Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Březen 2017

Pertoltická drbna
Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
milí sousedé, drazí přátelé,
dlouhá a po delší době opět výrazná zima je v tuto chvíli již za námi. Jaro poměrně rychlým tempem vkročilo na naše zahrady a zahrádky. Se slunečním svitem vstupuje do našich domovů pozitivní energie a větší chuť do života. Pomalu budeme připravovat všechny druhy nářadí a pomůcek pro tradiční práce při zlepšení vzhledu našich domovů. Ať již se jedná o zahrádky, zahradu, hospodářství, stavení, opravování všeho možného druhu nebo nějaké to vylepšování našich domácností. Přeji nám všem, aby ten počáteční elán vydržel co nejdéle. Aby veškerá vaše práce byla korunována kýženým a zaslouženým úspěchem. Připravujeme se též pomalu na nastávající sváteční dny tohoto roku - Velikonoce. V té době bude již jaro jistě v plném proudu. Přeji vám všem pěkné slunečné dny. Ať se nejedná jen o slunce na obloze, ale i ve vašich duších.
Viktor Podmanický starosta obce


OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Dobrý den,jsem rodačka z Pertoltic, žila jsem zde 21 let od narození. Pak

dalších 20 let jsem s rodinou jezdila k rodičům. Ti už,bohužel, zemřeli a tak není důvod se do těchto končin vracet,vzpomínky mám ve svém srdci a jsou nepřenosné. Nedávno nás vítr zavál na obhlídku našeho rodného domu, který chátrá a je to smutný pohled. Pro současné majitele(žijící kdesi v cizině) to asi byla jen investice bez citového závazku. To Vám za vinu nedávám, i když mě to mrzí a mé přání, aby v domě bydlel místní občan, nemůžete vyplnit. Co ale můžete je, upravit náletové dřeviny a neudržovaná křiviska kolem silnice od hospody směr Višňová (tam,kde býval domek vodárny je to nejhorší). Nebála jsem se tudy v minulosti jít v noci od autobusu,(pracovala jsem v nemocnici),nebo ze zábavy. Dnes bych tímto úsekem nešla ani omylem sama. Je problém to napravit ?dřevo využít na cokoliv? třeba na otop atd.?Zanedbaný úsek by jistě prokoukl, prosvětlil, vyschl a zkulturnil se. Vždyť obec není jen okolí hospody , obecního úřadu - tedy centra , ale i tyto úseky Vám patří do péče a starostlivosti . Dělají však ostudu, to mi věřte. Jinak zdravím všechny vrstevníky , kterým je dnes 60-65 let (K.Čepelík, J.Šlemr....a ostatní, co mě pamatují. Zase v létě Vaší- mojí vesnici navštívím. Budu zklamaná????? Uvidíme. Mějte hezké dny a sledujte své okolí, líbí se Vám? Jste ale starosta!
Odpověď.
Hezký den, vážená paní Sokolová, milá rodačko. Jsme potěšeni, že i po tolika letech jevíte o svou rodnou obec stále zájem. Pokusím se Vám odpovědět krátce na to, co Vás po návštěvě naší obce trápí nejvíce. Položila jste otázku, zda je problém napravit stav, který ve svém příspěvku popisujete. Nebyl by, pokud by pozemkové parcely vlastnila obec. Ale není tomu tak, ke škodě všech. Náprava toho, co popisujete, je složitá. Jak jistě víte, každý pozemek má svého majitele. Ať je to stát, obec, kraj, právnická či fyzická osoba. Zdá se Vám, že můžeme lehce upravit Vámi označený úsek v Dolních Pertolticích tak, aby nenarušoval vzhled obce. Dále máte dojem, že je pravděpodobně mimo náš zájem, protože se nejedná o centrum obce. Bohužel s Vámi nemohu souhlasit. Právě s odkazem na výše uvedené, musím konstatovat, že v předmětné lokalitě vlastní obec pouze dva malé pozemky – o celkové výměře 269m2. A na těchto se žádný nálet nenachází. To, jak pozemkové parcely vypadají dnes, po mnoha letech neprováděné údržby, nás sice neoblažuje, ale zároveň však nemá starosta příliš možností, jak tuto situaci řešit. Jediné, čeho jsme mohli dosáhnout, bylo to, že se provedla ve spolupráci s krajskou správou silnic prořezávka náletů a křovin v úsecích, které vlastní obec, či u těch, které se nachází v ochranném pásmu komunikace ev.č. III/0357. Bohužel se jedná většinou o část obce v zastavěném území obce, kde platí to, že hranice pozemkové parcely vlastníka sousedí přímo s tělesem komunikace. Pokud by se prováděly práce v celém úseku, a to neoprávněně, následovalo by řízení proti obci, neboť bychom zasáhli do vlastnických práv. Což je nemyslitelné. Obec každoročně vyvěšuje veřejnou vyhlášku, kterou vyzývá vlastníky k údržbě pozemků ( viz odkazy na úřední desce). Vymahatelnost provedení úkonů, směřujících k údržbě zanedbaných pozemků je však téměř nulová.
Plně s Vámi souhlasím, že úseky dělají ostudu. Ale je to ostuda jejich vlastníků. Třeba si Váš příspěvek někdo z nich přečte a následně adekvátně zareaguje. Tím by předešel Vašemu letnímu zklamání a přispěl by k hezčímu vzhledu naší obce.
S pozdravem Viktor Podmanický
2.) Jak postoupila jednání o zmírnění, či zákazu pohybu kamionů?
Odpověď. V současnosti probíhají, zatím neformální rozhovory, které by měly najít přijatelné řešení pro obě strany. Již dnes se dá s úspěchem předpokládat, že oprava mostu na druhé straně hranice, bude dokončena v pozdějším termínu. Tedy, že počet projíždějících kamionů v dohledné době nepoklesne. Předpokladem je i to, že byť bude provoz puštěn přes opravený most, kamiony se na našem území budou objevovat i nadále. Pouze se jejich počet sníží. Existuje několik řešení, ale cesta ke každému z nich je komplikovaná a dlouhá. Pravomoci a síla argumentů obcí, Libereckého krajského úřadu je ve srovnání s postojem státu často ve slabé pozici.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc únor 2017
 kontrola možností podání žádostí o dotace pro rok 2017, - příprava podkladů u nájmů bytových jednotek, kontrola nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - řešení pohledávek, výkon přenesené působnosti, - žádosti správní orgán ( kácení stromů), zajištění přípravy auditu hospodaření obce, řešení stížností a podnětů našich spoluobčanů, příprava ukončení pracovních poměrů VPP, dále účast na školení krajský úřad,

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
DOVOLENÁ

Zubní ordinace Černousy
MUDr. Jiří Gürlich
27.2. – 6.3.2017
24.4. – 5.5.2017

POZVÁNKA

Obec Pertoltice
pořádá X.ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž je vyhlášena dnem 30.3.2017
Soutěžní podmínky:

Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz . A to v termínu - do dne 05.10.2017.
Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami. Soutěž se pořádá již sedmým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.
Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!
Viktor Podmanický

MASOPUST v Pertolticích


Hasiči
Hasiče mají všichni rádi,
jsou to dobří kamarádi.
Poradí si s bouračkou,
přijedou k ní s houkačkou.
A ohně se nebojí,
zvládnou skvěle obojí!

Svou pomoc též nabízejí dobrovolní hasiči,
zachraňují vše, co mají, ve městě i vesnici.
Rozdělovač, sběrač měli bychom znát,
když bychom se hasiči chtěli stát.
Učíme se se stříkačkou i proudnicí,
i jak používat značky a přístroje hasicí.
Autorka: paní Himmelová, maminka mladé hasičky

Masopust 25. února 2017 Letošní masopust byl z těch skromnějších, nikoliv
pohostinností hospodyněk a hospodářů, nýbrž počtem koledníků. V průvodu se vystřídalo pětadvacet dobrovolníků v maskách. Někteří si na cestu obcí vzali jen tu maškaru, co vidí každé ráno před zrcadlem. Zahajovali jsme již tradičně ve 12:30 hodin u hasičské zbrojnice ceremonií se čtením rychtářského práva a přebíráním klíče od obce z rukou stávajícího starosty pana Viktora Podmanického. Vymohli jsme si právo řádit do noci v celé vesnici a pak už se vyrazilo od stavení ke stavení na koledu. Díky prázdninám byla obec dost vylidněna, tak i trasa průvodu byla podstatně kratší, než předchozí roky. Nohy však stejně bolely. Všude byly maškary řádně pohoštěny a za výslužku věnovaly všem taneček a slib dobré úrody. Pilo se jen střídmě, takže do cíle, jímž byla hasičská zbrojnice, dorazili všichni po svých. Za koledníky s nákladem dobrého jídla a pití potom na hasičárnu přišli i ti, jež jsme navštívili. Zasedačka praskala ve švech. Vždyť, kdo by všechny ty dobroty jinak spořádal! V družném hovoru se hodovalo a pilo až do pozdních večerních hodin. Další masopustní veselí nás čeká až v roce 2019. Mezinárodní den žen v Pertolticích.

Dne 08.03.2017 jsme se sešli v místní hasičské budově k oslavě MDŽ. Naše přítomné ženy jistě potěšilo vystoupení dětí, které zde tančily, zpívaly a recitovaly. Nedílnou součástí bylo i pohoštění, na kterém se podíleli všichni přítomní.

INFORMACE K PROJEKTU
Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu

Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na druhé straně firmy, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.
Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let a na druhé straně firmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost uplatnění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne veškeré informace v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže Vám s registrací.
Regionální manažer pro Liberecký a Ústecký kraj
Ing. Stanislava Karásková
+420 778 439 644
stanislava.karaskova@fdv.cz

Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kdo nám vlastně pomáhá
Jak je to s dobrovolnými hasiči?

Muže, ženy mnohdy i děti v modrých montérkách, známe je všichni. Tráví mnoho hodin někdy i dnů v hasičské zbrojnici, při údržbě techniky, výjezdech k mimořádným událostem nebo na soutěžích a při organizování různých společenských a kulturních akcí pro ostatní obyvatele. Obecně jim všichni říkáme dobrovolní hasiči, ale „není hasič jako hasič“.

Sbor dobrovolných hasičů versus jednotka sboru dobrovolných hasičů
V Čechách a na Moravě sahá tradice dobrovolných hasičů do daleké minulosti. První sbor dobrovolných hasičů na území Rakouského císařství, jehož součástí bylo i Česko, resp. České království, byl Sbor dobrovolných hasičů Zákupy. Tento sbor byl založen v roce 1850 a jeho členy byli převážně němečtí občané Zákup. První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl ve Velvarech roku 1864. Zajímavé informace k historii dobrovolných hasičů na Liberecku lze najít na adrese http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/dobrovolni-hasici-akci/historie-hasicstva/. Mnoho sborů pokračuje dodnes ve své činnosti a dále rozvíjejí tradice dobrovolného hasičstva. Hovoříme - li však o sborech, co potom znamená jednotka? Jaký je mezi nimi rozdíl?
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru. Sbory dobrovolných hasičů mají právní subjektivitu, nebo jsou organizační složkou občanských sdružení (např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska …). Jsou tedy zapsány ve spolkovém rejstříku, mají své řídící orgány a jsou financovány z vlastní výdělečné činnosti, sponzorovány obcemi nebo firmami. Jako subjekty se však nepodílejí v rámci výjezdů na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.
Hasičské sbory jsou často spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Především na malých obcích jsou dobrovolní hasiči mnohdy posledními nositeli kulturního a společenského života. Pomáhají při odstraňování následků mimořádných událostí, pořádají zábavy, sportovní a kulturní akce a poskytují obci pomoc při obnově a budování místní infrastruktury a při údržbě majetku obce. Velmi záslužnou činností těchto sborů je práce s mládeží. Z řad malých hasičů se totiž velmi často rekrutují budoucí členové jednotek sborů dobrovolných hasičů. Příprava mládeže probíhá především prostřednictvím pořádání soutěží v hasičských dovednostech. Tyto soutěže jsou v současnosti označovány jako požární sport.
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku nemají se sbory dobrovolných hasičů nic společného. Tyto jednotky zřizují a financují obce na základě ustanovení zákona. Stejně jako v mnoha okolních zemích jednotky sboru dobrovolných hasičů doplňují činnost profesionálních hasičských sborů. Proto členové těchto jednotek zasahují společně s profesionálními hasiči a ostatními složkami IZS u mimořádných událostí a jsou to právě ti „dobráci“, které uvidíme u autonehody, požáru, kteří nám pomáhají pokácet nebezpečný strom, vyčerpat vodu ze sklepa nebo uklidit po povodni. Kromě toho se účastní odborného výcviku, cvičení a ve většině případů jsou i aktivními členy sboru, kde se věnují dětem a ostatní spolkové činnosti.
Blýská se na lepší časy? I přesto, co pro nás všechny dělají, některé jednotky sboru dobrovolných hasičů používají dodnes zastaralou, někde až muzeální, techniku a vybavení. V posledních letech však došlo k výraznému zlepšení této situace, a to především díky možnostem čerpat na rozvoj jednotek finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, krajského dotačního programu a díky dotacím poskytovaným ze strany Ministerstva vnitra ČR. I když se obce na tomto financování musí podílet ze svého rozpočtu, jsou schopny díky podpoře projektů pro své hasiče pořizovat nové vybavení a techniku, a tím zajistit jejich akceschopnost. Všem „dobrákům“ patří veliký dík, který si určitě zaslouží. Autor: Ing. Jan Gardoň, Statutární město Liberec

POSEC ve Frýdlantě
Havlíčkovo nám. 304 
Ocitli jste se v obtížné životní situaci? Neumíte si sami poradit? Nevíte kudy kam? Máte problémy v rodině, se sousedy, v zaměstnání, …?
Máte vážné starosti související s výchovou dětí, s partnerem nebo se sebou samým? Jste oběť domácího násilí?
Potřebujete se svěřit, nechat si poradit nebo se nechat provázet složitou životní etapou?
Pokud jste z Frýdlantského výběžku, tak právě pro vás už od roku 2003 jako projekt Města Frýdlant funguje Poradní a setkávací centrum ve Frýdlantě.


Vyberte si z následující nabídky POSECu a využijte anonymně, diskrétně a bezplatně služeb zkušených externích odborníků! Volejte vždy přímo na jejich čísla!
Pro jiné a bližší informace o POSECu volejte v úterý od 8 do 12 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin na tel. 720 168 793. 
1) Terénní programy – Most k naději, z. s. - pro uživatele drog: středa a pátek 13-18 hodin - např. výměnný program, poradenství,
tel. 725 457 258, tp.liberec@mostknaději.cz
- sociální prevence: pomoc s řešením zaměstnání, bydlení, dluhů, ochrana práv a zájmů a jiná krize – středa 8-16:30 hodin. Ip1.Liberec@seznam.cz, tel. 725 457 257 - po dohodě přijedeme do okolí vašeho bydliště!
2) Poradenství pro dospívající a dospělé – v sudé úterý - CZPLK, o. p. s. - Mgr. Milan Kohout – obtížné osobní, partnerské nebo rodinné situace, i strachy, smutky, závislosti, poruchy příjmu potravy. Objednávky a informace na milan.kohout@nti.cz nebo na tel. 730 871 370 v po-pá od 8 do 16 hodin
3) Rodinné poradenství s důrazem na děti – každý pátek 13:30-18 hodin dle objednání - CZPLK, o. p. s. - Mgr. Daniela Al Sulaimanová – vztahové a výchovné problémy, potíže dětí s úzkostí, s agresí, se začleněním ve skupině, s následky psych. traumatu, ,…
Objednávky na daniela.al-sul@seznam.cz nebo na tel. 777 069 481 nejlépe v pracovní dny od 18 do 20 hodin.
4) Občanská poradna – každý čtvrtek 16-18:45 hodin dle objednání – Déčko Liberec, z. s. - ošetřuje sociálně právní problematiku, pracovně právní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské a majetkoprávní vztahy, lidská práva.
Objednávky na tel. 775 077 234 ve všední dny od 10 do 17 hodin, internetové poradenství na poradna@d-os.net
5) Intervenční centrum: pomoc obětem domácího násilí – v lichou středu od 13:30 do 16 hodin, CIPSLK, p. o. – Mgr. Ivo Brát
Informace a objednání na tel. 482 311 632, info.ic@cipslk.cz
6) Poradna pro gambling a jiné závislosti pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro patologické hráče a jejich blízké v liché úterý 9-17 hodin - ADVAITA, z. ú. - Pavel Jäger cas@advaitaliberec.cz
Info a objednání na tel. 732 315 469, 603 829 730 
7) Klub duševního zdraví pro osoby postižené duševní nemocí a jejich blízké – odborné provázení a konzultace, volnočasové aktivity, příjemně strávený čas v každé pondělí 10-13 hodin - Milena Lešáková, tel. 721 992 584, milena.lesakova@o2active.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Město Frýdlant © únor 2017 19. vydání, 100 ks
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT tel. 482 464 011 
posec@mesto-frydlant.cz, www.mesto-frydlant.cz
text: OKU MěÚ Frýdlant (aš) logo: Studio TOSCANIPřílohy

1492071349_sb_drbnabrezen2017.pdf

1492071349_sb_drbnabrezen2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,16 MB
Datum vložení: 31. 12. 2017 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice