Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Květen 2017

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům,
kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

OZNÁMENÍ OÚ (vp) V měsíci květnu bude dne 10.5.2017 provoz obecního úřadu omezen z důvodu probíhajícího auditu hospodaření obce za rok 2016. Děkujeme za pochopení. Viktor Podmanický starosta obce

AKTUÁLNĚ

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc duben 2017  příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání se starosty a starostkami sousedních obcí a jednání Mikroregionu Frýdlantsko – aktualizace webových stránek, opravy majetku obce, školení zaměstnanců obecního úřadu, zajištění technických prohlídek vozidel, opravy hasičské techniky, příprava techniky na údržbu zeleně, příprava provedení auditu hospodaření obce za rok 2016, příprava společenské akce.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC Poslední den měsíce dubna se konala pravidelná společenská akce. Opět se zaplnilo hřiště FC Pertoltice a přilehlé prostory mnoha návštěvníky, kteří se přišli pobavit na naplánovanou akci. Již při příchodu na hřiště, mohli všichni příchozí spatřit vysokou, štíhlou májku, jejíž výrobu i vztyčení opět zabezpečili naši hasiči. Po celé dva dny se příprav celé akce účastnilo hned několik našich spoluobčanů. Jim patří náš velký dík. Pracovníci obecního úřadu vysekali pozemky, připravili hranici, posezení a ohniště na opékání. Členové hasičského sboru měli na starosti zajištění pohoštění, přípravu a organizaci herního pozdního odpoledne. Fotbalový klub poskytl pro uskutečnění akce své zázemí. Skupina dobrovolníků po skončení akce, pod vedením pana místostarosty vše také druhý den uklidila. Vyrobenými plakáty se udělala náležitá propagace celé akce. Pro děti bylo připraveno hned několik her. Jako odměna za jejich snažení byl připraven dostatek sladkostí. Po skončení soutěží a her, proběhly tolik oblíbené ukázky práce se služebními psy. Figurant pan Martin Vejběra se zhostil té nejtěžší role a připraven čekal na atak psa, kterého dovezl do naší obce opět pan Martin Horčička. Moc si této již tradiční spolupráce vážíme. Na menším ohništi, které bylo připraveno nedaleko hranice s čekající čarodějnicí, si mohli všichni návštěvníci opéci buřty. Děti měly jeden kousek této oblíbené uzeniny zdarma. Nedaleko tohoto stanoviště se ohřívala vyuzená kýta a další buřty. Z rukou hasičů jsme dostali výbornou mňamku. Pak již byla zapálena vlastní vatra. I s tou krásnou čarodějnicí. Kolem pozvolna hořící hranice poskakovalo hned několik dalších čarodějnic, které tomu všemu dění dělaly pod vedením hlavního čaroděje krásnou kulisu. A to pod vedením hlavního čaroděje. Na dětech i doprovodu jsme měli možnost obdivovat krásné kostýmy. Jakmile se setmělo, připravovali se ti nejmenší se svými nejbližšími na průvod s lampiony. Přechod průvodu přes hlavní silnici nám jistila i letos hlídka Policie ČR. Průvod vypadal jako dlouhý svítící had. Pod školou se tentokráte neozvali žádní hejkalové, kteří by se snažili vystrašit zejména nejmenší účastníky. Průvod tedy nerušeně pokračoval dále. Po trošku neplánovaně změněné trase. Již za tmy zpět na hřiště. Po příchodu lampionového procesí byla na pořadu již jen neorganizovaná zábava. Několik přítomných se přesunulo na plochu vlastního fotbalového hřiště. Zde proběhla další část vzpomínkové akce na Honzíka Dědečka. Vypouštěly se lampiony přání. V tom studeném počasí a silném větru se nepovedlo dokonale odeslat všechna přání a vzpomínky, ale to se nedá nic dělat. Počasí si poručit nedá. Nakonec jsme byli rádi, že nesněžilo, či nepršelo. Den před naší akcí proběhlo pálení čarodějnice na Ferdinandově. A tam si pořadatelé i účastníci akce zažili obojího. K poslechu i tanci hrál neúnavně ze své aparatury opět pan Mazánek. Po delším čase jsme si opět společně poseděli a povyprávěli o všem možném. Celý večer opět úspěšně moderoval pan místostarosta. Na úspěchu celé akce se podílela, a to právě svou účastí, též početná skupina dětí s rodiči. S potěšením též musíme konstatovat, že se k nám na naplánované akce vrací hodně těch, kteří již mají s nějakou akci u nás v obci zažili. Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu celého večera. Dále: Iva Markvartová (foto), Martin Vejběra a Martin Horčička – ukázka výcviku psů. Poděkování patří též vám všem. Za účast a vytvoření přátelského večera.

Májka V neděli 30. dubna jsme postavili na návsi Májku. Plánem bylo začít už v pět hodin, ale než se sešlo dostatek statných mužů a Májka se zkompletovala, bylo půl šesté. Pak už došlo na první pokus ve stavění. Ten první byl bez pomocí strojů. Jelikož jsme tentokrát zvolili nepříliš velkou soušku, která nebyla tak těžká, podařilo se nám poprvé od roku 2000, co se tento zvyk obnovil, postavit Májku jen holýma rukama Chlapci bravo! A protože Májka stojí, můžeme Vás všechny jménem Sboru dobrovolných hasičů v Pertolticích pozvat na Kácení Máje. Datum akce je stanoveno na sobotu 27. května a začínat budeme v 19:00 hodin pod Májkou na autobusové zastávce. Na hřišti pak pro Vás bude připraveno občerstvení, hudba a možná i tanec. Těšíme se na Vás!

Knihovna v květnu a červnu Místní knihovna v Pertolticích bude v měsíci květnu a červnu otevřena takto: Neděle 7.5.2017 Neděle 14.5.2017 Sobota 20.5.2017 Neděle 28.5.2017 Sobota 3.6.2017 Sobota 10.6.2017 Sobota 17.6.2017 Víkend 25.-24.6.2017 zavřeno

Mladí hasiči v Krásném Lese Na první soutěž roku 2017 vyrazili mladí hasiči z Pertoltic 22. dubna do Krásného Lesa. Cesta byla trochu dobrodružná. Do Avie se nás vměstnalo rovných dvaadvacet a při každé zatáčce jsme na vlastní kůži zažívali, jak je to se sardinkami v plechovce. Do víceboje jsme přihlásili družstvo mladších a starších žáků, přípravku a děti všeho věku, co byly navíc, jsme nechali soutěžit v kategorii starší žáci. Za dorost tentokrát bojovala pouze Růženka Valášková. Meteorologové slibovali celodenní déšť. Naštěstí jen dvakrát krápalo. Hned po nástupu se soutěž rozběhla na plné obrátky. Družstva plnila jednotlivé disciplíny – vázání uzlů, štafeta dvojic, spojování hadic a opičí dráha, jak zrovna bylo u které volno. Naše přípravka si vedla velmi dobře. Mrňata do šesti let se do plnění úkolů vrhala s vervou. Překonali i největší nástrahy jako třeba dvoumetrový žebřík – viz. Lukáš Havel na fotografii. V jejich kategorii nakonec zvítězili všichni, ale pokud by rozhodovaly dosažené časy, byla by naše pětka druhá ze sedmi družstev! I mladší žáci propluli soutěží bez větších chyb. Mysleli jsme, že běhali pomalu a budou někde uprostřed početného výsledného pole, ale při vyhlašování jsme byli velmi překvapeni, když na ně přišla řada až téměř na závěr. Skončili na úžasném 2. místě z 18 družstev a krom perníkové medaile, kterou tu měli pro všechny závodníky, získali i kovové. Starší žáci uvázali uzle bez chyby. Při spojování hadic shodili laťku a zdrželi se jejím stavění. Jinak se vše podařilo. Obsadili krásné 5. místo mezi 14 družstvy. Druhé sebrané družstvo starších bylo třinácté. I pro ně to je úspěch. Vždyť v něm byly děti už od přípravky. Dorostenka Růža krom disciplíny sto metrů překážek musela ještě proběhnout dráhu na útok CTIF a přiřadit správně technické disciplíny a uvázat uzel. Podařilo se jí to v pátém nejlepším čase.

Soutěž v CTIF Součástí celoročního hodnocení starších žáků je také plnění technických disciplín CTIF – štafety a útoku CTIF. Naši starší žáci si je splnili v okresním kole 29. dubna ve Frýdlantě. Štafety se běhaly na stadionu. Naše oba pokusy byly bez trestných bodů a mezi 21 družstvy jsme v této disciplíně obsadili neuvěřitelnou 9. příčku. V druhé části soutěže naše devítka také moc nechybovala. V lepším z pokusů získala pouze 15 trestných sekund, ale celkový čas nebyl úplně příznivý a tak obsadili 14 místo. Přesto to byl pěkný výsledek, kterého jsme ještě od dob, kdy se tato disciplína běhá, nedosáhli.

OZNÁMENÍ FVS,a.s.(vp) POZOR!! FVS,a.s. upozorňuje své zákazníky na změnu bankovního účtu

Frýdlantsku by se mělo od kamionové dopravy ulevit už v červnu Výbornou zprávu pro obyvatele Frýdlantska přivezl v úterý 11. dubna 2017 z jednání v polském městě Zawidów místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Starostou Zawidówa mu bylo přislíbeno, že v průběhu června by se měla na státní hranici Zawidów – Habartice vrátit značka, zakazující vjezd na české území vozidlům nad 12 tun. V praxi to bude znamenat, že přes přechod nebudou moci projet velké nákladní vozy a Frýdlantsku se tak uleví od nadměrné kamionové dopravy, která města a obce trápí téměř rok. K nárůst kamionové dopravy na silnici I/13 v úseku Krásná Studánka – Habartice došlo loni v květnu v důsledku opravy mostu před polskou Bogatyniou ve směru od Hrádku nad Nisou. Řidiči kamionů kvůli opravě mostu a uzavření tamní silnice začali využívat objízdných tras a jednou z nich byla i trasa po silnici I/13 k hraničnímu přechodu Zawidów - Habartice. Ze strany Polska totiž došlo k uvolnění průjezdu přes tento přechod pro vozidla nad 12 tun. „Neustále jsme se snažili zjistit, zda se po dokončení opravy mostu značka se zákazem vjezdu vozidlům nad 12 tun na hraniční přechod Zawidów – Habartice vrátí. Nikdo na polské straně nám ale otázku nezodpověděl. Rozhodl jsem se proto zjistit informaci přímo v Polské republice. V obci, kterou nadměrná kamionová doprava trápí stejně jako Frýdlant,“ uvedl místostarosta Frýdlantu. Také v Zawidówě totiž řeší problémy, které nadměrná kamionová doprava přináší. „Jsou to například praskající domy nebo propadající se kanalizační šachty,“ doplnil. Během schůzky si poslechl čerstvou informaci, na kterou Frýdlantsko čekalo měsíce. „Mohu potvrdit, že práce na mostě skončí do konce května. V průběhu června se pak na hraniční přechod Zawidów – Habartice vrátí značka zakazující vjezd vozidel nad 12 tun,“ uvedl starosta Zawidówa Robert Łężny. Nákladní doprava by se tak v červnu měla vrátit na svou původní trasu Görlitz – Bogatynia – Hrádek nad Nisou. ( zdroj MěÚ Frýdlant) Dne 13.4.2017 proběhla v Habarticích schůzka starostek a starostů sousedících obcí. Probrala se všechna aktuální a ožehavá témata, která mají vliv na život obcí. Řeč se povětšinou točila kolem dopravy – nárůstu počtu projíždějících kamionů a dalších vozidel, stavu vyřešení nedostatku pracovníků na veřejně prospěšné práce, spolupráce v území – územní plánovací dokumentace, pozemkové úpravy, problémy škol na území...apod. Na jednání jsme si předali též získané zkušenosti, podávaly se reference na provedené služby. Děkujeme hostiteli ( pan starosta Ing.Bc.S. Briestenský), za hezké prostředí a výborné, chutné pohoštění. Jednání bylo smysluplné a tak doufám, že budeme v této, již tradici, pokračovat i v dalším období.

PODĚKOVÁNÍ S dovolením použiji svá slova z uplynulého roku. Ráda bych zde připojila velké poděkování všem,kteří se podíleli na organizování a účasti Pertoltických čarodějnic,jejichž součástí byl i Honzíkův lampionový průvod. Loni jste dovolili vzniknout a v letošním roce pokračovat v nádherné srdeční záležitosti,která nám navždy bude připomínat našeho a vašeho Honzíka Dědečka. Přeji vám všem hodně štěstíčka v životě,lásky v srdcích a hlavně hodně pozitivních myšlenek,protože všechno,co se v životě děje,se děje z nějakého důvodu...... S velkou úctou za Terku,tatínka a celou rodinu maminka Tejka.

Hospodářské výsledky obce za rok 2016 V níže uvedeném materiálu vám předkládáme informace o výsledku hospodaření obce.Přílohy

1493901287_sb_drbna_5_2017.pdf

1493901287_sb_drbna_5_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,72 MB
Datum vložení: 31. 12. 2017 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice