Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Březen 2019

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,

čas se posunul, venku svítí slunce a teploty občas dosahují takových hodnot, že si člověk není jistý, jestli nemá vyrazit do ulic jen v tričku. Jaro je prostě konečně tady a přišel tak čas vyhnat zimní chmury z domova a prozářit ho pestrými barvami! První jarní den je před námi a jaro se hlásí o slovo. To, na co čekala většina milovníků přírody, právě začíná. K jaru neodmyslitelně patří sněženky. Snad každý je má na zahradě. Tyto bílé květy jara se probouzí jako první. Jaro zkrátka nastává. Všichni, co máte rádi přírodu, vyražte ven. Vyjděte si s rodinou, bez rodiny, s fotoaparátem nebo i bez fotoaparátu, či mobilního telefonu. Běžte prostě ven. Na jaře je venku tak krásně. Je velká škoda nevidět, jak se vše probouzí k životu.
První jarní den roku 2018 jsme si moc neužili, neboť počasí bylo spíše zimní. Začátek jara připadl v roce 2018 na 20. března. Jaro začalo v 17:15, kdy Slunce protnulo nebeský rovník a začalo stoupat na severní obloze stále výše nad obzor. V roce 2019 začíná astronomické jaro (jarní rovnodennost) opět 20. března. Astronomové vypočetli počátek jara v roce 2019 na 22 hodin a 58 minut. A v roce 2020, se jara dočkáme naopak v brzkých ranních hodinách.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc únor 2019
 kontrola možností podání žádostí o dotace pro rok 2019, - příprava podkladů u nájmů bytových jednotek, kontrola nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - žádosti správní orgán ( kácení stromů), zajištění přípravy a průběhu auditu hospodaření obce, řešení stížností a podnětů našich spoluobčanů, jednání DSO, účast na školení krajský úřad, jednání ŘSD.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Obec Pertoltice
pořádá XII. ročník ,,Soutěže o nejlepší podobu zahrádky a nebo předzahrádky,,. Soutěž je vyhlášena dnem 30.3.2019
Soutěžní podmínky:

Vlastnoruční provedení díla, dodržení tematického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz . A to v termínu - do dne 05.10.2019.
Všechny došlé příspěvky budou po ukončení soutěže vyhodnoceny. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami. Soutěž se pořádá již dvanáctým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů.
Viktor Podmanický

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bychom rádi poděkovali za milé pozvání na valnou hromadu hasičského okrsku, která se konala dne 9.2.2019, v Černousích. Jako představitelé obcí jsme měli možnost po účasti na valných hromadách ,,svých,, sborů, vyslechnout výroční zprávy o činnosti kompletního okrsku. Nu podle toho, co bylo předneseno, se v této oblasti vykonalo opravdu hodně. A to ve všech sborech, které do okrsku patří. Hodiny a hodiny dobrovolné práce a mnoho úspěšných zásahů. Opětovně byla zmíněna obsáhle činnost s mládeží, jejíž podobu kvitujeme velice, neboť ta dává záruky, že v činnosti sborů bude mít kdo pokračovat. Navázat na již dobře odvedenou práci svých předchůdců.

Dnešní mládež ovlivňuje mnoho lákadel a možností jiného vyžití. S potěšením se pak sleduje, že přes tuto širokou nabídku, pak mnoho mladých a dětí, využívá možnosti účastnit se dění právě v hasičských kroužcích. Okrsek jako celek si pak na období roku 2019 stanovil docela dost úkolů. Naplánovány jsou obsáhlé činnosti. Věříme, že se k plnění úkolů všichni opět semknou a bude opět dosaženo výborných výsledků. Stejně jako v roce 2018. Samozřejmě může být počítáno s podporou zastupitelstev všech obcí, neboť jako jejich zástupci si plně uvědomujeme potřebnost udržet chod sborů na svém území. Bez kvalitní spolupráce obecního úřadu s hasiči, se toho na obcích mnoho nepovede. Držíme palce a přejeme mnoho úspěchů v další činnosti sborů.
Za starosty obcí Viktor Podmanický

Výzva
Hledáme nové hasiče do výjezdové jednotky obce Pertoltice!
Chceš pomáhat druhým ve svém volném čase? Jezdit na výjezdy, hasit požáry? Přijď mezi nás!!!
Požadavky: minimální věk 18 let, dobrá zdravotní způsobilost, chuť pracovat, zodpovědnost, ochota jezdit na školení a výcviky
Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 724 148 956, nebo osobně každý pátek od 16:30 do 18:00 na hasičské zbrojnici u velitelky jednotky Olgy Čepelíkové.

Vývoj počtu obyvatel v obci Pertoltice, Liberec

Rok 2018 287 obyvatel 2017 291 2016 288 2015 290 2014 286 2013 290 2012 284 2011 283 2010 282 2009282 2008 275 2007 271 2006 259 2005 256 a rok 2004 255 obyvatel.

MASOPUST
Dne 2.3.2019 se konal v naší obci Masopust. Tradiční novodobé setkání při této společenské akci. Veškeré dění začalo v prostoru hasičské zbrojnice, kde se kolem druhé hodiny odpolední srotily maškary. Všechny masky, které se sešly na letošním masopustním průvodu, již netrpělivě čekaly
na příchod pana starosty, aby jim zase na jeden den předal vládu nad obcí. Jejich vůdce, rychtář, požádal starostu obce o povolení Pertolticemi s masopustním průvodem projíti. Starosta obce souhlasil: "Jako starosta obce se vzdávám na tento den veškeré vlády nad touto obcí a vládu předávám Rychtáři a jeho družině!". Za bujarého ryku a vítězného potlesku maškar pokračoval: "Povoluji průvodu projít obcí a veselit se dosytosti. Jíst, pít a tančit, od sousedů pozvání na pohoštění přijímat," Potom již starosta předal pomyslný klíč od obce a správu nad obcí maskám.
Po krátké chvíli průvod již vyrazil k prvním domům. Nervozitu panující mezi maskami vystřídalo natěšení z věcí a příběhů dalších. Masopust může začít! Tentokráte vyrazilo obcí 20 maskovaných postaviček. Hlavními účastníky byly samozřejmě jako vždy, děti. Masky byly tradiční – tak, jak je známe z předchozích ročníků. Radovali jsme se společně s mnohými obyvateli naší obce, kteří nadšeně přivítali účastníky průvodu u svých obydlí.
Na konci reje masek průvod přivítal i pravý výpravčí, který dal signál k přesunu ,,speciálního vlaku,, do depa v hasičské zbrojnici a na cestu zapálil ohňostroj. Velké díky patří všem, kteří účastníky průvodu obcí vlídně přijali a pohostili. Těší nás, že se zvyšuje počet těch, kteří hlásí, že "k nám taky musíte zajít" a pak na oplátku se přijdou pobavit na hasičskou zbrojnici, kde je vždy připraven závěr celého dne. Všem zúčastněným se průvod i celý průběh dne líbil, i když letos se průvodu zúčastnilo méně lidí než v předchozích letech. Snad to bylo kvůli trošičku nepříznivému počasí a zvyšujícímu se pracovnímu vytížení našich obyvatel.
Tak se těšíme zase za rok. Dobrovolní hasiči děkují nejen těm, kteří tuto tradici podporují, ale také především těm, kteří věnují svůj volný čas této aktivitě. Bez nich by totiž tato tradice zanikla.

Letní čas v roce 2019
Každé jaro a podzim nás čeká posun času o jednu hodinu. Stejně tomu je i v roce 2019:
• Letní čas v roce 2019 začne platit v noci 31. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.
• Standardní (nesprávně zimní) čas v roce 2019 nastane v noci 27. října. Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00.

Proč se mění čas
Střídání času bylo zavedeno především za účelem úspory elektrické energie. Díky posunu je denní světlo k dispozici déle po dobu běžné denní aktivity člověka a tudíž je o to snížena potřeba svítit světlem umělým. Toto přizpůsobení má pozitivní vliv i na psychiku člověka a jeho biologický rytmus, ovšem samotný proces posunu času se projevuje negativně. Letní čas byl poprvé zaváděn v období první světové války. Elektřina byla v té době drahá a nedostatková a když slunce svítilo i později do večera, dosáhlo se významné energetické úspory.
Letní čas platí v celé evropské Unii a v dalších zemích světa včetně USA či Kanady. V Evropské Unii je změna času harmonizována a probíhá ve všech zemích ve stejný den, a to vždy poslední neděli v březnu a v říjnu. V jiných zemích světa jsou data změny času rozdílné, například v USA začíná letní čas o něco dříve a končí později než v Evropě. Zajímavostí je, že změna času probíhá i na jižní polokouli Země, ovšem opačně. V době zimního období u nás tam totiž mají léto.

Mezinárodní den žen
Ve středu 7. března jsme v odpoledních hodinách na hasičské zbrojnici oslavili Mezinárodní den žen. Mladí hasiči si pro ženy připravili bohatý kulturní program. Nejprve přednesli pásmo básniček. Pak Irenka s Verunkou oblažili uši přítomných hrou na klávesy. Mezitím se připravila scéna pro pohádku „O dvanácti měsíčcích“. Měsíčků tedy bylo v našem případě jen šest. Zato stromy, na kterých pro Marušku vyrostla jablíčka, byly hned dva (na obrázku dole za Maruškou – Růženkou Valáškovou).Pozdvižení vzbudil i ženich, kterého musela ztvárnit vedoucí mladých hasičů Olča Čepelíková. Text k pohádce byl ze známé pohádky Tři bratři a děti ho z části i zpívaly. Mladí herci si mysleli, že pohádka bude nejslabším bodem programu, ale nakonec se ukázalo, že ženy pobavila nejvíce. Na závěr se tančil Ptačí tanec. Po vystoupeních děti rozdaly ženám k jejich svátku růže vyrobené z korálku a pak už se volně po sousedsku klábosilo. Tentokrát byla účast skromnější a účinkujících bylo pomalu víc jak diváků. Oslava se vydařila a kdo přišel, neprohloupil.

Muzeum – výstava hraček
V pátek 8. března 2019 zašli mladí hasiči do místního muzea. Paní Srpová s paní Polákovou ve spolupráci s obecním úřadem pro ně opět připravili pěkný program. Tentokrát si děti mohly prohlédnout výstavu historických zmenšenin pokojíčků, se kterými si děti dříve hrály. A kdo si výstavu opravdu bedlivě prohlédl, mohl potom za správné odpovědi k otázkám, co v kterém pokojíčku bylo, vysoutěžit pytlíček s čokoládou. Vedoucí dětí organizátorům děkuji za pozvání.

Odstartoval předprodej zvýhodněných vstupenek na Valdštejnské slavnosti 2019
Prvního března byl v Turistickém informačním centru v přízemí radnice ve Frýdlantu spuštěn předprodej zvýhodněných vstupenek na Valdštejnské slavnosti 2019. Ty proběhnou od pátku 17. do neděle 19. května 2019 a vedle klasického a oblíbeného programu nabídnou i novinky. V předprodeji lze koupit zvýhodněné dvoudenní a třídenní vstupenky.
„Letos bude během Valdštejnských slavností opět zpoplatněn i páteční hudební program, který přináší regionální kapely, ale i hvězdná jména. Takzvaným headlinerem, neboli hlavním hostem, bude letos zpěvačka Aneta Langerová se svojí kapelou, ještě před ní vystoupí například oblíbený liberecký Jakub Děkan. Vstupné na páteční hudební program bude 100 korun, sobotní vstupenka na slavnosti přijde na 150 korun a nedělní pak na 100 korun. Jde o cenu, která není při srovnání s podobnými velkými akcemi nikterak závratná.
Kdo chce na vstupném ušetřit, může využít právě odstartovaného zvýhodněného předprodeje. „Od začátku března prodáváme výhodnější dvoudenní vstupenky na sobotu a neděli za 180 korun a třídenní vstupenku na všechny dny slavností za 230 korun,“ říká vedoucí Turistického informačního centra Marie Kolářová.
Dvoudenní a třídenní vstupenky bude možné zakoupit i během slavností, tam už ale cena bude u dvoudenní vstupenky 200 korun a u třídenní 250 korun.
A kdo chce ušetřit celou částku, může si začít připravovat dobový renesanční či barokní kostým. Každý, kdo totiž dorazí v takovém kostýmu, má vstup na slavnosti zdarma.
Zdarma pak mají na Valdštejnské slavnosti 2019 vstup i děti do 130 cm, držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod. ( Převzato web Město Frýdlant)

V minulém roce byla dokončena rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce. Nyní probíhá její zkušební provoz. Během 12 měsíců se budou ladit technologické linky úpravny tak, aby poskytla lidem ve spádové oblasti co nejvíce kvalitní pitnou vodu a splňovala veškeré hygienické požadavky.
V uplynulých dnech byl proveden první pokus o spuštění chemického hospodářství. Dávkuje se do technologie chemikálie, měří se pH vody a sleduje se, jak celý proces úpravy vody probíhá. Zkušební provoz je vždy velmi důležitou finální částí projektu takového typu. „Během sledovacího období lze s velkou přesností určit i požadavky na elektrickou energii, náklady na provoz úpravny vody v budoucnu apod., řekl Martin Žagan, výkonný ředitel VHS stavby a.s. Dodal, že projekt za téměř 205 miliónů korun prováděl tým VHS stavby a.s. ve sdružení se společností SYNER, s.r.o. a to od července 2017. Nová úpravna vody bude zásobovat více než 10 tisíc lidí a je zásadním zdrojem pitné vody v této oblasti. Původní technologie již nesplňovala podmínky pro zajištění kvalitní vody. Při nepřízni počasí jako jsou přívalové deště, již nedokázala vodu zbavit zákalu. Navíc nová linka má mnohem větší kapacitu. Zadavatelem projektu byla Frýdlantská vodárenská společnost. Ta rekonstrukci financovala z části z dotací Evropské unie.
Zdroj: TZ VH stavbyPřílohy

1552504691_sb_drbna_3_019.pdf

1552504691_sb_drbna_3_019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,1 kB
Datum vložení: 31. 12. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice