Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Srpen 2011

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody:
Neubauerová Helena 76let, Nosek Miroslav 70let, Hanzlová Anežka 66let, Plesarová Jaroslava 61let, Kostelacová Blanka 59let, Čepelík Karel 57let, Brykner Lubomír 56let, Tretiník Ladislav 53let, Krivčík Miroslav 51let, Podmanická Alena 50let, Šímová Iva 46let, Krivčíková Jana 44let, Severýn Ladislav 43let, Hovad Vladimír 36let, Hovad Petříčková Petra 36let, Kodeš Petr 36 let, Efler Lukáš 35let, Votočková Miroslava 34let, Mlejnek Jindřich 30let, Šíma Josef 28let, Opfolter Lukáš 27let, Reinhardotvá Nikol 23let,Petříček Miroslav 18let, Stříbrný Petr 13let, Plesarová Aneta 12let,Eflerová Tereza 5 roky a Čejková Nela 1 rok.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY

V rámci pomoci Úřadu práce v Liberci k řešení nezaměstnanosti v regionu, potažmo v naší obci, byla opět vytvořena dvě pracovní místa v kategorii dělnické profese. A to v institutu veřejně prospěšných prácí. Díky potřebným úsporám se nedostalo úřadům dostatečného množství finančních prostředků ze státního rozpočtu na zachování původního a požadovaného počtu pracovních míst u obecního úřadu. Pracovní smlouvy budou navíc uzavřeny pouze do konce února roku 2012. A ještě za sníženou mzdu. Minulý rok se obec přihlásila k projektu „Nebojíme se krize“, který byl spuštěn za podpory EU a odborné koordinace Úřadu práce v Liberci. Podmínkou pro zařazení občana do projektu bylo absolvování školení a výuky, kterou zabezpečovali kvalifikovaní lektoři. Dále, aby se jednalo o uchazeče, který je dva roky v evidenci úřadu práce a je mu nad padesát let. Každý kdo se účastnil na základě nabídky pracovního úřadu, měl šanci také získat tuto pracovní příležitost – chcete-li pozici.
V letošním roce nemáme signály, že by tento program probíhal.
Rozsah provedené práce pracovníky na VPP bude dán nejen množstvím finančních prostředků, ale i chutí do práce. Mnoho se nedokáže, bude se jednat opět o pouhou nutnou údržbu majetku a údržbu zeleně. Pokud by však současná krajská reprezentace našla sílu, chuť a prostředky podporovat obce, které na základě vlastního snažení chtějí dosáhnout rozvoje života na venkově ( například účastí v soutěži „ Vesnice roku“), dalo by se udělat více. Ale do malých obcí regionu letos šlo mizivé množství podpory z rozpočtu kraje. Naprosto zanedbatelné a nestojící takřka za zmínku. Alespoň, že na činnost zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů jsou nějaké peníze. Na ostatní rozvojové projekty nepřispěl naší obci kraj v minulém roce vůbec. Obec podala pět žádostí na přidělení dotace, z nichž nebyla podpořena krajským úřadem žádná. Ostatní obce okolo nás jsou na tom obdobně. Po letech podpory malým obcím je tu bohužel opět období nezájmu o život občanů tohoto státu, kteří žijí na sever od ,,Albrechťáku,,. Bohužel rozpočet naší obce je závislý na pomoci, kterou skýtají programy s dotacemi. Okolní obce jsou díky svému hospodaření v minulých letech schopny použít přebytků hospodaření z let minulých. Naše obec přebytek finančních prostředků, který se podařilo postupně vytvořit, vloží do řešení propadu příjmů obecního rozpočtu, který způsobují již dlouhodobě jednotliví dlužníci. Zejména na nájmech. Snad se podaří alespoň složit vlastní podíl k dotaci od státu, která má sloužit na odstranění škod po povodni v roce 2010. I s touto pomocí zasaženým obcím však stát poměrně otálí.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za červenec 2011 (vp)
 Zpracování usnesení zasedání OZ, příprava dalšího zasedání OZ , příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava prodeje pozemkových parcel, zpracování vyúčtování záloh na služby spojené s bydlením v č.p. 193, jednání s právním zástupcem obce, řešení pohledávek, řešení stížností občanů, příprava ukončení a následného nástupu pracovníků na VPP, kontrola podoby spisové služby – náprava stavu, vnitřní audit podoby účetnictví za roky 2000 -2006.

Z jednání zastupitelstva a výborů (vp)
V prázdninovém období zastupitelstvo nejednalo. Neznamená to však, že by ostatní práce nejvyššího orgánu obce ustala. Nebylo dlouhé volno.Na jednání se sešel finanční výbor a kontrolní výbor si připravil podklady pro jednání hned po prázdninách. Finanční výbor ustanovil výběrovou komisi pro výběr vhodného uchazeče na pronájem restaurace – následně pak proběhlo jednání výběrové komise na pronájem tohoto nebytového prostoru. Dále proběhl výběr vhodných uchazečů na pracovní pozice VPP. Část nutných agend - nutné věci byly projednány pomocí elektronické komunikace, která nám práci významně ulehčuje a umožňuje pružnější rozhodování.Období pololetí je též rekapitulačním úsekem. Je nutné zejména provést úpravy v jednotlivých rozpočtových kapitolách – aplikovat tolik sice potřebné, ale nepopulární škrty.

POZVÁNKA ( převzato)
1.8. – 31.8.2011 Frýdlant
Marie-José Růžičková a její Obrázky oživí Letní jazzovou dílnu Karla Velebného ve
Frýdlantě.Dvacátou osmou Letní jazzovou dílnu Karla Velebného ve Frýdlantě, která se
koná třetí týden v srpnu, osvěží svými malebnými obrázky malířka francouzského původu
Marie-José Růžičková. To, co nám vloni překazila velká voda, se snad podaří letos!
Výstava je ke shlédnutí už od 1. srpna ve Frýdlantě v 1. patře frýdlantské radnice. Paní
Růžičková je manželkou ředitele jazzové dílny klavíristy Karla Růžičky, takže její vztah k
tomuto hudebnímu žánru je více než zřejmý. Hudební téma se v jejích pracích odráží na
každém kroku.
Město Frýdlant
1.8. – 31.8.2011 Lázně Libverda Sdružení Artefaktum.cz a Obec Lázně Libverda Vás zvou na výstavu fotografa Jiřího Bartoše. Obec Lázně Libverda
11.8.2011 Frýdlant V rámci kulturních čtvrtku na radnici vystoupí skupina Ametyst. Město Frýdlant
12.8. –14.8.2011
Heřmanice
Řezbářské sympozium v Heřmanicích. V sobotu 12.8., se navíc od 13:00 uskuteční
vzpomínková akce na loňské povodně…
Obec Heřmanice
13.8.2011
Nové Město pod Smrkem
Od 12:00 začíná FRYYFEST – hudební festival na koupališti. NMpS
13.8.2011 Hejnice Koncert v bazilice Peter Frisée - varhany, Christoph Angerer - viola d´amore, housle. Začáte k v 15:30 hod.
MCDO Hejnice
20.8. – 27.8.2011
Frýdlant
Letní jazzová dílna Karla Velebného. Týdenní interpretační seminář, který v roce 1984
založil Karel Velebný. Koná se od 20. do 27. srpna 2011 ve Frýdlantu v Čechách za učasti
předních českých jazzových solistů a zahraničních lektorů.
Město Frýdlant
20.8.2011 Hejnice Koncert v hejnické bazilice od 15:30. Alikvotní sbor Spektrum16 členů a s ólisté,
sbormistr J an Staněk
MCDO Hejnice

AKTUÁLNĚ (vp)
Značení a druhy cyklotras
Pro mnoho lidí může být skutečnou vědou vyznat se v nepřeberném množství různých značek a piktogramů. Náš přehled alespoň těch základních Vám může usnadnit cestu...Cyklistické trasy dělíme na cyklotrasy a cykloturistické trasy.

Cyklotrasy vedou po silnicích a dobrých místních a účelových komunikacích. Pro jejich značení se používají tři základní cykloznačky: Návěst před křižovatkou, Směrová tabule a Směrová tabulka. Na všech najdeme symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umísťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.
Cykloturistické trasy vedou většinou po polních či lesních cestách, nebo terénem. Jsou vyznačeny pásovými značkami, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být také doplněny o šipku. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších, jen základní barva je žlutá. Pásové značení je doplněno směrovkami.

Teď už záleží jen na Vás, jaký typ trasy si zvolíte. Pro začátek bychom doporučili si ujasnit, co od takové cesty očekáváte. Příjemnou rekreaci nebo radost z vlastního sportovního výkonu? Chcete si užít pohled na přírodní scenérie nebo Vám jde spíše o obtížnost terénu? Cestujete sami, s dětmi nebo dokonce ve velké skupině?
Každému z nás vyhovuje něco jiného. Přijďte do našeho informačního centra a my Vám rádi pomůžeme najít takovou trasu, která by vyhověla všem Vašim požadavkům.
Tak vzhůru do pedálů! :-)

První soukromé muzeum v Pertolticích (vp)
Majitelé plánují na konci roku 2011 zpřístupnění části (snad už v té době památkově chráněného) objektu v Dolních Pertolticích.Návštěvníky očekávají expozice sbírkových předmětů z různých oblastí života na venkově. Věci osobní potřeby i pracovní nářadí z dob minulých.

Kontaktujte pracovité nadšence pokud chcete prodat nebo darovat:
• starou zemědělskou techniku za koně (ruchadlo, hak, vozy ...)
• zajímavou poválečnou zemědělskou techniku (samovaz ...)
• cokoli z vesnice do pol. 20. století (nábytek, nářadí, drobné předměty ...)
• máte cokoli zajímavého k výše uvedenému v elektronické podobě a souhlasíte se zveřejněním (s uvedením zdroje)
Kontakt: Bronislav Nykrýn, předseda sdružení kont.adresa: Dolní Pertoltice 47, tel 737056464 email info@nykryn.cz

Informace pro podnikatele (MěÚ Frýdlant)
Informace pro podnikatele vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Dne 1. července 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novou právní úpravou dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra, který je specifickým státním orgánem určeným pro řešení vymezeného okruhu sporů mezi zákonem uvedenými osobami, i na oblast spotřebitelského úvěrování.
Okruh povinných osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tyto osoby („instituce“) jsou v souladu s ustanovením §19 citované novely zákona o finančním arbitrovi povinny arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnout své zákonem dané identifikační údaje (jako je např. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.). Tuto informační povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách www.finarbitr.cz
Jak vyplývá z přechodných ustanovení k citované novele zákona o finančním arbitrovi, instituce, které dosud nebyly povinny splnit informační povinnost uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost splnit svou informační povinnost vůči finančnímu arbitrovi se vztahuje jak na stávající podnikatele vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, tak i na podnikatele podnikající dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo v rámci oboru činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“.
Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační povinnost splnit nejpozději do 1.října 2011 a po tomto termínu vždy nejpozději ke dni vzniku svého živnostenského oprávnění pro shora citovanou vázanou živnost. Za nesplnění informační povinnosti může být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 1.000.000,- Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti.
Frýdlant 22/07/11
Zdeňka Jiřičková, vedoucí OFOZU, tel. 482 464 030

Povodně červenec(oč)
V červenci se, téměř po roce, opět vrátily povodně. Pršelo několik dní za sebou a hladina Smědé se zvedla o více jak 2,5 metrů. Voda opět vystoupila ze břehů a zaplavila louky a cesty ve Višňové a Černousích. Naše jednotka byla ve čtvrtek 21. července v půl druhé ráno povolána do Višňové, aby pomohla s pytlováním písku. Kolem 11:00 hodin se ve Frýdlantě protrhl rybník u bývalého Slezanu a voda ještě stoupla. V odpoledních hodinách jsme přečerpávali vodu u propustku v Poustce. Z Poustky jsme se vrátili až večer. Druhý den ráno naši hasiči odstraňovali spadlý strom na cestě do Horních Pertoltic. Pak jeli znovu pomáhat do Poustky, ale brzy byli odveleni domů, protože i tady voda v potocích nebezpečně stoupala. Zkontrolovali toky a snažili se z nich odstranit všechny překážky – naplavené dřevo, stržené lávky. U mostu pod hlavní silnicí u vjezdu do obce od Frýdlantu museli z potoka vytahat všechny spadlé vzpěry, které podpírali nově zabetonovanou mostovku. Až do večerních hodin byli v pohotovosti v hasičské zbrojnici a občas kontrolovali, jak voda opadá.

Cvičení (oč)
Dne 27. července nacvičovala jednotka hasičů z Pertoltic spolu s hasiči z Frýdlantu a Višňové stavění norných stěn. Norné stěny slouží k zachytávání ropných produktů na vodní hladině. Při cvičení bylo naším úkolem zachytit ropnou skvrnu na řece Smědé u mostu v Předláncích po havárii traktoru. Museli jsme nejprve spojit potřebný pás norných stěn, nafouknout je vzduchem a poté ukotvit na řece. Stavěly se dvě norné stěny, aby bylo zajištěno, že nebezpečná látka bude bezezbytku zachycena. Cvičení ukázalo, že se stavěním norných stěn nemáme ještě dost zkušeností a bude nutné podobné cvičení častěji zopakovat.

AKCE MUZEA OBCE
Muzeum ve spolupráci s obecním úřadem uspořádalo dne 16.7.2011 setkání kronikářů Frýdlantského výběžku nad obecními kronikami. Připraven byl i program pro zpestření celého dne. Součástí byla přednáška k tématu ,,Lesy v dnešní době“. Ta byla velice zajímavá a vyvolala spoustu dotazů, hovořilo se též o obojživelnících. Hovořilo se o velkém množství pastvin, které jsou v dnešní době celoročně spásány. Dříve byla převážná část těchto ploch ornou půdou Dnes s významným vlivem na životní prostředí ( úbytek ptactva, hmyzu a zadržování vod. Velice poutavě a zdatně přednášel pan Zdeněk Voňka.
Zájemci, kteří se dostavili na sál kulturního domu na setkání kronikářů, mohli vidět kroniky a fotokroniky z Habartic,Černous, Višňové, Lázní Libverda, Hejnic a Heřmanic. Samozřejmě nemohla chybět kronika naší obce. Předložené kroniky se všem zúčastněným velice líbily.Často se nemohli zúčastnění od materiálů odtrhnout. Stále se objevovaly nové poznatky. Také se živě vzpomínalo. Vedla se též odborná debata o správném vedení kroniky. Což je téma opravdu obsáhlé a velice náročné. Během setkání se též konzultovaly poznatky a zkušenosti jednotlivých kronikářů. Každý přítomný přispěl s trochou do ,,mlýna“.
Po přichystaném pohoštění si šli hosté prohlédnout naší historickou stavební raritu - patrové sklepy pod restaurací v Dolních Pertolticích. Bohužel nedostatek finančních prostředků a stavební úpravy, které byly na objektu v minulosti provedeny, brání zlepšení jejich stavu. Naše snaha
je zaměřena na to, aby se situace zvrátila. Závěr celé akce patřil prohlídce muzea v budově obecního úřadu. Akce skončila až po patnácté hodině, neboť se dlouze hovořilo nad jednotlivými kronikami. Diskuse se vedla též kolem problematiky loňských povodní. Byla k dispozici též bohatá fotodokumentace z tohoto náročného, dramatického období. K dispozici měli účastníci též DVD, na kterém byla povodeň ze srpna minulého roku přehledně zachycena.
Setkání bylo účastníky velice kladně zhodnoceno. A to ještě před skončením akce. Málokdo z účastníků pamatoval nějaké podobné setkání kronikářů z celého výběžku.Bylo by velice příjemné na toto proběhlé setkání navázat v nějakých pravidelných periodách.Vedení obecní kroniky nepatří mezi jen nutné úkony, ale pro zachování poznatků a historických událostí je práce kronikářů velice důležitá a nezastupitelná. Jejich činnost často nenajde náležitého ocenění a podpory. Všem kronikářům přejeme mnoho úspěchů a zdaru do další odpovědné a potřebné práce. Věříme, že se podaří brzy uskutečnit tak zdařilou akci, jako byla tato.
Celou akcí provázela paní Marie Srpová. Starosta obce tímto děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu celé akce. A to za jejich kladný přístup a zájem o dění v obci.Přílohy

1313003516_sb_drbnasrpen2011.pdf

1313003516_sb_drbnasrpen2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 173,28 kB
Datum vložení: 31. 12. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice