Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Červenec 2019

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví
a perfektní pohody.


SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,

nastal čas prázdnin, výletů a vytoužených dovolených. Právě pro léto jsou vyhrazeny dny dovolené, proto si je užijme každý podle svého, jak dovede. Jak může. Přeji Vám krásné počasí, mnoho nádherných zážitků, pohodu
a pevné zdraví, příjemné strávení obou letních měsíců prozářených hřejivými paprsky letního slunce. Užijte si letní dny plné sluníčka, a to na dovolených u nás doma, či v zahraničí. Našim dětem přeji krásné prázdniny, které moc rychle neutečou a budou plné krásných zážitků. Doufám, že si dostatečně odpočinete, poznáte třeba nové kraje anebo budete jen tak lenošit někde u vody. Letošní léto by mělo být velice štědré na slunce a teplo i u nás. Mnozí z nás proto budou hledat stín či pojedou k vodě. Někteří si odpočinou na svých zahrádkách.
Všichni toužíme někam občas utéci od všedních starostí a problémů. Nemyslet na nic a jenom si užívat klidu o pohody. To je asi největší odměna pro většinu z nás. Najdou se i někteří z nás, kteří nebudou mít možnost čerpat dovolenou. Ať už z důvodu pracovního vytížení či osobních starostí. Těm bych chtěl popřát, aby si mohli najít alespoň malou chvilku, kdy by si mohli odpočinout, věnovat se oblíbené činnosti nebo svému koníčku. Při tom si nejvíce odpočineme, zapomeneme na své starosti a jsme schopni získat zpět svou energii. K přání hezkého léta a dovolených se připojují zastupitelé obce a pracovníci úřadu.
Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen, červenec 2019 
zpracování podkladů po zasedání OZ a výborů, školení zaměstnanců oú, kontrola akce – Výstavba
přístřešku pro konání společenských akcí v Dolních Pertolticích, jednání ŘSD ČR a KULK,
zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva po
prázdninách, příprava podkladů pro akce na rok 2019, příprava podkladů pro vyúčtování záloh na 
služby v č.p.193, pronájmy majetku, příprava smluv na prodeje majetku, příprava letních kulturních
a společenských akcí…pravidelné revize, opravy bytového fondu.

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do EP 2019 – výsledky

Celkový počet voličů – 228. Platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 36, jeden neplatný.
KSČM – 7 hlasů, TOP 09 +STAN – 7 hlasů, ANO 2011–6 hlasů, Svoboda a přímá demokracie – Okamura - 4 hlasy, ODS – 4 hlasy, KDU – 3 hlasy, Česká pirátská strana – 2 hlasy, ANO – Vytvoříme parlament, Unie pro sport a zdraví, Strana soukromníků + Nezávislí s podporou ODA – po jednom hlasu.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena – obvykle se provádí první, seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči – fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči – právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

Dne 21.května 2019, vydatný déšť zvedl v noci hladiny některých řek. Na Smědavě v Jizerských horách v noci podle hydrometeorologického ústavu napršelo během šesti hodin 53 milimetrů srážek. Už po sedmé hodině ranní proto na řece Smědé v Hejnicích vyhlásili druhý stupeň povodňové aktivity. Hejnice spolu se sousedním Bílým Potokem jsou prvními obcemi na toku Smědé, mohou tak varovat i další obce na řece – Raspenavu, Frýdlant, Višňovou či Černousy. (fotem z příprav ve Višňové, kterých se zúčastnili i naši hasiči)

Vážení majitelé psů,
rádi bychom vás informovali, že podle již schválené novely veterinárního zákona je od 1.1.2020 chovatel povinen mít psa označeného mikročipem, jediná výjimka jsou psi tetovaní před 1.7.2011. Psi neoznačení budou považováni za neočkované proti vzteklině. Majitelé psů, kteří nebudou označeni, se vystavují riziku pokuty až 50 000 Kč. Budete-li mít zájem můžeme ve vašem městě/obci, a to po dohodě s obecním úřadem, dle rozsahu zájmu o tyto služby, v průběhu podzimu provést čipování psů hromadně a současně doočkovat vzteklinu nenaočkovaným. Informujte příslušný úřad o vašem zájmu tak, abychom měli představu, zda bude rentabilní do obce přijet. Cena bude závislá na ceně čipů (ještě upřesníme), v každém případě nižší než při individuálním ošetření.
MVDr. Hana Altšmídová, MVDr. Hlávka, MVDr. Šmíd
Veterinární praxe FRYVET v.o.s.

Dne 5.7.2019 proběhlo v naší obci historicky první venkovní promítání. V chladnějším večeru se sešlo poměrně hodně milovníků filmů, kteří natěšeni čekali, až se setmí natolik, aby promítání mohlo začít. Uvedením filmu, Ženy v běhu, jsme zahájili sérii dalších letních projekcí filmů v okolních obcích. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu této kulturní akce. Plánujeme další kulturní i sportovní akce. Doufáme, že se je podaří realizovat. A tím zvýšit nabídku akcí, probíhajících v naší obci. To vše za udržení kvality akcí, která byla doposud dosti dobrá. Těšíme se na další společné setkání.
V Bulovce se promítá hned na začátku srpna – pozvánku najdete vlevo od článku.

Z Libereckého kraje
Rádi bychom Vás informovali o tom, že i v letošním roce vyhlásil Liberecký kraj Regionální inovační program, v rámci, kterého je možné získat podporu ve třech dotačních titulech:
1) Inovační voucher – navázání spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi (pro podnikatelské subjekty na navázání spolupráce s výzkumnými institucemi)
2) Startovací voucher – podpora vzniku nových podnikatelských záměrů, nastartování inovativních podnikatelských aktivit, ověření jejich životaschopnosti (pro podnikatelské subjekty podnikající méně než 3 roky)
3) Technologický voucher – ověření technické/technologické proveditelnosti produktu v jakékoliv fázi vývoje (pro podnikatelské subjekty a výzkumné organizace)
Minimální výše dotace u všech dotačních titulů je 20.000 Kč, maximální výše dotace 250.000 Kč. Maximální výše podpory je 70 % z celkových způsobilých výdajů. Celková alokace více než 4.700.000 Kč je určena na projekty realizované od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020.
Termín pro podávání žádostí je od 1. 7. 2019 do 16. 9. 2019

Podrobné podmínky vyhlášeného programu naleznete na dotačním webu Libereckého kraje ¨
https://dotace.kraj-lbc.cz/2-2-Regionalni-inovacni-program-r673148.htm
Vaše záměry můžete konzultovat na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.
Kontaktními osobami jsou Vladimír Pachl, vladimir.pachl@kraj-lbc.cz, 485 226 707
Eva Benešová, eva.benesova@kraj-lbc.cz, 485 226 678

Kácení Máje
V sobotu 1. června večer jsme pokáceli Májku. Letos padla k zemi již podruhé. Nejprve neplánovaně prvního máje s přispěním hasičů z Heřmanic a nyní pilu do rukou vzali místní svobodní hoši. Ruku k dílu přiložil i starosta obce! A aby klukům práce zvesela odsýpala, zahrála jim k tomu muzika. Potom si junáci naložili kmen na ramena a odnesli ho k hasičské zbrojnici. Děti ukořistily březovou špičku. Poté pokračovala volná zábava na hřišti. Grilovala se krkovice, teklo pivo a k poslechu hrála kapela složená z hudebníků z Frýdlantska, která strhla ke zpěvu i obecenstvo. Krásné jazzové kousky zapěla také Kateřina Hofmanová. Byla teplá letní noc a možná proto byla účast nečekaně velká. Přišlo se podívat kolem sedmdesáti pertoltičáků.

Posedělo se pozdě do noci a domů se šlo až druhý den.
Mladí hasiči ukončili sezónu V polovině května čekaly mladé hasiče poslední dvě soutěže před prázdninami. První z nich Štít města Frýdlantu se konala v sobotu 11. května 2019 a byla v podstatě generálkou na závěrečné kolo Hry Plamen. Soutěžilo se v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útok. Naši mladší žáci zaběhli štafetu velmi dobře, a i útok se jim povedl. Terče nastříkali ve třetím nejlepším čase. Celkově získali stříbrné medaile. Přeskočil je jen favorizovaný Frýdlant. Starší žáci zaběhli čtvrtou nejlepší štafetu a také útok dokončili ve velmi dobrém čase, ale většina družstev je o sekundu dvě předběhla, a proto s osmým útokem klesli až na sedmé místo. O týden později se na jarním kole Hry Plamen setkali mladí hasiči opět ve Frýdlantě. K výše zmiňovaným disciplínám přibyla ještě štafeta 4 x 60 metrů překážek. Ve štafetě dvojic podala naše družstva rovnocenné výkony, jako minulý týden. Starším žákům při štafetě 4 x 60 spadl minimax a ztracené sekundy při jeho stavění nás zřejmě stály postup do okresního kola. V celoročním hodnocení skončili na třetím místě. Postupovali pouze první dva týmy. I mladší žáci si při útoku o několik sekund polepšili. Jejich celkové ohodnocení bylo 4. místo. Obě družstva si celý rok vedla velmi dobře, a tak si mohla na další schůzce dopřát malou oslavu. O týden později se na jarním kole Hry Plamen setkali mladí hasiči opět ve Frýdlantě. K výše zmiňovaným disciplínám přibyla ještě štafeta 4 x 60 metrů překážek. Ve štafetě dvojic podala naše družstva rovnocenné výkony, jako minulý týden. Starším žákům při štafetě 4 x 60 spadl minimax a ztracené sekundy při jeho stavění nás zřejmě stály postup do okresního kola. V celoročním hodnocení skončili na třetím místě. Postupovali pouze první dva týmy. I mladší žáci si při útoku o několik sekund polepšili. Jejich celkové ohodnocení bylo 4. místo. Obě družstva si celý rok vedla velmi dobře, a tak si mohla na další schůzce dopřát malou oslavu….

Tiskové prohlášení k převzetí frýdlantské nemocnice KNL
Prvního července 2019 fakticky převzala provoz frýdlantské nemocnice Krajská nemocnice Liberec, a.s., která se stala majitelem Nemocnice Frýdlant, s.r.o. Tímto krokem je naplněno memorandum o spolupráci, které uzavřelo Město Frýdlant, Liberecký kraj, Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnost EUC, a. s. v říjnu 2018 jako poslední možné řešení zajištění zdravotní obslužnosti Frýdlantského výběžku.
Chceme poděkovat všem, kteří se přičinili o to, že máme naději na zachování potřebné zdravotní péče na Frýdlantsku i s tím vědomím, že se už velice pravděpodobně nikdy nepovede obnovit naplno rozsah zdravotní péče nemocnice ve Frýdlantu tak, jak jsme byli zvyklí do roku 2015.
Město Frýdlant je jako majitel areálu frýdlantské nemocnice připraveno ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec vytvořit veškeré technické, organizační i finanční podmínky pro to, abychom dosáhli maximálně možného stavu dohodnutého v Memorandu o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko. To znamená ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, Libereckým krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje vydefinovat podmínky zajištění lékařské pohotovostní služby po dobu 24 hodin tak, aby pacienti nemuseli s každým zdravotním problémem jezdit do Liberce. Dále jsme připraveni vytvořit veškeré potřebné podmínky pro činnost odborných ambulancí, oddělení následné péče a v optimálním případě i pro obnovení jednodenní operativní péče.
Čeká nás mnoho společné práce. Město Frýdlant se smluvně zavázalo, že vrátí vybrané nájemné zpět do nemocnice formou investic. Dle dohody je také připraveno poskytnout na rozvoj frýdlantské nemocnice 25 milionů korun na zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní péče s tím, že 10 milionů korun město uvolní z rezervy svého rozpočtu a 15 milionů korun poskytne z budoucího bankovního úvěru.
Jsme na nové startovní čáře. Přestože vnímáme zásadní limitu, kterou je obecný nedostatek lékařů a dalšího odborného zdravotního personálu věříme, že společně se nám podaří co nejdříve dosáhnout cíle, kterým je v tomto případě co nejlepší možná zdravotní péče pro 24 a půl tisíce obyvatel Frýdlantského výběžku.
Ing. Dan Ramzer, starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, místostarosta Frýdlantu

Kvůli rozšíření polského dolu Turów může padnout i mezinárodní žaloba
Všechny možné zákonné prostředky chtějí využít Ministerstvo životního prostředí, Liberecký kraj i samosprávy na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku k tomu, aby zabránili rozšíření a prohloubení polského povrchového hnědouhelného dolu Turów, kvůli kterému hrozí na české straně ztráta vody. Ve hře je i mezinárodní žaloba. Vyplynulo to z jednání zástupců Ministerstva životního prostředí, Libereckého kraje, právníků a zástupců Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska, které se uskutečnilo 1. července 2019 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Frýdlantsko na tomto jednání zastupoval starosta Frýdlantu Dan Ramzer.
Schůzka se uskutečnila v souvislosti s vývojem událostí na polské straně, kdy město Bogatynia na konci května schválilo změnu územního plánu, která byla jednou z klíčových podmínek pro rozšíření a prohloubení dolu Turów. „Jsme přesvědčeni, že schválení tohoto územního plánu bylo nezákonné, odporuje mezinárodním smlouvám a nerespektuje názor české strany v rámci přeshraničního posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí SEA. Proto využijeme veškerých možností, které máme k dispozici k tomu, abychom dosáhli zrušení rozhodnutí zastupitelstva Bogatynie. A chceme využít nejen možnosti v rámci mezinárodního posuzování, ale třeba i možnost mezinárodní žaloby,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Polské město Bogatynia přistoupilo ke změně územního plánu, kterým mimo jiné kývlo na rozšíření dolu směrem k české hranici, na základě vyjádření polského generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí, které vydalo stanovisko, že česká strana nemá žádné námitky. „Tento postup vnímáme minimálně jako nestandardní. Přestože ta jednání nebyla formálně ukončena, probíhala a ministerstvo podalo zhruba 500 stránek připomínek. Stanovisko, které získala Bogatynia je tudíž nesmyslné a z právního pohledu je změna územního plánu schválena nezákonně. Věříme, že se nám ji podaří zrušit,“ uvádí Evžen Doležal z Ministerstva životního prostředí ČR. Polská strana zatím v reakci na rozhořčené stížnosti z České republiky prodloužila lhůtu pro námitky k vlivu rozšíření dolu na životní prostředí do 15. července 2019. Slíbila také veřejné projednávání na českém území, na kterém by mohli obyvatelé dotčených oblastí vznést své námitky.
Město Frýdlant v souvislosti s možným rozšířením a prohloubením dolu Turów, které by znamenalo obrovskou hrozbu ztráty povrchové i podzemní vody, komunikuje s Libereckém kraje a Ministerstvem životního prostředí ČR už několik let. „Od začátku děláme vše pro to, abychom polské straně rozšíření a prohloubení dolu nedovolili. Je to boj dlouhý a urputný. Proto také chceme zároveň vymoci na polské straně, a jedno jestli na vládě, vojvodství nebo na investorovi rozšíření dolu záruky, že jsou připraveni veškeré případné následky pro Frýdlantsko, Hrádecko a Chrastavsko finančně kompenzovat. Protože vina za případnou ztrátu vody neleží na nás a není jediný důvod, proč by opatření, která už začínáme připravovat, abychom v případě nejčernějšího scénáře nezůstali zaskočení a nepřipravení, měla financovat naše vláda potažmo kraj nebo samosprávy. Protože vodárenské společnosti jsou u nás vlastněné obcemi a městy a opatření by v konečném důsledku zaplatili občané,“ uzavírá starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Železniční muzeum Frýdlantských okresních drah Žitavská 867, Frýdlant, 464 01 E-mail: spolek.fod@seznam.cz, web: www.hermanicka.wz.cz.
Spolek Frýdlantské okresní dráhy otevřel v areálu bývalého lokomotivního depa F.O.D. netradiční železniční muzeum. Návštěvníkům nabídne prohlídku historických vozů, drážní techniky a fotografií z tratí Frýdlantské okresní dráhy. Muzeum se nachází v areálu bývalého lokomotivního depa F.O.D. - p.s. ve Frýdlant, Žitavská ul., pár minut pěší chůze od železniční stanice. Přístup z železniční stanice je ulicemi Nádražní a Žitavská, před železničním přejezdem vpravo, parkování možné v ulici Úzká. Do areálu muzea není vjezd motorových vozidel z bezpečnostních důvodů povolen. Muzeum bude otevřené jen o letních prázdninách, a to pouze v sobotu. Součástí prohlídky je i odborný výklad. Otevřeno i jako doprovodný program Valdštejnských slavností! Otevírací doba červen–Srpen So 9:00 - 16:00 Telefonicky lze domluvit návštěvu i mimo otevírací dobu. Vstupné v tomto případě činí 30,-Kč a je nutné zakoupit minimálně 5 vstupenek.

K sečení trávníků a ostatních ploch
2. 7. 2019 – Na počátku léta bychom Vás rádi oslovili s výzvou na omezení počtu sečení trávníků na zahradách a veřejných plochách. Jelikož nás již několik let sužuje velké sucho, bude stále více a více potřeba hledat různá řešení, jak se s touto situací vyrovnat.
Jedním z nich je i omezení počtu sečení trávníků. Krátce sečený trávník totiž ztrácí schopnost zadržovat vodu, pomáhá vysychání půdy a v konečném důsledku může místo trávníků zůstat jen holá zem, která odvádí vodu, udusává se, vysušuje se a eroduje. Holá zem bez vegetace také akumuluje teplo a v případě dešťů pak voda po holé zemi pouze steče pryč, místo toho, aby se vsakovala. Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách vede nejen k efektivnějšímu řešení pro uchování vody v půdě, ale také je to řešením jednoduchým a levným. Trávníky pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí alespoň o něco snesitelnější. Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu rostlin, čímž se stává stabilnější a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky a poskytuje životní prostor, pro to aby v půdě pak mohli zůstat žít živočichové, kteří zeminu dále zkypřují. V případě dešťů voda pak hned neodteče a lépe se udrží přímo na místě. Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat až v podzimních měsících. A to s ohledem na skutečnost, že na druhou stranu je sečení nutné pro vývoj a udržení některých druhů rostlin především trav a květin. Podzimní sečení však již neovlivní vodní režimy v přírodě.
Chtěli bychom Vás tedy požádat o zamyšlení se nad frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční frekvenci sečení pomůže nejen přírodě, ale alespoň částečně lepšímu klimatu v okolí. A tam kde to není nezbytné, ponechejme prosím travní porost bez sekání. Vedlejším efektem, nikoliv však neméně důležitým, je i úspora nemalých finanční prostředky.
Buďme jako obce příkladem a inspirujme i naše obyvatele.
Karel Ferschmann
předseda PS pro životní prostředí a zemědělstvíPřílohy

1562676971_sb_drbnacervenec019.pdf

1562676971_sb_drbnacervenec019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,59 MB
Datum vložení: 31. 12. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice