Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Květen 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
soutěže „ Vesnice roku 2008“
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce
v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti
Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Julia Kopecká 84let, Česlav Hejl 80let, Lidmila Hofmanová 74let, Milada Marková 66let, Jiřina Novotná 63let, Jaroslava Pánisová 63let, Vladimír Srp 63let, Josef Šlemr 61let, Antonie Bryknerová 60let, Oldřich Efler 60let, Martin Valent 59let, Marie Srpová 58let, Jana Mlejnková 57let, Jindřich Bouma 55let, Josef Šíma 50let, Eva Šantrochová 45let, Ivana Svitková 41let, Luboš Höfler 38let, Anna Prousková 38 let, Jozef Reiniš 37let, Jana Richtrová 35let, Lenka Dornemannová 32let, Olga Čepelíková, Linda Petrášová 31let, Šárka Severýnová 31let, Jaroslava Lopuszynská 30let, Veronika Levická 30 let, Miroslav Krivčík 24let, Martin Sedláček 24let, Viktor Podmanický 23let, Petr Mencl 17let, Roman Pospíchal 16let, Markéta Valášková 12let, Martina Lacinová 10let, Tereza Guttenbergová
2 roky a Nicolas Petr Kodeš 2 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY

OZ vyslechlo na svém posledním zasedání zprávu zástupce obvodního oddělení Policie ČR ve Frýdlantě
( pan M.Čejka), o stavu bezpečnostní situace v obci a jejím okolí. V poslední sledované době došlo k těmto trestným činům – vloupání do rekreačního domu a vloupání do místní restaurace. V případě objektu č.p.64, se tak stalo opakovaně. V loňském roce došlo ke vloupání do rekreačního objektu a zcizena mimo jiné motorová čtyřkolka. Tento stroj se povedlo najít a vrátil se zpět ke svému majiteli. Celkově chápe Policie ČR naši obec, jako bezproblémovou. Pan Čejka mluvil též o přepadávání starších žen v Habarticích. Došlo celkem ke 2 případům. Jisté zdroje situaci popisují trochu jinak. V návaznosti na to, by mohlo dojít ke zbytečným zvýšeným obavám našich spoluobčanů. Bylo by dobré, pokud se zde budou pohybovat podezřelí cizí lidé, ihned to hlásit Policii ČR, aby je prověřila – nejlépe hlásit přímo na služebnu ve Frýdlantě. Vzhledem k tomu, že v naší obci žijí příslušníci sboru, je též možné kontaktovat přímo je. A to při pochybnostech o svém správném postupu nebo k případnému odvrácení přímého nebezpečí. Osobně bych rád poděkoval za vstřícnost, kterou projevili. Častější měření rychlosti vozidel v obci je v naší obci problematické, proto bude prováděno i nadále v Arnolticích a Habarticích. Toto je přislíbeno již od počátku roku. OZ bere na vědomí zprávu o bezpečnosti v obci.
Pro případ nutnosti uvádíme tato telefonní čísla :

Služebna ve Frýdlantě 482 312 105
pan M.Čejka 607 606 543 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc duben 2009

- příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – příprava jednání o podání žádostí na dotace - příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – návrhy na exekuce – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – dokončení inventarizace majetku obce - příprava soudního řízení s firmou DI-TECH s.r.o. – oprava techniky obce – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko – provedení přezkumu hospodaření obce - instalace nového programového vybavení ( účetní program oú) – správní řízení drobné a černé stavby – řešení reklamací provedených prací na bytovém domě č.p.193 – přípravy na prodej pozemků – prodej materiálu a nepotřebného majetku – aktualizace webových stránek- součinnost při přestupkovém řízení k provozování motokrosové trati – stížnosti občanů – tvorba OZV (vyhlášky upravující hluk a jiné činnosti v obci).

Stavění Májky
Letos už to téměř vypadalo, že svobodní mládenci na májku zapomněli. Naštěstí zkušení ženatí kozáci na poslední chvíli zorganizovali rychlou akci a Májka byla v předvečer pálení čarodějnic do hodinky přivezena, oloupána a připravena ke vztyčení. Tentokrát se vybral o něco kratší smrk, při vzpomínce na loňský výpadek proudu. Také technika stavění doznala menších změn. Místo samotného traktoru, posloužilo k bezpečnému postavení Májky rozmetadlo chlévské mrvy. Vše proběhlo hladce a Májka bude vesnici zdobit až do 30. května.

Pálení čarodějnic

Čarodějné rejdění a pálení vatry začalo ve 20:00 hodin lampiónovým průvodem ke krámu a zpět na hřiště. V průvodu šly malé čarodějnice a čarodějové vybaveni různými typy lampiónů. Hitem sezóny byl lampión z PET lahví, olepený obrázky, zavěšený na prutu, uvnitř se svíčkou. Kdekdo by si řekl, že plast se brzy roztaví, ale vydržel dokonce i ne příliš šetrné zacházení dětí. Kolem deváté hodiny hasiči zapálili vatru. Březové větve hned vzplály a s nimi i brýlatá čarodějka na vrcholu hranice. Ta však chtěla být středem pozornosti co nejdéle, proto z vatry slétla dolů a před ní pomalu dohořívala. Pak už se zpívalo a popíjelo až do dalšího dne. Návštěva byla nečekaně vysoká. Na hřišti se shromáždilo přes sto diváků.

Mladí hasiči z Pertoltic

Mladí hasiči začali svou soutěžní sezónu 18. dubna v Krásném Lese na tradičním Krásnolesském víceboji. Naše pětice starších žáků jsou už sehraná děvčata a tak se jim po dobrém výkonu podařilo obsadit bramborové čtvrté místo. V mladší pětici jsou většinou teprve nováčci a tak se s některými disciplínami, kterými bylo vázání uzlů, štafeta dvojic, rozpojování a spojování hadic a slalom s různými překážkami, teprve seznamovali. Skončili na 7. místě.
V sobotu 2. května čekala na starší družstvo mladých hasičů soutěž ve štafetě a útoku CTIF. Ta se jim započítává do celkového ročního hodnocení. Sehnat devět soutěžících dalo v pátek na tréninku velkou fušku, ale nakonec se to podařilo a my mohli, znovu v Krásném Lese, bojovat o další body. Při prvním pokusu ve štafetě jsme se ještě sehrávali. Utržili jsme jeden červený praporek a s ním 10 trestných vteřin, ale druhý pokus byl již bez chyb. V této disciplíně jsme byli devátí. V útoku CTIF se nám moc nedařilo. Opakovali jsme stejné chyby a tak výsledkem bylo celkové 10. místo za tento soutěžní den. Ale nebyli jsme poslední jako v loni. Krok za krokem postupujeme k vrcholu.

VÝZVA
Varování pro uživatele internetu.
Rádi bychom Vás upozornili na množící se případy phishingu. Co je to phishing? Jde o podvodný způsob, jak získat přístupová hesla nebo jiné citlivé informace uživatelů. Jak se útočníci mohou dostat k mým údajům? Princip phishingu je jednoduchý: útočník vám zašle e-mail, který se tváří jako zpráva z důvěryhodného zdroje - banky nebo třeba internetového obchodu. V něm uživatele požádá, aby z nějakého důvodu zaslal svá přístupová hesla nebo číslo platební karty. Většinou se nedá na první pohled odhalit, že je e-mail zfalšovaný. Vypadá totiž jako e-maily, které vám banka posílá a může přijít z důvěryhodně vypadající adresy. Útočník také může nalákat uživatele na webové stránky, které vypadají jako stránky jeho banky - to se zřejmě stalo např. v případě Komerční banky nebo České spořitelny.

Jak se proti phishingu bránit?
Obrana spočívá především v dodržování bezpečnostních pravidel na internetu. 1.)Aktuální operační systém 2.) Používat antivirový program 3.) Neotvírat přílohy z nedůvěryhodných zdrojů 4.) E-mailem nikdy nesdělovat čísla účtu, čísla kreditních karet , PIN nebo heslo ke schránce atp. Pokud dostanete takovýto podezřelý email, který se tváří, že přišel, raději ho ignorujte a smažte.
( Použito zdroje www.volny.cz), A to z důvodu snahy o Vaši větší informovanost).

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
V minulém měsíci proběhla soutěž o nejlépe vyrobenou kraslici, kterou pořádala paní Marie Srpová s podporou obecního úřadu. Došlé soutěžní příspěvky se stanou navždy součástí expozice muzea naší obce. Porota posoudila a vyhlásila verdikt. První místo obsadil Vítek Bošina, druhé místo Alžběta Bryknerová a třetí místo Eliška Čepelíková. Oceněným srdečně blahopřejeme a všem, kteří se zúčastnili děkujeme za jejich snahu o vytvoření a také udržení společenského života v naší obci. Jistě bude vyhlášena tato soutěž i v příštím roce. Doufáme v ještě větší zájem našich dětí. A v dodání ještě většího počtu soutěžních výrobků.
Škoda, že se nám kryl termín vyhlášení výsledků soutěže, s termínem kroužku mladých hasičů. Z tohoto důvodu se mnoho lidí na vyhlášení nesešlo. Tedy příště!

UPOZORNĚNÍ
A to na možnost úhrady daně z nemovitosti v hotovosti ( bez poplatků) v pokladně finančního úřadu ( pondělí a středa 8-11,30 a 12,30 – 15,45). Posledním dnem pro zaplacení daně z nemovitostí na letošní rok je – 1.červen 2009. V případě nutnosti konzultace, je možno kontaktovat pracovníky finančního úřadu -správce daně z nemovitostí ( paní Zajícová a pan Krejcar), telefonicky na čísle 482 363 324, nebo sjednat osobní schůzku přímo v budově finančního úřadu. Zejména mějte na mysli změny ve výpočtu daně.
( Toto upozornění je vydáno na základě vyžádané součinnosti s Finančním úřadem ve Frýdlantě).

AKTUÁLNĚ

POZVÁNKA

Zakládající členky mladého požárníka v obci Pertoltice připravují vzpomínkové odpoledne na vznik MP a tanečního kroužku při ZO SPO, z let 1979 - 1989. Retro vystoupení je plánováno na podzim roku 2009. Zveme všechny, kteří byli členy a členkami na společné předběžné setkání 27.6.2009 , do muzea obce v budově Obecního úřadu v Pertolticích. A to ke vzpomínání nad kronikou a fotografiemi. Začátek v 9:00 hod. Těšíme se na Vaši hojnou účast!!

Oznámení
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., oznamuje, že ve dnech 20. - 22.května 2009 bude Provozní a zákaznické centrum na adrese Zahradní 768, Frýdlant pro veřejnost a obchodní partnery uzavřeno. V případě naléhavé potřeby je možno volat číslo 721 852 407 – pohotovost

Info - Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 % z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 % praček.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Sběrných dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více než 600 ve 440 městech, prodejců 2200 prodejen elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích.

Drbna s obrázky ve formátu doc (Word) zdePřílohy

Drbna s obrázky ve formátu doc (Word) ke stažení zde

DRBNA_5_09.docphpMyAdmin2e78441cfe9d40338ae925d5ed09cf90
Typ souboru: DOCPHPMYADMIN2E78441CFE9D40338AE925D5ED09CF90, Velikost: 527 kB
Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice