Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Srpen 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody .

Neubauerová Helena 73let, Kellerová Anna 68let, Nosek Miroslav 67let, Hanzlová Anežka 63let, Plesarová Jaroslava 58let, Skrbek Petr 57let, Kostelacová Blanka 56let, Čepelík Karel 54let, Brykner Lubomír 53let, Tretiník Ladislav 50let, Krivčík Miroslav 48let, Podmanická Alena 47let,
Šímová Iva 43let, Krivčíková Jana 41let, Severýn Ladislav 40let, Hovad Vladimír 33let, Petříčková Petra 33let, Efler Lukáš 32let, Votočková Miroslava 31let, Mlejnek Jindřich 27let, Šnobl Pavel 25let, Šíma Josef 25let, Opfolter Lukáš 24let, Reinhardotvá Nikol 20let,
Petříček Miroslav 15let, Stříbrný Petr 10let,
Madziová Michaela 9let, Plesarová Aneta 9let, Lopuszynská Martina 5roky a Eflerová Tereza 2rok.

SLOUPEK STAROSTY

Hned na úvod, bych rád poděkoval náměstkovi hejtmana Libereckého kraje
Bc. Radimu Zikovi. Ač se nemohl z důvodu velké zaneprázdněnosti s Vámi setkat na oslavách našich dobrovolných hasičů, velice se zajímal o podobu, přípravy i průběh vlastní akce. „ Každá, byť malá akce, která se koná s úmyslem podpořit sounáležitost lidí se svou obcí a podporuje rozvoj společenského života ve venkovských lokalitách našeho kraje, má smysl a zaslouží si podporu nejen místních politiků, řekl pan náměstek R.Zika. Jak říká, tak plní! Slíbil, že když nebude osobně přítomen, zašle alespoň nějaké ty sladkosti dětem. A pro naše sportovce, i v řadách sboru, zakoupil sportovní náčiní v podobě 5 kusů kopacích míčů. Starosta obce tyto předal v den oslav do rukou představitelů sboru i sportovního oddílu.


Dále bych chtěl poděkovat všem členům sboru i ostatním občanům , kteří se na přípravě oslav výročí založení našeho hasičského sboru podíleli. Odvedli kus dobré práce. Výborně byla zpracována publikace o sboru i pamětní list. Tyto se Olince a Jirkovi vyvedly. Blahopřeji jim k jejímu vydání. Velmi vhodný doplněk. Kuchaři a další obsluha se činili. A tím měli lví podíl na zdárném průběhu. Zaskočil jsem jen na chvíli, v době své dovolené, ale byly to hezky prožité dvě hodiny ve Vaší společnosti.
Věřím, že bude i nadále podoba práce na takové úrovni, že se bude vždy hovořit o dobrých a odborně zdatných následovnících zakladatelů pertoltického sboru. Děkuji též všem sponzorům za jejich přízeň. Starostovi obce Bulovka panu JUDr.Petru Duškovi za pozvání k nim do obce na oslavy výročí založení jejich sboru a jeho následnou návštěvu u nás v obci.

130 let od založení našeho sboru dobrovolných hasičů

Oslavy SDH Pertoltice

V sobotu 2. srpna bylo na pertoltickém hřišti už od rána rušno. Přípravy na oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice vrcholily. Na hřišti postupně přibývala hasičská technika a různé dráhy na štafety a jiné hry pro děti i dospělé.
Den začal krásně vymetenou oblohou. Čím více se však blížila čtrnáctá hodina – čas startu oslav – tím více přibývalo mraků. Krátce před začátkem slavnosti začalo pršet. Na hřiště se začali sjíždět hasiči z okolních sborů. Naštěstí déšť si dal říci a na chvíli ustoupil sluníčku. Přišel čas na slavnostní nástup. Starostka sboru, Olga Čepelíková, uvítala všechny přítomné a jménem sboru předala pamětní listy a medaile sponzorů a lidem, kteří sboru pomáhají. Každý z nich si odnesl také brožuru s povídáním o historii i současnosti sboru. Potom byli oceněni i pertoltičtí hasiči. Slavnostní zahájení oslav ukončil krátkým projevem Karel Boháč z Okresního sdružení hasičů.
Další část programu se nesla ve znamení ukázek práce mladých hasičů z Pertoltic. Nejprve předvedl požární útok dorost, potom se nejmladší pochlubili se štafetou dvojic a na to přišel útok i štafeta starších žáků. Opět nám začalo pršet. Přepršku využili diváci k ochutnání zvěřinového guláše, ovaru nebo kroupové polévky.Pokračovali jsme soutěží dospělých hasičů ve štafetě „O hasičský půllitr“.
Opět nám začalo pršet. Přepršku využili diváci k ochutnání zvěřinového guláše, ovaru nebo kroupové polévky. Pokračovali jsme soutěží dospělých hasičů ve štafetě „O hasičský půllitr“.

Každý z šestičlenného družstva musel splnit určitý úkol – proběhnout pneumatikami, smotat hadici a podobně. Nakonec museli ruční stříkačkou naplnit vodou půllitr. Žádný podmírák nebyl rozhodčími tolerován. Všichni se dobře bavili a dokonce se podařilo vyhecovat i dříve narozené hasiče, aby i oni dali dohromady soutěžní družstvo. Mladším kolegům dokázali, že fortel ještě neztratili. Při vyhlášení výsledků nás čekalo překvapení. Pertoltičtí muži vyhráli a hasičský půllitr zůstal doma! Zdá se, že nám tyhle neobvyklé disciplíny svědčí a jsme v nich nepřekonatelní.
Potom si vzal slovo velitel jednotky, Radek Valášek, a poděkoval všem hasičů, kteří posledních 14 dní pracovali na opravě stříkačky DS16. Tu jsme před měsícem našli zarovnanou ve skladu a klukům se tak zalíbila, že jí dali nový kabát a na oslavách i jméno Stará Máňa.


Stará Máňa hned ukázala, že ještě není vůbec stará a běhá jako hodinky. Útok s ní vyzkoušely všechny přítomné sbory. A zase ten déšť! Tentokrát však ne a ne přestat. A tak hosté i hasiči začali pomalu odjíždět. Oslava se přesunula do garáže hasičské zbrojnice. K večeru, ještě než padla hustá mlha, na chvilku vysvitlo sluníčko. Na hřišti vzplanul ničivý požár. Rozezněla se siréna a všichni se spěchali podívat, co že se to děje. Hořel tu dům. Vedle ležela zraněná dívka. „Kde jsou naši hasiči?“, ptali se všichni. Za chvilku už tady byla jednotka v dýchacích přístrojích a simulovaný požár byl v mžiku uhašen a dívka zachráněna. Děti měly možnost si vyzkoušet dýchání s dýchacím přístrojem a viděli také, jak se dá rozebrat na jednotlivé součástky.
Večerní veselí zakončil nádherný ohňostroj, umocněný divokou mystickou melodií.


I když počasí po celý den nepřálo, oslavy se vydařili. Lidé byli spokojeni s dobrým jídlem a pitím a bavili se při pestrém programu. Obdivovali výstavku fotografií v hasičské zbrojnici a někteří se vydrželi veselit až do rána.

Poděkování
Vedení hasičského sboru chce touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách oslav.
ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ ČERVEN 2008
- příprava zasedání OZ, jednání výborů zastupitelstva
- jednání se stavební firmou –vyúčtování akce bytový dům č.p.193 - dokončení žádostí o pracovníky z ÚP odstraňování vad a uplatňování reklamací na díle č.p.193- příprava reorganizace a profesionalizace struktury obecního úřadu- jednání o pohledávce vůči firmě ŠEDA-TAUM,příprava rozpočtových změn, příprava pronájmů obecního majetku, příprava určení záloh za služby a příprava výpočtových listů nájemného u bytového domu č.p.193, opětovné upřesnění dalších skutečností pro soudní řízení s bývalými nájemci restaurace- plán práce VPP-dokončení příprav na
instalaci dopravních značek omezujících tonáž na vjezdu do obce od Bulovky-příprava oslav hasičského sboru- příprava vnitřního auditu- jednání o pronájmu bytu v domě s pečovatelskou péčí.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
1) Jak vyřešíte pane starosto, abychom měli po dlouhé době opět v provozu obecní úřad v plné zbroji.

Samozřejmě, že od doby, kdy bylo již zřejmé, že musí dojít ke změnám, jsem plánoval několik variant. Sehnat zručnou a pracovitou sílu v tak krátké době, se zdálo být nemožné. Nakonec jsem se rozhodl pro variantu nejlevnější, přesto nemusí nutně znamenat, že budete mít problémy s vyřizováním svých záležitostí a obec s vedením správy obce. Obec bude zaměstnávat v novém období tři pracovníky na VPP. Z toho jedna pracovnice bude zastávat práce na obecním úřadě: administrativu, úklid a dále dle dispozic starosty obce. Celkové náklady do 31.07.2009 budou pro obec tedy ve výši 2800 – 3100 Kč/měsíc. Protože bude mít smlouvu na 11 měsíců, bude obcí tedy vynaloženo něco kolem 33 000,-Kč. Samostatně bude honorována práce úklidového charakteru. Na první pohled je tedy jasné, že se jedná o variantu finančně velice výhodnou. Věřím, že budete s prací obecního úřadu spokojeni. Jak jsem vyrozuměl z několika rozhovorů, jde vám zejména o to, abyste se stali opět klienty a nacházeli na úřadě vstřícnost, pečlivost, pochopení, úctu a příjemné vystupování.Toho všeho se dle mého názoru dočkáte. Samozřejmě si projdeme úskalím počátku, kdy budeme teprve společně ladit pracovní výkony. Ale kdo z nás nezačínal v novém zaměstnání, že? I proto spoléhám na Vaši vstřícnost a pochopení v nejbližším období. Účetnictví obce bude prováděno jako doposud, na dohodu o provedení práce. Pouze jinou osobou. I zde dojde k finanční úspoře. Mzdovou agendu bude provádět kancelář, která mzdy zpracovávala doposud. Zde zůstávají podmínky stejné i pro další období. Uzavřel bych toto sdělení matematickým údajem. Za předpokladu fungování stavu, který jsem zvolil, bude obec vydávat 60% původní výše prostředků v této kapitole rozpočtu. Tedy 40% prostředků může rozpustit do svého rozpočtu na jiné aktivity.

2)Problematika motokrosové trati je stále stejná
Není, nemáte pravdu. Veškeré materiály, které doprovázely stížnost občanů, byly odeslány na patřičná místa. Vzhledem ke lhůtám, přichází řešení až v prvním týdnu měsíce srpna, kdy bude provedeno opětovně místní šetření pracovníky MěÚ Frýdlant – odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Následně, podle skutečností při něm zjištěných, se bude dále postupovat. Nikdy nebyla podaná stížnost nezpracována, není důvod tak činit ani v tomto případě. Dne 11.08. 2008 byla též požádána Policie ČR o součinnost při ochraně veřejného pořádku při provozování motokrosové trati. Což bude mít možnost učinit napoprvé ve dnech 22-24.8.2008, kdy nájemce pozemkových parcel naplánoval motorkářský sraz.
3). Oznámení a inzerce občanů. Prodám starší kusy nábytku, kuchyňského i jiného charakteru.Levně. K odběru v Dolních Pertolticích 202 Pan Pavelčák, tel.

Inzeruji prodej staršího rotopedu, zachovalý, levně. K doptání u správce objektu č.p.193 v Dolních Pertolticích – pan A.Hamalčík , tel.606 890 898

Obecní úřad inzeruje v tuto dobu volné jedno pracovní místo na VPP.Mělo by se jednat o muže, neboť jest třeba mimo další práce, též svážet popelové nádoby

AKTUÁLNĚ
Dodatek
Zpět k otevření přechodu v Habarticích pro kamionovou dopravu.


Na základě toho, že Vám dobrá duše, která ani není z naší obce, nepodává správné informace, a s ohledem na to, že si zasloužíte informace pravdivé, reaguji ještě jednou na problematiku kamionové dopravy. Zprávu o jednání jsme již zveřejnili na zasedání zastupitelstva. Je k dispozici i těm, kteří sledují naše webové stránky. Je možné, že by někdo mohl věřit výmyslům občana ani ne naší obce a položil by si jistě oprávněně otázku, proč to vše povolil ten náš starosta. Tedy opětovně uvádím, že na jednání jsem byl, vznesl jsem jako první nesouhlas s tím, co chystá kraj. Ano souhlas vyjádřil jeden ze starostů. Ale nikoliv já. Mimochodem naše obec původní materiál ničím nepřipomínkovala ( podobnost s rekonstrukcí vedení vysokého napětí v Dolních Pertolticích). Dovolil jsem si tedy po dvou letech a něco, projevit snahu případné dopady zmírnit a nechal jsem do materiálu, který nebyl námi připomínkován ( a neptejte se mne proč – nevím, nebyl jsem u žádného takového jednání v předchozím volebním období ), zakomponovat zpomalovací pruh pro kamiony směrem od Habartice na vjezdu do naší obce. Ostatní obce měly již tyto požadavky komplexně připraveny z roku 2006. Tedy pokud bude snaha věc pochopit, dojdete snad k názoru, že ne vše v restauraci řečeno, jest též pravdou. Pro podporu svého tvrzení vám nechám vyvěšen zápis z předmětné schůzky na obecních vývěskách.

Z obecního úřadu

Příspěvek jsem vytvořil pro ty, kteří se mohou spolehnout jen na tuto tiskovinu, protože nemají přístup k internetu.
Kdo mne opravdu zná, ví, že se nebudu zabývat zbytečnostmi. Například hodnocením osob pobíhajících po vesnici v trenkách, či slipech, ale dovolte mi reakci na situaci kolem referentského místa.To se mne týká. A Vás všech také. Začnu tím, že bohužel, ač nerad, musím dát za pravdu těm pochybovačům, kterým se obsazení tohoto místa nezamlouvalo. Nakonec došlo k jejich souznění.Nebo se to alespoň tak tváří. Také úžasné a hodné obdivu. Mé osobní vyjádření k problematice obdrželi všichni zastupitelé, tedy vaši poslanci.

Pokud budete mít otázky, rádi se vám budou jistě věnovat a případné nejasnosti vám osvětlí. Jsem připraven tak učinit i já sám osobně. Samozřejmě. V nejbližším období bude uskutečněna kontrola všech skutečností, které si to zaslouží. A pak vás v průběhu následného období seznámím s hodnocením, popisem, který vypracuje institut vnitřního auditu. Na rozdíl od protistrany sporu, nezpochybňuji roli zastupitelstva obce. Protože já to vím, že jediný kompetentní orgán, který může provést kontrolu v prvním stupni, je právě nejvyšší orgán – zastupitelstvo obce.Víte, již jsem zvyklý na to, že lidé kolem sebe kopou, když jde do tuhého a ode mne to nečekejte, že budu používat slov a lží, která používá protistrana. Do jistého okamžiku mi bylo i paní Dagmar Čepelíkové.ml., líto. Snažil jsem se jí dát dostatek času k přemýšlení.Marně. Dnes ji obdivuji. Proč? Protože mezi námi, kdo z nás se dokáže nechat ovlivnit natolik, aby vědomě přišel o práci pět minut od domova a skutečně dobře placenou? Neznám druhého takového člověka.V našem regionu je to zcela nemyslitelné. Stavy, které ji ovlivnily v posledním období nejsou, jak se domnívám, to pravé ořechové. Ale rozhodnutí i volba byla na ní. To, že k podvodným jednáním a nedodržení dohod budu přistupovat stejně, ba ještě náročněji u lidí, se kterými spolupracuji, se dalo očekávat. Nemohu se snažit o měření všem stejně a pak přejít tak závažné skutečnosti. Šanci jsem dal na odstranění všech závad jak panu Faflákovi, tak paní Dagmar Čepelíkové ml.. A to se mi vymstilo.Pan kolega vše dělal jako „Bůh“, jak na našich webových stránkách píše ,,statečná paní“. Já se doposud domnívám, že práce byla od začátku roku 2007 prováděna, slušně řečeno, nedbale. Mimochodem skutečně jsem nepodával informace o něčem, co udělal pan kolega špatně.Raději jsem to udělal sám. Dnes je mi to vyčítáno, samotným aktérem.. Nu, co k tomu dodat. Napsat se může opravdu mnoho. A také tak činí. Jistě bude mít mnoho příznivců. Ale fakta budou teprve k dispozici. A na ty si budeme muset počkat. Zatím máte možnost se orientovat jen toliko podle subjektivních vyjádření obou stran. Mimochodem jsem si jist, že kontrolní orgán zastupitelstva nemůže odhalit drtivou většinu popisovaných skutečností. Po mém naprosto jasném vyjádření, že nebude obec platit oba dva zaměstnance ( s jídlem roste chuť), nezbylo, než dáti výpověď. Také jsem tak učinil. Z té pochopitelně vyplývá i nárokové odstupné. To pochopitelně dostal pan Faflák uhrazeno, o tom není sporu. Po zpracování podkladů uvidíte, že mzdové náklady půjdou rapidně dolů a obec bude mít toto dostatečně kompenzováno. Nakonec tak vyhovíme i bankovnímu ústavu, kterému jsou naše mzdové náklady dlouhodobě trnem v oku.
Zastupitelé, kteří budou provádět kontrolu, ode mne obdrželi sepsaný sled událostí, aby mohli posoudit všechny skutečnosti. Vše prověří vnitřní audit a některé orgány mimo obec, které k tomuto mají oprávnění v souvislosti s trestním řízením. To vše proto, aby bylo jasno a neměl někdo opět psychickou újmu.Vždy, když mají lidé kolem mne pochybnosti o správnosti mých kroků, vážím si jejich názoru, pokud je alespoň trochu relevantní a předávám naprosto nezainteresované straně k posouzení. Bude to i v tomto případě. Není mými ambicemi snaha o to, abyste mne všichni „jako jeden muž“ milovali! Chci jen mít trochu klidu na práci, na kterou jste si mne najali.
Můžete se spolehnout, že obdržíte veškeré informace na tyto otevřené otázky. A jakmile je budu mít k dispozici, budou i pro Vás, občany naší obce.
Už si tolik nebudu věřit při výběru někoho dalšího na pracovní pozici referenta/referentky. Během několika měsíců se dokáže změnit osoba o radikálně velký úhel. K nepoznání.

Výstavba kanalizace +ČOV č.p.193- je již historií.

Abych nezapomněl, dovolte mi malou osobní poznámku, kterou zasílám občance, která vystupuje pod pracovním názvem- „ paní, která hodnotí podporu mé rodiny“ ( tak je asi uvedena ve scénáři). Jsem opravdu rád, že moje rodina mne podporuje způsobem, který zvolila. Ten je totiž naprosto lidský, nezáškodnický a neurážející. A je hoden nejen jí samé, ale i převážné většiny občanů naší obce. O podporu své rodiny nemusím bojovat. To o Vaše pochopení a podporu– občanů naší obce, to ano.Přesvědčit většinu občanů o tom, že se ubíráme dobrým směrem, snažíme se svou práci dělat dobře a zodpovědně.
Škarohlídi si budou mnout ruce se slovy:“ Má co chtěl „!!!.……….. pražskej….“. Ano je to bohužel pravda. Nevyplatilo se mi brát na někoho ohledy a snaha porozumět a vyhovět, se též minula totálně se slušností druhé strany. Bohužel to bude mít vliv i na další moje postupy a názory. Nebude snadné pro mne, abych porozuměl potřebám jiných lidí tak, jako doposud.
Podoba diskuse a ušlechtilých činností na našich internetových stránkách je důkazem života organizmu naší obce. Je to fajn mít po dlouhé době stránky, které jsou tak aktuální. Super! Jsem opravdu rád. Po mnoha letech předchozí podoby stránek, je to jistě krok vpřed.

Příjemný konec prázdnin našim školákům a Vám hezkou dovolenou!!!Datum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Červnová bouřka má krátké trvání.


Pertoltice