Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Červen 2009

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
soutěže „ Vesnice roku 2008“
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce
v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti
Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

Procházka Josef 72let, Brejcha Jan 65let, Severýnová Anna 65let, Jirsák Ladislav 57let, Plesar Antonín 57let, Pajkrt František 52let, Hofman Vladislav 48let, Plesar Jiří 43let, Tesař Ladislav 42let, Lacina Martin 38let, Novotnyj Hynek 34let, Müller Alena 30let, Plesarová Jaroslava 29let, Svitková Ivana 21let, Kulmanová Dagmar 15let, Voňková Hana 13let, Dornemannová Natalie 6let, Valášková Růžena 6let, Vokálková Adéla 3roky a Votrubcová Adéla 2 rok. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme.

SLOUPEK STAROSTY
Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu mezinárodního víkendu v naší obci, který se uskutečnil ve sváteční dny na počátku měsíce. V rámci víkendu jsme přivítali mezi sebou delegaci z Holandska. Ta byla složena z hasičů a sportovců. Doprovázeni byli skupinou fandů a rodinných příslušníků. Protože bych nerad na někoho zapomněl, děkuji tedy tímto způsobem všem, za jejich práci a přístup. Podle mého názoru jsme patřili již mezi několik posledních obcí regionu, které nemají vazby na nějakou skupinu v zahraničí. V poslední době jsme jednali s panem Ing. W.Tschapkem z německého Cvikova, který byl po krátký čas obyvatelem naší obce v letech před druhou světovou válkou. Patřil do protifašistického odboje. Po svém příchodu do Anglie, se cvičil a připravoval na boje ve druhé světové válce. A to v letecké škole.
Mezi další naše kontakty v zahraničí patří i jedna žena , která je též původní obyvatelkou naší obce. Žije nedaleko svého původního bydliště. A to v Žitavě. I ona jeví zájem o dění v naší obci. Čas od času se objeví a poctí nás svou návštěvou. V této souvislosti je třeba zmínit i její pochvalné vyjádření nad tím, jak je historie obce dokumentována. Jak se lidé v obci, dnes žijící, starají o její podobu a zachování rázu krajiny. Pochvalně se též vyjádřila o provozování muzea naší obce a činnosti naší dlouholeté kronikářky paní Marie Srpové. Nyní se zaučuje v profesi nová kronikářka obce. Doufám, že bude mít dost sil a chuti navázat na práci své předchůdkyně. Držím palce. Nebude to mít lehké.

Něco jako reportáž
Pro ty z nás, kteří se setkání nijak nezúčastnili, se pokusím přiblížit výše uvedený víkend.
V prvních dnech týdne, který předcházel setkání, bylo na naší radnici dusno. Vzduch by se dal krájet. Na první pohled to vše vypadalo, že není vůbec nic připraveno. Snad jen kolem pořádání večerní zábavy bylo poměrně jasno. Pracovalo se na úklidu sálu. V tuto dobu vůbec nebylo jasné, zda se vůbec uskuteční stěžejní akce celého víkendu – tedy zápas v kopané. Plánovalo se dlouho, ale poslední dny připravily několik nemilých překvapení. Improvizovalo se na všechny strany. Do posledních chvil nebylo jisté, zda se zápas odehraje na hřišti v Pertolticích. Zda vůbec bude z naší strany někdo stát na hřišti. Ve středu bylo potvrzeno pět jmen na soupisku družstva, které by mělo hájit naše barvy. Vzhledem k tomu, že se o víkendu hrají i mistrovské zápasy našich přeborů a lig, bylo těžké oslovit další zájemce o hru. Volám na všechny strany! Počítač nestíhá odeslat veškerou poštu!

Ve čtvrtek, za vydatné pomoci V. Revické, bylo vše s protistranou projednáno ( zde jsem se utvrdil o naprosté nutnosti - v dnešní době ovládat alespoň jeden světový jazyk). Naštěstí máme připraveny celkem tři slečny překladatelky. To pro případ, že se hosté rozdělí do několika skupin. A bude to asi pravděpodobné. Část pojede na soutěž mladých hasičů, část na zámek ve Frýdlantu. Večer máme potvrzeno dalších několik fotbalistů a zdá se, že pokud bude vše skutečně dodrženo, chybí jen brankář a sada třech rozhodčích. Hledáme neúnavně dál. Všude okolo. Předvoji celé skupiny, který zde pro naše hosty připravuje pobyt, je nabídnuta účast na memoriálu, což je běžecký závod na trase Frýdlant – Lázně Libverda. Vzdálenost 13,5 kilometrů. Start je v devět hodin ráno ve Frýdlantu. Po návratu jsme překvapení, jak si oba zástupci staré Evropy vedli v tomto závodě. Oba bratři se umístili opravdu skvěle. Mladší si doběhl pro druhé místo. Výborné - deváté místo obsadil starší z bratrů. A to mladší závodník před osmi lety přestal závodně běhat!!

Pátek je ve znamení příprav na další dny svátečního víkendu.
Máme potvrzenu účast dalšího hráče. Tedy je již veseleji. Ne však mnoho. V mezidobí se přípravný výbor rozhoduje, zda nebude nejlepší všechny hosty, co nejrychleji opít do stavu, ve kterém by nemohli vůbec hrát. To vše v duchu scénáře národem oblíbené trilogie „Slunce ,seno a ....“! V tuto chvíli se tento postup jeví jako jediný a úspěšný. Jsme však protistranou ubezpečeni, že hosté berou zápas naprosto smrtelně vážně. Přijeli si pro náš „skalp“. Vzhledem k tomu, že za obec vyběhne na trávník místního stadionu v Pertolticích, místo ohlášeného mistrovského celku Sokola Pertoltice, družstvo OPP Pertoltice ( rozklíčováno - „Občané a přátelé Pertoltic“), je tato jejich představa jistě oprávněná. Nic na tom nezmění to, že prý jsou naši kmenoví fotbalisté dobří. To nebudeme mít možnost porovnat. Sobota připravila hezké počasí a výbornou atmosféru. Sice ráno nikdo z hostů nemohl odjet do Frýdlantu na probíhající soutěž mladých hasičů, ale další program již proběhl. Více než na 100 procent. Kabiny na hřišti se zaplnily. Ta naše pomaleji, ale přeci. Je ustanoven kapitán našeho týmu.Ten si rozložil sestavu a vydal poslední pokyny. Naši svatyni bude po celý zápas hlídat matador místních sportovních akcí – pan Karel Čepelík ( v jeho podání jsme byli mimochodem svědky několika skvělých zákroků – včetně ukázkových robinsonád). Takže ještě přemluvit Mirka Krivčíka, aby nám to všem odpískal a můžeme začít!! Hned několik prvních minut ukázalo na další průběh. Mužstvo našich hostů již nemělo vůbec sil. Záměr z předchozího dne, se vydařil. Jen díky vydatné práci Lukáše. Snad i doma našel pochopení pro svou úpornou snahu vypomoci obci a omezit hybnost našich soupeřů. Na trávníku útok střídá útok. Hra má svižné tempo, kterému naši hosté naprosto nestačí. Tu a tam však atakují naši branku. Nakonec hra končí s výsledkem 2:0. A to v náš prospěch. Celý tým pracoval výborně. Všichni zúčastnění si zaslouží naši pochvalu a velký dík. Na závěr jsme si dovolili na hřiště poslat i nejmladší generaci, aby bylo vidět, že máme i v dalších letech šanci postavit schopný tým.
Na závěr byla dohodnut penaltový rozstřel ( to aby si hosté dali také nějaký ten gól do naší sítě). To už nikdo ale nesledoval, kdo jich kolik vsítil. Poté došlo na vyhlášení výsledků a předání cen. Vypuklo všeobecné veselí.
Po příjezdu byly provedeny ukázky hasičského sportu v podání našich mladých hasičů i zásahového družstva Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice. Víkendové setkání bylo ve večerních hodinách završeno klasickou zábavou. Na půdě sálu se zbývající počet našich hostů, kteří ještě vnímali svět, “dodělali”. Celkově hodnoceno, vše dopadlo nakonec velmi dobře. Naši hosté deklarovali, že u nás potkali skvělé lidi, poznali bezvadné prostředí a okouzlila je krása okolní krajiny. Vůbec se cítili bezvadně. Hlavní důvod našich snah zůstal tak trochu v pozadí, ale jistě ne nadlouho!

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Tématika odpadů a jejich likvidace – znovu na pořadu dne – minimální penzum.

Setkal jsem se v poslední době opět s několika nedorozuměními kolem systému likvidace odpadů v naší obci. Sice stále průběžně pracujeme na jeho zdokonalení a zefektivnění. Naše obec je omezena v v rozvoji systému tím, že svozová firma, která pro nás provádí práce spojené s touto problematikou, nevlastní doposud techniku, která by byla schopna zajíždět do úzkých uliček v naší obci. Ty jak víte sami, jsou u nás hojně rozšířené. To je značná komplikace. Ne mnohé je pro majitele rekreačních domů , ale i část našich občanů, známo. Z toho možná pramení i pocity křivd, nepochopení stěžovatelů a zbytečné dohady. Obec Pertoltice má obecně závaznými vyhláškami stanoven jak systém likvidace a svozu odpadu, tak i povinnosti poplatníků ( kteří jsou mimo jiné i stanoveni zákonem o odpadech). Systém je provozován takto: v obci jsou k dispozici pro ukládání domovních odpadů celkem tři velkoobjemové kontejnery. Dále bylo snahou zajistit třídění odpadů. Proto byla rozšířena síť stanovišť kontejnerů, sloužících k uložení tříděného domovního odpadu. Stanoviště byla změněna s ohledem na snahu o snížení jejich četnosti vývozu, která byla na konci roku 2006 a počátkem roku 2007 – každý týden všechny tři kusy. Nyní jsou tedy obcí provozována tato dvě stanoviště pro ukládání odpadu do velkoobjemového kontejneru:
1) prostor za místním hřbitovem v Pertolticích 1 ks 2) prostor před novou hasičskou zbrojnicí 2 ks. Pro systém tříděného odpadu jsou zřízena obcí (poměrně na místní poměry v hojném počtu), stanoviště tzv. „hnízd“. Stanoviště jsou tato:
a) u č.p.64 - Restaurant Pertoltice b) u budovy staré hasičské zbrojnice v Dolních Pertolticích
c) u Šálků v Horních Pertolticích d) v objektu bývalé traktorové stanice v Horních Pertolticích
e) u č.p 45 - Neufus v Dolních Pertolticích f) na křižovatce k Hájkovým a Plesarovým v Dolních Pertolticích – osada Nové Pertoltice

Obecní úřad jako návdavek tohoto systému provádí svoz komunálního odpadu do těchto výše uvedených kontejnerů. K tomu slouží pronajaté popelové nádoby a do systému rozdané plastové pytle. Bohužel tyto pytle mizí, neznámo kam. Pořízení nové várky pytlů není nijak levnou záležitostí. Proto se z mého příkazu vydávají pouze výměnou za naplněné. To bude platit až do vyčerpání zásob. Častým dotazem je, zda si poté bude poplatník kupovat tyto sám. Odpověď tedy zní - ano. Obec svoz odpadů v těchto obalech provádí navíc – pro zvýšení komfortu systému pro naše obyvatele a majitele rekreačních objektů. V žádném případě se nejedná o platbu poplatku za popelovou nádobu, jak se mnoho z Vás doposud dlouhá léta, domnívá. V rámci odpadového hospodářství ukládá obci zákon i zabezpečení svozu nebezpečného odpadu. A to dvakrát v daném roce. Toto je splněno každoročně. Bohužel se snaží někteří využít tohoto k likvidaci všeho možného i nemožného. Často pracovníci obecního úřadu musí poté likvidovat neodvezený odpad vlastními silami. Práci dělají navíc za ty, kteří se nechovají zodpovědně.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OZ projednalo stížnost na podobu občanského soužití v naší obci, kterou předložil pan Makeš z Prahy. Během jarních měsíců došlo k omezení jeho vlastnických práv. A to tím, že mu byla na jím vlastněné zahradě zcizena dřevní hmota. A to pokácením hned několika stromů a keřů. Stěžovatel se obrátil na zastupitele obce, se žádostí o projednání této problematiky a o následné morální odsouzení těchto skutků. Obecní zastupitelstvo podobné činnosti odsuzuje.

Výsledkem podání žádostí o dotační prostředky na krajském úřadě v Liberci je ten fakt, že naše obec obdržela prostředky pouze na jednu žádost z celkem 6 podaných. Na navýšení své části obecního rozpočtu se mohou těšit pouze hasiči, kterým dotace umožní zakoupit nové ochranné prostředky. Pro Váš maximální přehled uvádím ještě jedno číslo. Celkem bylo podáno v našem regionu (Frýdlantsko) 25 žádostí o dotační prostředky. Krajským úřadem byly schváleny pouze tři. Krajskému úřadu v Liberci, nestálo za to ani podpořit obce, které v soutěži „Vesnice roku“ , získaly ocenění. Zjevně se prostředky udělily podle jiného klíče. Všechny okolní obce zaznamenávají až 25% snížení příjmů z daňových výnosů. Vedení naší obce zatím úpravu příjmů podobného rozměru, v rozpočtu obce na rok 2009 neprovedlo. Ale je pravděpodobné, že k malým korekcím bude muset dojít.


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc květen 2009
- příprava zasedání zastupitelstva, řešení pohledávek vůči obci – odeslání návrhů na obstavení účtů povinných – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – proběhlo soudní řízení s firmou DI-TECH s.r.o. – oprava techniky obce – jednání Krajský úřad v Liberci, provedení analýzy výsledku přezkumu hospodaření obce – správní řízení drobné a černé stavby – správní řízení k podanému odporu proti platebnímu výměru- řešení reklamací provedených prací na bytovém domě č.p.193 – jednání k prodej pozemků – aktualizace webových stránek- součinnost při přestupkovém řízení k provozování motokrosové trati – oprava hasičské cisterny – STK vozidel sboru - stížnosti občanů – tvorba OZV (vyhlášky obce), příprava mezinárodního setkání.

UPOZORNĚNÍ pro všechny čtenáře.- IDOL
Od prvního července bude spuštěn nový systém - Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje. Bude žít pod názvem IDOL. Do tohoto systému jsou zařazení téměř všichni největší dopravci našeho regionu. A to včetně ČD a městské dopravy. Systém by Vám všem, kteří jej využijete, měl přinést úspory cestovného a také usnadnit cestování, jako takové. Kontaktní místo pro Vás, kteří služeb nového systému budou chtít využít, je na autobusovém nádraží ve Frýdlantu. Jediným záporem celého dopravního systému je ta trocha papírování při vyplňování žádosti o vystavení čipové karty. Doba od podání žádosti, až po obdržení aktivované karty, by neměla přesáhnout 21 dní. S touto prodlevou počítejte při Vašem plánování. Změny budou podpořeny dostatečnou marketingovou kampaní. Též Vám bude k dispozici dostatečné množství podpůrných propagačních materiálů
Pro uživatele internetu uvádíme kontaktwww.iidol.czwww.opuscard.cz
Na těchto stránkách jsou všechny aspekty přehledně uvedeny a vysvětleny. Pro osobní kontakt – pro radu můžete použít telefonní číslo 485 110 073 od 09,00 -15,00 hod.

AKTUÁLNĚ
Projekt studie v sociální oblasti

Čelní představitelé Města Frýdlant a Nového Města pod Smrkem se dohodli na společném postupu při zadání studie o sociální situaci v našem regionu. Částka, kterou vloží do projektu se pohybuje kolem 200 000,-Kč. To činí asi dvě třetiny celkových nákladů předmětné studie. Díky této se prý poté získají naprosto relevantní přehledy o potřebách regionu v těchto oblastech. To znamená tématiku hospice, dětské domovy a péče o děti, drogová závislost, poradenská centra, řešení svízelných životních situací, pečovatelská služba, řešení pomoci nezaměstnaným, a tak dále.
Představa těchto měst je taková, že studie jim přesně řekne, co je třeba podpořit, kde vyvinout větší snahu o zkvalitnění. Zbývající obce a města, by pak měly vložit do projektu celkem 100 000,-Kč. Toto navrhli starostové obou měst ostatním obcím na poslední poradě starostů. V přepočtu tak případné náklady vychází na jednoho obyvatele naší obce kolem 4,-Kč, tedy celkem asi tak 1 100,-Kč. Za tuto částku by obec získala ucelený přehled o potřebách. Též by mohla úspěšněji řešit problematiku, která se bude v dohledné době pouze prohlubovat. Proč? Protože na základě této studie, by mohl krajský úřad cíleněji ( též v jiném objemu) poskytovat finanční prostředky do této oblasti. V současnosti hrozí, že nebude takto postupováno a objem finančních prostředků bude dlouhodobě nedostatečný.

POZVÁNKA NA AKCE MUZEA OBCE

„ Hádej, co je to?“.
Pro děti – a nejen pro členy hasičského kroužku, plánuje Muzeum obce Pertoltice, uspořádání soutěže, která bude mít téma - zkoumání minulosti. A to z pohledu na poznávání věcí denní potřeby, které dnes již mnozí z nás asi ani nedokáží identifikovat. Předměty jsou nashromážděny ve spolupráci s občany. Část expozice dodala paní M. Srpová. Všem, kteří se na vytvoření zásoby předmětů podíleli - popřípadě darovali našemu muzeu, moc děkujeme.

Na podzim proběhne v naší obci série přednášek na téma „ Řopíky“, a jiné vojenské stavby. A to vyskytujících se nejen v našem regionu. Přednášejícím bude pan Jiří Dušek z Jablonce nad Nisou. Těm z Vás, kteří projeví zájem, bude představena bohatá dokumentace a mnoho vzácných fotografických materiálů. Přesný termín bude upřesněn po projednání s přednášejícím, protože nabídek na přednášky dostal v letošním roce tolik, že je velice nesnadné dostat jej na přednášku k nám do obce.

III. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

Téma: „Co bych v naší obci změnil(a)“
Soutěž je vyhlášena v těchto částech a věkových kategoriích:
A. Literární soutěž - povídka, báseň, fejeton či úvaha
Kategorie: 1. věk 5 - 8 let 2. věk 9 - 12 let 3. věk 13 - 15 let 4. věk 15 a více let
B. Výtvarná soutěž - tématický obrázek / technika libovolná/, linoryt či koláž, keramika
 Kategorie: 1. věk 5 - 8 let 2. věk 9 - 12 let 3. věk 13 - 15 let a 4. věk 15 a více let
Soutěžní podmínky:

Vlastnoruční provedení díla, původní a doposud nepublikovaná tvorba, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiku. Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat na Obecním úřadě v Pertolticích do 30. 09.2009 - a to včetně. Všechny došlé příspěvky a díla budou posouzeny porotou, která bude složena ze zástupců sponzorských firem a občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami, které do soutěže věnovala Obec Pertoltice, SNK Pertoltice a firma Elektrowin. Soutěž má druhotný, avšak také velmi důležitý aspekt. A tím je výchova a podpora rozvoje osobnosti. Jde o snahu zapojit co největší počet občanů do dění v obci.
Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!

Blahopřání
Mezi úspěchy našich občanů můžeme zařadit opět další. Diana Reinhardtová se zúčastnila okresního kola pěvecké soutěže a umístila se na jednom z předních míst. A to v kategorii sólového zpěvu. Blahopřejeme a přejeme ještě mnoho dalších úspěchů. Nejen v soutěžích.

Volební výsledky
Volby do EP nám již během víkendu proběhly. Jsou nám známy u nás ve volebním okrsku tyto výsledky: celkem bylo registrováno 217 voličů, k volbám přišlo voličů – ti tvoří tedy skupinu 00 procent všech voličů. Na prvním místě se umístila strana s počtem hlasů , na druhém místě se umístila strana s počtem hlasů a na třetím místě strana s počtem hlasů.

Mladí hasiči v květnu

Každý rok je květen pro mladé hasiče tím nejpernějším měsícem. Bylo tomu tak i letos. Téměř každou květnovou sobotu je čekala jedna soutěž. Dne 2. května pokračovali starší žáci sbíráním bodů do celoročního hodnocení na soutěži v Krásném Lese v disciplínách útok CTIF a štafeta CTIF. V útoku CTIF, kde se běhá přes překážky, stříká ruční stříkačkou, váží uzle a plní spoustu dalších úkolů se nám moc nevedlo. V obou možných pokusech děti opakovaly stejné chyby. Štafeta byla o maličko úspěšnější, ale celkově to stačilo jen na 10. místo. Nebyli jsme zcela poslední a útěchou nám je alespoň to, že jsme se oproti loňskému roku zlepšili o jednu příčku.
O týden později jsme vyrazili na Štít města Frýdlantu. Tady se soutěží v klasických disciplínách, jako je požární útok, štafeta dvojic a štafeta 4 x 60 metrů. Většina dětí z družstva mladších žáků prožívala svou první pořádnou soutěž a tak se není čemu divit, když skončily na posledním 4. místě. Starší žáci měli políčeno na stupně vítězů. Vše se jim dařilo, než přišlo na požární útok. Hadice nešly rychle pospojovat a ještě k tomu jim zmlkla mašina, když už konečně chtěli sát a drahocenné vteřiny ubíhaly. Nakonec však přece jen odešli ze soutěže s medailí – tou za 3. místo. Po soutěži, ještě ověnčeni získaným kovem, předvedli v Pertolticích na hřišti holandským hostům, že hasičské disciplíny opravdu bravurně ovládají.
Poslední letošní dětskou soutěží bylo závěrečné kolo Hry Plamen. Tou se uzavíralo celkové hodnocení za sezónu 2008/2009. Soutěžilo se ve Frýdlantu a mladší žáci byli šestí. Starší získali již tradiční bramborovou medaili. V závěru sezóny jsme měli maličko smůlu. Nevyhnulo se nám zranění. Na poslední soutěži si zlomila ruku dívčina z mladšího družstva při pádu z kladiny.

Soutěž v útoku s PS 8

Také dospělí hasiči vyjeli v květnu na soutěž a to do Předlánec na klání v útoku s požárními stříkačkami o výkonu 800 litrů za minutu. Již delší dobu razíme heslo, že nejlepší je moc necvičit. Přetrénování nám vždy škodilo. Také letos se vyplatilo ctít toto heslo. Těsně před samotným pokusem jsme rozdali úkoly a to byla celá příprava. Náš útok byl druhý nejlepší! Jak je vidět, u skutečného požáru nás nic nezastaví. Někteří z družstva hned odjeli za prací či rodinou. Zakrátko nám však sdělili, že se bude soutěžit ještě v tajné štafetě. Pět zbývajících statečných muselo stačit na sedm úseků štafety, ale ani toho jsme se nezalekli a štafetu jsme vyhráli.

Pozvánka na soutěž v Pertolticích
Dne 4. července 2009 od 9:00 hodin se bude na fotbalovém hřišti v Pertolticích konat soutěž dospělých hasičských družstev v útoku z agregátu. Přijďte podpořit domácí tým. Těšíme se na Vaši účast!

Volební výsledky
Volby do EP nám již během víkendu proběhly. Jsou nám známy u nás ve volebním okrsku tyto výsledky: celkem bylo registrováno 217 voličů, k volbám přišlo 48 voličů – ti tvoří tedy skupinu 22 procent všech voličů. Na prvním místě se umístila strana KSČM s počtem hlasů 15, na druhém místě se umístila strana "Suverenita" s počtem hlasů 8 a na třetím místě strana ODS a ČSSD s počtem 5 hlasů.Datum vložení: 31. 12. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice