Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Srpen a září 2012

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Neubauerová Helena 77 let, Nosek Miroslav 71let, Hanzlová Anežka 67 let, Plesarová Jaroslava 62 let, Kostelacová Blanka 60 let, Čepelík Karel 58let, Tretiník Ladislav 54 let, Krivčík Miroslav 52 let, Podmanická Alena 51 let, Šímová Iva 47 let, Krivčíková Jana 45 let, Severýn Ladislav 44 let, Hovad Vladimír 37 let, Hovad Petříčková Petra 37 let, Kodeš Petr 37 let, Efler Lukáš 36 let, Votočková Miroslava 35 let, Mlejnek Jindřich 31 let, Šíma Josef 29 let, Opfolter Lukáš 28 let, Reinhardotvá Nikol 24 let, Petříček Miroslav 19 let, Stříbrný Petr 14 let, Plesarová Aneta 13 let, Eflerová Tereza 5 let a Čejková Nela 2 roky.

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Ludmila Šlemrová 83 let, Běla Čejková 82 let, Jana Hofmanová 57 let, Milan Hejl 51 let, František Neufus 48 let, Milan Dědeček 47 let, Irena Závůrková 46 let, Lukáš Brykner 37 let, Miroslav Mucha 36 let, Michala Kodešová Bubeníčková 35 let, Lucie Bartošová 34 let, Filip Guttenberg 34 let, Lenka Guttenbergová 33 let, Kamila Krivčíková 26 let, Vojtěch Nykrýn 21 let, Lenka Doová 20 let, Hana Jačová 19 let, Pavel Rysiowski 15 let a Nikola Novotnyjová 12 let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

V obci zavládla, bohužel i smuteční nálada. Ve věku 91 let zemřel, do poslední chvíle opatřován rodinou, pan VIKTOR ČELKO. Dlouhá léta stál v čele obecního úřadu, tehdy národního výboru. Při své každodenní činnosti nejen pro obec jako takovou, poskytoval též po celé roky našim občanům dobré rady a pomoc při řešení jejich problémů.
Velice zarmoucen jsem i já sám. Ačkoliv setkání s p. V. Čelkem byla nepravidelná a nepříliš častá, vždy pro mne mnoho znamenala. Byl to muž mnoha hlubokých znalostí, sečtělý, milý a dobrosrdečný. Velký elán do života a zájem o okolí, i v jeho vysokém věku, by mu mohlo závidět i mnoho dnešních třicátníků. Často jsme spolu hovořili na téma problematiky řízení obce a udržení rozvoje podoby života v naší obci. Pochopitelně jsme měli trochu rozdílné pohledy. To jen tím, že nejde opravdu porovnat podmínky v období před rokem 1989, a dnešní situaci malých obcí. Základ, ten však byl a bude vždy stejný. Několik rad se snažím využívat ve své práci doposud. Vždy si budu pamatovat, kdo mi je do dalších let předal. Kdo byl po dlouhá léta úspěšným, dnes používaným názvoslovím - starostou naší obce. Poslední sbohem pane Čelko. Cítím též i se zarmoucenou rodinou. Upřímnou soustrast všem.

Rozloučení s panem Viktorem Čelkem - emeritním starostou obce Pertoltice

SLOUPEK STAROSTY

Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2012/2013, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a vyslovil přesvědčení, že nový školní rok bude stejně úspěšný jako ten minulý, že všechny stanovené úkoly budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce.
Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice


Podporuji kandidáty SLK
Za Starosty pro Liberecký kraj kandidují též některé osobnosti známé z našeho regionu. A to na 9. místě kandidátky pan Vladimír Stříbrný, Heřmanice, starosta, zástupce dobrovolných hasičů ( 42 let ), na 36. paní Mgr. Radoslava Žáková, Nové Město pod Smrkem, místostarostka ( 49 let) a na 43. místě pan František Kryšpín, Habartice, starosta ( 60 let).

Kdo jsou Starostové pro Liberecký kraj
Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) vzniklo před krajskými volbami v roce 2008 a je seskupením starostů a dalších komunálních politiků, kteří chtějí společnými silami změnit a zlepšit život v Libereckém kraji. Ve volbách do krajského zastupitelstva (2008) získalo SLK 13,78 % hlasů a obsadilo tak 7 mandátů v zastupitelstvu. Opoziční zastupitelé zvolení za SLK „bojují“ zejména proti netransparentnímu rozdělování veřejných prostředků (tzv. porcování medvěda) či proti neefektivnímu vynakládání peněz na jednorázové akce. Nyní každý měsíc po zasedání zastupitelstva hnutí vydává „Zprávu ze zastupitelstva“, která je rozesílána všem starostům/tkám Libereckého kraje a dále je umísťována na tomto webu. V roce 2010 se v České republice konaly komunální volby, do kterých se SLK také zapojilo. Hnutí mělo přímé zastoupení či podporovalo kandidátky ve 47 obcí kraje.

Volební program SLK
„Chceme odpovědný, transparentní a vstřícný Liberecký kraj“Volební program Starostů pro Liberecký kraj bude vycházet z těchto pěti základních tezí:Odpovědné hospodaření Libereckého kraje bez dalšího zadlužování. Prosazení otevřených veřejných zakázek jako prostředku k úsporám veřejných peněz. Zastavení nesystémových dotací. Průhledné a zodpovědné rozhodování Libereckého kraje. Zveřejňování všech smluv, dokumentů a finančních toků na webu kraje. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou veřejný dokument. Jasný systém pro fungování krajských firem a společností. Liberecký kraj vstřícný ke svým obyvatelům. Obce, občané, neziskový sektor a zaměstnavatelé jsou naši partneři. Jasná pravidla pro rozhodování o grantových programech. Podpora veřejné dopravy Obnova majetku Libereckého kraje. Investice do škol, zařízení sociálních služeb a nemocnic jako priorita rozpočtu. Efektivní opravy krajských silnic Odstranění škod na majetku kraje způsobených povodní v roce 2010 

Proč dát hlas ve volbách do krajského zastupitelstva kandidátům SLK
Venkov našeho kraje je krásné místo. Žijí zde zcela jistě stejně šikovní, chytří, odborně zdatní a skvělí lidé jako ve městech. Všichni by měli mít stejná práva. Obyvatelé venkova to však musejí stále světu připomínat a žádat o tato nezpochybnitelná práva opakovaně nahlas.

Dnešního voliče zcela určitě zajímá, jestli bude mít práci, nebo si bude muset zvolit, zda si zajde k doktorovi nebo raději zaplatí nájem, školné. Zda půjde podpora krajských orgánů i do tak malé obce, jako je ta naše. Nebude i nadále náš region stranou zájmu? To trápí naše občany. Když mluvím s lidmi, často se dotazují na to, co může volební uskupení SLK nabídnout, nebo co pro ně může udělat. Potřeby našeho regionu jsou opravdu rozsáhlé. A to v mnoha oblastech života v pomalu se vylidňujících obcích.
Většina kandidátů za SLK sedí v současnosti v horkém křesle starostovském, nebo pracuje pro obec a své voliče na pozici místostarosty. Věřím, že se volebnímu uskupení SLK, úspěšně podaří přesvědčit valnou část voličů o tom, že se vyplatí volit prověřené lidi z jejich okolí, než vyumělkované a stranickým befelem dodané tváře z drahých billboardů. Za všemi kandidáty za SLK je vidět konkrétní každodenní práce a výsledky, které jsou viditelné a kontrolovatelné spoluobčany. Ke kontrole postojů a množství i kvality odvedené práce vedení obcí, dochází takřka ihned. Bez jakékoli prodlevy. Občanům jsme opravdu blízko. Tedy i kritice našeho rozhodování. Právě využití zkušeností samosprávy pro řízení Libereckého kraje, je dle mého názoru největší devizou volebního uskupení SLK. Čelní představitelé SLK již delší dobu nejen kritizují, ale ukazují široké veřejnosti ve svých obcích i v současném zastupitelstvu kraje, jak to funguje u nás na městech a obcích. Tyto zkušenosti, a to nejen z fungování školství, zdravotnictví a každodenního řízení obcí, ale ze všech dalších oblastí života obyčejných lidí, by měli zvolení zástupci přenést na Liberecký kraj. Měli by svou prací ukázat, že je možné věci našeho regionu řešit jinak. A to s menším dopadem do hospodaření a větším přínosem pro obyčejného občana. Osobně též doufám v ukončení praxe, kdy dochází k nejasnému, až pochybnému takzvaného porcování takzvaného medvěda Libereckého kraje. Miliony korun ze zvláštního fondu jsou podle mne nesystémově investovány do akcí, aniž by byl jasný jejich význam, využití a někdo je řádně kontroloval. Liberecký kraj by měl finanční podporu i z dalších dotačních titulů, více směřovat na cílenou podporu projektů ke zlepšení života občanů na malých obcí. O to více pak v zaostalých částech regionu, a tím se snažit o srovnání podmínek pro plnohodnotný život a prosperitu ve všech koutech našeho krásného kraje.

Vždycky je lehčí plavat po proudu než proti němu. Kandidáti za SLK jsou podle mého názoru ochotni, a také schopni, se ujmout nelehkého úkolu, kterým prosazení změn v dosavadní praxi, zcela jistě je. Plavecký výcvik již mají za sebou tím, že museli ve svých funkcích často plavat právě proti proudu, který obsahuje navíc mnoho překážek.
Na závěr bych chtěl popřát nejen vám, občanům naší obce, ale též i všem slušným lidem, abychom si mohli všichni společně jednoho dne mohli říci, že žijeme v právním státě a zároveň v krásném kraji, jehož správa patří k nejlepším. V kraji, na který se dá spolehnout. A to i v té nejmenší obci zaostávajících regionů, kam bohužel naše Frýdlantsko patří. Pevně věřím, že ,,Kraj,, s celým svým aparátem úředníků tady bude po delší době opět pro nás všechny. Nepřízní osudu jsme snad již byli zkoušeni dostatečně. Doufám, že se politika podpory malým obcím a zaostalým regionům, stane jednou z priorit nové politické reprezentace Libereckého kraje. Nikoliv jen politikem a předmětem slibů těsně před volbami. Dobrý volební výsledek SLK by měl, dle mého názoru, garantovat pozitivní změny. Vždyť, kdo zná lépe problémy přímo v reálném životě, než starosta nebo místostarosta obce, který se denně setkává se všemi problémy obyčejného života lidí.
( Viktor Podmanický starosta obce)


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za červenec – srpen 2012 (vp)
 Zpracování usnesení zasedání OZ, příprava dalšího zasedání OZ , příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava prodeje pozemkových parcel, zpracování vyúčtování záloh na služby spojené s bydlením v č.p. 193, jednání s právním zástupcem obce, řešení pohledávek, řešení stížností občanů, příprava ukončení a následného nástupu pracovníků na VPP, kontrola podoby spisové služby – náprava stavu, vnitřní audit ( rozpočet obce) – příprava podkladů pro navazující jednání, závěrečné hodnocení proběhlých akcí – vyúčtování.

Z jednání zastupitelstva a výborů (vp)
Před poprázdninovém zasedání zastupitelstva obdržel finanční výbor i kontrolní výbor, podklady pro jednání o několika stěžejních problémech života v naší obci. Asi nejtěžším úkolem bude stanovení výše poplatku za provoz systému a likvidaci odpadu, popřípadě stanovení jiného způsobu výběru poplatku – změna systému.

AKTUÁLNĚ (vp)
Pro naplnění ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 130/2000 Sb., bych rád učinil výzvu směrem k vám, občanům naší obce. Jako vždy při volebním klání je třeba připravit bezproblémový průběh voleb. K tomu samozřejmě též patří i sestavení týmu – místní volební komise. Obracím se tedy na vás, a to se žádostí o nahlášení vaší ochoty pracovat ve volební komisi. V případě nedostatečného delegování členů do komise volebními subjekty, budu muset volební komisi sestavit z občanů naší obce. Volební komise bude opět čtyřčlenná. Děkuji za zprávu o vašem zájmu ( osobně, elektronicky nebo písemně).


O zlatou povodňovu lopatu
V sobotu 30. června se dvě družstva hasičů z Pertoltice zúčastnila soutěže „O zlatou povodňovou lopatu“, kterou již čtvrtý rok pořádá SDH Višňová. Soutěž se nesla ve slavnostním duchu. Přítomni byli i zasloužilí hasiči z Liberecka a starosta Okresního sdružení hasičů. Mezi jedenácti družstvy byly zastoupeny také cizí země – konkrétně Polsko a to hned dvěma družstvy. První část soutěže spočívala v naplnění dvaceti pytlů pískem, postavení povodňové hráze shození kuželek proudem vody z historické stříkačky a rozebrání a vysypání pytlů z hráze. Naše první družstvo, doplněné o člena ze Vsi, si nevedlo špatně. Při plnění pytlů se však trochu zdrželo a tak dosáhlo jen pátého nejlepšího času. Polská družstva překvapila a svým výkonem se dostala do vedení. Zbývaly už jen ženy z Višňové a naše druhé družstvo, abychom napravili reputaci Čechů. My jsme však dobře věděli, že to nejlepší jsme nechali až na konec. Družstvo z Pertoltic, zkušené z pytlování při povodních, svým časem všechny ohromilo. První disciplínu splnilo o téměř celou minutu rychleji než ostatní družstva a to i s penalizací pěti sekund za špatně zavázaný pytel!

Po přestávce, kterou pořadatelé vyplnili vytvořením pěny pro děti, následovala druhá část soutěže. Úkolem bylo zvednout traktorovou pneumatiku, odtlačit ji na určenou vzdálenost, obkroužit s ní kužel a dorazit zpět do cíle a to vše s členem družstva běžícím v pneumatice. Družstva se samými ženami měla úkol ulehčen. V našich družstvech však byli i muži a tak jsme museli disciplínu oddřít poctivě. Obě družstva potvrdila kvality z první části soutěže a proto jsme skončili na celkovém pátém a prvním místě. Cenou pro vítěze byla zlatá povodňová lopata a sud piva. V historii této soutěže jsme tímto dnem vyrovnali skóre s Předláncemi a oba sbory nyní vlastníme dvě zlaté lopaty. Příště se ukáže kdo z koho!

V červnu se naše jednotka nezastavila
V červnu měli místní hasiči napilno a hlavně o nedělích. Dne 10.6.2012 vyjížděli hledat ztracenou polskou ženu do Višňové. Spolu s jednotkami z celého Frýdlantska prolézali každé houští, les i pole v úseku od Višňové až do osady Saň a pak také podél hranic na Andělce. V odpoledních hodinách bylo pátrání hasičů zastaveno. Skončilo neúspěchem a v hledání pokračovali už jen policisté. Stařenka byla nalezena o dva dny později v Kunraticích. Bohužel už nejevila známky života. O týden později opět v neděli a to 17. června v brzkých ranních hodinách byli naši hasiči povolání k požáru přímo v Pertolticích. Pravděpodobně po zásahu blesku začala hořet hrázděná stodola pana Hejla. Naši hasiči přijeli na místo první. Dům už byl celý v plamenech. Dostali oheň rychle pod kontrolu. Drůbeži uvnitř již však nebylo pomoci. Uchránili alespoň přilehlý skleník. Na přání majitele se objekt nechal vyhořet a až k ránu bylo provedeno jeho dohašení. Na pomoc dorazily také jednotky z Višňové a Frýdlantu. Třetí nedělní poplach v řadě vyhnal pertoltické hasiče z postele opět brzo ráno. Po prudké bouři se na silnici do Habartic zřítila lipová větev o průměru zhruba padesáti centimetrů a zatarasila oba jízdní pruhy. To byla pro naše hasiče hračka. Větev odtáhli mimo vozovku na laně za cisternou a silnici měli čistou ještě před příjezdem profesionálních hasičů z Raspenavy.
A protože se blíží léto a období prudkých lijáků a v posledním období také povodní, nacvičovaly jednotky z okolí Višňové stavění nových povodňových hrází, které Višňová získala po velkých záplavách v roce 2010. Zúčastnili jsme se i my. Spolu s družstvem z Frýdlantu jsme postavili a naplnili jeden ze čtyř dvanácti metrových úseků hráze. Stavba je velmi jednoduchá a rychlá a hráz by proto v budoucnu mohla velmi urychlit práci na ochraně majetků při povodních. Hlavně nejméně o polovinu ubude práce hasičů při pytlování písku!

Krajské kolo dorostu
V neděli 10. června reprezentovaly náš sbor dvě dorostenky z Pertoltic Lucie a Markéta Valáškovi na Krajském kole dorostu v požárním sportu. Soutěž se konala na městském stadiónu v Zákupech. Náš výběžek zde byl zastoupen ještě dorostenkou z Frýdlantu a dorostencem z Heřmanic. Stejně jako v okresním kole se soutěžilo ve třech disciplínách – běhu na 100 metrů překážek, dvojboji a testu z požární ochrany. Při stovkách měla Markéta smůlu. Při jejím prvním pokusu, který zaběhla velmi rychle, se nezastavila časomíra a pokus se musel opakovat. Další už jí bohužel nevyšel. Ztrátu v dalších disciplínách jen těžko doháněla a skončila na celkovém 6. místě z jedenácti účastnic. Lucka svými vyrovnanými výkony dosáhla až na krásné čtvrté místo. Do další soutěže postupovaly tři dorostenky a Lucka zůstala, jak se říká, těsně pod čarou. Před slavnostním nástupem nás ale čekalo velké překvapení. Závodnice z prvního místa odmítla postup, protože jede ještě na jinou soutěž a proto bude Liberecký kraj a i naši malou vesnici na Mistrovství republiky v požárním sportu dorostu reprezentovat Lucka Valášková. Mistrovství republiky proběhne ve dnech 7.-8. července 2012 v Sokolově a v kategorii dorostenky-jednotlivci bude krom naší závodnice soutěžit ještě dalších 44 dívek z celé republiky. Držme Lucce pěsti!

Mistrovství republiky
Mistrovství České republiky v požárním sportu dorostu se konalo 7.-8. července v Sokolově na moderním novém stadionu. Ode dne, kdy mladá hasička z Pertoltic postoupila z krajského kola až do tohoto nejvyššího stupně hasičské soutěže, pilně trénovala. Do Sokolova vyrazil spolu s Luckou devítičlenný podpůrný tým už v pátek, protože do západních Čech je to přece jen kus cesty a prezence byla naplánována na brzké dopolední hodiny. Kolem poledního byla soutěž konečně oficiálně zahájena slavnostním nástupem s kapelou, mažoretkami a státní hymnou. Dojemný zážitek trochu pokazil déšť. Odpoledne už naši závodnici čekala první disciplína – běh na sto metrů překážek. První pokus se Lucce nepovedl. Nejspíš zapracovala tréma. Druhý zaběhla velmi pěkně, ale rozhodčí na ni byli hodně přísní a pokus ji neuznali. Druhý den vstávala s tím, že nejtěžší má za sebou a teď ji čeká oblíbená disciplína – dvojboj. Před ním však musela ještě bezchybně napsat test z požární ochrany, neboť jakákoliv chybička v testu by ji nenávratně odsoudila k posledním příčkám. Lucka však nechybovala! V dvojboji jí štěstí nepřálo. Minimax jí po odložení na podložku v obou pokusech spadl a musela se vracet. Přes všechnu smůlu je však třicátou pátou nejlepší dorostenkou v republice! Další dvě děvčata z Libereckého kraje skončila na 31. místě (SDH Frýdlant) a 2. místě (SDH Těpeře).

Nové zvony pro Pertoltice I.
Byla sobota 8. října 1887 a do nádraží ve Višňové přijel vlak s neobvyklým nákladem. Přivezl tři nové zvony pro pertoltický filiální kostel. Jelikož byly původní, poměrně velké zvony používáním částečně poničeny, velký dokonce prasklý, byly z popudu majitele rychty, pana Eduarda Tschiedela, objednány v císařské dvorní slévárně ve Vídni nové.
Zvony odlil Peter Hilzer. Jsou naladěny do akordu Fis-dur, váží 698, 357 a 220 kg a stály bezmála 1.500 zlatých. Tyto nemalé prostředky byly uhrazeny z kostelní pokladny ( 800 zlatých ) , darem anonymního dárce ( 200 zlatých ) , odprodáním starých zvonů ( 700 zlatých) a dobročinnými sbírkami. Jsou to malá umělecká díla. Velký zvon je vysoký 80 cm a má 107 cm v průměru. Na jedné straně je třířádkový nápis:

VIVIS VOCO pro nelatiníky přibližný překlad: živé svolávám
MORTUOS PLANGO mrtvé oplakávám
FULGURA FRANGO blesky ničím

Na protější straně je znak slévárny. Ten je i na ostatních zvonech. Ostatní zvony jsou bez textu.

Mezi texty jsou postavy Krista a sv. Jana Nepomuckého.
Prostřední zvon je 64 cm vysoký a v průměru má 82 cm s vyobrazením Marie s Ježíškem.
Na nejmenším zvonu s výškou 52,5 cm a průměrem 70 cm je vyobrazena svatá Trojice.

Nedělní ráno krátce po osmé hodině se s nimi z nádraží vydává na cestu do Pertoltic květinami a věnci zdobený vůz tažený čtyřmi koňmi. Celá obec je na tuto slávu patřičně vyzdobena. Tedy, skoro celá. Domy nejen na trase nákladu, ale i v širším okolí jsou vyzdobeny květinami a praporky. Jediná škola, která se nachází v blízkosti kostela, není ozdobena. Proč?? To už se dnes nedozvíme.
Na cestě z Višňové do Pertoltic jsou postaveny tři slavobrány. První z nich je hned na začátku obce u hostince Johanna Ehrentrauta. Nesla nápis „Vítejte, přátelé křesťanské slavnosti“. Další, s nápisem „Zvuk nových zvonů přinese mnoho radosti, klidu a svornosti v této obci“, stojí u rychty Eduarda Tschiedela a poslední brána, s nápisem „Pouze věčným a vážným věcem jsou určena jejich kovová ústa“ je na hranici Horních a Dolních Pertoltic v místech, kde se napojují obě cesty ke kostelu.
Vůz se zvony následují v otevřeném voze starostové Horních a Dolních Pertoltic a majitel rychty, pan Eduard Tschiedel.
Slavnostní průvod se vytvoří až na začátku obce. Začátek tvoří sedm černě oblečených mladých jezdců s černožlutými hedvábnými šerpami. Za nimi jde školní mládež nesoucí šest kostelních praporů. Průvod pokračuje kapelou, členy Veteránského spolku a dvěma duchovními ze Vsi. Po stranách vůz doprovází osmnáct modře oděných dívek a stejné množství černě oděných mladíků. Za vozem jdou zástupci všech tří pertoltických obcí a průvod uzavírají místní obyvatelé a návštěvníci. U rychty průvod na chvilku zastaví a připojí se k němu 43 kmoter. Pokračuje se okolo školy a kostela na místo svěcení.
Zde jsou zvony starostou Dolních Pertoltic, panem Josefem Resselem, jménem Dolních, Horních a Nových Pertoltic předány k slavnostnímu vysvěcení děkanovi Hugo Wohlmannovi a kaplanovi Josefovi Drbohlavovi. První kmotrou je paní vrchního ředitele Komerse zastupující hraběnku Clotildu Clam-Gallas. Po ní vykonají obvyklý ceremoniál i ostatní kmotry. Po vykonání svěcení má děkan Wohlmann úchvatnou řeč, ve které zdůrazní význam zvonů a poděkuje za příspěvky, bez nichž by se zvony nedaly pořídit. Po proslovu se slouží mše.
Vyzdvižení zvonů do kostelní věže řídí stavitel Josef Reisser z Frýdlantu. Celá akce trvá asi dvě hodiny a proběhne bez jakýchkoliv komplikací. Už ve 14 hodin jsou všechny tři zvony ve věži a jsou rozezněny v pořadí, v jakém byly vytaženy – nejdříve velký zvon, potom střední a na konec malý. Poté se rozezní všechny najednou. Jejich čistý zvuk a sladění zanechá ve všech zúčastněných příjemné pocity a dobrou náladu. Celá slavnost se uzavře požehnáním a odchodem kmoter a ostatní honorace na rychtu k prostřenému stolu. Odpoledne se pak koná koncert a večer pokračuje taneční zábavou. V lokále rychty jsou k vidění i fotografie autora zvonu, pana Petera Hilzera, dokumentující jejich vznik.
Dobré počasí už jen korunovalo tento pro Pertoltice slavnostní den a přilákalo k účasti více než tisíc lidí z blízkého i dalekého okolí.

Tyto zvony už ale bohužel ve věži nevisí. V průběhu 1. světové války byly pro válečné účely sňaty. Roku 1921 byly nahrazeny novými ( o této události snad někdy příště ) , aby pak byly za 2. světové války opět odevzdány k roztavení.
Z knihy D. H. Metzgera a materiálů SOkA Liberec volně P. Krause, ve Frýdlantě dne 31.07.2012 Tento článek, nebo jeho součásti, jsou duševním vlastnictvím autora a jejich šíření, pozměňování nebo publikování je bez jeho svolení zakázáno.

Info o uzavření obecního úřadu. V poslední dekádě měsíce srpna bude chod obecního úřadu omezen. Kancelář bude uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. Po tuto dobu bude k dispozici v omezených hodinách místostarosta pan Vladimír Hovad ( tel.606 272 110), popřípadě na e-mailu – obec.pertoltice@volny.cz.

Rád bych vyzval všechny naše občany – voliče, a to k vysoké účasti ve volbách do krajských zastupitelstev, které proběhnou v pátek a sobotu - 12. a 13. října 2012. Volební místnost bude jako vždy - pro jediný volební okrsek v budově Obecního úřadu v Pertolticích. První volební den můžete hlasovat od 14:00 -22:00 hod a v sobotu od 08:00 -14:00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad v Pertolticích,děkuje pánům B. a S. Nykrýnovým. A to za dodání materiálu i provedené úkony na opravě střešní krytiny na budově obecního úřadu. Materiál, vlastní práce i řemeslník – to vše bylo předmětem sponzorského daru ve prospěch obce. Moc si toho vážím a děkuji.
Viktor Podmanický starosta obcePřílohy

1344946719_sb_drbna8_9_2012.pdf

1344946719_sb_drbna8_9_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 504,48 kB
Datum vložení: 31. 12. 2012 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Na Deset tisíc rytířů desettisíckrát deset tisíc kapek.


Pertoltice