Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Prosinec 2012

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Blanka Eflerová 87 let, Jarmila Hejlová 73 let, Jaroslav Kuchta 62 let, Ladislav Špáta 62 let, Jan Pavlíček 60 let, Petr Filip 58 let, Eduard Diviš 57 let, Jarmila Bělochová 57 let, Jaromír Malich 56 let, Miroslav Marek 53 let, Eva Šťastná 52 let, Iveta Rysiowská 44 let, Bronislav Nykrýn 39 let, Edita Soukupová 38 let, Jiří Horáček 36 let, Jan Hovad 34 let, Lenka Krištofiaková 34 let, Stanislav Faciník 28 let, Juraj Berky 22 let, Barbora Srpová 20 let a Tomáš Höfler 8 let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané obce Pertoltice.
Měsíc prosinec nám dává znát, že se blíží jedno z nejkrásnějších ročních období – Vánoce. A bezprostředně s nimi i závěr roku 2012. Vánoce by nás všechny měly naladit do úsměvů a pohody. Já vám přeji, aby se tato pohoda, doplněna úsměvem, dostavila do každé rodiny, do každého domu, do celé obce Pertoltice. Užijte si toto sváteční období v klidu a míru v rodinném štěstí. Nezapomeňte též na ty občany, kteří zůstávají sami a z různých příčin nemohou tento sváteční čas prožít se svými blízkými. Závěr roku nás všechny vždy přinutí k ohlédnutí a vyhodnocením vykonaného nebo nedokončeného. Ať už pro Vás skončil rok s dobrými výsledky, nebo se Vám úplně nepodařilo předsevzetí, je vždy důležité hodnotit naše činy s pokorou a střízlivostí. Silvestrem nakonec nic nekončí a následující rok nám může přinést mnohé očekávání a mnohé úspěchy. Já vám přeji, vážení občané, aby ten následující rok přinesl samé pozitivní zprávy i zážitky, aby jste byli po celý rok zdraví, aby ti co nesou tíhu zodpovědnosti za své rodiny, či firmy, měli dostatek síly k výkonu zodpovědné práce. Aby bylo v naší obci i regionu lidsky příjemné a zdravé klima.

Přeji všem občanům obce Pertoltice, příznivcům naší obce i našim dodavatelům a spolupracovníkům, krásné, šťastné a veselé vánoční svátky. Do roku 2013 mnoho trvalého zdraví, štěstí a rodinné pohody. Stálé, dobře a spravedlivě ohodnocené zaměstnání.
Viktor Podmanický starosta obce

Vánoční zvyky a tradice
Blížící se konec roku s sebou nese nejkrásnější období - nádech vánočních svátků již od první adventní neděle. Advent pochází z latinského jazyka a znamená příchod. Rozdělují ho
čtyři neděle, známe je jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Bývá zvykem vyrobit si (dnes často koupit) adventní věnec, na němž se zapalují postupně každou adventní neděli svíčky, až poslední neděli hoří již všechny čtyři. Věnec patří k symbolům vítězství, důstojnosti, věnec je projevem úcty a radosti tomu, kdo je očekáván. Najděte si čas vyrobit věnec s výzdobou dle vlastní fantazie. Za pomocí dětí, s šálkem čaje nebo a za zvuků prvních koled můžete strávit krásnou adventní
neděli a večer rozsvítit první svíčku. Děti také rády pomohou i s vánoční výzdobou, která patří k tradicím. Svátek svaté Barbory, připadá na 4. 12., v předvečer tohoto svátku chodívaly ženy a dívky v bílém se zahalenou tváří a nadělovaly sladkosti dětem. Tento zvyk se v našich zemích již nedrží. Možná jste si ale s dětmi zašli na procházku a donesli si domů nařezané třešňové větvičky, kterým se říká Barborky. V teple do Vánoc vykvetou a krásně ozdobí byt. Mikuláš přichází v předvečer svého svátku, který je 6. 12., dříve se slavil Mikuláš v průvodech masek, postupem času zůstal jen Mikuláš, andělé a čerti. Mikulášská nadílka je nejvíce dodržovaná tradice adventního času a v posledních letech je znovu vyzdvihována. Tento svátek byl doplněn o rozsvícení
vánočního stromu. Na Svatou Lucii 13. 12. nesmí ženy příst ani prát. Lucie je symbolem čistoty – den jako stvořený pro lehký vánoční úklid. S příchodem Štědrého dne zdobí stromeček nejčastěji tatínek s dětmi, zatímco maminka chystá večerní menu. U nás se nejčastěji jí kapr s bramborovým salátem, s rybí nebo hrachovou polévkou. Není ale žádnou výjimkou vepřový řízek, místo kapra. Osobně tomuto řešení dávám také přednost. Pod talíře dáváme šupinky z vánočního kapra s významem peněz pro příští rok.
Další tradicí večeře je lichý počet osob, mělo by zůstat volné jedno místo, kdyby někdo přišel. Jedna z vánočních pověr praví, že na stole musí být od všeho dost a od zahájení večeře pánem domu, až do jejího ukončení nesmí nikdo od stolu vstát. Kdo od stolu vstane, nedožije se 
příštích Vánoc. Před i po večeři je možné zabavit se starými zvyky, které se již nepředávají z generace na generaci, ale ve starých knížkách, pohádkách a pověstech se o nich můžete dočíst.
Inspirujte se v bohatých tradicích a vyzkoušejte některé z nich v dnešní uspěchané době obnovit. Zkuste je vrátit do našich domovů.
Před štědrým večerem svobodné dívky házely přes rameno střevíček. Tento měl ukázat, zda se v příštím roce provdá, ukazuje-li špička ven ze dveří, bude dívka do roka vdaná.
Rozkrojte jablíčko kolmo na ohryzek. Je-li uvnitř hvězdička, znamená pro příští rok zdraví.
Do mísy s vodou nalijte z lžíce roztavený vosk (dříve se užívalo olovo) a z tvarů, které se tuhnutím na vodě vytvoří, hádejte budoucnost. Do ořechové skořápky dejte malou zapálenou svíčku a vložte do mísy s vodou. Každý musí mít svou skořápku a podle toho jak se skořápky budou pohybovat, přibližovat, oddalovat, nebo jak svíčky rychle dohoří, se také může předvídat budoucnost.

A co nebude pravděpodobně chybět na Vašem silvestrovském či novoročním stole? Silvestrovské večerní menu je podřízeno tomu, kde se konec roku slaví. Ti, kteří oslavují doma, nejčastěji jako pohoštění chystají různé rolky a jednohubky, roastbeef a grilovanou zeleninu. V posledních letech je velkým hitem losos a fondue, naopak tradiční obložené chlebíčky jsou již poněkud pasé. Pije se rozličný alkohol a chybět rozhodně nesmí sekt. Na Nový rok se podle lidových rčení nemá jíst žádný pták, aby z domu neuletělo štěstí. Novoročním obědem má být čočka, která symbolizuje peníze. Mnozí se touto tradicí skutečně řídí a k čočce vaří uzené, jiní připravují kupř. svíčkovou a některé hospodyňky pečou kachnu a na pověru o štěstí se snaží vyzrát tak, že drůbeži před pečením odříznou křídla.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc listopad 2012 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, jednání se správcem komunikace I/13 a SFDI – akce bezpečný přechod, kontrola plnění rozpočtu za rok 2012, příprava konečné podoby rozpočtu na rok 2013, jednání se stavebním úřadem nad legalizací staveb a bytových jednotek - příprava žádostí o dotace na investiční akce pro rok 2013 a 2014 - zejména příprava tvorby územního plánu a oprav komunikací, - tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek ( doposud podáno 26 návrhů na provedení exekuce) další budou ještě následovat, řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a právních předpisů. Ve spolupráci s p.J.Šlemrem bylo zajištěno několik oprav sítě veřejného osvětlení tak, aby sloužilo po celé zimní období bez výrazných problémů ( vzhledem k tomu, že jsou prvky z valné části dožité, bude nutné se zabývat v následujících letech obnovou celé sítě, zejména se zaměřením na úsporný provoz), příprava legalizace stavby márnice na hřbitově v D.Pertolticích, účast na bezpečnostní radě ORP Frýdlant – problematika požárů v Arnolticích a DR FVS,a.s., setkání na závěr roku ve společnosti Grain,a.s.

ROZPOČET 2013
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, byl schválen rozpočet naší obce na rok 2013. Na straně příjmů ve výši
4 023 450,00 ,-Kč a na straně výdajů ve výši 4 023 450,00,-Kč. Rozpočet je opět koncipován jako přebytkový – s tím, že kladné saldo bude vyrovnáno splátkami úvěrů.

AKTUÁLNĚ (vp)
Zimní údržba . Pokud budete potřebovat v této oblasti informace nebo pomoc, volejte na tel.č.723 943 716 nebo starostovi na tel.724 189 166.

Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání dovolené.
V měsíci prosinci 2012 bude uzavřen obecní úřad ve dnech: Vzhledem k čerpání dovolené ve druhé části měsíce prosince ( od 19.12. - 28.12), vás žádáme o pochopení pro snížení dnů provozu obecního úřadu. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné období. 1) Posledním dnem v tomto roce - pro vyřízení účetních záležitostí je 17.12.2012. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z pokladny, učiňte tak k tomuto datu. 2) Posledním dnem v tomto roce, kdy lze vyřídit všechny ostatní záležitosti je 31.12.2012.
Dovolenou budou čerpat též částečně i pracovníci VPP, v předmětném období budou pouze provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb. 3) Zároveň upozorňujeme občany na omezení provozní doby obecního úřadu v roce 2013. Ve dnech 3.1.2013 a 4.1.2013, bude obecní úřad uzavřen.

VOLBY
Ve Sbírce zák. v částce 119 publikováno pod č. 322/2012 Sb. Rozhodnutí předsedy Senátu Parl. ČR o vyhlášení volby prezidenta republiky a stanoveny dny jejího konání na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013. 

Pakliže žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb dne 11. a 12. ledna 2013 zúčastnili a odevzdali platný hlas, uskuteční se za 14 dnů (tj. ve dnech 25. a 26. ledna 2013) druhé kolo volby, do kterého postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro případné II. kolo volby prezidenta - při tisku hlasovacích lístků pro druhé kolo volby prezidenta se postupuje podle § 28 odst. 3 a 4 s tím, že hlasovací lístky všech kandidátů z prvního kola volby prezidenta budou vytištěny s označením "druhé kolo volby prezidenta". Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou hlasovací lístky postupujících kandidátů. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti (§ 56 odst. 5).
Výše uvedené ( lépe řečeno - termín voleb), může být ovlivněno podáním žalob samotnými kandidáty na prezidenta. O případných změnách vás budeme pochopitelně informovat.


SOUTĚŽ
V měsíci listopadu 2012 byla vyhodnocena soutěž o ,,Nejlepší podobu zahrádky, předzahrádky,,. Do soutěže se přihlásili nebo byli přihlášeni celkem čtyři soutěžící. Po zhodnocení se vyhlašuje pořadí soutěžících: 1. místo p.Severýnová Anna , 2. místo p.Hamalčíková Hana ,3.místo Faciníková Jiřina a 4.místo p.Podmanická Alena.

Informace k projektu ,,Pískovna Dolní Pertoltice Obecní úřad obdržel informaci o přerušení řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Dolní Pertoltice. Usnesením Obvodního báňského úřadu v Liberci bylo řízení přerušeno. A to do 30.září 2013. Žadatel předkládá do tohoto termínu stanovisko o posouzení vlivu záměru na životní prostředí ( nové vyhotovení studie EIA, podle zákona č.100/2001 Sb.), souhlas Ministerstva zemědělství jako orgánu státní správy lesů a dále souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Pokud žadatel výše uvedené dokumenty dodá ve stanoveném termínu, bude řízení obnoveno.

POZOR!!
V této části zveřejňuje obecní úřad podstatnou část obecně závazné vyhlášky, která se váže k poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2013. Plné znění vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě, obecně závazná vyhláška byla zveřejněna řádně na úředních deskách – včetně možnosti dálkového přístupu.

O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, že došlo z rozhodnutí zastupitelstva obce k vydání nové obecně závazné vyhlášky, která se váže k poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2013.  Plné znění vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě, obecně závazná vyhláška byla zveřejněna řádně na úředních deskách – včetně možnosti dálkového přístupu.
Změny jsou zejména: ve výši poplatku Čl. 4 Sazba poplatku Sazba poplatku činí 600,-Kč
Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Čl. 6 Osvobození a úlevy Úleva se poskytuje: úleva ve výši 400,-Kč se poskytuje poplatníkům, dětem, do věku 7 let. První platba bude tímto poplatníkem uskutečněna v následujícím roce po roku dosažení této věkové hranice,dále se úleva ve výši 120,-Kč poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do věku 26 let věku, který je z důvodu studia ubytován po dobu minimálně 6 měsíců na území jiné obce.
Osvobozeni:
a) jsou umístěni v domově důchodců nebo jiném obdobném zařízení pro seniory, jsou dlouhodobě umístěni v léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo v jiném léčebném nebo sociálním zařízení,
b) jsou dlouhodobě umístěni v dětských domovech nebo výchovných ústavech,
c) jsou dlouhodobě ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Doplňující INFORMACE:
Již rok 2011 přinesl změny v oblasti právní úpravy místního poplatku za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem, poplatku ze psů atd., a to změny zásadní. V účinnost vstoupil nový daňový řád č. 280/2009 Sb., který ruší a nahrazuje zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb., v platném znění. Spolu s daňovým řádem je účinná novela zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., v platném znění. Na tuto situaci reagovaly obecní orgány novými obecně závaznými vyhláškami o místních poplatcích. Znění platných obecně závazných vyhlášek najdete na internetových stránkách obce www.obecpertoltice.cz , či jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Pro Vás, poplatníky místních poplatků, upozorňujeme na tyto změny: exekuční řízení se zrychluje, po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním výměru správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci minimální výše exekučních nákladů správce daně je 500,- Kč (oproti dosavadním 200,- Kč) institut žádosti o prominutí již není možný realizovat pro místní poplatky, správci daně byla vzata pravomoc daň nebo její příslušenství prominout, vratitelný přeplatek nižší než 100,- Kč se vrací jen ve výjimečných případech. Při požádání o splátkový kalendář se hradí správní poplatek ve výši 400,-Kč.
Pozor!V roce 2013 platí místní poplatek za likvidaci odpadu i cizinci hlášení na území obce.


Liberecký kraj má již také zvoleno vedení kraje
Novým hejtmanem Libereckého kraje se stal pan Martin Půta z vítězného uskupení Starostové pro Liberecký kraj. Svůj hlas mu dne 27.11.2012, dalo 23 ze 44 přítomných zastupitelů. Hlasovali pouze koaliční Starostové pro Liberecký kraj a zastupitelé Změny pro Liberecký kraj.
Před hlasováním ze sálu na protest odešlo 15 zastupitelů KSČM a ČSSD, zastupitelé ODS nehlasovali.
Jednačtyřicetiletý Martin Půta vystřídal v čele kraje Stanislava Eichlera (ČSSD), který kraj vedl od roku 2008. M.Půta je už deset let starostou příhraničního Hrádku nad Nisou, svého postu se ale vzdá na jednání městského zastupitelstva 19. prosince. Tak, aby neseděl na dvou židlích a mohl se plně věnovat práci hejtmana.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje rodině Severýnových a Prouskových. A to za opětovné poskytnutí vánočního stromu pro naši obec. Opět jsme nemuseli nikde shánět vánoční strom. A to díky přízni a podpoře života obce, výše uvedených. Děkujeme též našim hasičům, kteří se opět ujali pokácení a umístění stromu na naši náves. Instalaci vánočního osvětlení zajistil opět pan J.Šlemr. Též jemu moc děkuji. Dále děkujeme panu Josefu Reinišovi za v předchozím období poskytnutou pomoc při opravách místní komunikace v Horních Pertolticích (směrem na Bulovku), a též P.Šantrochovi za provedené opravy na technice obecního úřadu.

Poděkování starosty obce Pertoltice členům SDH Pertoltice
Tímto bych rád poděkoval všem členkám i členům SDH, zejména členkám a členům naší JSDH. Každá, byť malá akce, která se koná s úmyslem podpořit sounáležitost lidí se svou obcí a podporuje rozvoj společenského života ve venkovských lokalitách našeho kraje, má smysl a zaslouží si podporu nejen místních politiků. Odvedli jste v uplynulém roce kus dobré práce. Členové a členky JSDH se v tomto roce činili. A tím měli lví podíl na zdárném průběhu všech absolvovaných cvičení i ostrých zásahů. Zejména koncem roku, kdy byly výjezdy k požárům v Arnolticích, takřka víkendovým pravidlem.

Tímto též rád tlumočím velké poděkování, které zasílá našim hasičům pan Miroslav Pilz - jednatel společnosti Uhelné sklady Arnoltice s.r.o., která sídlí právě v areálu, kde k požárům německých odpadů, v listopadu 2012 opakovaně došlo.

Technika slouží díky vzorné a neutuchající péči. A to, i ta přestárlá. Věřím, že bude i nadále podoba práce celého sboru na takové úrovni. Že se bude vždy hovořit o dobrých a odborně zdatných následovnících zakladatelů sboru v Pertolticích. Úspěchy naší mládeže a dětí v soutěžích tomu dávají skvělý základ. Proto patří velký dík též lidičkám, co pracují s vašimi pokračovateli. To je velmi záslužná činnost. Děkuji též všem sponzorům i podporovatelům za jejich přízeň.
Viktor Podmanický starosta obce Pertoltice


Foto z posledních požárů odpadů v Arnolticích

Bývalá tvrz v Dolních Pertolticích
ertoltice (Bernsdorf) představovaly mezi obcemi dnešního Frýdlantského výběžku dlouhá staletí výjimku: byly sice jako řada dalších lenním statkem, do 20. let 17. století však nikoli frýdlantských pánů, ale krále. Teprve Albrecht z Valdštejna prosadil svým vlivem přechod lenního práva na majitele Frýdlantu. Během 14.–17. století se zde vystřídaly rody Černousů (Tschernhausen), Hobergů von Hoberg, pánů z Borau. Od nich statek roku 1655 vykoupil hrabě Gallas a připojil je přímo k frýdlantskému panství.
Dlouhá lánová přípotoční vesnice obsahovala historicky dokonce tři sídla manů. Z nich se zachovaly pozůstatky jen obytné budovy dnešního č. p. 194 západně od kostela. Při I. pozemkové reformě je roku 1926 získal rod Reinišů, jehož dědicové jej vlastní po komunistické pause dodnes.
Budovy dvora mají dodnes renesanční či barokní původ, v obytném stavení se dochovaly sklepní a přízemní klenuté prostory.

Ivan Grisa, dle Kol. autorů: Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, Argo 2000, 20.6. 2011 

AKCE MUZEA OBCE
V Muzeu obce Pertoltice proběhla dne 16.11.2012 malá vánoční výstava. Vystaveny byly betlémy různých stylů. Historický z 19. století, z konce 20.století a podobně. Tuto výstavu můžete shlédnout též v úředních hodinách obecního úřadu. Výstava potrvá do konce roku 2012.  Připraveno bylo i malé pohoštění.

Další akce kronikářky obce a Muzea obce Pertoltice - ,,Čokoláda II., se konala dne 1.12.2012.
Jako hosté byli pozváni: p.Dušek ( válečné bunkry), p.Cibulka ( válečné stavby), p.Jech ( historie Hejnicka a staré mapy), p.Babka ( děti, mládež a drogy), p.Effenberger ( turistické zajímavosti) a  p.Krause ( historie Frýdlantska).
Debatu přítomným zpříjemnila p.Marie Srpová podáním horké i studené čokolády, dle historického receptu z ,,panského stolu,, a dalším malým pohoštěním.

Štěpánská zábava
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice Vás zve na Štěpánskou zábavu, která se uskuteční již tradičně dne 25. prosince od 20:00 hodin na sále v Pertolticích. K tanci a poslechu hraje pan Mazánek. Připravena bude i bohatá tombola.

„Předbraňák“

Dne 27. října 2012 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice soutěž pro mladé hasiče z celého Frýdlantska. Soutěž už má mnohaletou tradici a jezdí na ni stále více závodníků. V letošním roce Pertoltice přivítaly celkem 90 dětí – 10 družstev starších žáků a 8 družstev mladších žáků. Jak se nám vždy daří vystihnout krásné podzimní počasí, tak se nám letos příroda opravdu pomstila. Den soutěže byl první a na dlouho poslední den letošního podzimu, kdy se od rána do večera sypal hustý sníh a foukal nepříjemný vítr. Muselo být tedy operativně rozhodnuto, že disciplíny budou plněny uvnitř hasičárny. Pouze stanoviště s překonáním vodorovného lana bylo venku a střelba ze vzduchovky byla úplně vynechána.
Po slavnostním nástupu družstev a rozlosování startovního pořadí v bílé chumelenici, už děti plnily úkoly ze zdravovědy, topografie, požární ochrany a uzlování v teple zbrojnice. Kolem poledního měly disciplíny odbyté a zatím, co se počítaly výsledky, pochutnaly si na výborném buřtguláši. Výsledek soutěže naše družstva příjemně překvapil. Mladší žáci z Pertoltic skončili na pátém a šestém místě a starší žáci získali neuvěřitelné první místo.

Branné závody
V listopadu začíná pro mladé hasiče nová sezóna a to splněním prvního kola celoroční Hry Plamen, kterým je Závod požárnické všestrannosti. V letošním roce ho dne 10. 11. 2012 pořádalo SDH Nové Město pod Smrkem. Tato soutěž se oproti pertoltickému „Předbraňáku“ lišila v tom, že děti plnily úkoly na stanovištích v rámci dvou až tříkilometrové trasy, kterou musely zvládnout v co nejkratším čase a byla tam i střelba. Dvě z věcí, co našim družstvům dělají nejvíce problémy - běh a střelba. Obávali jsme se, že na nás opět zbydou poslední místa jako v loňském roce. Naštěstí při střelbě nám notně pomohl silný vítr a stát zůstal jen jediný špalíček. A protože děti zase o trošku povyrostly, začínají se i v běhu vyrovnávat starším soupeřům. A tak ani konečné pořadí nevypadalo vůbec marně. Mladší žáci skončili na 8. místě z desíti družstev a starší žáci na výborném 5. místě z 12 družstev.

Hned druhý den v neděli 11. listopadu si odbyli svůj branný závod také dorostenci. V této kategorii náš sbor reprezentují Lucie Valášková, Petra Stříbrná a Markéta Valáškova. Svou běžeckou trať s podobnými úkoly, jako mají děti, si jeli splnit do Karlinek plny nadějí. V loňském roce byla naše děvčata na branném závodě velmi úspěšná a body z této soutěže jim pomohly dostat se do vyšších kol. Letos se zúčastnilo kolem patnácti závodnic. Výkony byly hodně vyrovnané a rozhodovalo každé zaváhání. Nejlépe se umístila Petra a s body za 2. místo má tentokrát ona nejvíce šancí v jarním kole. Mimo hru o postup není ani Lucka, která byla čtvrtá. Markéta skončila na dobrém osmém místě.
(Na fotografii jsou naše dorostenky spolu se závodníky z Heřmanic.)

Poděkování
Mladí hasiči a jejich vedoucí by chtěli touto cestou poděkovat paní Marii Srpové za pěkné páteční odpoledne, strávené v muzeu v Pertolticích. Děti si prohlédly výstavu betlému, dozvěděly se něco z jejich historie a sladkou tečkou pro ně byla horká čokoláda vyrobená podle starého receptu. Děti si odpoledne opravdu užily.

Požáry v Arnolticích
Naše jednotka v listopadu vyjížděla ke dvěma velkým požárům textilního a plastového odpadu v bývalém teletníku v Arnolticích. První velký požár ocelokůlny plné odpadu začal v pátek 9. 11. 2012 v odpoledních hodinách. Při prvotním zásahu jsme pouze doplnili vodu do cisterny z SDH Višňová, ze které byly natažené proudy pro ochranu okolí objektu. Bylo totiž rozhodnuto, že se požár nechá kontrolovaně dohořet. Hlídat místo požáru jsme jeli ještě v sobotu odpoledne a strávili jsme tu i celou noc z neděle na pondělí.
O týden později, v sobotu 17. listopadu 2012 v 15:0 hodin, jsme byli do Arnoltic povoláni znovu. Tentokrát požár vznikl přímo v areálu statku v jedné ze silážních jam, a protože hořelo blízko uhelného skladu, byl zásah tentokrát o mnoho složitější a náročnější. Naše jednotka byla na místě jako druhá. Ihned začala s hašením. Po příjezdu dalších jednotek jsme síly rozdělili a část našich hasičů zajišťovala plnění cisteren z Buloveckého potoka a druhá vozila vodu k požáru. Kolem osmé hodiny večerní jsme vystřídali jednotku z SDH Předlánce v čerpání vody z rybníka vedle cihelny. Pomocí naší požární stříkačky jsme dopravovali vodu hadicemi až k požáru do naší cisterny, odkud šla voda na požární plošinu, ze které se hasilo. Ve tři hodiny ráno nás střídala další jednotka. Na místě zůstal pouze náš strojník. V neděli dopoledne jsme už přijeli jen sbalit stříkačku a hadice. Kolem poledne se odpad začal pomocí těžkého nakladače rozebírat a dohašovat.

Hejtman LK Martin Půta navštívil 4. prosince Statutární město Jablonec n. N. V jednom dni následovala symbolická návštěva nejvýchodnější, nejjižnější, nejzápadnější a nejsevernější obce Libereckého kraje.
Hejtman se setkal na jablonecké radnici s primátorem Petrem Beitlem, starostou Čisté u Horek Ladislavem Jiřičkou, starostkou Bradlecké Lhoty Drahuší Hercíkovou, starostou Žandova Zbyňkem Polákem a starostou Černous Vladimírem Kellerem, a dalšími.

Účelem návštěv je podle hejtmana získat prvotní informace o životě v navštívených hraničních oblastech LK, diskutovat o problémech, podnětech a návrzích starostů a symbolicky ujistit obyvatele Libereckého kraje, že nová Rada LK bude myslet na všechny lidi, ať žijí v jakémkoli koutě našeho regionu. Setkání v Černousích, které absolvoval pan hejtman, jen pár dní po svém zvolení do funkce, se zúčastnil i starosta obce Habartice pan František Kryšpín a starostka obce Višňová paní V. Erbanová. Měl jsem tu čest, se zúčastnit i já. Pan M.Půta je prvním hejtmanem, který se v regionu našich obcí ukázal. A to od doby vzniku Libereckého kraje. Beru to jako vstřícné gesto směrem k malým obcím, k jejich obyvatelům. Snad je to i symbolické ve vztahu k dalšímu vývoji na krajském úřadě, kde očekáváme výrazných změn. Právě ve vztahu k malým obcím. O to více ve vstřícnosti k obcím v našem výběžku. Tématem společné diskuse byla dopravní obslužnost, změny na krajském úřadě, rozpočet kraje, povodňové škody na majetku kraje i obcí, dotační politika pro další období, problematika - rizika kolem odpadů v Arnolticích i další každodenní problematika na obcích. V průběhu krátké návštěvy pana hejtmana bylo zjevné, že jsme našli společnou řeč a výraznou míru vzájemného pochopení. Věřím, že vzájemná komunikace bude snadnější a snad i úspěšnější. I z toho důvodu, že se hejtmanem kraje stal starosta. Zná naprosto zblízka problematiku obcí. Chápe to, co samosprávy tíží, neboť si to na vlastní ,,kůži,, vyzkoušel. Přeji mnoho zdaru a žádného kostlivce ve skříni na krajském úřadě. (vp)Přílohy

1354803173_sb_drba12_012.pdf

1354803173_sb_drba12_012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 479 kB
Datum vložení: 31. 12. 2012 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Na Deset tisíc rytířů desettisíckrát deset tisíc kapek.


Pertoltice