Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Prosinec 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
soutěže „ Vesnice roku 2008“
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce
v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Jozefa Plesarová 88let, Blanka Eflerová 84 let, Jarmila Hejlová 70 let, Ladislav Špáta 59 let, Jan Pavlíček 57 let, Eduard Diviš 54 let, Petr Filip 55 let, Jarmila Bělochová 54 let, Jaromír Malich 53 let, Marek Miroslav 50 let, Eva Šťastná 49 let, Iveta Rysiowská 41 let, Bronislav Nykrýn 36 let, Edita Soukupová 35 let, Jiří Horáček 33 let, Lenka Krištofiaková 31 let, Stanislav Faciník 25 let, Juraj Berky 19 let, Barbora Srpová 17 let, Thuy Duong Vu Thien 8 let a Tomáš Höfler 5 let.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané, spolupracovníci a přátelé naší obce.
Měsíc prosinec nám dává na každém kroku znát, že se blíží jedno z nejkrásnějších ročních období. Bezprostředně s nimi i závěr roku. Vánoce by nás všechny měly naladit jen do úsměvů a pohody. Já osobně Vám přeji, aby se tato pohoda, doplněna úsměvem, dostavila do každé rodiny, do každé chalupy, do celé naší obce. Užijte si prosím toto sváteční období v klidu a míru v rodinném štěstí.
V den, kdy píši tento příspěvek, již vím, že nebude možné tohoto dosáhnout všude. Prosím nezapomeňte na ty občany, kteří zůstávají sami a z různých příčin nemohou tento sváteční čas prožít se svými blízkými, či z jiného důvodu jim nebude příliš veselo. Nakoukněte i k nim. Závěr roku nás vždy přinutí k ohlédnutí a vyhodnocením vykonaného nebo nedokončeného. Ať už pro Vás skončil rok s pozitivním výsledkem, nebo se Vám nepodařilo některé předsevzetí, je vždy důležité hodnotit naše činy s pokorou a střízlivostí. Silvestrem nic nekončí úplně a následující rok nám může přinést mnohá očekávání a mnohé úspěchy. Já osobně vám, vážení občané, přeji jen samé pozitivní zprávy, zejména abyste byli po celý rok zdraví. Aby ti, co nesou tíhu zodpovědnosti za rodiny, či firmy a celou naši společnost, měli dostatek síly k výkonu přidělené práce, aby bylo v naší obci, regionu, státu a na celé zeměkouli lidsky příjemné a zdravé klima. Též přeji těm, kteří se milují, aby měli tohoto citu vrchovatě. A ti, co tento cit ještě nepoznali, ať k nim přijde v té nejčistší formě. Moc držím palce těm, kterým život tak náhle předložil těžkou zkoušku, aby vše zvládli. Opravdu na vás hodně myslím.
Přeji Vám všem krásné, šťastné a veselé vánoční svátky. Do celého roku 2010, Vám přeji mnoho trvalého zdraví, štěstí a rodinné pohody, zejména však stálé – dobře a spravedlivě ohodnocené zaměstnání i do dalších let. Neboť to je přesně ten základ, který Vám zaručí i další spokojený život!
Poděkování patří a posílám všem těm, kteří s námi v tomto roce spolupracovali a zasloužili se tak o posun v našich společných záležitostech. Děkuji Vám srdečně i za všechny ostatní.

Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Je možné ve stručnosti zveřejnit, co se plánuje v naší obci na příští rok. Co je pro vedení obce prioritou vedení obce?

Stručně se to dost dobře vyjádřit nedá, ale pokusíme se. V příštím roce je naším cílem zejména dokončení problematiky reklamací provedených prací na bytovém domě. Dále dokončení soudního řízení na dlužnou částku nájmu – vztahuje se k restauraci ( pan Plšek a paní Kubáčková). Určitě bude následovat podání žalob na soudně určené vyklizení bytů. Dokončení podání celkem 8 exekučních návrhů na dlužníky. Vlastně dokončení řešení všech pohledávek, které obec eviduje. Budeme jednat o převedení komunikace do Nových Pertoltic. A to do majetku obce. Tím by se mohla poté zařadit do programu oprav komunikací. Prioritu má i pořízení nové motorové sekačky a křovinořezu. S dosloužilou technikou nelze již údržbu ekonomicky provádět. Opravy jsou drahé a neúčelné. A to je většinou ještě děláme svépomocí. Chtěli bychom začít s obměnou neodpovídajících dopravních značek. Na mnoha úsecích je třeba jejich instalace, protože chybí zcela. Postupujeme dále i ve věci instalace dopravního zrcadla na křižovatku u restaurace. Provádět opravy celého majetku obce je nezbytné i v dalším období. Obec přispěje též na opravy částí komunikací. Prioritou je v dalším období i nadále stabilizace obecních financí. V tomto ohledu snad bude práce v posledním roce volebního období dokončena. Na bedrech obce by měly zůstat pouze dluhy, které jsou řešeny dlouhodobým splácením. Tedy: a) dluh spojený s úvěrem na dokončení bytového domu v Dolních Pertolticích b) zbývající část půjčky panu L.Šedovi ve výši 630 000,-Kč. Vzhledem k tomu, že se na mnohých jednáních, která absolvuji vůbec nezastírá to, že příští rok bude s ohledem na finance ještě horší, než ten letošní, nelze si ani klást vysoké cíle. Umírněnost zůstává stále aktuální. Až jednotliví zastupitelé nebo volební uskupení předloží své priority, nápady a řešení, bude zpracován plán práce zastupitelstva. A to na poslední rok tohoto období. Poté bude samozřejmě zveřejněn.
2.) Stále se setkávám s tím, že se vedení obce jenom chválí, ráda bych věděla, zda existuje také něco, co se nepovedlo!
Rozumím tomuto dotazu naprosto jasně. Je v souladu s prvotním výsledkem poslední uveřejněné ankety na našich webových stránkách. Musím se upřímně přiznat, že jsem byl zpočátku výsledky této výše uvedené ankety, tak trochu překvapen. Možná právě proto je potřebné provést sebereflexi hodnocení uplynulého období. Ve zprávách o stavu obce za jednotlivé roky tohoto volebního období, které jsou dostupné jak na obecním úřadě, tak na našich webových stránkách, je dle našeho názoru vše potřebné uvedeno. I tam lze najít odpovědi na vše, co je předmětem Vašeho dotazu. Ale ve stručnosti se dá uvést, možná s trochou překvapení pro Vás, že je toho ještě opravdu mnoho k naší další společné práci. Snad je naším společným cílem zlepšení života lidí v naší obci. Je spousta záležitostí, které se musí ještě vyřešit. To je nesporné. Ale konkrétněji k tomu, co se dotazujete:
1) Například se nám doposud nepodařilo napravit stav, kdy je po obci instalováno pouze 12 z 21 těles veřejného rozhlasu, ač je dílo ze strany obce převzato. A tím ze strany dodavatele tedy řádně dokončeno. Je to škoda, že u akce takřka za 600 000,-Kč, je takový výsledek. V podstatě jsme se hned v prvních měsících pokoušeli situaci nějak zvrátit, ale ztroskotali jsme právě na řádně doloženém, nezávadném předání díla obci.Nakonec podoba smluvních ujednání se ukázala být kamenem úrazu i při řešení jiných problematik.
2) Vazbu na výše uvedené má i provedení rekonstrukce budovy bývalé školy v Dolních Pertolticích. Tato problematika je tak rozsáhlá, smlouvy pro obec nevýhodné, že není dokončena ani v současné době. Tato akce skončila projednáváním v rámci soudního řízení. Problematika se řeší stále v několika formách.
3) Velice dlouho se nepodařilo napravit stav, který nastal po naprosté likvidaci veřejného osvětlení do části obce – do Nových Pertoltic a vyřídit až čtyřleté žádosti o instalace nových světelných bodů. Ale v měsíci listopadu i počátkem prosince se snad podaří i toto. Právě tyto práce byly pro vedení obce prioritou na letošní rok.
4) Není bohužel zcela dokončena ani výstavba přístavby nové hasičské zbrojnice. Zde je však alespoň kolaudováno. Nedodělky se již započaly odstraňovat během konce léta ( štuková omítka a výroba nového uzemnění hromosvodů). Už se jedná jen o nátěr klempířských prvků, okna a dřevěných podhledů. Počítáme s jejich odstraněním v roce 2010.Tak, aby nezůstaly z naší strany velké nedodělky. A pokud by se tak i stalo, aby byly alespoň řádně pojmenovány. Tedy pravý opak toho, co bylo možno vysledovat, pokud člověk trochu chtěl.Toho jste si v předchozích letech asi nepovšimli.
6) Nepovedlo se rozvinout společenský život na vyšší úroveň. Takřka naprázdno vyšla snaha o zapojení většího množství našich občanů do společné práce na zkvalitnění života v naší obci. Ne však zcela, což dává do budoucna značnou naději, že se to ještě výrazně změní.
7) Mezery jsou zcela jistě v profesionalizaci služeb, které poskytuje obecní úřad. Personální obsazení nebylo optimální. Jistý každoroční, pravidelný posun se však nyní nedá nevidět. Asi najdete mezery v činnostech, které souvisejí s řešením pohledávek. I zde se však snažíme dosáhnout lepších výsledků.
Je zřejmé, že se za volební období něco nepovede. Je tomu tak už jenom tím, že obec je souborem různých nálad i potřeb. Nelze vyhovět všem. Je toho příliš, co potřebujeme vyměnit nebo pořídit.
Naším společným cílem bude i v posledním období to, aby situací, kdy se něco nepovede, nebylo mnoho.
3.) Náš pan starosta zná jenom cestu k sobě domů, nedělá nic pro ostatní!
Milý příteli, odpovím ti stejným způsobem. Tedy nikoliv osobně. Jedná se o problém prořezu kolem komunikace v Horních Pertolticích, že? Tedy nejprve k tomu, že znám pouze cestu k sobě, jinak mne nezajímá nic!? Stěží to byla trefa! Na prstech jen několika rukou by se dalo spočítat, kolik lidí udělá v okolí své nemovitosti něco navíc. Naštěstí však mezi námi jsou. Jedním z nich jsem každopádně i já. Každoročně si provádím posyp v zimním období komunikaci svým vlastním materiálem, po zimě jej uklízím ( pracovníci obce mi před domem nezametají), taktéž podél komunikace každoročně dvakrát sekám i prořezávku keřů a stromů provádím povětšinou sám. A to i úseky, které patří někomu jinému. Například až k Holečkům nebo k panu Skrbkovi. Nakonec Ti musím s odkazem na výše uvedené vlastně dát za pravdu. Cestu k sobě vlastně znám velice dobře!! U té prořezávky se pozastavím. Ty doby, kdy se vše mohlo, jsou pryč. Je třeba na to reflektovat změnou svých postojů a názorových představ. Jinak se člověk nikam nepohne a zbude mu jen zabšklost při posezení v hospodě, či jiném centru. Předmětný pozemek se sice tváří tak, že patří soukromým majitelům, ale ve skutečnosti je majetkem Pozemkového fondu ČR. Tedy tak trochu složitější jednání. Jiné postupy. K nápravě stavu může dojít pouze tehdy, když je to možné. Nikoliv tak, jak se chce třeba tobě. Nakonec prořezáno již je, tak jsme všichni spokojeni, že? Jen to chce do budoucnosti trochu té trpělivosti.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
 byl projednán plán údržby majetku, provedeny konzultace nad rozpočtem obce na další rok, byl projednán rozpočtový výhled na několik let dopředu, zasedání se zabývalo prodejem pozemku v Horních Pertolticích, projednal se rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2010, plány práce zastupitelstva a jednotlivých výborů, řešen byl plán sousedního Polska na výstavbu farmy větrných elektráren a revitalizaci bloků elektrárny Turów – zejména navýšení jejich výkonu,

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2009
- soudní řízení se zhotovitelem díla ( bytový dům č.p.193), plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – spolupráce na řešení problematiky kolem projektů investičních prací na rok 2009, ČOV u č.p.64, dokončení opravy veřejného osvětlení v Dolních Pertolticích – dořešení žádostí o přidání světelných bodů, oprava komunikace a mostku, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – odeslání návrhů na provedení exekucí – řešení reklamací provedených prací na bytovém domě č.p.193 – jednání k prodej pozemků – prodej materiálu a nepotřebného majetku – aktualizace webových stránek- součinnost při přestupkovém řízení, správní řízení rušení trvalého pobytu, kontrola systému + stavu smluv na hrobová místa, zavedení nového počítačového programu evidence obyvatel.
Příprava spuštění projektu datových stránek a provedení dokončení pracoviště CZECH -Pointu, vydávání rozhodnutí na kácení stromů,

AKTUÁLNĚ
Prosincová přednáška.
Další akcí paní Srpové - vedoucí muzea, je přednáška- tentokrát s vojenskou tematikou. Pozvaný přednášející Vás seznámí s historií vojenských staveb na území našeho kraje. Mnoho z Vás si jistě všimlo v okolí Albrechtic i Liberce několika staveb bunkrů, které tvořily opevnění našich hranic před druhou světovou válkou. Přednáška se bude konat v prostorách zasedací místnosti v budově obecního úřadu, v Dolních Pertolticích 59, dne 12.12.2009 – sobota, od 14 hod. Těšíme se na Vaši hojnou účast a přejeme již teď příjemný zážitek.

Taneční přehlídka
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem účastníkům sobotní taneční přehlídky. Za milé vystoupení, a to: taneční skupině JOY DANCE - ze základní školy v Liberci, skupině malých hasičů pod vedením Olgy Čepelíkové i našim mladým hasičkám. Vystoupení bývalých členek tanečního kroužku „ PLANETA“, bylo věnováno zejména našim seniorkám a příznivcům, kteří si nás pamatují jako děti.
Více informací i fotografií bude k dispozici v lednovém vydání.
Marie Srpová


VÝZVA
Na tomto místě upozorňujeme ( jako každoročně ), všechny majitele rekreačních objektů i naše občany, že platba místního poplatku za odpady je i pro rok 2010, ve výši 500,-Kč/ občana či objekt. Výše poplatku je tedy stejná jako v roce 2009. Splatnost poplatku je stále do 31.3.2010. Po uplynutí této doby bude poplatek automaticky navýšen v souladu se zákonem na trojnásobek původní výše. Stále zůstává v platnosti i ustanovení zákona o odpadech a obecně závazné vyhlášky obce Pertoltice, které ukládá povinnost poplatníkům zaregistrovat se u správce poplatku.

Poplatek je možno uhradit v kanceláři obecního úřadu, ale přednost dáváme druhému způsobu úhrady – poukázání na bankovní účet obce u KB ve Frýdlantě, č. 18521461/ 0100 , var.symbol č.p., č.e. nebo rodné číslo.

POZVÁNKA

Zveme Vás do Pertoltic na 
Adventní koncert
pěveckého sboru Hlásek. Koncert se uskuteční ve středu 16. prosince 2009 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici. Všichni jste srdečně zváni!

Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na taneční zábavu, která se koná dne 25.12.2009 od 20,00 hodin, na sále v Pertolticích. K tanci a poslechu hraje „Orion“.
!!Bohatá tombola!!


PROSBA
Tuto prosbu - či chcete -li žádost, posílám již opakovaně rodičům dětí, které opětovně poškozují samotnou budovu a okolí autobusové zastávky. Opět se bude muset vymalovat, opět dochází k nevratnému poškození zařízení. To se týká bohužel i okolní zeleně. I přesto, že si tak počínají stále stejné děti, domnívám se, že lze toto vyřešit domácí domluvou rodičů a větší rodinnou péčí.

Ankety pořádané v roce 2009 na našich internetových stránkách. Přehled výsledků.
Jak hodnotíte stav obce po třech letech od voleb v roce 2006?

jako výrazně lepší (Počet hlasů: 102) – (33,44%) , celkem to ujde (Počet hlasů: 48) - (15.74 %), nic se v obci pořádně neudělalo (Počet hlasů: 54) - (17.70 %), rád vzpomínám na minulé roky (Počet hlasů: 52) - (17.05 %), je mi to jedno, nezajímám se (Počet hlasů: 49) - (16.07 %)

Máte dostatečné množství informací o skutečném stavu obce?
rozhodně ano (Počet hlasů: 212) -(27.97 %), spíše ano (Počet hlasů: 133) - (17.55 %), spíše ne (Počet hlasů: 140) - (18.47 %), vůbec ne (Počet hlasů: 134) - (17.68 %) , tyto informace nevyhledávám (Počet hlasů: 139 -(18.34 %)

Jakou z letošních investic považujete za nejdůležitější?
opravy na budově obecního úřadu (Počet hlasů: 206) -(20.24 %), opravy na sále kulturního domu (Počet hlasů: 145) - (14.24 %), opravy komunikací a mostků (Počet hlasů: 159) - (15.62 %), opravu veřejného osvětlení (Počet hlasů: 153) -(15.03 %), vybavení hasičského sboru (Počet hlasů: 195) - (19.16 %), ČOV a kanalizaci u objektu č.p. 64 (Počet hlasů: 160) - (15.72 %)

Co byste chtěli zařadit do výtisku měsíčníku „Drbna“?
více všeobecných informací o obci (Počet hlasů: 172)- (20.33 %)více ekonomických informací o situaci obce (Počet hlasů: 175)(20.69 %) , informace o dění v regionu (Počet hlasů: 172) - (20.33 %), inzerce, nabídky pracovních příležitostí (Počet hlasů: 163) - (19.27 %), jiné (Počet hlasů: 164)- (19.39 %)

Jste spokojeni s prací obecních orgánů? Kdo plní vaše představy o fungování obce nejvíce?
obecní zastupitelstvo (Počet hlasů: 113) - (16.28 %), starosta (Počet hlasů: 116) - (16.71 %), finanční výbor (Počet hlasů: 131) - (18.88 %) , kontrolní výbor (Počet hlasů: 126) - (18.16 %), výbor pro rozvoj obce (Počet hlasů: 122) - (17.58 %), jednotliví poslanci (Počet hlasů: 86) -(12.39 %)

Líbí se Vám nový vzhled našich stránek?

Je to super! (Počet hlasů: 904) - (27.03 %) , Zajímavá změna. Docela se mi zamlouvá! (Počet hlasů: 812) - (24.28 %), Hmmm, nic, moc. (Počet hlasů: 769) - (22.99 %), Je to šílený! (Počet hlasů: 860) - (25.71 %)

ELEKROWIN
Prodejce může ovlivnit chování spotřebitele

Povinností posledního prodejce je podle platného zákona o odpadech mimo jiné informovat spotřebitele o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána buď do míst k tomu určených, např. vyhláškou obce, nebo míst zpětného odběru.
Zároveň však zákon poslednímu prodejci ukládá povinnost zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu nového elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje či dodávky, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití, tzv. kus za kus. To vše nabylo účinností již 13. srpna 2005.
Sběr vyřazených elektrozařízení od zákazníků
Akciová společnost ELEKTROWIN jakožto provozovatel kolektivního systému založeného výrobci pro plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení, velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů nabídla prodejcům možnost zapojení do systému a pomoc při dodržení povinností stanovených zákonem prodejcům.
Pokud se prodejci registrují v systému (jednoduchá bezplatná registrace), nejenže mají zdarma možnost získat informační materiály pro spotřebitele, ale také mají možnost spotřebiče, které jim zákazníci přinesou při nákupu nových, odevzdat bezplatně do nejbližších míst zpětného odběru nebo objednávat odvoz spotřebičů přímo z prodejny. Někteří prodejci již rozšířili tyto možnosti i o možnost odebírání spotřebičů i bez vázání na nákup nového. Každopádně je každý zaregistrovaný prodejce označen samolepkou s potřebnými informacemi pro spotřebitele. Zde je uvedeno i nejbližší další místo určené k zpětnému odběru. Podmínkou spolupráce je předávání pouze kompletních spotřebičů, proto je i prodejce vázán povinností odebírat od zákazníků pouze kompletní spotřebiče. Pokud je zařízení nekompletní (např. chybí kompresor u ledničky), má právo je odmítnout a elektrozařízení od něho nepřevzít. Důvodem je jednak ochrana obsluhy prodejny a jednak životního prostředí, protože z poškozených spotřebičů mohou unikat nebezpečné látky a na to provozovna není zařízena. Takové elektrozařízení je nutné předat odborníkům – nejčastěji vyškoleným pracovníkům sběrného dvora – a dále s takovým spotřebičem nakládat jako s nebezpečným odpadem. Spotřebiče odvážené od posledních prodejců jsou předávány recyklačním zařízením, která ho odborným způsobem demontují, oddělí jednotlivé materiály, které pak předávají především k materiálovému využití.Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice