvičovali a pozvali si pár pomocníků – kytaristu a děvčata z Hlásku. Pomohli nám i diváci, kteří zpívali s námi a tak se dílo podařilo a atmosféra byla kouzelná. Pak přišli strašní čerti. Spolu s nimi jsme se přesunuli na sál a pokračovali Mikulášskou nadílkou. Své pravidelné schůzky v roce 2014 jsme zakončili návštěvou koncertu dětského pěveckého sboru Hlásek na sále v Pertolticích. Po koncertě jsme se na sále zdrželi, rozdali si dárky a ochutnali cukroví. Na konci roku jsme ještě jednou zašli do místního muzea na vyhlášení soutěže Hvězdičky XXL a pomohli s prodejem lístků na taneční zábavu.Přílohy

1421672864_sb_drbna_leden_unor2015.pdf

1421672864_sb_drbna_leden_unor2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 419,74 kB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice