Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Říjen 2015

Pertoltická drbna


Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59 
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Antonín Hamalčík 74 let, Romanec Josef 66 let, Novotný Milan 65 let, Plesar Jan 65 let, Vitásek Jaroslav 63 let, Tesařová Milena 62 let, Běloch Petr 60 let, Čepelíková Dagmar 59 let, Hejlová Jitka 59 let, Pajkrtová Marie 58 let, Knapová Blanka 56 let, Faciník Stanislav 55 let, Srpová Růžena 52 let, Vokálek Vlastimil 47 let, Soukup Jaroslav 43 let, Loučková Pavlína 43 let, Doová Šárka 42 let, Hofmanová Dagmar 42 let, Votrubec Jiří 41 let, Klozová Zdenka 31 let, Kloz Tomáš 28 let, Pospíchal René 24 let, Raimanová Lucie 24 let, Richtr Josef 21 let, Rysiowski Robin 20 let, Andrš Jaroslav 19 let, Bubeníčková Alexandra 19 let, Bubeníčková Michala 18 let, Hofman Ondřej a Tomáš 8 let a Novotnyj Daniel David 7 let, Bari Michael Kristián 3 roky a Krivčíková Kristýna 2 rok.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc září 2015 (vp)
 plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava ustavujícího zasedání nového zastupitelstva, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci – příprava a odeslání dalších návrhů na provedení exekucí, práce na tvorbě územního plánu, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, koordinace oprav majetku obce, jednání dozorčí rady FVS,a.s. A Frýdlantské vodárenské společnosti, jednání mikroregionu DSO Frýdlantsko, příprava kulturního zájezdu na rok 2016, nájemní smlouvy – změny, ukončení, příprava na dílčí přezkum hospodaření obce, příprava na kontrolu obce u ČSSZ.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Zavede radnice něco podobného jako mají ve Frýdlantě? Že se může ke starostovi přijít na den otevřených dveří?

O podobné aktivitě neuvažujeme. A to z důvodu, že není třeba dveře otevírat v nějakém režimu. V případě naší obce můžete přijít za starostou nebo místostarostou v jakýkoliv den, nikdy nebudeme určovat speciální čas pro řešení vašich problémů. Může se stát, že bude současně probíhat jiné jednání, ale pokud se tak stane, zcela určitě nalezneme řešení tak, aby Váš problém byl vyřešen rychle a plně.
2.) Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy bude vyřešen problem kolem nemocnice. Slyšela jsem již mnoho názorů, ale který je pravdivý?
Pro Vaši orientaci by mohl posloužit dobře převzatý článek, který byl uveřejněn na stránkách Města Frýdlantu a popisuje poslední vývoj v dané věci. Ve věci se intenzívně jedná na všech stranách.
3.) Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se u nás bude také kácet alej stromů, jak na Frýdlantsku se plánuje?
Nikoliv, naší obce se to doposud netýká. Píši doposud, protože je možné, že budeme osloveni, zda by na území obce mohla být provedena ve vhodné lokalitě náhradní výsadba. Ale to trochu předbíháme, jednání kolem projektu na obnovu silnic teprve začala.

Ve Frýdlantu se řešilo, jak zajistit obyvatelům výběžku akutní interní péči
Reakcí na změny na interním oddělení nemocnice ve Frýdlantu byla v pondělí 7. září 2015 schůzka zástupců Města Frýdlant, Krajské nemocnice Liberec, a.s., Libereckého kraje a Nemocnice Frýdlant s.r.o. Poté, co nemocnice ve Frýdlantu 1. září 2015 změnila lůžka na interním oddělení z akutních na lůžka následné ošetřovatelské péče, hledají zástupci města, kraje a zdravotnických zařízení možnosti, jak v maximální možné míře zmírnit dopady tohoto kroku na obyvatele celého Frýdlantského výběžku. Výsledkem pondělního jednání byl návrh možných variant, které budou následně rozpracovány. Všichni zúčastnění se na schůzce dohodli, že ve vzájemných jednáních budou pokračovat.
Město Frýdlant se bude podílet na financování provozu akutní interní ambulance, která začne v Nemocnici Frýdlant s.r.o. fungovat v nepřetržitém provozu ve čtvrtek 1. října 2015. Na svém zasedání o tom poslední zářijový den rozhodli zastupitelé města. Konkrétně na provoz akutní interní ambulance uvolnili z městského rozpočtu částku 47 tisíc korun.
Akutní interní ambulance má alespoň částečně nahradit akutní interní lůžkovou péči, kterou Nemocnice Frýdlant s.r.o. přestala poskytovat 1. září 2015. „Je jakýmsi provizorním řešením, které má ulevit přetížené interně Krajské nemocnice Liberec a také zkrátit dojezdové časy sanitek zdravotnické záchranné služby. V současné době je dojednáno, že bude akutní interní ambulance fungovat tři měsíce. Jsem rád, že zastupitelé finančně toto prozatimní řešení podpořili, protože se tím otevírá prostor pro další vyjednávání,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Se zrušením akutní interní péče se nicméně Město Frýdlant nechce smířit. „První statistiky z interního oddělení liberecké nemocnice o počtu pacientů z Frýdlantska ukazují, že akutní interní lůžka ve Frýdlantu měla, a věříme, že ještě budou mít, své opodstatnění,“ podotkl starosta Frýdlantu.
Jednání ohledně zajištění akutní interní péče na Frýdlantsku proto budou i nadále intenzivně pokračovat. „V nejbližší době se se všemi dotčenými stranami znovu setkáme. Na stole už budou konkrétní čísla a údaje o tom, co zrušení akutních interních lůžek ve Frýdlantu znamená pro region, libereckou nemocnici i Liberecký kraj. Pak se ukáže, kudy by se měly ubírat další společné kroky,“ řekl Dan Ramzer. (převzato web MěstoFrýdlant)
Na zasedání zastupitelstva byli přítomni také zástupci Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL) – generální ředitel MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, přednosta Centra interních oborů MUDr. Tomáš Klimovič a člen dozorčí rady Ing. František Pešek. Z informací, které během zasedání zazněly, vyplynulo, že pokud akutní interní péči nebude v budoucnu schopna poskytovat Nemocnice Frýdlant s.r.o., je KNL tuto službu připravena pomoci zajistit v prostorách frýdlantské nemocnice.

Kvůli alejím se ve Frýdlantu sešla pracovní skupina
Máme vůli společně najít takové řešení, které by umožnilo rekostrukci silnic a zároveň zachování co největšího možného počtu alejí a stromů kolem nich. To je výsledek prvního jednání speciální pracovní skupiny, která se snaží najít kompromis v projektu chystané modernizace pěti komunikací na Frýdlantsku, nazvaný "Od zámku Frýdlant - k zámku Czocha". Mezi členy pracovní komise je také starosta Frýdlantu Dan Ramzer.
Pracovní skupina se v pátek 9. října sešla ve Frýdlantu vůbec poprvé. Jejími členy jsou zástupci dotčených měst a obcí, Libereckého kraje jako investora, projektantů, iniciativy Zachraňme aleje a dotčených institucí.
V jednáních budou v příštích dnech pokračovat přímo v terénu, kdy dojde postupně k seznámení se se stavem silnic a alejí okolo nich na všech pěti komunikacích II. a III. třídy, které jsou v projektu zahrnuty. Následovat bude koncem října další společné jednání všech členů pracovní skupiny. Na jednání zazněly argumenty obou stran, řešila se náhradní výsadba. Shoda panovala v tom, že by měla v ideálním případě být zeleň vysázena znovu podél silnic. Následovat budou jednání s vlastníky pozemků. Pokud by se to v některém případě nepodařilo, nabídly už některé obce a některá města, včetně Frýdlantu, náhradní pozemky pro výsadbu. Během zhruba dvou hodin jednání pak byli přítomní mimo jiné upozorněni na fakt, že projekt modernizace zhruba 25 kilometrů silnic nepočítá u čtyř z pěti úseků s rozšiřováním stávající komunikace. Výjimkou je jen silnice z Raspenavy na Krásný Les, která je hodnocena jako strategicky významná. V případě, že nelze na Frýdlantsko projet přes Albrechtice (například kvůli sněhu nebo dopravním nehodám), se totiž jedná o jedinou přístupovou komunikaci na Nové Město pod Smrkem. Její význam se také ukázal během povodní v roce 2010, kdy se pro část Raspenavy stala jedinou přístupovou cestou, kterou mohla do postižené obce proudit pomoc.
Projekt modernizace silnic se týká komunikací III/03511 Frýdlant – Kunratice – státní hranice, III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice, III/2909 Raspenava – Krásný Les, II/291 Nové Město pod Smrkem – státní hranice a III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice. Všechny tyto komunikace by mohly v letech 2016 – 2019 projít rekonstrukcí díky financím z česko–polského přeshraničního programu Cíl 3. Celkové náklady projektu dosahují výše 270 mil. Kč, spoluúčast Libereckého kraje činí 27 mil. Kč.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ Frýdlant
Rozvrh najdete paralelně na stránkách města Frýdlant a na stránkách HC Frýdlant (www.hcfrydlant.org)

MUZEUM OBCE
Pozvánka

Muzeum obce Pertoltice pořádá výstavu ,,Dekorační postavičky,, ( šašci, klauni, tuláci, divadelní panny a podobně + ukázka jejich výroby). Výstava se koná u příležitosti 8. výročí otevření muzea. Zahájení výstavy proběhne dne 11.9.2015( pátek) od 17:00 hod.- do 18:00 hod. Výstava potrvá do konce měsíce října 2015!
Akci připravila p. M.Srpová, ve spolupráci s OÚ Pertoltice.


U příležitosti 8. výročí otevření muzea obce bylo dne 18.9.2015, uskutečněno setkání s dětmi z naší obce. Po krátké přednášce si mohli přítomní prohlédnout nemovitost, ve které jsou shromážděny historicky cenné předměty a zajímavosti ze života našich předků. Bylo též připraveno malé pohoštění. Poděkování patří paní M.Srpové a p.H.Polákové. A to za čas, který věnovaly přípravě i průběhu akce.

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
Školní rok 1954 – 1955

Od září 1954 působily na zdejší škole soudružky Naděžda Tučková a Vlasta Pelíšková, obě abiturientky. Jejich práce však byla neúspěšná vzhledem k neukázněnosti žáků. Proto se snažil ONV ve Frýdlantě obsadit na školu zkušeného učitele. Dne 17.listopadu jsem nastoupil na školu i s manželkou. Přišli jsme z Českých Budějovic. Tam jsem působil po několik let jako člen Krajského oblastního divadla. Manželka byla zaměstnána v dětském domově v Boršově. Zpět do učitelské služby jsme se přihlásili na výzvu ministerstva školství v květnu 1954. školu jsme našli v neutěšeném stavu. Opravy jsou naplánovány na několik let. V prvním pololetí jsou zasklena okna a opravena střecha. Prázdnou třídu v přízemí jsme upravili na tělocvičnu. O školní zahradu se stará mičurinský kroužek, který si tu upravil pokusná políčka. Chování a prospěch žáků byly vážným problémem i pro nás, zkušené. Kázeň se zlepšila u většiny žáků, přestože u většiny žáků nemají rodiče zájem o děti. Slabé žáky doučujeme. Aby se rozvíjelo poznání a rozhled, posloucháme pravidelně školský rozhlas a promítáme filmy, které zdarma půjčujeme ve filmovém středisku v Liberci. Abychom získali vhodnou místnost pro mimoškolní zaměstnání žactva, upravili jsme velký pokoj našeho bytu na školní klub. V roce 1955 zúčastnily se děti únorových oslav v Pertolticích., oslav 1.máje ve Frýdlantě.. Děti cvičily na místní spartakiádě v Pertolticích. V rámci družby s raspenavskými pionýry byli naši pionýři několikráte v Raspenavě a raspenavští pionýři u nás. V červnu 1955 jsme byli na výletě v Liberci. Nejlepší žáci byli na konci roku odměněni knihou ( Josef Nosek, Jiřina Kršňáková, Josef Briestenský a Anna Luljaková, Miroslav Čelko a Věra Loudová, Vratislav Pospíšil, Jana Hanusová, Ludmila Kárníková a Jaroslava Kolačná.
Zapsal 20.června 1955 Josef Weber ředitel školy

Školní rok 1956 – 1957
Školní rok začal 1.září 1957 se 43 žáky. Žák Ladislav Pavlíček zůstal umístěn v záchytném dětském domově a následně v domově v Novém Berštejně, okres Doksy.
Během podzimních měsíců provedl školní lékař doktor Glaser prohlídku všech dětí. Tři navrhl na oční prohlídku do Liberce. Také provedl očkování proti obrně, záškrtu, černému kašli a tetanu. V zimních měsících jsme opět podávali dětem rybí tuk. Mimo běžné oslavy, jichž se škola účastnila, provedla předvolební agitaci plakátky, které vyrobily děti. Na výzdobu volební místnosti půjčily děti květiny z budovy školy. Volby proběhly dobře, všichni kandidáti NF byli zvoleni. Z členů MNV byla ustanovena školská komise. V lednu 1957 jsem s manželkou požádal o přeložení na státní školu ve skalce, okres Doksy. ONV souhlasila. Mimo drobné údržbářské práce, které během roku jsem sám prováděl, byly provedeny v tomto školním roce opravy klik a dveří, zadané v říjnu 1956 SKP Frýdlant jen zčásti. Mičurinské políčko zůstalo neobdělané, protože MNV neprovedl slibované oplocení.
Zapsal Josef Weber ředitel školy

Školní rok 1957 – 1958
Od září 1957 jsem byl na zdejší školu přeložen ze svého dosavadního působiště v Dětřichovci, kde jsem působil jako ředitel školy od roku 1956.
Na frýdlantský okres jsem přišel z Karvinska. Jsem synem drobného zemědělce. Narodil jsem se ve Žlunicích a mám ještě dva sourozence. Vyučil jsem se kominíkem a poté následně získal aprobaci. Práce s dětmi se mi líbí. Jen rodiče dětí by měli mít více snahu o spolupráci se školou a věnovat všestrannou péči o rozvoj dětí. To je zatím můj poznatek z Bulovky a Dětřichovce. Vztahy rodičů k učitelům v Pertolticích nebyly důstojné člověka. Předcházející ředitel školy pan Weber nesměl ve večerních hodinách mimo školní budovu, neboť jej někteří horkokrevní rodiče soustavně pronásledovali, insultovali a prováděli jiné schválnosti. Proto také z Pertoltic odešel. Že podmínky pro učitele v Pertolticích nebyly příznivé, jsme se poté seznámili i my s manželkou. Žáci kradly i se svolením rodičů, neplnily své povinnosti, chodily místo do školy na ryby, do lesa a opuštěných domů. I tehdejší předseda MNV s. F. Kršňák neměl kladný vztah ke škole, což dokladuje případ, když jsme žádali o 2 kg olejové barvy na natření otlučeného schodiště. Odmítl zkrátka barvu poskytnout, že je to zbytečné. Mohl bych uvádět celou řadu dalších nesnází, ale bylo by to zbytečné, poněvadž jsem se na tuto školu přihlásil sám a věděl jsem, že zde budou velké potíže. O nich jsem již slyšel na zasedáních OV KSČ ve Frýdlantě, kterým jsem byl členem. Všechny školy byly obsazeny, ale do Pertoltic se nikomu z učitelů, z těchto důvodů nechtělo. To je celkem pochopitelné. Sám jsem se přihlásil a jsem přesvědčen, že se vše musí obrátit k lepšímu. Byl jsem přesvědčen, že se cesta k lidem musí najít, změnit jejich myšlení, přitáhnout je pro společnou a prospěšnou věc. A k tomu má nejblíže pochopitelně učitel. Myslím, že se mi to podařilo. Což dokazují samotné příklady. Převážná část rodičů chodí na schůzky SRPŠ, provádějí drobné opravy, získávají dřevo na vytápění školy a plánují generální opravu školy. Jaká změna během jednoho roku! Na konci roku se provádějí všechny nátěry budovy, provádějí se i výměny oken, zavádí se vodovod do budovy školy, upravuje se byt pro ředitele školy, staví se šatna a maluje se celý vnitřek školy. Dříví na topení máme na několik let. Zde sehrál svou roli nově zvolený tajemník MNV – pan Viktor Čelko, který vynaložil veškeré úsilí na to, aby se škola opravila. Tehdy se na MNV vytýčil cíl - ,,Jaká je škola – taková je naše budoucnost,,. A celá veřejnost upřela pozornost ke škole. Se mnou na školu nastoupila učitelka Eva Holubová narozena 21.listopadu 1938, v okrese Semily. Pochází z učitelské rodiny. Její otec působí jako ředitel školy v Lužanech, matka je též učitelkou. Na konci školního roku žádá o přeložení do Jablonce nad Nisou. Je však přeložena do Mníšku, kde místo přijímá. Školnické práce vykonává moje manželka. Odměna za tuto práci je velmi nízká Letní hrubý plat činí 229,-Kčs, zimní 302,-Kčs. Bylo požádáno na ONV ve Frýdlantě o zvýšení platu. Na konci školního roku neprospěli žáci první třídy J.P., M.T. a ve druhé třídě J.R.,V.S. a J.P. Zameškané hodiny první třída – 654 a druhá třída - 1940.
Dne 31.11.1957 odchází do Berlína žák druhého ročníku Jiří Štětina. Jeho otec tam pracuje jako diplomat. Předsedou SRPŠ je soudruh Alois Luljak. Na konci roku výlet do Prachovských skal a Jičína. Na vánoční svátky uhráli žáci na sále kulturního domu divadelní hru. Děda mráz naděloval pamlsky všem dětem v obci. Nadílku hradilo SRPŠ ze svých prostředků, které získalo pořádáním posvícenské taneční zábavy a rodičovským plesem. Mezinárodní den se slavil na hřišti. Zednické práce na dalších opravách školní budovy provedli pan Haloun Josef st., Zuna V., Bernard Vl. A další. Vodovod zhotovili ss. Haloun Josef a další. Dříví zajistili ss. Veselý Josef st a ml., Močárko V., Mazánek L. A Bernard Vl. ,a další. Výměnu starých oken provedli ss. Jakub Václav, Čumpl Josef a Jakubová M.
Pionýrskou skupinu vede paní Jarmila Černá, Anna Šantrochová. Práce pionýrské skupiny byla aktivní. Čestné uznání obdržel mičurinský kroužek za pěstování vinné révy, kterou vystavoval na krajské přehlídce mladých přírodovědců. Celé prázdniny jsem prožil s řemeslníky, kteří prováděli výše uvedené práce. Pomáhal jsem velmi rád. Dne 31.7.1958 se nám narodil syn. To bylo gratulantů!!! Školní rok uplynul jako voda, ale už se těším na ten další, který bude lepší, protože těžké začátky máme již za sebou.
Zapsal: 6.9.1958 Rančák Josef

Školní rok 1958 – 1959
Uvítat tento nový rok přišlo mnoho rodičů, představitelů JZD i MNV. Všem se nově upravené prostředí moc líbilo. Celkem nastoupilo 58 žáků. Ve druhé třídě vyučuje Marie Pavlíková narozena 1940 v Kolíně. Na této škole začíná učit. Ve své práci si počínala velice dobře a dosáhla značných úspěchů. Velmi se věnovala tělesné výchově, které věnovala veškerý svůj volný čas. Během roku se nevyskytly téměř žádné kázeňské přestupky.
Zameškané hodiny první třída -2121 hodin omluvených a druhá třída 3526 omluvených hodin. Během školního roku se odstěhoval Kolačný Jaroslav do Raspenavy. Naopak do zdejší školy se přihlásili Strážovský Jan a Strážovská Emilie, pak i Balko Miroslav, Balková Zdeňka z Hrádku nad Nisou. Neprospělo celkem šest žáků z obou tříd. Dvacet žáků za prospěch obdrželo od SRPŠ knihy. Mičurinský kroužek vedl Milan Volf – agronom místního JZD.
Na školní zahrádce pěstujeme zeleninu, která se dodává do družstevní kuchyně JZD. To přispělo na školní výlet do Hřenska a Děčína. Pionýrská činnost se zaměřila na sport. Pionýrský slib skládá 22 žáků. V mimoškolní činnosti se sbíralo železo. Sebralo se ho 10 tun. Předsedou SRPŠ je Běla Čejková. Rodičovské sdružení dobře pomáhalo. O prázdninách se prováděly další práce na opravě školní budovy. Stará krytina střechy již nejde opravit. Tak bylo rozhodnuto dát novou – eternitovou. S výměnou byly velké potíže, protože nebyl materiál ani peníze. Školička s novou střechou omládla. Materiál po tom, co obešel nařízení pro distribuci materiálu, zajistil občan Pertoltic, který byl vedoucím prodejny Jednoty – stavebnin ve Frýdlantě. Práce provedl Okresní komunální podnik z Frýdlantu. Během prázdnin se přetvořili také záchody. Ze suchých na splachovací. Současně se zabudovala umyvadla na záchodech i ve třídě. Za opravy bylo zaplaceno celkem 60.479,49Kčs. Jistě vysoká částka, ale po všech těch opravách se naše škola řadí mezi nejhezčí venkovské školy. Rozloučil jsem se s učitelkou Pavlíkovou, která odchází učit do Nového Města pod Smrkem.
Zapsal 9.7.1959 Josef Rančák

Novela přestupkového zákona – POZOR - první změny již od 01.10.2015
Dne 17.08.2015 byl ve Sbírce zákonů České republiky publikován zákon, kterým se mění zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Cílem této novely přestupkového zákona je zavést přísnější postihy recidivy závažnějších přestupků proti majetku, proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku
Již od 01.10.2015 novela přestupkového zákona zvyšuje obecné výše horní sazby pro uložení pokut ve zkráceném řízení:
 v případě blokového řízení z původní částky 1.000 Kč na 5.000 Kč
 v případě příkazního řízení z původní částky 4.000 Kč na 10.000 Kč

U osoby, která v době spáchání přestupku dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku – MLADISTVÁ/Ý se:
 horní hranice pokuty snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 5.000 Kč. V blokovém řízení se horní hranice pokuty u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2.500 Kč. V ústním projednávání přestupku tedy mladistvému může být uložena maximální pokuta ve výši 5.000 Kč a ve zkráceném blokovém řízení maximálně pokuta ve výši 2.500 Kč.
V novele přestupkového zákona se od 01.10.2015 rovněž zavádí institut PŘERUŠENÍ BĚHU PROMLČECÍ DOBY – běh 1 roční prekluzivní lhůty se nově přerušuje:
 zahájením řízení o přestupku
 vydáním rozhodnutí o vině z přestupku
 doručením příkazu o uložení pokuty

Přerušením běhu 1 roční prekluzivní lhůty začíná běh nové lhůty, ale přestupek musí být projednán maximálně do 2 let od jeho spáchání. Důvodem této změny je skutečnost, že stávající prekluzivní jednoroční lhůta je příliš krátká a často docházelo k tomu, že po jejím uplynutí zůstal spáchaný přestupek nepotrestán.
Ještě citelnější změny přestupkového zákona nastanou dnem 01.10.2016, kdy dojde k novému rozčlenění vymezení přestupků proti občanskému soužití a proti majetku, přičemž současně za spáchání těchto přestupků budou zvýšeny horní sazby pro uložení pokuty např. za urážku na cti z 5.000 Kč na 20.000 Kč, při recidivě pak až do 30.000 Kč. Rovněž u majetkových přestupků dojde k navýšení horních sazeb a to z původních 15.000 Kč až na 20.000 Kč, při recidivě opět až na 30.000 Kč. Nově bude stanoven zákaz, že ve zkráceném blokovém řízení nebude možno vyřídit přestupek v případě, že bude zjištěna recidiva, ale bude nutno provést klasické ústní projednávání přestupku a uložit vyšší sankci.
V rámci přestupkového zákona se za RECIDIVU považuje opakované spáchání přestupku = došlo-li ke spáchání přestupku, přičemž za tentýž byl v posledních 12 měsících pravomocně uznán vinným. Velkou změnou bude rovněž zavedení REJSTŘÍKU PŘESTUPKŮ, ve kterém se budou evidovat pravomocná rozhodnutí (tj. rovněž i uložení blokových pokut) o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství a myslivosti, na úseku obrany České republiky, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Z důvodů prověřování případné recidivy bude povinností správních orgánů opatřit si opis z evidence (rejstříku) přestupků, dle kterého bude zjištěno, zda již byl pachatel postižen za spáchání přestupku a jakým správním orgánem, tj. např. v Praze, Brně atd. V takovém případě za recidivu musí být postižen vyšší pokutou. Tuto ověřovací povinnost by měla plnit i Policie ČR a obecní policie před vyřízením věci v blokovém řízení na místě spáchání přestupku. Zdroj: Frýdlant 07/09/2015 Dana Mrázová, odbor kanceláře úřadu - přestupky, tel. 482 464 049

Hasičské podzimní zápolení Na podzim mají naši hasiči vždycky napilno. Dospěláky čeká nejdůležitější soutěž v roce a to okrsková soutěž a pro mladé hasiče začíná nová soutěžní sezóna. Ani letos tomu nebylo jinak. Děti začaly sbírat medaile již poslední prázdninový víkend. V Heřmanicích se pořádal první ročník Heřmanického šedesátkování. Sjely se sem děti z celého Frýdlantska bojovat v disciplíně 60 metrů překážek. Tentokrát nesoutěžila družstva, nýbrž každý běžel sám za sebe. Ve čtyřech kategoriích jsme měli dohromady dvanáct zástupců. Ti se umístili takto:

Mladší dívky – Eliška Čepelíková 4. místo Denisa Severýnová 8. místo
Tereza Eflerová 12. místo
Starší dívky – Renata Severýnová 8. místo
Nikola Novotnyjová 11. místo
Pavla Prousková 13. místo
Růžena Valášková 14. místo
Barbora Němcová 18. místo
Kateřina Boučková 20. místo
Mladší chlapci – Aleš Čepelík 12. místo
Starší chlapci – Filip Lacina 7. místo
Ladislav Špáta 16. místo

Zápolilo celkem 102 mladých hasičů.

Na další soutěž jsme dne 5. září jeli do Vsi. Starší i mladší žáci zde ve svém útoku vybojovali dobré druhé místo. Ženy měly tak rychle spojené savice a nasátou vodu, že děvčata vpředu překvapily a zalily je vodou. I přesto dosáhly pěkného času. Na první místo to však tentokrát nestačilo a skončily druhé. Podobně se jim vedlo v disciplíně útok z agregátu. Opět proudařky nestíhaly utéct vodě. Ač jsme dokončily v rekordním čase 56 sekund, obsadily jsme jen 3. místo. Naši muži skončili v útoku z agregátu o pár vteřin za námi na 4. místě. O týden později přišlo pro dospěláky vyvrcholení sezóny v podobě okrskové soutěže. Letos se odehrávala v Předláncích u řeky. Vyrazili jsme na ni téměř se vším, co máme. Obsadili jsme kategorie mladší a starší žáci, ženy, muži a poprvé dokonce i kategorii veteráni. Chyběla jen naše přípravka. Pro děti začíná sezóna právě na podzim a mladší žáci tu novou rozjeli opravdu na výbornou. V Předláncích nechali za sebou v útoku všechna ostatní čtyři družstva a obhájili putovní pohár z roku 2014. Starší žáci byli druzí. Pak přišla řada na požární sport žen. Plechovky jsme srazily v čase 34 sekund. Na savicích by se našly ještě rezervy, přesto jsme byly velmi spokojené. Nikdo nás již nepředběhl a nám se podařilo vybojovat první místo! Krom toho, že naši hasičskou zbrojnici bude celý rok zdobit putovní pohár, to také znamená, že budeme v červnu roku 2016 reprezentovat náš okrsek Višňová na okresní soutěži. Naši kluci se na soutěž opět připravovali jen teoreticky, přesto podali famózní výsledky. V požárním sportu byli třetí a v útoku z agregátu druzí. Pertoltickým ženám se útok z agregátu vůbec nevydařil. Děvčata se tak bála trestných bodů, že jich nasbírala hned patnáct a ještě se oběma proudařkám postupně odpojily proudnice při stříkání na terč. Jen díky diskvalifikaci družstva z Višňové jsme neskončili poslední. Ale i 7. místo dívek mezi muži nám diváci pochvalovali. Z tohoto útoku jsme si odnesli i pár šrámů a trochu probrali autolékárničku. Závěr okrskové soutěže patřil veteránům. Hvězdný tým z Pertoltic tvořila dvě na veterány poměrně mladá tykadla na proudech – Radek Valášek a Ladislav Severýn. Na rozdělovači je jistil ostřílený vlk Karel Čepelík a koš měla na starosti zasloužilá hasička Věra Stříbrná. Strojník byl erární. Družstvo předvedlo promyšlený, rozvážný útok. Žádné zbrklé pohyby. Umístili se na 3. příčce.
Hned druhý den v neděli 13. září jeli mladí hasiči na soutěž do Dolní Řasnice. Tentokrát i s družstvem přípravky. Pro naše nejmladší to byla teprve druhá soutěž. Na třetím místě skončili hlavně proto, že jich bylo méně než ostatních a každý musel splnit větší porci úkolů. Přesto je to pro ně pěkný úspěch. Mladší žáci i tady překvapili perfektním výkonem. Opět byli první. Starší žáci byli čtvrtí. Okrskovou soutěží obvykle ženy a muži svůj soutěžní rok končí. Letos však dostali ještě pozvánku na noční útok do německého Altberzdorfu. Bylo to v sobotu 19. září. Je-dnalo se o útok z agregátu se starou požární stříkačkou PS8. Na soutěž se přihlásilo 14 družstev a ta naše se mezi nimi vůbec neztratila. I když se nepodařilo obhájit loňské prvenství, punc jsme v Německu neztratili. Ženy byly druhé a muži čtvrtí.

Pozvánka na Přebraňák Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice zve všechny příznivce mladých hasičů na soutěž v disciplínách závodu požárnické všestrannosti – tak zvaný Předbraňák, který se bude konat v sobotu 24. října 2015 na fotbalovém hřišti v Pertolticích. Soutěžit zde budou všichni mladí hasiči celého Frýdlanstka a my budeme rádi, když se přijdete podívat a podpořit hlavně ty naše Pertoltičáky. Soutěž začíná v 9:00 hodin.

Štěpánská zábava
Dne 25. prosince 2015 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice tradiční Štěpánskou zábavu. K tanci a poslechu hraje pan Mazánek. Připravena bude tombola. Vstupné činní 50,- Kč. Jste srdečně zváni!

Upozornění - změna v agendě občanských průkazů a cestovních pasů MěÚ Frýdlant
Kvůli plánovaným změnám v přijímání žádostí o cestovní doklad a o jeho vydání bude pravděpodobně od 10. prosince 2015 celostátní odstávka systému CDBP (cestovní doklady/občanské průkazy s biometrickými prvky), aby mohl být systém nově nastaven. Občané si pak nikde v republice nebudou moci zažádat o občanský průkaz nebo cestovní doklad s biometrickými prvky.
„Vyzýváme proto občany, aby svou návštěvu na úřadě neodkládali na poslední chvíli. Mohli by být pak nemile překvapeni, že zůstanou bez platného dokladu,“ říká Zlata Mauerová z Městského úřadu Frýdlant. Úřednice budou v případě nouze moci vydat pouze cestovní doklad bez biometrických údajů, který stojí 1.500 Kč pro dospělého a 1.000 Kč pro dítě do 15 let. Platnost tohoto tzv. rychlopasu je pouze půl roku a ne všechny země světa jej akceptují.
„A pozor, odstávka se bude týkat i výdeje už hotových dokladů. Bez systému CDBP je totiž v době odstávky nebudeme moci klientům předat. I s tímto je třeba počítat,“ dodává Jitka Melicharová, která se systémem CDBP pracuje na Městském úřadu Frýdlant nejvíce.
Kdo tedy potřebuje do konce roku 2015 nebo v lednu 2016 nový občanský průkaz nebo cestovní pas, musí si o něj zažádat nejpozději v polovině listopadu 2015! Jen tak bude mít jistotu, že bude mít platný doklad včas. ( převzato web Města Frýdlant)

POZOR!!! Upozornění pro cestovatele na kulturní zájezd dne 7.listopadu 2015, do Prahy. Odjezd autobusu je v 11:00 hod, z autobusové zastávky Dolní Pertoltice. Jedno mezipřistání je plánováno ve Frýdlantě, a to pro nástup několika účastníků.

Obec Pertoltice pořádala v tomto roce již VIII. ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž byla vyhlášena dnem 10.5.2015. Soutěž se pořádá již osmým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.
Všechny došlé příspěvky byly posouzeny a účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami. Ocenění získávají: paní Alena Podmanická, paní Marie Srpová, paní Zuzana Filipová, paní Jana Votrubcová, paní Anna Severýnová a paní Hana Hamalčíková.
Děkujeme za Vaši účast v soutěži. Přejeme mnoho úspěchů v dalších ročnících.
Viktor Podmanický


Mladí hasiči v muzeu V pátek 18. září vyrazili mladí hasiči do místního muzea. Shlédli zde výstavu „Dekorační postavičky“ s různými šašky a klauny. Potom na ně čekala soutěž, kterou mohli zvládnout jen děti. Jejich úkolem bylo spárovat večerníčkové a pohádkové postavičky do známých dvojic. Ovšem nejvíce se zabrali do soutěže „O nejhezčí pokrm na špejli“. Nejprve nesměle okukovali připravené ingredience a pak už vznikalo jedno hezčí dílko za druhým. Zrodily se kropenaté houbičky, prsatá housenka, myšky nebo různé výškové stavby. Nakonec se všechno snědlo. Děkujeme jménem vedoucích mládeže paní Marii Srpové a Haně Polákové za připravenou akci.

K výše uvedené výzvě se připojuje i Obec Pertoltice se svým požadavkem na vlastníky pozemkových parcel – zejména je třeba provést údržbu tam, kde vedou kabely a dráty veřejného osvětlení a též v těsném sousedství místních a účelových komunikací! Větve stromů, které přesahují hranici pozemkové parcely omezují provoz vozidel.Přílohy

1444830975_sb_drbna_10_2015.pdf

1444830975_sb_drbna_10_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,41 MB
Datum vložení: 31. 12. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice