Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Květen 2019

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Pertoltice podle ust. § 16 odst. 1 písm. a); ust. § 32 odst. 2 a 3 zák. č. 62/2003 Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým
oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, je volební místnost v budově OÚ, Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice. A to pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Pertoltice
(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství jiného členského státu EU, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc duben 2019

 příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání se starosty a starostkami sousedních obcí a jednání Mikroregionu Frýdlantsko, jednání kolem nemocnice ve Frýdlantě, jednání s úřadem práce o problematice pracovníků VPP ( generální ředitelka úřadu), – aktualizace webových stránek, opravy majetku obce, školení zaměstnanců obecního úřadu, zajištění technických prohlídek vozidel, opravy hasičské techniky, příprava techniky na údržbu zeleně, příprava společenské akce, přípravné práce na projektech,…

AKTUÁLNĚ
Frýdlantští zastupitelé podpořili svým hlasováním prodej nemocnice Frýdlant

Zastupitelé města Frýdlant schválili na svém zasedání ve středu 24. dubna 2019 všechny dokumenty, které podmiňují prodej Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností EUC, a.s. Krajské nemocnici Liberec, a.s. (KNL). Zavázali se také k podpisu dodatku č. 17 nájemní smlouvy, jehož náplň bude s Nemocnicí Frýdlant a KNL pilována v příštích týdnech. Zastupitelé také vzali na vědomí dokument uzavřený mezi Nemocnicí Frýdlant a KNL, nazvaný Term sheet, který je formou dohody o vypořádání mezi EUC a KNL. Zastupitelé stanovili základní podmínky Dodatku č. 17 nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s.r.o. takto:
a) 100% podíl ve společnosti Nemocnice Frýdlant, s.r.o. koupí Krajská nemocnice Liberec, a.s. nejpozději do 30. 6. 2019 b) Nemocnice Frýdlant, s.r.o. podepíše dodatek nájemní smlouvy na provozování areálu s městem Frýdlant nejpozději do 30. 6. 2019 na dobu nejméně do 31. 12. 2030, s možnou smluvní opcí do 23. 9. 2036 c) Zdravotní a lékařské služby včetně jejich komplementů v areálu nemocnice Frýdlant bude garantovat Krajská nemocnice Liberec, a.s. d) Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. bude garantována péče v rozsahu definovaném MEMORANDEM po dobu nájemního vztahu – rozsah a dobu plnění bude řešit Příloha Nájemní smlouvy č. 2
„Co se týče rozsahu zdravotní péče, která bude v nemocnici garantovaná pod hlavičkou KNL, ten zatím není přesně stanoven. Jisté ale je, že nebude možné požadovat péči, kterou nemocnice poskytovala před pěti, deseti lety. Už nikdy tu nebudeme mít porodnici, akutní chirurgii, akutní internu. Z mnoha objektivních důvodů už to prostě není možné. A bylo by bláhové si nalhávat, že je to jinak,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Frýdlantská nemocnice ale bude poskytovat řadu ambulancí, bude mít k dispozici rentgen, sono, funkční laboratoř. Novinkou bude oddělení následné péče s intenzivní rehabilitací, kterou využijí pacienti, kteří prodělali chirurgické nebo ortopedické operace, nebo pacienti například po mozkových příhodách. „Právě bonusem tohoto oddělení následné péče, které bude rozšířeno o lůžka následné péče z Jablonného v Podještědí, bude, že tam slouží internisté. Ti by mohli v nemocnici začít opět sloužit 24 hodinovou pohotovostní lékařskou službu, o kterou již dlouho usilujeme a kterou nám EUC nebyla schopna nabídnout a museli jsme si ji proto s pomocí KNL zajistit sami prostřednictvím praktických lékařů i specialistů z Frýdlantska,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má zdravotnictví ve své gesci. Konkrétní rozsah poskytované lékařské a zdravotnické péče se ale bude teprve ladit. „Krajská nemocnice Liberec vypracuje audit, po kterém bude teprve vědět, jaký je faktický stav nemocnice ve Frýdlantu a s čím může počítat. Potom reálně zhodnotí, jakou péči může v této nemocnici garantovat v současné době a jakou v horizontu příští let. Město Frýdlant bude samozřejmě žádat garanci péče v rozsahu definovaném v Memorandu,“ vysvětluje Jiří Stodůlka. Město Frýdlant se v souvislosti s nemocnicí Frýdlant a jejím odkupem Krajskou nemocnicí Liberec zavázalo k investici tří milionů korun bez DPH k pořízení projektové dokumentace na první část nezbytné rekonstrukce areálu, který je v majetku města. Do jeho obnovy je připraveno vložit ze svého rozpočtu v letech 2020 a 2021 částku 25 milionů korun bez DPH.

Valdštejnské slavnosti 2019 
Jedna z největších kulturních akcí regionu proběhne třetí květnový víkend ve Frýdlantu. Jde o tradiční Valdštejnské slavnosti, které Město Frýdlant pořádá vždy jednou za dva roky v lichý rok. Tentokrát slavnosti proběhnou od 17. do 19. května 2019.

„Valdštejnské slavnosti mají mezi návštěvníky své dobré jméno. V posledních letech na ně míří desetitisíce lidí. Díky zpětné vazbě víme, že se jim velmi líbí historické pojetí slavností a také to, že slavnosti jsou postaveny na pevných a stále stejných základních kamenech. Lidé si v nich vždy najdou oblíbenou historickou bitvu, ohňový průvod, ohňostroj nebo kulturní vystoupení na náměstí či na zámku.
A také třeba vojenské ležení v parku. Nicméně přesto se do každého ročníku snažíme vložit něco nového. Letos to bude například lazebna, jejíhož provozování se ujmou místní aktivní senioři,“
říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Ostatně není to jejich první iniciativa na slavnostech. Už v předchozích dvou ročnících se podíleli například na módní přehlídce nebo v roce 2017 na lazaretu v městském parku. „Senioři byli v lazaretu dokonale namaskovaní a jejich „zranění“ tak vypadala opravdu věrohodně. Návštěvníky slavností jejich stan bavil, protože byli navíc velmi přátelští. Letos proto vedle lazaretu vyroste další historický stan s lazebnou, což byly takové městské lázně, sloužící k očistě těla. Nebudeme ale prozrazovat, čím bude její interiér vybaven, to bude překvapení,“ doplňuje starosta. Další novinkou Valdštejnských slavností 2019 pak bude speciální edice upomínkových mincí s motivem Albrechta z Valdštejna. „Přední stranu mince zdobí zdařilý 3D reliéf s portrétem vévody. Na zadní straně je znak města Frýdlantu a také již známé logo Valdštejnských slavností v podobě vévodova knírku. Mince byla vydána v nákladu 1.000 kusů a její rozměr je 35mm. Mince budou uvedeny do prodeje právě během Valdštejnských slavností a budou k dostání pouze v informačním centru v přízemí budovy radnice za cenu 30 Kč,“ říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová. Letos slaví Valdštejnské slavnosti významné výročí, a sice 25 let od obnovení původních oslav. „Myšlenka obnovení tradice Valdštejnských dnů vznikla u příležitosti oslav stého výročí položení základního kamene nové frýdlantské radnice v roce 1993. První ročník obnovených slavností se uskutečnil rok poté, začátkem června 1994,“ vysvětluje Dan Ramzer. Město Frýdlant vydává u příležitosti tohoto výročí barevnou publikaci nazvanou „25 let Valdštejnských slavností ve Frýdlantu“. Pokřtěna a uvedena do prodeje bude během víkendového programu slavností. Program Valdštejnských slavností 2019 bude opět třídenní. Pátek bude, stejně jako v předchozích ročnících, patřit místním spolkům i zpěvákům zvučných jmen. „Proběhne celý na náměstí T. G. Masaryka, kde vedle dětí ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a Domu dětí a mládeže vystoupí i například skupina Doktor PP, The Grizzlies, Jakub Děkan nebo Aneta Langerová se svojí kapelou,“ říká starosta města. „Páteční program bude opět zpoplatněný. Za vstupné na něj lidé zaplatí stejně jako před dvěma lety 100 Kč, což není nikterak vysoká částka. Lidé mohou navíc využít možnosti nákupu dvoudenní či třídenní vstupenky, která je vyjde levněji než vstupné na každý den zvlášť. A pokud si zajdou ještě před slavnostmi pro vstupenku do Turistického informačního centra, budou ji mít v předprodeji ještě levnější,“ říká Iva Beranová.

Podrobnější přehled vstupného najdete zde:
Cena u pokladen Zvýhodněná cena v předprodeji
Dvoudenní sobota + neděle 200 Kč 180 Kč
Třídenní na celé slavnosti 250 Kč 230 Kč
Páteční hudební program 100 Kč
Sobotní program 150 Kč
Nedělní program 100 Kč
Děti do 130 cm ZDARMA
Držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod ZDARMA
Vstup v dobovém kostýmu ZDARMA
Sobotní a nedělní program se opět ponese v ryze historickém duchu. Atrakce pro návštěvníky budou rozmístěny po celém městě. „Na náměstí lidé najdou bohatý kulturní program a také dobový jarmark, u kterého opravdu dbáme na vizuální podobu i nabízené zboží. Stánkaři musejí být v dobových kostýmech a dobový musí být i jejich stánek. Letos bylo k prodeji na Valdštejnské slavnosti přijato 109 stánkařů,“ říká starosta města. Frýdlant v sobotu opět vsadí na novinku z minulého ročníku, kterou je sobotní večerní koncert. Středověkou hudbou v novém stylu tentokrát návštěvníky rozproudí Bohemian Bards. Následovat bude pochodňový průvod s vévodou od zámku, zakončený ohňostrojem, který tentokrát ozvláštní i divadelní epizoda. Chybět na slavnostech nebude ani tentokrát oblíbené vojenské ležení. Návštěvníci ho najdou v městském parku a také u restaurace Na rozcestí (dříve motel Daniela). „Vojáci se totiž do parku už všichni nevejdou. Letos se jich bude aktivně na programu podílet rekordní množství, 680. Přijedou nejen z různých koutů naší republiky, ale i z Nizozemí, Polska nebo Německa,“ doplňuje Iva Beranová. Rekonstrukce bitev se tradičně uskuteční v sobotu i v neděli, ta sobotní začne na louce za restaurací Na rozcestí v 16.00 hodin, nedělní pak už ve 14.00 hodin.
Především dětské návštěvníky potěší bohatý program na nádvoří radnice. „Po oba víkendové dny budou k dispozici ve výstavní síni tvořivé dílničky pro děti a děti se mohou zapojit do výtvarné soutěže, jejíž výsledek vyhodnotí vždy navečer sám vévoda Albrecht z Valdštejna. Každý den jsou pak pro děti připraveny divadelní pohádky nebo interaktivní vystoupení,“ doplňuje Iva Beranová. Během Valdštejnských slavností budou také otevřeny všechny městské objekty, jako je muzeum Špitálek, městské muzeum v prostorách radnice a umožněn bude i výhled z radniční věže. Otevírací doby budou prodloužené, v pátek a v sobotu do 20.00 hodin, v neděli do 19.00 hodin. Program na náměstí si návštěvníci mohou užít nejen přímo u pódia, k vidění bude i na dvou velkoplošných obrazovkách.
Celý program a podrobné informace nejen o Valdštejnských slavnostech 2019, ale i o předchozích ročnících, můžete najít na www.valdstejnske-slavnosti.cz. ( Převzato web Města Frýdlant Foto: Radek Petrášek).

TUROW – vývoj problematiky
Liberecký kraj řeší negativní dopady rozšiřování těžby hnědouhelného dolu Turów dlouhodobě a všemi dostupnými prostředky. Rada kraje dnes proto na své mimořádné schůzi schválila i rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb se společností Frank Bold advokáti, s.r.o. V úterý 30. dubna 2019 zaslalo ministerstvo životního prostředí Libereckému kraji dokumentaci vlivů záměru pokračování těžby ložiska hnědého uhlí v Turówě na životní prostředí. Podle zákona je Liberecký kraj oprávněn uplatnit vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění dokumentace. „Chceme proto využít zkušeností společnosti Frank Bold z dřívějších let. Podařilo se jim například právními kroky zastavit těžbu v největším dole Evropské unie Gubin-Brody. Nechceme nic podcenit a chceme veškerými legálními prostředky vyřešit i situaci v Turówě. Společnost bude spolupracovat i s dotčenými obcemi a věřím, že udělá maximum proto, aby důsledky rozšiřování těžby v Turówě měly co nejmenší dopad na život obyvatel,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Dokumentace bude zveřejněna ve čtvrtek 9. května 2019 na úřední desce Libereckého kraje. Vyjádření k dokumentaci projedná i krajské zastupitelstvo na svém květnovém zasedání.
„V této situaci nás trochu tlačí i čas. Rozšiřování těžby v dole Turów prokazatelně ovlivňuje stav podzemních vod na českém území. Kraj má omezené prostředky jak tyto negativní důsledky řešit. Advokátní kancelář Frank Bold prokázala, že to dokáže účinnými prostředky. Kraj proto rád jejich služeb využije,“ uzavřel Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.
Mgr. Filip Trdla

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední den měsíce dubna se konala v naší obci pravidelná společenská akce. Opět se zaplnilo hřiště FC Pertoltice a přilehlé prostory mnoha návštěvníky, kteří se přišli pobavit na naplánovanou akci. Při příchodu na hřiště, jsme měli všichni možnost spatřit vysokou, štíhlou májku, jejíž výrobu i vztyčení opět zabezpečili naši hasiči. Nu posléze již nestála, ale to ještě v textu tohoto vydání zmíníme. Vítal nás též voňavý kouř z topeniště, kde se na rožni točila oblíbená kýta. V grilu se již otáčela v několika řadách zlatavá kuřata a čekala na strávníky. Čarodějnici, která se usadila na vrchol hranice, opět připravila paní D. Čepelíková. Po několik dní pečlivých příprav celé akce, bylo k ruce hned několik našich spoluobčanů. Patří jim velký dík. Pracovníci obecního úřadu připravili hranici, posezení a ohniště na opékání. Členové hasičského sboru měli na starosti zajištění kompletního pohoštění. K poslechu i tanci hrál opět osvědčený pan Mazánek.
Pro děti tentokráte nebyly připraveny soutěžní hry, ale o své dárky se sladkostmi nebyly nijak ochuzeny. V letošním ročníku byly nahrazeny ukázky práce se služebními psi možností svezení na koni, které pro nás zajistila paní Lenka Prchalová. Moc díky, bylo to super. Zájem byl opravdu velký. Další změnou bylo pojetí zapálení hranice. V letošním roce nám u zapálení asistovaly skutečně parádně vyvedené čarodějnice s doprovodem. Po krátkém focení u hranice společně s maskami, tato konečně vzplála. Poté ještě čarodějnice se svým doprovodem procházely a tančily mezi sedícími i postávajícími hosty. Naše pergola se v tuto chvíli již zcela zaplnila. Tak velký byl zájem se zúčastnit.
Na menším ohništi, které bylo připraveno nedaleko hranice s čekající čarodějnicí, si mohli všichni návštěvníci opéci buřty. Kolem pozvolna hořící hranice poskakovalo hned několik dalších čarodějnic, které tomu všemu dění dělaly pod vedením hlavního čaroděje krásnou kulisu. Na dětech i doprovodu jsme měli možnost obdivovat krásné kostýmy. I v tomto roce část návštěvníků měla masky a jinou čarodějnickou výstroj.
Jakmile se setmělo, připravovali se ti nejmenší se svými nejbližšími na průvod s lampiony. Přechod průvodu přes hlavní silnici nám jistila i letos hlídka Policie ČR. Průvod vypadal jako dlouhý svítící had. Již za větší tmy se kroutil zpět na hřiště. Po příchodu lampionového procesí byla na pořadu již jen neorganizovaná zábava, které předcházelo malé překvapení. A tím bylo odpálení ohňostroje. Po delším čase jsme si opět společně poseděli a povyprávěli o všem možném. Celým večerem nás provedl a opět moderoval celé dění pan místostarosta.
Skupina dobrovolníků po skončení akce, pod jeho vedením též vše po této zdařilé akci druhý den uklidila.
Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu celého večera. Zejména pak: panu Josefu Reinišovi, p. Lence Prchalové, p. Vláďovi Hovadovi, všem pracovníkům obecního úřadu a členům SDH Pertoltice. Poděkování patří též vám všem účastníkům. Za vytvoření hezké atmosféry přátelského večera. Na úspěchu celé akce jste se podíleli, a to právě svou účastí.

Konec druhé světové války si na pietní akci na městském hřbitově ve Frýdlantě připomněli ve středu 8. května 2019 starosta Frýdlantu Dan Ramzer, starosta Viktor Podmanický, představitelé vojenského velitelství v Liberci, část městských zastupitelů a veřejnost. Během pietního aktu položili k pomníku neznámého vojína na městském hřbitově věnce a květiny jako připomenutí a uctění obětí této války.

Liberecký kraj připravil první projekty zadržení vody v krajině
Liberecký kraj připravil první projekty na zadržení vody v krajině. Tůně, mokřady nebo rybník a další opatření přijdou na více než 18 milionů korun. Kraj teď připravuje dokumentaci, na úpravy chce žádat dotace z Operačního programu životní prostředí. Úpravy chce dělat na krajských pozemcích u Frýdlantu, které spravuje Střední škola hospodářská a lesnická. Novináře o tom dnes informoval radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann (Starostové pro Liberecký kraj). “Chceme v praxi dokázat, a nejen teoreticky o tom mluvit, že tam, kde je to možné a ta krajina je k tomu vhodná, je dobré realizovat retenční stavby,” doplnil radní. První projekt za 3,3 milionu korun počítá s méně náročnými zásahy, jako je přerušení meliorací, které se v minulosti na pozemcích stavěly, vybudování tůní a mokřadů a výsadba stromů. Dokončen by měl být v roce 2021. Druhý projekt bude náročnější a náklady na něj se odhadují téměř na 15 milionů korun. “Jsou to větší vodní stavby, na které je třeba stavební povolení a jsou náročnější na přípravu. Počítá s výstavbou čtyř malých vodních nádrží a rybníka o rozloze 1600 metrů čtverečních s bezpečnostním přelivem,” dodal. Zatímco u prvního projektu by mohla náklady pokrýt dotace, ve druhém případě musí zaplatit bezmála 12 milionů kraj ze svého. Hotovo by mělo být v roce 2022. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) jde o pilotní projekt. “Můžeme ukázat jednotlivá opatření od poměrně velkého rybníku po malé tůňky a další jednoduché věci. A je logické, že to vzniká v rámci naší hospodářské školy, kde se budoucí zemědělci vzdělávají, protože to je hlavně o mentalitě těch lidí, kteří budou v zemědělství pracovat,” doplnil. Zda bude podobných projektů v krajině přibývat, záleží podle něj na zájmu vlastníků. Hlavně zemědělci se podobným úpravám zatím brání, protože by přišli o část svých dotací. Zdroj: ČTK
Opatření na zadržení vody v krajině provádí na Frýdlantsku zatím hlavně Lesy ČR. Ať už jde o rušení odvodňovacích kanálů v Jizerských horách, výstavbu retenčních nádrží nebo navrácení původních toků některých potoků, které se v minulosti narovnaly. Podle ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olyšara ale nejde proti sobě stavět infrastrukturu na zajištění pitné vody a na vodu v krajině. „Chápu, že čtrnáct kilometrů dlouhý přivaděč přes Jizerské hory může být problém. Ani já nejsem zastáncem kopání přes Jizerky, ale nechci se dožít situace, že lidem na Frýdlantsku budeme vozit vodu v cisternách.“
Stejně tak obhajuje drahá opatření i krajský radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann. „Pro mě má větší prioritu, když budou mít lidé co pít a teprve pak problém sucha v krajině.“

Krásnolesský víceboj
V sobotu 13. dubna 2019 vyrazili mladí hasiči na soutěž v Krásném Lese. Byla zima a foukal studený vítr, ale to děti neodradilo od toho, aby i ve volné chvíli pobíhaly po hřišti. Bojovalo se o medaile ve čtyřech disciplínách – štafeta požárních dvojic, opičí dráha, uzlová štafeta a útok s překážkami. Největší problémy nám dělaly uzle. Chybovala v nich všechna tři družstva z Pertoltic. I přesto však mohli být mladší žáci na druhém místě, kdyby se jim nepodařilo shodit na útoku s překážkami laťku, kterou měli podlézt. Pár vteřin zdržení je odsunulo až na 7. místo. Tak byly výkony vyrovnané. Druhé družstvo mladších žáků, složené z těch nejmenších, drželo s ostatními krok. Skončilo na 12. místě. Mladších družstev soutěžilo osmnáct. Družstvo starších žáků, složené ze samých děvčat, krom uzlů ztratilo ještě při zdolávání opičí dráhy a obsadilo 9. příčku ze šestnácti družstev. V Krásném Lese soutěžili i dorostenci jednotlivci. V disciplíně 100 metrů překážek, opičí dráze a šplhu po svislém laně vybojoval Tomáš Höfler 9. místo.

Velikonoční pohár
O týden později na samé velikonoce 20. dubna 2019 připravil Sbor dobrovolných hasičů z Frýdlantu pro děti klání v požárním útoku speciál. A aby přilákalo co nejvíce lidí, konalo se přímo na náměstí. Na radnici se naštěstí nestříkalo. Vodu jsme tentokrát nechali v rybníce, do útoku přidali jeden proud navíc a kapitán družstva dostal úkol všechny tři proudnice dopravit rychle z cílové čáry zpět na základnu. Naši mladší žáci doplatili na povrch dráhy. Díky kostičkám, po kterých hadicové spoje vesele skákaly, se jim tři z nich rozpojily a než se vše zpravilo, naděje na medaile se rozplynuly. Obsadili 7. místo. Starší žáci se z této zkušenosti poučili. Spoje poctivě dotáhly a s časem 35:58 si doběhli pro stříbrné medaile a velikonočního beránka.

Kdopak nám pokácel Májku?
Filipojakubská noc se na hřišti vydařila. Hodně se pilo a tančilo. Ráno si proto někteří připadali ještě jako v opojení, když na autobusové zastávce postrádali stojící kmen Májky. Ale bohužel to nebylo opojení a Májka tam opravdu nebyla. Někdo ji nad ránem skácel. Na kmenu zůstal jen nápis: „Dle tradice jsme vás připravili o věnec a tím jsou vaše holky naše. HH“ Po celých 18 let, co se opět začala držet tradice stavění Máje, se to nestalo a tak už jsme přestali být ostražití. Příští rok budeme muset držet stráž! Po týdnu se podařilo sehnat nový ráfek od kola, vyrobit věnec, a Májku znovu postavit.

CTIF
Květnovými soutěžemi pro mladé hasiče soutěžní sezóna pomalu končí a oni na jaře skládají účty za celý soutěžní rok. Další body do celoročního hodnocení sbírali starší žáci v sobotu 4. května ve Frýdlantě. Na stadionu si odběhli štafetu CTIF a na cvičišti pod zámkem pak útok CTIF. Jsou to dvě technické disciplíny, které se řídí mezinárodními pravidly, což říká i samotná zkratka.
U nás se tato soutěž organizuje celookresně a body se pak přepočtou na jednotlivé obvody. Zúčastnilo se 21 družstev. Z našeho obvodu Frýdlant jich bylo pět. I za nepříznivého studeného a deštivého počasí se našim dětem povedlo štafetu zaběhnout bez chyby a vcelku dobrém čase. Skončili v ní na 15. místě. I v prvním pokusu útoku nechybovali příliš. Trestné body dostali za nepřekonání 1,8 metrů širokého příkopu a za jedno nepovolené mluvení. Celkový čas byl opět patnáctý. Druhé pokusy byly zrušeny, protože už lilo, tak, že na rozhodčích nebyla niť suchá. V rámci našeho obvodu jsme byli na třetím místě a naše naděje na postup do okresního kola stále žijí.

Soutěž v Předáncích
Ve stejný den, co děti běhali ve Frýdlantě CTIF, jejich dospělí hasičští kolegové odjeli na klání v požárním útoku s PS8 do vedlejší obce Předlánce. Na podzim se při útoku v Německu stará osmička totálně rozbila a tak se ještě pár dní před soutěží nevědělo, zda vůbec bude s čím soutěžit. Ale šikovní kluci dali dohromady osmičku, která byla celých patnáct let odstavena, s tím že také nefunguje a mohlo se vyrazit. Soutěžilo se v požárním útoku se čtyřmi savicemi a sáním přímo z řeky. Mezi pěti družstvy žen a pěti družstvy mužů kralovala naše děvčata. S útokem, který dokončila v čase 67 sekund, se s přehledem umístily na první příčce mezi ženami a navíc tento čas nepřekonalo ani žádné z družstev mužů. Naši kluci opět trénovali jen teoreticky, ale stačilo jim to a byli druzí. Přeskočili je jen domácí.

PARKOVÁNÍ BĚHEM SLAVNOSTÍ
Chystáte se přijet do Frýdlantu na Valdštejnské slavnosti 2019 autem? Pak Vás jistě bude zajímat, kde můžete zaparkovat. Pro návštěvníky bude připraveno parkoviště jen kousek od samého centra dění, v ulici Nádražní u nádraží Českých drah. Záložní parkoviště pak bude v areálu takzvaného Podzámčí, na odstavné ploše u autokempu a vedle hasičského cvičiště. Míst k zaparkování ale bude po městě daleko více ...viz mapka, zveřejněná na stránkách města a na facebookovém profilu.
Parkování pro veřejnost během Valdštejnských slavností 2019:
1 ulice Nádražní (u nádraží Českých drah) – prostor po bývalé sběrně železa – cca 100 míst – cena 50 kč/den
2 ulice Fügnerova – prostor u nové automyčky – cca 25 míst – cena 50 Kč/den
3 ulice Jizerská - odstavná plocha před vjezdem do autokempu – cca 15 míst – zdarma
4 ulice Jizerská - parkování vedle autokempu – cca 50 míst - zdarma
5 ulice Jizerská - parkování u hasičského cvičiště (škvárová odstavná plocha) – cca 100 míst – zdarma
6 ulice Zámecká - parkoviště u zámku – cca 25 míst – 50 Kč/den --- po vyčerpání všech uvedených kapacit lze využít k odstavení automobilu oboustranné stání v celé ulici Tovární.
Město Frýdlant žádá všechny návštěvníky, aby využívali k parkování pouze vymezené parkovací plochy a nezajížděli se svými automobily do centra města, které bude pro dopravu v řadě ulic uzavřené.

! Výzva pro vlastníky lesů !
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR. Současná kritická situace vyžaduje aktivní účast. Vlastníci a
nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty je významná finanční
ztráta a porušení právních předpisů. Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
- svého odborného lesního hospodáře
- úřad obce s rozšířenou působností
- Krajský úřad Libereckého kraj
Více informací na: https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/lesni-hospodarstvi

Policie informuje
Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům!

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se v loňském roce zapojilo
do nového celorepublikového preventivního projektu „Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, na kterém Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR. Tento projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost o nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech a nově již překročily i hranice České republiky.
Projekt je koncipován jako souhrnné opatření o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad trestné činnosti v případech odcizení a podobně, např. legálně držených, zejména loveckých střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod. Technologický vývoj v oblasti zabezpečení domácností jde kupředu, taktéž pachatelé využívají nové techniky při vloupání do obydlí. Projekt proto reaguje na tento vývoj, a to osvětou k této problematice směrem k široké veřejnosti,ale také dovnitř Policie ČR vzděláváním policistů specializujících se na majetkovou trestnou činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení majetku. Projekt byl oficiálně spuštěn a představen veřejnosti na tiskové konferenci konané na Policejním prezidiu dne 29.11.2018. Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody pro zabezpečení majetku, dále rozhlasové spoty určené do médií, ale i do rozhlasů obcí a měst a také videospoty. Projekt ukazuje, vysvětluje a doporučuje občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných systémů. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb.
Informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“
dostupné v App Store či na Google Play. Informace, jak ji nainstalovat a
používat jsou dostupné na stránkách www.cmzs.cz

Por. Bc. Vladimíra Štýrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

PRO LOVCE MINCÍ
Turistické informační centrum Frýdlant vydalo pro letošní ročník Valdštejnských slavností speciální edici upomínkových mincí s motivem Albrechta z Valdštejna. Přední stranu mince zdobí zdařilý 3D reliéf s portrétem vévody. Na zadní straně naleznete znak města Frýdlant a také již známé logo Valdštejnských slavností v podobě vévodova knírku. Mince byla
vydána v nákladu 1.000 ks a její rozměr je 35 mm.
Mince budou uvedeny do prodeje během květnových Valdštejnských slavností, 17. – 19. května 2019, a budou k dostání pouze v informačním centru v přízemí budovy radnice za cenu 30 Kč. Mince byla poprvé představena veřejnosti na veletrhu cestovního ruchu Region Tour 2019
v Jablonci nad Nisou. V rámci této akce, kde byly prezentovány Valdštejnské
slavnosti, si šťastlivci mohli minci odnést jako dar od samotného vévody
Albrechta z Valdštejna.
Turistické informační

Základní škola a Mateřská škola Habartice, okres Liberec, příspěvková organizace 463 73 Habartice 213 IČO: 72741601 TEL: +420 482 345 052 MOB: +420 723 446 305 E-MAIL: zshabartice@seznam.cz
Vážený pane starosto,
chtěla bych Vám oznámit, že 
od 15. 7. 2019 do 30. 8. 2019 bude MŠ Habartice uzavřena.
Provoz bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. 
S pozdravem
Mgr. Alena Žamberová
ředitelka ZŠ a MŠPřílohy

1557844877_sb_drbna_kveten_2019.pdf

1557844877_sb_drbna_kveten_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,88 MB
Datum vložení: 31. 12. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice