Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Červenec - srpen 2017

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci a srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,

nastal čas prázdnin, výletů a dovolených. A my se můžeme o to více těšit na letní zážitky, ať už spojené s cestováním, či s prázdninovým lenošením, prostě takové, jaké má kdo rád. Já věřím, že léto využijete nejen k relaxaci, ale i k činnostem a pozitivním změnám, které vám přinesou radost i po prázdninách. Odpočinek, relaxace u vody, v lese či na horách jsou vyzkoušenými prostředky, jak se zbavit únavy a stresů. Příjemně strávený čas s rodinou, s přáteli nám pomůže zapomenout na denní starosti. Místo odpočinku mnohdy volíme mimo své bydliště proto, abychom navštívili a poznali zajímavé oblasti u nás i v zahraničí. V létě platí nepříjemná úměra, že čas utíká rychleji než v zimě, přestože dny jsou delší. A o dovolené to platí minimálně trojnásob. Proto vám přeji, ať váš prázdninový čas kráčí v pomalém tempu, abyste ho mohli vnímat a užívat naplno.
Milí spoluobčané, přeji vám všem léto nejen plné slunce, ale hlavně takové, jaké má podle vás být.
Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen, červenec 2017 
zpracování podkladů pro zasedání OZ a výborů, problematika pronájmu bytových jednotek v č.p.193, školení zaměstnanců oú, příprava akce -Výstavba v Dolních Pertolticích, sekání ploch, zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro akce na rok 2018, opravy místních komunikací v obou částech obce, příprava podkladů pro vyúčtování záloh na služby v č.p.193,

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce

V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - upravena obecně závaznou vyhláškou. Ale obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

ZPRÁVY Z NEMOCNICE FRÝDLANT
V dubnu byl jmenován nový ředitel Nemocnice Frýdlant MUDr. Jiří Madar. Má manažerské zkušenosti z Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem či nemocnice Jihlava, šéfuje EUC Klinice v Ústí na Labem. Jeho úkolem stabilizace frýdlantské nemocnice, dohoda se zastupitelstvem města Frýdlant a Libereckým krajem o další spolupráci, podepsání dodatku k nájemní smlouvě, která je z roku 1996, a další rozvoj nemocnice.Jak to je s fungováním pohotovosti v Nemocnici Frýdlant? „S ředitelem rychlé záchranné služby jsme si potvrdili, že pacienty v těžkém stavu musí dovézt rovnou do Liberce. My jsme schopni ošetřit lehčí případy a chceme poskytnou krajské nemocnici možnost, aby překládala pacienty zejména z oblasti Frýdlantska, kteří už nepotřebují jejich akutní péči, k nám V dubnu byl jmenován nový ředitel Nemocnice Frýdlant MUDr. Jiří Madar. Má manažerské zkušenosti z Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem či nemocnice Jihlava, šéfuje EUC Klinice v Ústí na Labem. Jeho úkolem stabilizace frýdlantské nemocnice, dohoda se zastupitelstvem města Frýdlant a Libereckým krajem o další spolupráci, podepsání dodatku k nájemní smlouvě, která je z roku 1996, a další rozvoj nemocnice.Jak to je s fungováním pohotovosti v Nemocnici Frýdlant? „S ředitelem rychlé záchranné služby jsme si potvrdili, že pacienty v těžkém stavu musí dovézt rovnou do Liberce. My jsme schopni ošetřit lehčí případy a chceme poskytnou krajské nemocnici možnost, aby překládala pacienty zejména z oblasti Frýdlantska, kteří už nepotřebují jejich akutní péči, k nám na doléčení.“ Interní oddělení byli v Nemocnici Frýdlant nuceni v roce 2015 uzavřít, což je zákonitý vývoj nemocnic po celém Česku, interny jsou v malých nemocnicích problematické, potřebují náležité lékařské i technické vybavení. „Je to trend v celé ČR – pacienti i rychlá záchranná služby raději jedou do velké nemocnice, kde mají komplexní interní služby. V nemocnici Frýdlant máme pouze laboratoř a rentgen, nemáme ultrazvuk celých 24 hodin, takže nemůžeme pacienta kvalitně vyšetřit. Je lepší, když jede do zařízení, které má veškeré komplementární potřebné služby.“ Pohotovostní služba je v Nemocnici Frýdlant zajištěna od 15.30 do 7 ráno. Pacient, který nevyžaduje převoz do velké nemocnice, je zde ošetřen, případně uložen. Provoz nemocnice bude přes léto normální, chirurgická i interní ambulance bude zajištěna. Jen se na dva týdny zavřou operační sály a gynekologická a chirurgická lůžka kvůli malování. Ředitel Jiří Madar v rámci narovnání vzájemných vztahů v okolí na 20. června svolal schůzku se všemi praktickými lékaři v okolí a chtěl bych navázat spolupráci, která by byla oboustranně výhodná. Starosta Frýdlantu Dan Ramzer se veřejně o řediteli Jiřím Madarovi vyjádřil pochvalně a prohlásil, že ho Madarovy dosavadní kroky naplňují optimismem.
( Zdroj: Liberecký deník)

INFORMACE - Pertoltice mizí zatím na rok z fotbalové mapy
Fotbalové Pertoltice se rozhodly, že se nepřihlásí do příštího ročníku fotbalového pralesa. Co je k tomu vedlo? „Příčin bylo hned několik," tvrdí Rudolf Polák, šéf pertoltického fotbalu. „Uvažovat nad přerušením činnosti nás řada okolností donutila již před začátkem minulého ročníku," přiznává.

( Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Traxler)
CHOD KLUBU ZA HRÁČE
Když jsme do klubu před 15 lety s bratrancem Ottou Pulcem vstupovali, vůbec jsme netušili, co to bude obnášet. Byli jsme v té době takovými bafuňářskými diletanty. Záhy se ukázalo, že to nebude vůbec jednoduché. Chybělo zázemí, vybavení a v neposlední řadě i finance. Díky lidem spjatých s klubem a několika nadšencům se podařilo během pár měsíců zázemí zkulturnit a pořídit i nezbytné vybavení. Otázka zněla, jak klub s rozpočtem kolem 60 tisíc korun ročně zabezpečit finančně. Rozhodli jsme se jít cestou nákupu mladých hráčů a jejich následného hostování v jiných klubech. Získané prostředky se poté použily na chod oddílu a na obnovení zázemí. Takže za hostování Vološína byly balóny, za Závůrku bojlery do kabin, za Hýbla nám Bulovka sekala hřiště… Podařilo se sehnat i drobné sponzory a asi po 8 letech přesvědčit ke spolupráci i obec Pertoltice. Vše fungovalo po celou dobu celkem v pohodě. K našemu překvapení i přes fakt, že nejlepší hráči hostovali v jiných klubech, jsme se drželi většinou v popředí tabulky.
SLIBEM NEZARMOUTÍŠ
Obrat nastal před začátkem minulé sezony. Nescházeli jsme se již v tak hojném počtu na utkání a čím dál silněji se nabízela otázka, zda klub vůbec přihlásit. Nakonec pod příslibem hráčů, že chodit budou, jsme tak učinili. Ovšem v průběhu ročníku a obzvlášť nyní v jarní části soutěže se ukázalo, že to byla chyba. Nejprve odešel Jalovičár do Frýdlantu C, Uhrík celý ročník promarodil, Tučani přestal jezdit, Brzák přerušil kariéru ze zdravotních důvodů, Vološín z časové zaneprázdněnosti, Šantroch měl víc jak měsíc nohu v sádře, Šolc odletěl pracovně do Austrálie a někteří další spíš nechodili než chodili.
Rázem z milovaného koníčka se pro nás bafuňáře stal fotbal utrpením a bezmocí. Ještěže jsme přemluvili veterány Hégra z Bulovky a Emila Havla z Raspenavy, kteří to s námi dokopali přes různá zranění a zaťaté zuby až do konce. Jinak bychom soutěž ani nedokončili.
NEŠŤASTNÉ ROZHODNUTÍ OFS
Dalším nezanedbatelným faktorem, který vše podpořil k nepodání přihlášky do nového ročníku, jsou nepříliš šťastná rozhodnutí OFS. Jedno z nich bylo před soutěží rozdělit III. třídu na tři skupiny. Pokud toto rozhodnutí bylo učiněno, nelze si nepoložit otázku, proč se to nelogicky vymyslelo losem namísto geograficky. Soutěž pro nás rázem absolutně ztratila na atraktivitě, jelikož místo toho, abychom natěšení jezdili na naše oblíbená derby do kousek vzdálených Habartic, Vísky, Krásného Lesa, museli jsme jezdit do vzdálených Jindřichovic, Bílého Potoka, Horní Řasnice na zápasy, které nám nic moc neříkaly. K tomu si připočtěme fakt, že na pět zápasů v jarní sezoně z jedenácti nebyli delegováni ani rozhodčí a utkání museli odpískat laici. Třešničkou na dortu tomu všemu bylo opravdu nešťastné rozhodnutí OFS vytvořit IV. třídu a ještě slušně řečeno velice nestandardním způsobem.
SPOJENÍ S BULOVKOU
V minulých dnech jsem vedl jednání s předsedou Bulovky Petrem Duškem, kde na tom jsou podobně s hráči jako my, a tak s největší pravděpodobností půjde většina hráčů Pertoltic právě do Bulovky. Jsem za to strašně rád, jelikož jsme k Bulovce měli v posledních letech nejblíž nejen vzdáleností, ale i co se týče vzájemné spolupráce.
FOTBAL NA VESNICI PATŘÍ
Na závěr bych hrozně rád poděkoval všem, kteří s fotbalem v Pertolticích pomáhali. Především představitelům obce Pertoltice, bez jejíž finanční pomoci bychom již dávno fotbal nehráli. Rodině Závůrkových, která se starala po celou tu dobu o kompletní servis včetně praní dresů, lajnování hřiště, věšení sítí, úklid kabin a o nepostradatelné buřty a pivo.Všem klukům, kteří se kdy rozhodli fotbal v Pertolticích hrát. A v neposlední řadě všem sponzorům, kteří kdy přispěli na fotbal tady v Pertolticích. Můj pantáta Luboš Závůrka vždy po prohraném zápase říkal: „Jak příště nevyhrajete, zorám hřiště a zasadím tady brambory." Věřím, že se jeho slova, samozřejmě myšlená z legrace, nikdy nenaplní a že se naopak do budoucna najdou nadšenci, kteří v Pertolticích budou dál fotbal dělat. Fotbal prostě na vesnici patří.
( Autor: Miloslav Cihlář)

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Když zazní zvuk sirény aneb jednotný systém varování a vyrozumění

V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel
a působí velké materiální a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, velké požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných látek. Abychom byli o případném nebezpečí včas informování nebo v případě vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv. jednotný systém varování a vyrozumění. Tento systém sestává z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových prvků varování. Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy – rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým výstupem) a místní informační systémy neboli obecní rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany nejdůležitější, neboť varují svým pronikavým zvukem před nastalým nebezpečím.

S jakými typy varovných signálů se můžeme setkat?
Se zvukem sirény se setkáváme zpravidla první středu v měsíci, kdy probíhá celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin jsou spuštěny sirény v celé republice, aby byla prověřena jejich funkčnost. Uslyšíte „Zkušební tón pro akustickou zkoušku“. Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy následně ohlásí: „Zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén.“
tvar zkušebního tónu
Pro případ vzniku mimořádné události je v ČR zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca 3minutových intervalech. Tam, kde jsou sirény elektronické nebo místní informační systémy, následuje po varovném signálu doprovodné hlášení o hrozícím nebezpečí.
tvar varovného signálu
Posledním signálem, který může siréna ohlašovat, je „Požární poplach“. Tímto signálem jsou svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón po dobu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).
tvar požárního poplachu

Koncové prvky varování spouští ve většině případů Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, lze je však spustit i centrálně z Prahy. Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, všechny nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb varování v jednotlivých oblastech (např. záplavová území, okolí výrobních subjektů zpracovávající nebezpečné látky, zóny havarijního plánování atd.). Po zaznění varovného signálu vždy následuje informace o konkrétním nebezpečí. V území, kde jsou instalovány pouze rotační sirény, jsou občané verbálně informováni pomocí výstražných rozhlasových zařízení na vozech Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, případně městské nebo obecní policie. Dále se informace uveřejňuje v místním rozhlase a regionálních rozhlasových a televizních stanicích.

Pokrytí území Liberce a Libereckého kraje varovným signálem
Na území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 534 koncových prvků varování, z toho je 329 sirén rotačních, 54 sirén elektronických a 151 místních informačních systémů. Území Libereckého kraje je pokryto signálem z cca 85%.

Kdo je odpovědný za informování a varování obyvatelstva?
Připravenost obce na mimořádné události zajišťují orgány obce, které se také podílejí společně s ostatními složkami IZS na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Velmi zjednodušeně řečeno podle zákona č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému je pří provádění záchranných a likvidačních prací za varování obyvatelstva nacházejícího se na území obce před hrozícím nebezpečím odpovědný starosta obce. Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení a s připravenými opatřeními k jeho odstranění. K poskytování informací obyvatelům je však nutno přistupovat velmi citlivě a odpovědně. Špatně, nepřesně nebo dokonce lživě podaná informace může mnohdy způsobit více škody, než užitku.

Co dělat, když zazní signál „Všeobecná výstraha“?
Uslyšíte-li signál „Všeobecná výstraha“, ukryjte se co nejrychleji v nejbližší budově. Zavřete okna, dveře, vypněte ventilaci, uhaste oheň. Zapněte televizi, nalaďte si rádio. Informace o tom, proč byla spuštěna siréna, co se stalo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích sdělovacích prostředků nebo z rozhlasových vozů policie či hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Protože siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin
a jedů, neukrývejte se ve sklepě nebo na půdě. Pokud vidíte místo havárie s únikem nebezpečné látky, ukryjte se na odvrácené straně budovy a snažte se na sebe upozornit zasahující složky. V případě, že byl spuštěn signál „Všeobecná výstraha“ v důsledku povodně, je nutné co nejrychleji zabezpečit svůj majetek, zvířectvo a v případě prodlení se rychle evakuovat.
Autor: plk. Mgr. Michal Dvořák vedoucí odd. ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje

Josef Reiniš
Dolní Pertoltice 194
46373 Pertoltice
tel: +420776823833
E-mail: autonasrot@seznam.cz
www.autonasrot.cz

Mezinárodní soutěž V červnu čekaly na naše hasiče dva víkendové maratony, kdy jezdili ze soutěže na soutěž. Nejprve zavítali 17. června 2017 do Habartic na zdejší mezinárodní klání. Ženy zde plnily disciplínu požární útok a mužská družstva bojovala o pohár v útoku z cisterny. Nebe se celý den kabonilo a zima natáhla všechny zpět do teplých kabátů. Po slavnostním nástupu se začala připravovat ke svému pokusu děvčata z Pertoltic. Nejprve se chvilku diskutovalo na téma vzdálenost kádě od základny. Nakonec jsme se museli smířit s odchylkou pořadatele vůči pravidlům a upravit dle toho postavení stroje na základně. Přesto to naše družstvo nerozhodilo a voda šla do hadic velmi rychle. Problém nastal, až když dorazila k rozdělovači. Svým tlakem rozpojila spoj B. Závodnice zareagovaly bleskově a vše bylo hned spraveno. Ženy tedy dokončili v čase 45 sekund. I přesto jim jen o jednu sekundu uteklo první místo. Do útoku z CAS se oproti loňskému ročníku nepřihlásily, protože nechtěly riskovat zranění. Hned druhý den je totiž čekalo okresní kolo. Naši muži, doplněni o dvě děvčata, šli na řadu pátí. Těsně před útokem museli vyměnit mašinu, protože uhořel kabel u startéru a probíjel. Bez předchozí praktické přípravy se stihli domluvit alespoň teoreticky a zase to vyšlo! Z osmi družstev byli nejlepší. Nakonec se jim podařilo vyhrát i tajnou štafetu. Fandit našim hasičům přišel dokonce i starosta obce pan Podmanický, tak nešlo nevyhrát.

Okresní kolo v Liberci
V neděli 18. července 2017 nás reprezentovaly hasičky z Pertoltic na okresním kole dospělých v Liberci. V kategorii muži startovalo SDH Ves a protože měli málo závodníků, vypomohli jim naši tři kluci. Na městský stadion jsme dorazili brzy dopoledne. Hned po nástupu se běhala štafeta 4 x 100 metrů překážek. V jedné dráze startovali muži a v druhé ženy. Naše děvčata dostala startovní číslo jedna. První čtyřka se postavila na svá místa a bylo odstartováno. První polovinu tratě zvládly v super čase, pak nám ale všem zatrnulo. Při sbíhání z lávky Markéta Valášková špatně došlápla a z lávky letěla v kotoulech. Po pár vteřinách se ale zvedla a svůj úsek doběhla! Za rozpojenou hadici jsme však utržili diskvalifikaci. Druhá štafeta dopadla bez chybičky, ovšem v o poznání horším čase. Markétu pak ještě půl hodiny ošetřovali v sanitce a my už přemýšleli, jak to uděláme při útoku, kde byla důležitým článkem. Další disciplínou byl běh na 100 metrů překážek jednotlivců. Do celkového hodnocení se počítaly tři nejlepší časy z družstva. Tady se nám dařilo k naší spokojenosti. Lucka Valášková dokonce obsadila třetí místo mezi všemi závodnicemi a při vyhlášení za něj převzala pohár. Posledním úkolem bylo, v co nejkratším čase nastříkat terče. V požárním útoku jsme si byli nejjistější. Markéta nakonec nastoupila. Nabrat vodu do savic se nám povedlo bleskově a už jsme ji chtěli tlačit do hadic, ale rozdělovač byl ještě nezapojený na základně. Ta tréma! Děvčata si pohotově přispěchala na pomoc a mohlo se stříkat. U terčů však nebylo nic vidět. Vítr vracel vodu proudařkám do očí. Výsledný čas tedy nebyl povzbuzující – 68 sekund. Družstvo, co šlo po nás, na tom bylo ještě hůř. Nakonec jsme obsadili celkové 2. místo a postoupili do krajského kola, které se uskuteční 12. srpna v Zákupech. A odtud už na republiku! Ale tak daleko nemíříme, nebo ano? Kluci s družstvem ze Vsi obsadili 5. místo. Cestou domů jsme se ještě stavili na frýdlantské chirurgii a vyfasovali dlahu na ruku pro Markétku.

Povodňová lopata Višňová
Další sobotu zavítali naši hasiči na speciální klání do Višňové. Bylo to 24. června 2017. Soutěž O zlatou povodňovou lopatu – memoriál Františka Melky se nesla ve velkolepém stylu. Přítomen byl i senátor Michael Canov. Vychutnat jste si mohli ukázku stříhání z havarovaného automobilu a mladí hasiči z Višňové si připravili dojemnou scénku se záchranou souseda při sekání. Každý si mohl vyzkoušet potápěčskou výstroj v napuštěném bazénku a pro děti tu byl celý dvorek s hrami a skákacím hradem. Po úvodním slovu se rozběhla hlavní soutěž v pytlování a stavění povodňové hráze. Letos byla poprvé rozdělena na kategorii ženy a muži. Pilně jsme domlouvali strategii a bylo to potom i znát při práci. Jak našim ženám, tak i mužům se podařilo povodňovou hráz z 10 pytlů postavit a znovu rozebrat bez trestných bodů a v nejlepším čase. K výsledku se měl připočíst ještě čas tajné disciplíny, což ženy na první pozici nemělo ohrozit, neb měly značný náskok. Tajná štafeta spočívala v prokličkování kolečka s jedním cestujícím mezi kmeny, dalším úsekem bylo přenést míček na lžičce po ležícím žebříku, pak se muselo proplavat povodňovou vanou a poslední soutěžící podběhl laťku. I tady obě družstva zvítězila a na nástupu pak byla prohlášena celkovými vítězi. Muži si z Višňové odvezli sud piva a děvčata poukazy do Babylonu, práškový hasicí přístroj a další drobnosti.

Cesta z Višňové vedla přes Kunratice
Ještě týž den, kdy byli hasiči na povodňové lopatě ve Višňové, se v Kunraticích konala soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce“. Nenechali jsme si ji ujít a s jedním vítězstvím v kapce si jeli pro další. Asi už jsme měli pro dnešek vyčerpáno. Ženám se při přípravách nešťastně přivřel kohout na mašině, který pouští vodu do hadic. Nabíračka se vzadu povedla ukázkově. I hadice byly včas roztažené, ale vody do nich šlo strašně málo. Pozorní diváci si všimli a strojnici upozornili. Ale na prvenství to už nebylo. Na ženy tedy zbylo 2. místo. Vítězem se stala Bulovka. Při útoku mužů jsme tajili dech. Vše bylo neuvěřitelně rychlé a voda překonala i proradný rozdělovač. To už si mnohá z fanynek oddechla, že teď už to bude vynikající čas. Až voda rozpojila proudařce proudnici. Než se vše spravilo, byla vidina poháru pryč. Muži se museli spokojit s 9. místem.

Mladí hasiči v Dolní Řasnici V neděli 25. června 2017 čekala mladé hasiče poslední soutěž před prázdninami. Do Dolní Řasnice jezdí krom mladších a starších žáků také přípravka. Naši nejmenší se na požární útok těšili. Každý poctivě spojil, co měl a už šla voda dopředu. A ouha! Zase se to rozpojilo u rozdělovače. Děti rychle utekly, aby nebyly mokré a vše musela spravit jejich vedoucí. S tímto malým zdržením skončila přípravka na druhém místě. Mladší žáci měli těžkou pozici. V jejich kategorii startovalo 10 družstev. Jejich útok by byl vynikající, ale zase zazlobil rozdělovač. Tlakem vylítla prostřední páka a voda stříkala všude možně. Na fotografii vedle hlavy Sabči Soukupové můžete letící páčku vidět. Nezbývalo nic jiného, než díru ucpat vlastním tělem a dokončit útok. Mladší žáci přesto byli na pěkném 6. místě. Dělali jsme si legraci, co se může u starších ještě kolem rozdělovače pokazit. Nakonec však byl jejich útok bez chyb a defektů. Terče nastříkali v čase 44 sekund, což je velmi pěkné. Odnesli si medaile za 3. příčku.

Noční útok
Již tradičně jezdí hasiči z Pertoltic na Noční útok do Nového Města pod Smrkem. Poslední dobou bývá v tento čas deštivé počasí a to v letošní sobotu 1. července 2017 bylo obzvlášť deštivé. Propršelo celou soutěž. Proto pořadatelé přistoupili k tomu, že se běhal pouze jeden pokus. Naše ženy nastupovaly čtvrté – tedy spíš páté, Jindřichovičtí muži je na startu předběhli. Trochu jsme nepočítali s tím, že požární stříkačka Tohatsu má hrdlo opravdu vysoko. Spojování hadic bylo hodně obtížné, navíc se zase rozpojil prokletý rozdělovač, ale i tak se nám podařilo vybojovat pohár za 3. místo. Naši kluci měli stejné problémy na savicích, ale konkurence v jejich skupině byla mnohem větší a tak skončili na 9. příčce. Odjížděli jsme domů již krátce po půlnoci, což je o dvě hodiny dříve než obvykle. Cestou domů se ozvala rána a do teďka vcelku „tichá“ Avie se rozeřvala na celou noční krajinu vždy, když řidič přidal plyn. Museli jsme udělat krátkou zastávku a část výfuku, co jsme táhli za sebou, odmontovat. V zatáčce u Pannenského rybníka do nás ještě nacouval zmatený jelen. Naštěstí se zvířeti ani plechům nic nestalo.

Velké hemžení na hasičské zbrojnici
Téměř celý týden od středy 5. 7. do neděle 9.7.2017 na hasičské zbrojnici řádila parta hasiček a hasičů. Malovali, vyklízeli a uklízeli od rána do večera. Podařilo se vymalovat šatnu, chodbu a WC včetně sprch. Vše se důkladně vydrhlo. Věci se vytřídily a vypraly se uniformy. Přidělala se nová vitrína na poháry. Přibyly fotografie na stěny a obnovily se nástěnky. Kluci mezitím pracovali na obroušení a přeplátování vrat. Vrata dostala také nový červenobílý nátěr. Navázaly se zbylé koncovky na hadicovou metráž a nové hadice se vyzkoušely pod tlakem na rybníku. Pak došlo také na přeznačení a očíslování všech hadic. Hasičská auta byla hadicemi doplněna a nyní jsou plně vybavena. V neděli odpoledne si všichni oddechli, že se to zvládlo a s dobrým pocitem se ohlédli za dobře odvedenou prací. Jen jeden rest ještě zbyl. Vrata, než zaschla, stihl pokřtít prudký déšť, tak se budou muset přetřít ještě jednou.

Po letech příprav začala v Bílém Potoce nezbytná rekonstrukce úpravny vody. Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (FVS) se na akci za 214 503 206 korun podařilo získat dotaci více než 126 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Částkou 30 milionů korun na ni pak přispěl dotací z Fondu ochrany vod i Liberecký kraj. Zbylé peníze na akci získá FVS z úvěru.
Práce na projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý potok“, jehož registrační číslo je CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001175 začaly 30. června 2017. Probíhat budou 18 měsíců. „Z původní úpravny vody zůstanou vlastně jen čtyři holé zdi. Všechno ostatní bude nové, včetně technologie. Dojde také k navýšení kapacity úpravny a objemu akumulačních nádrží,“ říká ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. Původní úpravna vody nesplňovala technické parametry. „Při přívalových nebo delších deštích nedokázala vyřešit problém se zákalem vody v Hejnicích, Raspenavě a okolních obcích. Nová technologie to díky účinnějšímu filtru zvládne,“ doplnil Olyšar.
Zhotovitelem stavby je sdružení firem Syner VHS Vysočina, a.s. a Syner s.r.o.

vizualizace budoucí podoby úpravny vody v Bílém Potoce
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. připravovala projekt na rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce už před ničivou povodní v roce 2010. „Podařilo se nám na ní dokonce získat v roce 2010 dotaci ze stejného evropského fondu jako tentokrát. Po povodni se ale FVS, stejně jako prakticky všechny obce Frýdlantska, vydala kvůli odstraňování škod z peněz a nebyli jsme schopni spolufinancovat akci vlastním podílem. Projekt byl proto na několik let pozastaven,“ vysvětluje předseda představenstva FVS Ing. Dan Ramzer. Rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce je nezbytná nejen kvůli kvalitě vody pro více než 10 tisíc obyvatel Hejnic, Raspenavy a okolních obcí, ale také kvůli přípravě opatření v souvislosti s chystaným rozšířením a prohloubením polského povrchového hnědouhelného dolu Turów. Reálně totiž hrozí na české straně hranice úbytek povrchové i podzemní vody. Opatření, které jsou kvůli nebezpečí úbytku vody na Frýdlantsku po rozšíření a prohloubení dolu Turów připravena, už s rekonstruovanou a novou technologií vybavenou úpravnou vody v Bílém Potoce počítají. ( převzato web Freedlantsko.eu)
Přílohy

1502114383_sb_drbna_8_2017.pdf

1502114383_sb_drbna_8_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB
Datum vložení: 31. 12. 2017 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice