Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Únor 2013

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole
Dolní Pertoltice 59 soutěže „ Vesnice roku 2008“
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz Držitel ocenění za podobu webových stránek
www.obecpertoltice.cz obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Milada Šálková 82 let, Vincenc Pánis 73 let, Josef Hanzl 71 let, Luboš Závůrka 52let, Milena Bílková 43 let, Radek Novotný 41 let, Kateřina Lacinová 39 let, Baranovičová Katarína 38 let,Veronika Špátová 27 let, Jakub Šantroch 22 let, Jan Dědeček 21 let, Bari Michal 18 let, Plesarová Kristýna 17 let, Renata Severýnová 13 let a Čepelík Aleš 3 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

Nastupující prezident Miloš Zeman si vychutnává vítězství. Po sečtení všech hlasů, zveřejnění konečných výsledků voleb nenechal nikoho na pochybách, že se vrátil do vysoké politiky v plné síle.
Ve svých prvních vyjádřeních a projevech řekl, že bude prezidentem zejména dolních deseti milionů. Rozhodně prý nebude prezidentem pražských salonů a zákoutí.
Též prohlásil, že rozdělení republiky se nyní nevede jen mezi pravicí a levicí, ale také mezi amatéry a profesionály, přičemž on by preferoval, aby všude bylo co nejvíc profesionálů.
Volební výsledky v naší obci nasvědčují, že naši občané vkládají do učinkování pana Miloše Zemana velké naděje. Blahopřejeme vítězi historicky prvních prezidentských voleb, kdy si mohli občané zvolit svého čelního představitele přímou volbou. Čest poraženému kandidátovi panu Karlu Schwanzenbergovi. Podle výsledků voleb, byl ve druhém kole zdatným soupeřem svému protikandidátovi. Počet hlasů v celé ČR - pro pana Zemana - 2.717.405, počet hlasů pro pana Schwarzenberga - 2.241.171.
Věřím, že příznivci druhého ,,tábora,, budou Miloše Zemana, a to přes někdy velkou názorovou odlišnost, respektovat jako českého prezidenta. Nám všem přeji, aby se mu v jeho novém úřadě co nejvíce dařilo.

PODĚKOVÁNÍ
Velký dík patří naší okrskové volební komisi, jejíž členky i člen, přispěli společně k hladkému průběhu obou kol prezidentských voleb. Věřím, že se o občany, kteří se práce ve volebních komisích pravidelně účastní, se budeme mít možnost opřít také v ,,supervolebním,, roce 2014, kdy se bude volit do Senátu ČR, zastupitelstev obcí a do Poslanecké sněmovny ČR.

Děkujeme též p. Josefu Richtrovi, který v posledním období, již po několikáté prováděl práce ke zprůchodnění cest spalinám u komínových těles. Konal tak vždy o víkendu, na úkor svého volného času. Nutno podotknout, že po analýze hmoty je jednoznačně určeno odbornou firmou, proč k neustálému ucpání dochází. Je to tím, že se v topeništích používá mokré dřevo a další neodpovídající paliva.
Viktor Podmanický starosta obce

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu K.Čepelíkovi a Jiřímu Penčovi za rychlý a profesionální zásah při požáru komína. Zároveň mé poděkování patří i hasičům z Raspenavy. Za jejich profesní i lidský přístup. Nedošlo k žádným škodám.
Marie Srpová


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc leden 2012 (vp)
 pokračování inventury majetku, příprava zasedání OZ, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro pronájmy bytových jednotek v č.p.193, zajištění opravy čov u bytového domu, jednání s právním zástupcem a exekutorem nad přípravou materiálů pro další řízení, příprava jednání výborů zastupitelstva, provedení roční účetní uzávěrky za rok 2012, roční výkazy, přehledy, zpracování předávacího protokolu – příprava nástupu zaměstnankyně po rodičovské dovolené, zpracování a příprava podkladů k přezkumu hospodaření obce, jednání krajský úřad - dotace, vyúčtování dotací, zpracování ročních přehledů a hlášení o odpadech a výkazy pro ČSÚ, zpracování účetních dokladů.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Kdy dojde k dokončení instalace nového světla u bytovek?

Děkujeme za dotaz. Světelný bod je již vlastníky nemovitosti přidělán na budově delší dobu. To je pravda. Ale administrace ještě nějakou dobu bohužel potrvá. Zakázku provede firma -EMJ,s.r.o., z Frýdlantu. Objednávka byla firmě doručena v druhé polovině prosince 2012. S vedením dodavatele byla již projednána. Bohužel pro nás, neměla výše uvedená firma dostatek prostoru a kapacit. Nebylo tedy provedeno ještě ke konci roku, jak bylo naším záměrem. Instalace bude uskutečněna se zpožděním. Doposud jsme neobdrželi návrh technického řešení, které musíme předložit vlastníkům objektu, a to z důvodu ukotvení přívodního kabelu na předmětnou nemovitost. Pravděpodobně budeme mít k dispozici několik návrhů technického řešení. Přesný termín dokončení tedy nemůžeme stanovit. Žádáme vás tedy o trpělivost, nezapomněli jsme na váš požadavek.

2.) K posledním volbám v obci. Tak trochu jsem se pousmál tomu, že ve volební místnosti byly připraveny pro voliče tužky. To jste nevěděli,že se nebude kroužkovat nebo křížkovat?
Vybavení volebních místností je stanoveno v prováděcích předpisech k příslušným zákonům pro uskutečnění voleb. Věřte tomu nebo ne, i u prezidentských voleb byla stanovena povinnost obecnímu úřadu, aby vybavil volební místnost psacími potřebami. I přes fakt, že volič nebyl oprávněn kroužkovat, či jinak označovat volební lístek.

3.) Souhrn k dotazům na poruchu veřejného osvětlení.
V pátek dne 8.1.2013, došlo v odpoledních hodinách k poruše na hlavním vedení, které je ve správě firmy ČEZ,a.s. Porucha byla nahlášena na příslušné pracoviště. Pracovníci pohotovostní čety se pokusili závadu odstranit. Nikoliv však úspěšně. Padlo tedy rozhodnutí, že se k poruše vrátí během následujícího týdne. Součástí, nebo lépe řečeno následkem poruchy, byl též výpadek sítě našeho veřejného osvětlení, a to v části do Horních Pertoltic. Neustálé sepnutí sítě uprostřed obce je též ve vazbě na výše uvedené. Světla svítí po celé dny i noci. Nutno podotknout, že se tak děje na náklady společnosti ČEZ, a.s., nikoliv na vrub obecní pokladny. V době psaní tohoto vydání je stav stále setrvalý.

SOUTĚŽE 2013

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ

,,O nej vánoční betlém,,
Muzeum obce ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje soutěž pro všechny občany naší obce.
Soutěž je určena pro rodiny s dětmi.
Protože výroba zabere více času, vyhlašujeme ji s dostatečným předstihem.
Betlémy mohou být malé i velké, vyrobené z perníku, ušité z textilu, vystřihované z papíru,vyřezané z polystyrénu nebo překližky, vyrobené ze žaludů a kaštanů, z těstovin nebo slaného sušeného těsta a podobně.
Hotové betlémy vložte do krabice se jménem a adresou. Soutěžní příspěvky se shromažďují na obecním úřadě v průběhu roku. Až do 23.11.2013
Vyhodnocení bude provedeno dne 29.11.2013
v 17:00 hod, v muzeu. Každý soutěžní příspěvek bude finančně odměněn!
V případě, že se nedostavíte na vyhlášení, můžete si odměnu vyzvednout následné dny na OÚ.
Marie Srpová vedoucí muzea, kronikářka obce


VYHLAŠUJEME 5. ROČNÍK VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE
Muzeum obce ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje soutěž pro všechny občany naší obce:
,, O NEJ – KRASLICI - z netradičních materiálů,,
( Letos nepřijímáme kraslice ze skořápek. Mohou být- ušité z textilu – vystřihované z tvrdého papíru – z drátků – ze slaného sušeného těsta – a podobně).Zdobené mohou být například korálky, semínky, či krajkami a podobně
Každá kraslice musí mít stužku na zavěšení.

Odměnu obdrží prvních deset kraslic.
Soutěžní příspěvky odevzdejte na OÚ do PÁ 22.3.2013.
Vyhodnocení bude provedeno dne 22.3.2013
v 17:00 hod. Každá kraslice bude odměněna! V případě, že se nedostavíte na vyhlášení, můžete si odměnu vyzvednout následné dny na OÚ. Kraslice budou vystaveny v muzeu při výstavě o tradicích v obci.
Marie Srpová vedoucí muzea

PROHLÍDKA VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN v Jindřichovicích pod Smrkem
s výkladem probíhá po předchozí telefonické nebo písemné domluvě se slečnou Mirkou Kolačnou v jindřichovickém Ekologickém Informačním Centru nebo na tel. čísle 604 777 977 

AKTUÁLNĚ Výmluvy na osoby blízké končí. Začíná platit nový zákon na silnicích ( převzato IHNED.cz)
Výmluvy na osobu blízkou a vzdálenou řidičům už nepomohou. Začal platit nový zákon, který bude odměňovat řidiče, kteří se nebudou vykrucovat a zaplatí pokutu do patnácti dnů. "Odměnou" je maximální pokuta do 2500 korun. Řidiči, kteří spáchají přestupek, musejí udat konkrétní osobu, která seděla za volantem. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta až deset tisíc korun. Od soboty 19. ledna totiž platí novela zákona o pozemních komunikacích, která řidičům nově zakazuje používat velmi oblíbenou výmluvu na osobu blízkou. Provozovatel tak nově ručí za to, že řidič, kterému auto půjčí, s ním bude jezdit podle zákona. Pokud se tak nestane, má možnost zaplatit pokutu, aniž by dostal trestné body. "V případě, že by řidič zaplatil do patnácti dnů, maximální částka pokuty dosáhne 2500 korun a nebudou mu strženy body," říká Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy. O tom, že je řidiči jsou vynalézaví, svědčí nápad o výmluvě na cizince. Pokud řidič například překročí rychlost v obci a následně udá, že své vozidlo půjčil cizinci a řekne jeho jméno, úřad už potom nejedná s vlastníkem vozidla, ale s cizincem. Podle ministerstva dopravy a policie je to ale k ničemu. V případě, že se úřadům nepodaří cizince dohledat, správní úřad bude kontaktovat opět vlastníka vozidla. Jediný efekt, těchto výmluv je tedy oddálení zaplacení původní pokuty."Tímto postupem, ale nastává situace, kdy může být řidič pokutován až do deseti tisíc," dodává Neusar z ministerstva dopravy.

POZOR!!
V této části zveřejňuje obecní úřad podstatnou část obecně závazné vyhlášky, která se váže k poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2013. Plné znění vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě, obecně závazná vyhláška byla zveřejněna řádně na úředních deskách – včetně možnosti dálkového přístupu.

O Z N Á M E N Í
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, že došlo z rozhodnutí zastupitelstva obce k vydání nové obecně závazné vyhlášky, která se váže k poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2013.
Plné znění vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě, obecně závazná vyhláška byla zveřejněna řádně na úředních deskách – včetně možnosti dálkového přístupu.
Změny jsou zejména: ve výši poplatku Čl. 4 Sazba poplatku Sazba poplatku činí 600,-Kč
Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6 Osvobození a úlevy Úleva se poskytuje: úleva ve výši 400,-Kč se poskytuje poplatníkům, dětem, do věku 7 let. První platba bude tímto poplatníkem uskutečněna v následujícím roce po roku dosažení této věkové hranice,dále se úleva ve výši 120,-Kč poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do věku 26 let věku, který je z důvodu studia ubytován po dobu minimálně 6 měsíců na území jiné obce.

U poplatku za držení psů je pro rok 2013 stejná výše jako v roce 2012.

Poplatky za odpady ještě jednou (vp)
V samostatném příspěvku tohoto vydání, je informace o prvním termínu splatnosti místního poplatku za odpady. Rád bych apeloval, především na ty občany, kteří pravidelně mají vůči obci dluh. Což se dá vysledovat zcela zřetelně z údajů z let minulých. Chápu, že rodinné rozpočty jsou často velmi napjaté, ale někteří z dlužníků se svůj dluh vůči obci, kde žijí, vůbec nesnaží řešit. Nechávají za služby, které užívají sami, platit druhé. Velmi mě trápí, když u některých dosahuje dluh takové výše, že obec byla nucena dlužníky řešit opakovaně exekuční cestou. Celkové náklady na exekuci nakonec několikanásobně přesáhnou výši dlužné částky( ze zkušenosti vím, že se z částky 500,-Kč nakonec jedná o částku 9 633,-Kč). A stačí přitom tak málo. Ptám se, proč jsme nuceni v době, která je obecně velmi nepřátelská vůči nám všem, sahat k takto krajním řešením, jako je exekuce. Vždyť 600 Kč za dospělou osobu ( u menších dětí 200,-Kč) ročně, je 50 Kč/17,-Kč za měsíc. U poplatků za rok 2013, je platbu navíc možné rozdělit na dvě splátky. Opravdu nevěřím, že tuto částku nelze v rodinném rozpočtu nalézt. Spíše to svědčí o naprostém nezájmu. Nikdo nestojí o to, živit exekutorské úřady na našich občanech. Proto vyzývám ty, kteří jsou již tradičními dlužníky vůči nám všem, postupujte v letošním roce trochu jinak. Peníze pak chybí jinde. Často se i stává, že právě dlužníci bývají nemilosrdnými kritiky všeho a všech kolem sebe. Tato situace má však i druhou stranu mince. A tu tvoří ti, kteří platit za poskytnuté služby, považují za logickou samozřejmost a slušnost. Nesmějí mít pocit, že neplatit se vyplatí. Proto postup obecního úřadu vůči dlužníkům – a to ve všech oblastech, nejenom u poplatků za odpady, bude nadále nekompromisní.

Frýdlantští dobrovolní hasiči převzali renovovanou automobilovou stříkačku
( foto web Města Frýdlantu) Představitelé města Frýdlantu a zástupci frýdlantského SDH, si prvního února 2013, slavnostně převzali do užívání vozidlo TATRA 815 CAS32.
Cisternová automobilová stříkačka CAS32 T - typ 3530, je speciální vozidlo uzpůsobené k rychlému zásahu při hašení požárů vysoce hořlavých látek i v místě s nedostatkem vody. Autíčko se řadí mezi těžké cisterny určené k hasičskému zásahu vodou i pěnou. Ve zprávě se dále uvádí, že vozidlo bylo městem zakoupeno v roce 1990. Až do roku 2012 neprošlo žádnou větší opravou a vlivem opotřebení již byla na hranici použitelnosti. Zaobírám se v souvislosti s výše uvedeným myšlenkou, jak by se asi popsal stav u naší cisterny, která je 40 let stará. Stále se nám nedaří cokoliv na tomto stavu změnit. Poslední nabídku na obnovu jsme obdrželi zprostředkovaně od Hasičského sboru pro Liberecký kraj. Šlo o stejný typ vozidla ( řady RTO) z Osečné, kde také došlo k obnově parku. Dosloužilé vozidlo nám mohli místní hasiči – potažmo obec, za úplatu poskytnout. Touto cestou jsme však nešli, neboť stav této cisterny se jevil naprosto shodný se stavem našeho vozidla. Nutno podotknout, že obnova techniky ve Frýdlantě, proběhla s milionovou podporou Libereckého kraje a město si přidalo ze svého rozpočtu 750.000,-Kč.Datum vložení: 31. 12. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.


Pertoltice