Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Červen a červenec2012

Pertoltická drbna

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Brejcha Jan 68 let, Severýnová Anna 68 let, Jirsák Ladislav 60 let, Plesar Antonín 60 let, Pajkrt František 55 let, Hofman Vladislav 51 let, Plesar Jiří 46 let, Tesař Ladislav 45 let, Lacina Martin 41 let, Mertová Pavla 35 let, Bílek Jaromír 33 let, Müller Alena 33 let, Kulmanová Dagmar 18 let, Voňková Hana 16 let, Horáčková Natalie 9 let, Valášková Růžena 9 let, Vokálková Adéla 6 let,Votrubcová Adéla 5 let, Sabinka Horáčková 4 roky, Mrklas Lukáš 2 roky a Naske Helena 2 roky.

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Richtrová Jana 66 let, Řeháčková Milada 66 let, Novotný Vladimír 63let, Jačová Miloslava
59 let, Hofman Bedřich 57let, Baránková Ilja 55let Šantroch Vladimír 53 let, Tajbner Slavomír 48 let, Bošinová Vladimíra 42 let, Valášek Radek 42 let, Nykrýn Stanislav 41 let,Votrubcová Martina 39let, Fraňková Romana 38 let, Němcová Jitka 35let,Šnobl Martin 24let, Mlejnková Jana 22 let, Pešková Denisa 21 let, Rysiowská Renata 18 let, Bryknerová Alžběta 13let, Krištofiak Marek 13 let, Prousková Pavla 12 let, Votrubec Dominik 12 let a Severýnová Denisa 6 let, Bubeníčková Valerie 3 roky a Novotnyjová Barbara 2 roky.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc květen 2012 
 příprava podkladů pro zasedání OZ a výborů, jednání o ukončení nájmů bytů – příjem nových žádostí , příprava pronájmu bytových jednotek v č.p.193 a č.p.64, zastoupení naší obce na jednáních o revitalizaci společnosti FVS a.s., školení s tematikou odpadového hospodářství, zahájení legalizace bytových jednotek v č.p.64 – projekt skutečného provedení, dopracování dokumentace starosty pro krizové řízení + školení, školení k nové podobě vedení účetnictví obce, zajištění oprav majetku obce – materiál,– pokračování v nápravě stavu archivu obce a podoby spisové služby,

Začátkem července si auto nepřihlásíte
Na začátku července ve dnech před státními svátky, tj. 2., 3. a 4. července 2012 bude jako v celé republice, tak i na MěÚ Frýdlant, agenda Registr vozidel pro veřejnost uzavřena. Přechází se na nový celorepublikový systém evidence, což vyžaduje velké technické a elektronické zásahy, a proto v tyto dny nebudou moci býti žádosti ze strany registru vozidel vyřizovány.Všichni, kteří chtějí agendu Registr vozidel využít, si budou muset počkat do pondělka 9. července 2012. 
"V pondělí bude možné, že se objeví nějaké drobné chyby, nesrovnalosti nebo nešikovnosti, a že naše práce tím bude zdržována. Věříme, že klienti budou trpěliví a že spuštění ostrého provozu nového systému zrovna v úřední den proběhne bez nepříjemností," řekl Ludvík Pfleger, pověřený vedením odboru dopravy na MěÚ Frýdlant.
( převzato web Města Frýdlantu)

AKTUÁLNĚ
Koalice se shodla na podobě RUD!

Poslední dny konečně přinesly kýženou dohodu koalice na příští podobě novely zákona o RUD. I když naše původní představy o zavedení systémových prvků a odstranění na jedné straně diskriminace a na druhé privilegií v rozdělování daní mezi obce v průběhu hledání společného stanoviska vzaly zasvé, výsledek jednání vítáme. Přinese více peněz do obecních pokladen a lepší možnosti obcí postarat se o svůj majetek, případně dále se rozvíjet. Lze jen litovat, že SMO všemi silami bránilo zachování neoprávněných privilegií velkých měst. Jsme přesvědčeni, že kdyby s námi stáli za spravedlivými požadavky obcí, bylo možné zabránit pokračování financování těchto měst na úkor a z prostředků všech ostatních.
Plány na zlikvidování venkovského školství leží pod stolem!
Ministerstvo školství zastavilo práce na předloženém záměru změny financování regionálního školství. Všichni víme, že důsledkem tohoto návrhu by byla likvidace nejen venkovského školství a historicky ověřené a fungující sítě základních škol, ale postupně venkova vůbec. Na optimalizaci podmínek fungování regionálního školství se začne pracovat od počátku, nyní již za účasti zástupců samospráv. Největší podíl na tomto významném úspěchu má zejména pracovní skupina SMS ČR pro školství. V minulých měsících bylo v rámci obrany stávající sítě škol vykonáno mnoho náročné a trpělivé práce. Všem, kteří obětovali záchraně škol a venkova své úsilí a čas jménem členů SMS ČR srdečně děkuji!
Češi mistry Evropy ve fotbale!
Ne, nezbláznili jsme se. Reprezentanty, kteří šli našemu národnímu fotbalovému mužstvu svým vítězstvím příkladem, jsou starostové vyslaní SMS ČR na II. evropský šampionát primátorů a starostů, který se po čtyřech letech konal v Polsku. Všechny zápasy starostovského Eura 2012 Češi s přehledem vyhráli, včetně toho posledního finálového proti Slovensku. Na třetím místě skončila Itálie. Starosta Pavel Svoboda z Lipové na Děčínsku byl navíc vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
SMS ČR gratuluje našim sportovcům za skvělou reprezentaci a děkuje především starostovi středočeských Ratměřic Viktoru Liškovi za zorganizování české fotbalové reprezentace. Všichni věříme, že příště starostové z ČR své vítězství obhájí.

BAZÉN VE FRÝDLANTU – ANTONIE SPA CONCEPT OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI
Frýdlant, 22. června 2012 – Ve Frýdlantu se otevírá první wellness centrum. Hosté zde najdou 15 metrový krytý vyhřívaný bazén s atrakcemi, kde mohou kromě plavání navštěvovat různá cvičení jako aquaerobik, cvičení pro těhotné, důchodce, plavání pro školy a batolata, atd. Na hosty čeká také vířivka, wellness bar, infrasauna, sauna, kaldarium a vertikální turbosolárium.

Navštívit lze rovněž rozličné masáže a lymfodrenáž. Součástí areálu je venkovní bazén s plaveckou tratí 20 metrů. Dětské hřiště a parkoviště doplňují komplexní služby budovy B hotelu Antonie, nazvanou Antonie spa concept. Turistům přijde vhod ubytování prozatím ve 4 pokojích (celková kapacita 8 lůžek + 2 přistýlky).
„Nabídku služeb upravíme vždy dle potřeb zákazníků v dané sezoně. Antonie chce nabízet všestranné vyžití. Pro všechny jsme schopni ušít nabídku na míru, což se týká například škol a dalších institucí. Abychom dosáhli spokojenosti klientely, budeme našim hostům poskytovat kvalitní služby, jaké si oni sami přejí. Významný je samozřejmě poměr kvality a ceny. Chceme, aby k nám hosté rádi přicházeli opakovaně. Antonie spa concept bude sloužit široké veřejnosti, později i hotelovým hostům,“ říká Milan Radina, manažer Antonie spa concept.
Význam projektu spočívá také ve zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu a v příležitosti zvýšení zájmu o město a region. Dalším záměrem je vytvoření pracovních míst a vybudování turistické stezky pod názvem: „Putování v čase Frýdlantem“. Na tomto záměru spolupracuje Antonie Hotels s.r.o. s partnerem projektu, a to Městem Frýdlant. Realizaci projektu umožnila dotace z ROP NUTS II Severovýchod.

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY ( výtah – podklady připravila paní Marie Srpová)
1720 – První zmínka o škole a školní kronice.
1830 – Je školní budova v zchátralém stavu, že je obava zřícení. Nákladem 2200 zlatých se provádí oprava, od základů.
1868 – Dochází konečně i na byt učitele!
1663 – Zakládací kniha Hrabat Gallasů má zmínku 14. 5. 1663 – povinnosti a práva zdejších učitelů. Platy se odbývaly z části naturáliemi od sedláků pololáníků, z části sobotáles a pail příjmy ke staveb, křtů, pohřbů a smluv kupních a prodejních.
1670 – První zmínka je učitel ( na zdejší škole ) Baltzer Schuster.
1720 – Učitel ustanovený hrabětem Gallasem byl Bohumil Buchelt – rodem cikán. Založil zde rod, jehož potomci byli vyhoštěny v roce 1946. Jmenovaný po sobě zanechal značné jmění, proto jeho potomci byli přijati zdejšími usedlíky.
1892 – Dřevěná škola je zase na spadnutí. Přinutila místní školní rad ke stavbě – zadáno staviteli W. Stärzovi, který se uvolil za 19 930 zlatých školu postavit. 29. 2. 1892 položen základní kámen a 9. 9. škola předána svému účelu. Takto stojí dodnes ( 1945 ) (2012) .
1945 – Jen účel má jiný – kéž nový duch a dobrý český jazyk přečkají zde stavbu do dalších věků a požehnání vědění dovede nové obyvatele ke krásnějším, zlatým časů!
Zapsal Václav Semerád
1945 – Rok po osvobození, se změnil život v obci. Přišli noví usedlíci. Češi a Slováci, kteří se stali národními správci a pracovníky na usedlostech státem zabraných. Jsou zde všech vrstev, ale nejvíce nejchudších. Zde zakotví a domůžou se postavení, které jim dlouhá a dlouhý léta byla upírána. Deputátníci, dělníci z továren, chudí domkáři. Přinášejí si i své chyby a nevědomosti lhostejnost a zájem o školu, pýchu, kterou odkoukali od svých bývalých pánů. Poctivá snaha, chyby a chybičky tvoří zdejší drobné lidi, tak jak život formuje. Naučil je jednat buď dobře, nebo záludně, tiché i křiklouny. Nechybí zde poctivců na slovo vzatých ani zlodějů a zlomyslníků. A taková je i mládež.
1945 – 46 Školní rok započal v pondělí 3. 9. 1945. Přihlásilo se 32 žáků. Na prosbu prvního českého učitele vymalovali 1. 9. místní usedlíci jednu třídu. 28. 8. 1945 – VÁCLAV SEMERÁD ( nar. 11. 9. 1913 )
Vystudoval – viz. Kronika
1945 – 46 školní rok
Počátky vyučování byly nesmírně těžké, nebylo knih, nebylo českých pomůcek. Práce mnoho, děti ze všech koutů, nestejných kvalit, ještě popletené protektorátní školou. Potíže se slovenskými dětmi jsou stále veliké! Tehdy přinesla paní Černá 12 českých knížek. Byly to pohádky a povídky. Byli tu i lidé, kteří knihy měli, ale nepůjčili.
28. 10. 1945 – Školní oslava. Byla to jediná oslava v obci. Ve vyzdobené třídě děti přednášely básně, mezi promluvou správce školy. Pozvaní byly i rodiče. Přišlo 12 dospělých. Rodiče a přátelé školy
1945 – Založení svazu české mládeže. Těchto oslav se nikdo nezúčastnil, přesto, že byl svátek a nikde se nepracovalo!
6. 11. 11945 - Oslava výročí ruské říjnové revoluce.
9. 12. 1945 - Dostaly děti mikulášskou nadílku.
16. 12. 1945 - Byl postaven s svazem české mládeže vánoční strom republiky. Při této oslavě účinkovaly jen školní děti. VÝTĚŽEK – Byl věnován spolku „ Pozůstalých po politických vězních “.
Svazu Č. M., byl věnován veřejně. Poděkováno v novinách. Žáků školy nebylo vzpomenuto.
28. 2. 1946 - Byla na zdejší školou přikázaná lit. učitelka Anna Červinková.
30. 3. 1946 – Dostala dekret do Nového Města pod Smrkem. Na její místo nastoupil p. Josef Reiniš, statkář a řídící, učitel.
1. 3. 1946 Byla na zdejší škole otevřena druhá postupná třída !
11. 5. 1946 ! Byly zdejším českým rolníkům předány slavnostně dekrety o vlastnictví – v Arnolticích.
Věci zdejší školy se zúčastnili jednak jako účinkující na alegorických vozech, jednak jako diváci. Po I. pololetí uvedena v chod „ vyvařovací akce pro děti “. Děti přijaly tuto akci vděčně, ale někteří rodiče se posmívali a pomlouvali ženy, které zdarma vařily a tak celá akce vyzněla jinak, než byla správcem školy myšlena.
3. 3. 1946 - ! Shořel domek čp. 104. Byl dosud obýván Němci. Požár založili dva chlapci, kteří neopatrně zatopili u stodůlky! Žákům byla připomenuta opatrnost s ohněm.
5. 5. 1946 - ! Vypukl při bouři požár v usedlosti paní Glosové, která zde byla po dobu okupace hlášena jako Češka. Příčinou požáru byl blesk. Uklizečkou – při zdejší škole je paní Votrubcová, která se uvolnila při vší práci v hospodářství, starat se o čistotu školy.
1945 – 46 – Ten to školní rok byl ukončen dvěma třídami. ( viz tabulka ).
I. třída 24 žáků a II. Třída 33 žáků ( celkem 24 chlapců a 33 dívek. Během roku přibilo 14 chlapců a 20 dívek. Ubyli 2 žáci a 2 žákyně. Vážných nemocí nebylo. Inspirace 24. 1. 1946. O prázdninách byly provedeny opravy oken u 2 třída byly vymalovány včetně chodby.
Zapsal V. Semerád
Učitel pov. Spr. Šk.
1945 – 46  - Pan Reiniš učil v Arnolticích i zde – dostal od okresu pochvalné uznání
1946 – 47  – V I. třídě 14 chlapců a 9 dívek, v II. třídě 13 chlapců a 11 dívek.
V I. třídě vyučuje V. Semerád, zát. řídící učitel
Ve II. třídě pan Reiniš.
2. 9. 1946 – Započal školní rok. Nedostatek pomůcek opět brzdí vyučování.
28. 10. 1946 – Besídky se tentokrát účastnilo noho rodičů i přátel školy.
2. 10. 1946 - ! Po odsunu posledních Němců z naší obce, odešel pan Reiniš, aby se věnoval
práci na statku. Třídy je spojily do jedné. Náboženství – Letos se vyučuje i náboženství ( viz. kronika ).
Ručním pracím a nauce o domácím hospodářství – vyučovala Jaroslava Pytlíková, učitelka domácích nauk z Habartic. 2 žáci zapsání do 1. Ročníku nemohli během roku pro tělesnou slabost docházet do školy. Nemoci na škole nebyly.
16. 9. 1946 – inspekce
Film – Během roku byl žactvu promítnut úzký film, který se setkal s neobyčejným zájmem dětí i dospělých.
13. 11. 1946 - ! Byla povolena v budově školy – Lidová škola zemědělská.
2. třída opět otevřena – učitel Josef Vedral
Zapsal V. Semerád
1947 – Dekretem ze dne 8. 5. 1947 byli na zdejší školu ustaveni :
František Žalda - definitivní učitel řídící, jeho manželka Růžena Žaldová, učitelská čekatelka. Václav Semerád byl přeložen do Bulovky ( viz. kronika )
23. 5. 1947 – inspekce
27. 5. 1947 – Žactvo uspořádalo besídku na oslavu narozenin prezidenta Dr. Edvarda Beneše.
Program : Projev – Růžena Žaldová Projev - Říd. Uč. V. V. Josef Reiniš Projev – František Žalda říd. uč.
Přání k 28. 5. – E. Barabančíková I. Tř. Přání malých – žáci I. Třídy Kytička p. prezidentovi – Halounová L.
Prezidentu B. . Lin. Reinišová Veliké, širé, rodné lány, zpěv – žákyně II. třídy Zdravice prezidentovi – D. Loudová Prvnímu dělníku republiky, pásmo – žáci II. třídy Doslov – Žalda F. ř. uč. Hymna
Sál byl do posledního místa zaplněn.

Cíle sdružení Lidové stavby
• Zachování cenných lidových staveb, citlivé rekonstrukce a revitalizace ostatních lidových staveb
• Zachování a podpora zvyků, obyčejů a řemesel jako kulturního dědictví
Historia magistra vitae
Historie je učitelkou života.
Marcus Tullius Cicero
Členové zastupující sdružení
Stanislav Nykrýn
Horní Pertoltice 23
tel 723464461
email stanislav.nykryn@nykryn.cz Bronislav Nykrýn, předseda sdružení
Dolní Pertoltice 47
tel 737056464

Květen plný soutěží
V květnu čekala mladé hasiče opět spousta soutěží. O jedné jsme se zmiňovali v minulém vydání. Další soutěží bylo klání O štít města Frýdlantu v sobotu 12. května. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě dvojic. Mladší žáci skončili na 8. místě a starší na devátém. Děti uzavřely soutěžní sezónu 2011/2012 dne 19. května ve Frýdlantě na jarním kole Hry Plamen. Oproti předchozí soutěži se hodně zlepšili a mladší žáci díky krásnému útoku, který zvládli v třetím nejlepším čase, skončili v celoročním hodnocení na 6. místě a starší žáci na sedmém.
Poslední květnovou neděli se konalo okresní kolo hasičského dorostu. V soutěži jednotlivců reprezentovali Pertoltice tři dívky. Měly dobré bodové hodnocení z podzimu a tak jsme čekali, že alespoň jedna z nich se dostane do krajského kola. V jarním kole dorostenci běhají štafetu 100 metrů překážek, kde také zapojují hadice, pak takzvaný dvojboj, který znamená proskočit oknem a přenést hasicí přístroj a poslední disciplínou je test z požární ochrany. Všechny disciplíny děvčata zvládla dobře, bez trestných bodů a se svými dosaženými časy skončila takto: Petra Stříbrná 6. místo, Markéta Valášková 4. místo a Lucie Valášková 2. místo. Do krajského kola postupovaly první tři dorostenky, avšak z jiných okresů počet postupujících nenaplnili a tak dostala šanci i čtvrtá Markéta, která společně s Luckou bude reprezentovat Pertoltice na krajském kole v Zákupech v neděli 10. 6. 2012.
Také dospělí hasiči vyrazili soutěžit. V sobotu 12. května se jim podařilo na mezinárodní soutěži v Habarticích získat 2. místo v útoku z cisterny. Při útoku musí celé družstvo po odstartování vyběhnout z cisterny, odtlačit požární přívěs, vytvořit požární útok a shodit dvěma proudy plechovky. Ač se podařilo dát naše soutěžní družstvo dohromady těsně před samotným pokusem, přesto každý plnil své úkoly přesně a rychle, jak jsou hasiči naučeni z ostrých zásahů. I druhá část soutěže – „sranda štafeta“ – vyšla našim na jedničku. Záludné úkoly zvládly v nejlepším čase! O týden později bojovali dospěláci v Předláncích v útoku se stříkačkou PS8 a štafetě. V útoku naše šestičlenné družstvo obsadilo 8. místo a ve štafetě krásné 6. místo. Štafety se zúčastnilo 12 družstev.

Mezinárodní den dětí
V sobotu 2. června připravili hasiči ve spolupráci se sportovci a Obecním úřadem Pertoltice pro děti z celé vesnice odpoledne plné her a soutěží. Na fotbalovém hřišti se ve dvě hodiny odpoledne sešla téměř stovka diváků, z čehož polovina byly děti od těch, co přijely ještě v kočárku až po ty, které už brzy poznají řeholi dospělosti. Program začal krátkým úvodem a hned potom si diváci vychutnali ukázku práce se služebními psy Policie ČR. Zazněla střelba, zločinec prchal po hřišti, ale psovod Vladimír Hovad mu byl se svým čtyřnohým kamarádem v patách. Zločinec byl zneškodněn a své umění najít mezi několika kufry ten správný – s drogou – předvedl jiný policejní pes. Všechny ukázky doprovázel vtipný výklad psovoda Vládi a zodpovězeny byly i dotazy místních „dealerů“, které zajímal především vzorek marihuany použitý při ukázce.
Ve druhé části programu se děti mohly vydovádět při všelijakých disciplínách. Skákaly v pytlích, běhaly v holínkách, trefovaly se do různých terčů a chytaly rybičky. Za každou disciplínu dostaly malou sladkou odměnu. Odpoledne bylo větrné, ale naštěstí slunečné. V závěru dne si děti společně zasoutěžily v pojídání koláčů, běhání kolem židlí a přetahování se o lano. Pak si mohl každý vytáhnout dvě hračky z kouzelného pytle a sníst malé občerstvení. Podle ohlasů dětí i dospělých se dětský den vydařil a za to patří díky především Obecnímu úřadu Pertoltice, který sponzoroval ceny do soutěží a občerstvení pro děti, paní Růženě Valáškové, která věnovala hračky do soutěží, zástupcům Policie ČR za jejich ukázku se psy, sportovcům, kteří poskytli zázemí a postarali se o občerstvení, hasičům, kteří celý program zorganizovali a připravili a v neposlední řadě všem ostatním, kteří napekli buchty, pomohli při soutěžích nebo se jinak podíleli na odpoledni věnovaném našim dětem.

Kácení Máje
Na dětský den v osm hodin večer navázalo Kácení Máje pořádané Sborem dobrovolných hasičů. Na autobusové zastávce se sešlo kolem padesáti lidí. Za doprovodu kytary a harmoniky svobodní páni skáceli symbol jara k zemi a odnesli jej k hasičské zbrojnici. Na děti připadl úkol přenést špici Májky na fotbalové hřiště. Za nimi šel dlouhý průvod diváků. Na hřišti zábava pokračovala soutěžemi pro dospělé. Dvě sedmičlenná družstva musela zvládnout například skákání v pytlích, jízdu na kolečku, běh v rybářských botách nebo prokázat zručnost v nafukování rukavic a dobrou paměť na předměty. Nebylo poražených. V těchto soutěžích byli všichni vítězové a všichni byli odměněni lahví šumivého vína. Zábava pak pokračovala u ohně a při táborových písních doprovázených na kytaru. Zpívali malí i velcí a ne v úplně teplém počasí vydrželi až přes půlnoc.

29. Letní jazzová dílna Karla Velebného 18.-25. srpna 2012
Město Frýdlant letos opět hostí týdenní interpretační seminář, který v roce 1984 založil legendární hudební pedagog Karel Velebný.
Workshop budou tradičně lektorovat přední čeští a zahraniční jazzoví hudebníci. Neodmyslitelnou součástí frýdlantské jazzové dílny se stala série koncertů pro veřejnost - lektorské vystoupení na nádvoří frýdlantského zámku následované dvěma frekventantskými v sále frýdlantské restaurace Beseda, kde se ostatně konají každovečerní jam sessions. V úterní podvečer lektoři opět rozezní nádvoří frýdlantské radnice a doprovodí tak vernisáž výtvarných děl Vladimíra Suchánka.
Další informace o akci se dozvíte na oficiálních webových stránkách Letní jazzové dílny http://www.ljdfrydlant.cz/Přílohy

1341151257_sb_drbna6_012.pdf

1341151257_sb_drbna6_012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 293,8 kB
Datum vložení: 31. 12. 2012 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Svatý Pavel z Noly zaplavuje štoly.


Pertoltice