Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Vyjádření k problematice úklidu v bytovém domě


Zprávy starosty
Vyjádření k problematice úklidu v bytovém domě
Vzhledem k nejasnostem kolem úklidových prací v bytovém domě č.p.193, zveřejňuji pasáž z Domovního řádu bytového fondu obce Pertoltice tak, abych zamezil případným nejasnostem a upozornil Vás na Vaše povinnosti jako nájemců.

ČÁST II. - Zvláštní ustanovení
Článek 5
Užívání společných prostor a zařízení

Společných prostor a zařízení užívá se jen k účelům, ke kterým jsou určeny.Vchody, průchody, chodby, schodiště, dvory, půdy, suterény a jiné společné prostory se udržují volné. V těchto společných prostorách je zakázáno umísťování jakýchkoliv předmětů, které patří nájemcům bytů. V případě zjištění umístění předmětů ve společných prostorách budou tyto odstraněny na náklad nájemce. V případě, že nebude možno určit vlastníka předmětů, budou tyto odstraněny na náklad všech nájemců v domě.
Pronajímatel nezajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorách domu. Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostor nebo chodníku nájemce bytu nebo jiná zjištěná osoba, jsou povinni znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad.
Nájemci po vzájemné dohodě systému jsou zodpovědni za pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přilehlých nemovitostech. Zejména zajišťují :
mytí a stírání schodů a chodeb, udržování čistoty ve společných prostorách a ve sklepě,čištění schodišťových oken,zábradlí,osvětlovacích zařízení,vchodových dveří, průjezdů a okolních pozemků, možnost zavírání a otevírání domu, osvětlování schodiště, chodeb a jiných obecně přístupných prostorů v domě , dohlíží na společná zařízení domu
dozor nad prováděním řemeslných a jiných prací objednaných pronajímatelem, plnění povinností uložených pronajímateli právními předpisy a nebo příslušnými orgány státní správy
čištění chodníků přilehlých k nemovitosti, cest vedoucích od ulice ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízením domu, odstraňování sněhu a náledí a posypávání zdrsňujícím materiálem

Pokud je to účelné a možné, vyhradí pronajímatel na vhodném hygienicky nezávadném místě zvláštní prostor pro umístění dětských kočárků.
V domech se provádí mytí a stírání chodeb a schodů, zametání dvora, udržování schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové kabiny a šachty, průjezdů, chodníků přilehlých k nemovitosti a cest vedoucích do ulice, ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízení domu. Schody a chodby je nutné mýt podle potřeby, nejméně však jednou za 7 dní je vlhkým hadrem stírat a čistit včetně zábradlí. Jednou za 7 dní čistit schody do sklepa, volné prostory ve sklepě, dvory. Alespoň jedenkrát za rok čistit půdy, schodištní okna, osvětlovací tělesa, výtahové kabiny a ostatní společné prostory, příslušenství a zařízení.
Větrání bytů do vnitřních prostorů domu je zakázáno, pokud k tomu nejsou tyto prostory určeny.

Dne: 18.08.2008
Viktor Podmanický
starosta obce
 

 

Datum vložení: 18. 8. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2022 21:41
Autor: Správce Webu

Obecní úřad

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.

Pranostika na akt. den

Na Saturnina skučí meluzína.


Pertoltice