Obec Pertoltice
ObecPertoltice

Září 2008

Pertoltická drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození, mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody .
Štefan Kopecký 84let, Ludmila Šlemrová 79let, Běla Čejková 78let, Jana Hofmanová 53let, Milan Hejl 47let,
František Neufus 44let, Milan Dědeček 43let,
Irena Závůrková 42let, Lukáš Brykner 33let,
Miroslav Mucha 32let, Michala Bubeníčková 31let,
Lucie Bartošová 30let, Martin Lopuszynski 28let,
Kamila Krivčíková 22let, Lenka Doová 16let,
Pavel Rysiowski 11let a Nikola Novotnyjová 8let.

SLOUPEK STAROSTY
Doposud jsem si nenašel dostatek času na to, abych přivítal i tímto způsobem nové obyvatele naší obce. Jedná se o občany, kteří se k nám přistěhovali na základě dokončení bytového domu č.p.193 v Dolních Pertolticích. Tímto vás všechny tedy vítám mezi nás a přeji mnoho spokojenosti a hezké žití v naší krásné obci.

Po získání poznatků, které jsem obdržel díky zpětné vazbě při svozu popelnic, se opět musím pozastavit nad úrovní třídění odpadů v naší obci. Je zcela jisté, že letní hosté, chalupáři a bohužel i mnoho z nás, si hlavu s tříděním odpadů mnoho nedělají. Odhaduji, že kdyby se důsledně třídilo, bylo by odváženo svozovou firmou ASA poloviční množství domovního odpadu. V popelových nádobách lze nalézt již také úrodu ze stromů na zahradách, ačkoliv tam nemá co dělat. Biologický odpad zatím obec netřídí. Nemá na něj přistaven ani kontejner. Je pravdou, že toto je zájmem ministra životního prostředí do dalších let. Také do pytle na PET lahve by se toho vešlo více, pokud by se je podařilo alespoň částečně sešlápnout. S největší pravděpodobností budeme muset sáhnout k vyměřování poplatků za vytřídění, které budou muset pracovníci na VPP udělat za poplatníky a jejich hosty. Ona vlastně ta problematika začíná u neplacení poplatků. Nejsou vybrány poplatky – nemohou být provedeny kvalitně ani služby. Nelze zatím doplnit potřebné množství popelových nádob, protože schází finanční prostředky. Potom se setkáte s rozčíleným dlužníkem, který si dovolí to, že si stěžuje na ten fakt, že nemá u svého bydliště přistavenu popelovou nádobu. Naprosto pro mne nepochopitelné chování. Na podobu přetrvávajícího stavu ve výběru poplatků bohužel doplácí opět ten občan, který se snaží, aby měl vše vůči obci uhrazeno. Nepřípustné!!

PODĚKOVÁNÍ
Dnešní poděkování patří všem našim občanům, kteří se podíleli na výrazném úspěchu obce Pertoltice v soutěži „Vesnice roku 2008“. Za výsledkem, ke kterému se ještě vracíme v následujícím článku, stojí mnoho času a dobrovolné práce velké skupiny lidí. Mužů i žen. Tohoto historického úspěchu bylo dosaženo hned z několika důvodů. Práce s mládeží byla vždy v naší obci na vysoké úrovni. Zajišťovali ji vždy velice ochotní a pracovití lidé. Těm asi nebude nikdy dostatečně poděkováno, s ohledem na to, co udělali pro budoucnost dětí samotných , ale i pro další vývoj naší obce. Největší odměnou pro tyto „učitele“, by podle mne bylo to, pokud by viděli, že mají zdatné pokračovatele v této práci. Že se nám všem daří zvládat práci s mládeží a dětmi. I přes podobu dnešní doby a velice rozdílné zájmy dětí.
Samozřejmě je třeba poděkovat všem sponzorům. Bez rozlišení jejich vkladu, protože pro někoho může být i menší částka příspěvkem maximálním, kterého je v danou chvíli schopen. Za každou pomoc jsme vděčni.
Výsledek se též nepovedlo vytvořit prací pouze v posledních dvou letech. Na tento úspěch bylo „zaděláno“ již několik let. Je na místě poděkovat tedy i všem těm, kteří se vystřídali ve vedení obce – zastupitelům a starostovi panu Viktoru Čelkovi a panu Josefu Valáškovi. To za jejich přístup k vytváření podmínek pro činnost na tomto poli. Dovolte mi Vám všem tedy ještě jednou jménem nejenom svým, ale jménem celého vedení naší obce, poděkovat za Vaši práci a popřát Vám mnoho štěstí a zdraví do dalších let. Vedení obce děkuje tímto: panu Vladimíru Srpovi, Marii Srpové, Antonínu Plesarovi, Theodoře Dědečkové, Olince Čepelíkové, Ireně Závůrkové st., Ireně Závůrkové ml., Markétě Valáškové, Radku Valáškovi, Jaroslavě Kašíkové.
Některým lidem, kteří se na práci s mláděží v Pertolticích také velkou měrou podíleli již bohužel poděkovat nemůžeme.

AKTUÁLNĚ
Z domova
Výsledek naší účasti v soutěži „Vesnice roku 2008“

Dne 22.08.2008 jsme dopoledne odjížděli z naší obce. Vyrazili jsme ve složení starosta obce a kronikářka - paní Marie Srpová. Cílem naší cesty byla obec Poniklá, kde se konalo vyhlášení výsledků soutěže. Tato obec se stala vítězem krajského kola. Po krátké jízdě a zaparkování v Heřmanicích, jsme se spojili s panem starostou a jeho velice příjemnou paní, do podoby výletní čtveřice a vyrazili směr Jilemnice. Cestou jsme probírali běžné záležitosti, starosti obyčejných lidí.


Dne 22.08.2008 jsme dopoledne odjížděli z naší obce. Vyrazili jsme ve složení starosta obce a kronikářka - paní Marie Srpová. Cílem naší cesty byla obec Poniklá, kde se konalo vyhlášení výsledků soutěže. Tato obec se stala vítězem krajského kola. Po krátké jízdě a zaparkování v Heřmanicích, jsme se spojili s panem starostou a jeho velice příjemnou paní, do podoby výletní čtveřice a vyrazili směr Jilemnice. Cestou jsme probírali běžné záležitosti, starosti obyčejných lidí. Došlo klasicky i na práci starostovskou. K tomu vždy dojde, protože máme stále co konzultovat a rad není nikdy dost. Navíc právě Heřmanice jsou nám nejen vzorem svými úspěchy a vzhledem obce, ale jsou nám blízké i svou velikostí a počtem obyvatel. Provedli jsme s panem starostou Vladimírem Stříbrným výměnu zkušeností s lidmi i s vlastní prací. Občas jsme vykoukli z okénka, když nás upoutalo něco v obcích, kterými jsme projížděli a přemýšleli o aplikaci u nás doma. V té naší. Krajina byla krásná, počasí nám přálo a cesta ubíhala. Za celou cestu nedal na sobě pan kolega nic znát. Ale „lautr“ nic!! Tedy jsme měli dojem, že jedeme na vyhlášení soutěže, jako zástupci účastníka klání.


S tím, že si jede paní Marie Srpová pro osobní ocenění za vedení kroniky. To jsme věděli dopředu. A jsem moc rád, že se tohoto ojedinělého ocenění dostalo právě paní Srpové. Za těch takřka třicet let práce si jistě zasloužila ocenění. A to nejen od naší obce. Cesta při vedení družných rozhovorů rychle utíkala. Dorazili jsme k cíli. Hned na úvod jsme se pozdravili s Krakonošem a prohodili několik zdvořilostních vět. Navzájem jsme si předali upomínkové předměty a proběhlo fotografování. Přijeli jsme dříve z důvodu toho, že pan Stříbrný ( v roli předsedy hodnotitelské komise) musel ještě připravovat předávání cen a upřesňovat organizování celého průběhu vyhlášení.. Vzhledem k tomuto faktu, bylo demokraticky rozhodnuto, že si zatím vítěznou obec letošní soutěže prohlédneme. Tak trochu jsme doufali, že okoukáme nějakou tu finesu, kterou bychom mohli využít u nás v našich vesničkách.
Také nás samozřejmě velice zajímalo, proč obec Poniklá zvítězila. To abychom věděli, kde přidat, pokud by se zastupitelé rozhodli po nějakém čase opět zkusit štěstí. Musím se přiznat, že jsem marně hledal něco tak výrazného, co by mne nadchlo. I nějaký ten nepořádek u kontejnerů byl k vidění. Neposekáno zcela v souladu s možnostmi a situací.
Pak jsme se po chvíli čekání odebrali do předsálí, kde byly umístěny výstavky činností jednotlivých spolků a sdružení, které působí na území obce Poniklá. A bylo nám vše okamžitě jasné. Tolik činností!!?


Divadelní soubor, pěvecký soubor, hudební skupina, klub dříve narozených – seniorů, klub speleologů, včelaři, Sokol, sportovci, samozřejmě hasiči….. a další. Opravdu měla obec co vystavovat. Právě někteří zástupci výše uvedených spolků a klubů, se zúčastnili a vytvořili programovou součást milého odpoledne. Vystoupení byla úžasná. Více se k tomu nedá dodat. Z podia se do sálu šířila energie a velké nadšení pro věc. Mne osobně zaujalo vystoupení hudební skupiny, divadelního souboru a vystoupení žen ze Sokola.Vidíte, tedy vlastně úplně všechno. Skvělá byla dramaturgie a moderátor prováděl úkony velice neotřelým a vynikajícím způsobem. Průběh několikrát přerušil svým příchodem vládce hor Krakonoš. Hláška střídala hlášku. Prostě atmosféra výborná a pohodová. Významní hosté všude okolo.Došlo na předávání cen. Vítěz byl jasný, další pořadí již bylo obestřeno tajemstvím. I když někteří okolo sedící starostové měli informace, neboť na jeden den byly údajně výsledky zveřejněny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Někteří výsledek odhadovali velice přesně. Ne však my. Paní Srpová si odnesla z podia svou osobní cenu za vedení kroniky. A naše delegace se spokojeně usadila ve svých židlích. Tleskali jsme vítězům v jednotlivých kategoriích a pomalu jsme se již viděli na zpáteční cestě. Najednou pan Stříbrný změnil tón i rychlost svého hlasu a vyhlásil vítěze v kategorii „Práce s mládeží“- na podium pozval zástupce obce Pertoltice. Chvilku jsem nevěděl, co mám dělat. V mrákotách a chvíli duchem nepřítomen jsem došel po schodech na podium. Bílá stuha v krajském kole!! Úspěch jako hrom! Cenu předával ministr pro místní rozvoj pan Jiří Čunek a další představitelé vyhlašovatelů. Gratulace jsme převzali i od náměstka hejtmana Libereckého kraje pana Bc.Radima Ziky, který se tohoto předání zúčastnil již tradičně. Díky svým postojům k venkovu a vedení resortu tím správným směrem, v roli garanta zlepšení chodu i celkové podoby našich vesnic. I té naší malé.Tak to cítíme. Dokud bude ze strany Krajského úřadu v Liberci stále dbáno o výrazné kvalitativní změny života lidí na vesnicích v takové výši jako doposud, jistě se dočkáme stavu, kterého bychom chtěli všichni dosáhnout. Práce odboru, který řídí právě pan Bc.Radim Zika, je vedena právě směrem ke zlepšení života lidí na venkově. Postupnému srovnání podmínek a dosažení stabilizace obyvatel na vesnicích. I náš venkov potřebuje mít trvalé osídlení. A za tento, pro nás velice potřebný přístup vyšších orgánů, posíláme velké poděkování. Venkov je nedílnou součástí naší republiky. Jeho role je nezastupitelná.Hlavou mi problesklo mnoho věcí i myšlenek. Po předání ceny jsem dostal do ruky mikrofon. Něco jsem ze sebe vysoukal. Ale nechtějte po mně, abych Vám přesně řekl, co. Určitě jsem poděkoval všem a popřál mnoho úspěchů do dalších let.Opět jsem se trochu postavil na nohy ( obrazně řečeno) a nalezl jsem smysl své práce. Dopomohla mi k tomu právě tato situace, která nastala po vyhlášení výsledků soutěže "Vesnice roku 2008", kde naše obec získala ocenění - Bílou stuhu za práci s mládeží. Bylo to prý sice velice těsně, ale co na tom hledat dál. A nám by to mohlo posloužit jako odrazový můstek k další práci, ale nejen s mládeží. Snad se k této ceně váže i něco finančních prostředků na investice. Plánů a potřeb je mnoho, zastupitelstvo bude muset určit prioritu. Všem, kteří se podíleli na tomto výsledku je třeba náležitě poděkovat. Tento výsledek se nevytvořil jen za poslední období. Rádi bychom následně poděkovali všem, kteří se na tomto významném úspěchu podíleli.rochu jsme se občerstvili na cestu a vyrazili. Zpáteční cesta již probíhala ve znamení užívání si skutečností a plánování do dalšího období.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ SRPEN 2008
- příprava zasedání OZ, jednání výborů zastupitelstva
- plánování reorganizace a profesionalizace struktury obecního úřadu - příprava podkladů pro řešení pohledávky vůči firmě ŠEDA-TAUM - příprava rozpočtových změn - příprava pronájmu obecního majetku (garáže v č.p.193 a 64, pozemkové parcely) - plán práce VPP- dokončení příprav na instalaci dopravních značek omezujících tonáž vozidel na vjezdu do obce od Bulovky - příprava podkladů pro práci vnitřního auditu - příprava plánu práce zastupitelstva na příští rok - kontrola plnění volebních programů - přípravné práce na podzimní krajské volby - příprava podkladů pro vyplácení půjček z FRB obce - příprava obecně závazných vyhlášek obce, účast na vyhlášení výsledků soutěže „Vesnice roku 2008“

Z obecního úřadu – informace pro občany

Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003 končí k 31.12.2008. Výměna podléhá stejným pravidlům, jako výměna občanského průkazu při pozbytí jeho platnosti z důvodu uplynutí časového období, na které byl vydán.
Vyměňte si svůj občanský průkaz bez strojově čitelných údajů již nyní! Proč?
• Baví Vás stát fronty?
• Myslíte si, že nepotřebujete platný občanský průkaz?
• Chcete si vyzvednout doporučený dopis na poště?
• Chcete se přihlásit do knihovny?
• Narychlo odjíždíte do zahraničí do zemí EU a nemáte cestovní pas s dostatečnou platností? Chcete platit vysoké poplatky za expresně vydaný pas?
Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2008. Pokud tak neučiní, mohou dostat pokutu až do výše 10 000 Kč (jedná se o přestupek).
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936. 
Kdo? Každý občan starší 15 let, jehož občanský průkaz byl vydán do 31.12.2003 a nemá strojově čitelné údaje. Předložením žádosti a dokladů může pověřit svého zástupce
Kde? MěÚ Frýdlant
Za kolik? Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.
Jak? Na úřadě předložte: formulář - Žádost o vydání nového OP, 1 fotografii, dosavadní občanský průkaz, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana (např. diplom o dosaženém vzdělání), anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů. K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník navíc: rodný list nebo rodný a křestní list občana, doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu, doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství, rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům, svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.
Formulář Vyplňte žádost o vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Z důvodu dalšího zpracování žádosti je možné používat pouze originální tiskopis, který nesmí být zmačkaný, přeložený či jinak poškozený. Nelze tedy formulář vytisknout a přinést jej již vyplněný. Originální tiskopis je k dispozici na všech výše zmíněných úřadech.
Fotografie Musí mít tyto vlastnosti: rozměry 35 x 45 mm, odpovídat současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly - s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.
Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Pokud se občan vzhledově nezměnil, může použít i starší fotografii. Ta ovšem musí splňovat výše uvedené podmínky (např. u starších fotografií se používal dnes již nevyhovující 3/ 4 profil).
Kdy? CO NEJŘÍVE, nejpozději však do 30.11.2008 Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena .
( Zdroj- Dashöfer Holding, Ltd. a VERLAG DASHÖFER)

Uveřejňujeme dva ze soutěžních příspěvků do druhého ročníku literární a výtvarné soutěže:

MOJE A VAŠE OBEC

Já, Lucka, Míša a mí přátelé,
bydlíme v Pertoltické obci.
Smějeme se vždy vesele,
protože jsme borci.

Nikdo neví, jak to chodí,
v té naší obci krásné.
Mimča se tu běžně rodí,
aspoň máme hasiče zdatné.

Vlastně! Chodíme do hasičského kroužku,
baví nás to velice.
Někdy chodíme jen trošku,
vždy za to musíme smotat hadice.

Máme velký program
na druhého osmý.
Však nevážíme ho na gram,
ale hodnotíme ho po svým.

To je asi vše co bych složila
o té Pertoltické obci,
doufám, že jsem to vše popsala,
vždyť jsme přece velcí borci.
Dagmar Kulmanová

ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
Je fajn. Že se tady poslední dobou něco děje.
Kdyby nebylo motokrosové dráhy, otevřené na pozemku p.Reiniše, tak by se nedalo ani mluvit o nějakém kulturním životě. Samozřejmě, je to něco nového. Ale je to dobře. Díky závodníkům se sem sjíždějí další lidé a i místní se mohou jít na motorky podívat. Určitě je to zajímavá podívaná. Někteří mohou sledovat závody s tepla svého domova, no řekněte, není to skvělé? Hluk a prach při závodech je sice nepříjemný, ale za tu podívanou to prostě stojí a na těch pár hodin se to dá přetrpět.
Co se také okrajově dotýkalo naší obce, alespoň občasným dozvukem taneční hudby, je nedávná technoparty na Andělce. Kdyby se konala tady, ve vesnici, tak by to spousta lidí asi nerozdýchalo. Ani tady nejsou dobrá prostranství, ale je dobře, že se takové akce pořádají. Když je dobře organizovaná, organizátoři mají pod kontrolou celý areál a produkce vycházejí vstříc jak občanům, tak duchovnímu životu v obci, jako tomu bylo nyní, nevidím důvod proč ne. Samozřejmě, že hudba a následný nepořádek vadí spoustu lidem, vadila a vždy bude, ale s tím nikdo nic nenadělá. V dnešní době má každý hudební směr v České republice svůj festival. I když je techno, a jiné směry s ním spojené, trošku kontroverznější, jak ze strany typu hudby, účastníků, stylu tance a hlasitosti, je to také styl a svůj prostor si zaslouží. Když jsem jela nedávno autobusem domů, slyšela jsem rozhovor skupinky mužů a rozhodně souhlasím s jejich názorem. Bavili se o tom, že když byli mladí, nebyli svatí, a také se chtěli bavit, jako se chtějí bavit mladí dnes. V té době ale nebylo tolik možností a prostoru. Proto jsou takové akce vlastně dobře. Doba se mění, ale mladí lidé chtějí stále to samé, pobavit se a být spolu. To k mládí patří a proto bych takové technoparty neodsuzovala…..říká se, že kdo si hraje, nezlobí.
Další sportovní událostí jsou fotbalové zápasy, které také přilákají do naší vesnice nové tváře a zase, je na co se koukat. Když sleduji zápas z balkonu našeho bytu, zaměřuji se zejména na fanoušky, kteří přišli podpořit své oblíbené družstvo a pozorují zápas. Nejlepší je mužské osazenstvo staršího věku, kteří se za svůj život jistě nahráli fotbalu víc, než soustředění hráči na hřišti a kteří získali tolik zkušeností, že rozhodně vědí, z pozice pozorovatele, jak a kdo má zrovna kopnout do míče a kde kdo měl stál. Rady které vycházejí z jejich úst, si jistě hráči berou k srdci méně, než např. fandové opačného družstva a proto se občas svede zápas zajímavější a emotivnější v prostorách kolem hřiště, než na hřišti. A pak že u fotbalu není sranda!
A v neposlední řadě se o kulturu naší obce starají naši hasiči. Celý rok se těším na Štěpánskou zábavu pořádanou právě jimi. Je ale velká škoda, že podobných událostí není do roka víc. I v té době je však velký problém, jak vlastně bude zábava zajištěna z hlediska pořadatelského. Ze své vlastní bohaté zkušenosti vím, jak je těžké něco zorganizovat a proto jím touto formou děkuji, že se můžeme bavit, i když jen o Vánocích. Je to velmi pěkná tradice a doufám, že přetrvá i do dalších let. Naši hasiči, jak starší, tak i mladí sklízejí četné úspěchy v soutěžích. Díky častému obsazení prvních míst na stupních vítězů bývá o Pertolticích trochu slyšet. Starají se vlastně skoro o vše. Skvělé je, že se tu stále udržuje např. pálení čarodějnic, stavění nebo kácení máje. Díky nim se v naší obci udržují staré zvyky, které k obci neodmyslitelně patří. Je však škoda, že jejich pečlivě naplánované výročí nevyšlo tak, jak by si ze srdce přáli. Počasí bývá velmi nevyzpytatelné a proto celé odpoledne doprovázeli občasné přeháňky, které se střídaly se silnějšími dešti. Přesto se podle mého názoru, z občasného pokukování z okna, nakonec vše vydařilo a přítomní se velmi bavili. Oslava byla zakončena ohňostrojem, který v kombinaci s všudypřítomnou mlhou působil zvláštním, přesto krásným dojmem.

Ivana Svitková

Tábor mladých hasičů

Na konci srpna, předposlední prázdninový týden, strávili mladí hasiči z Pertoltic na hasičské zbrojnici. Také tentokrát, stejně jako v předchozích letech, se po celý týden připravovali na první kolo soutěže Hra Plamen. Cvičili ošetřování zraněného, na plotě před zbrojnicí vázali uzle, učili se poznávat topografické značky, určovat azimut, střílet ze vzduchovky a poznávat požární technické prostředky. Krom pilného učení se bavili různými soutěžemi a výlety. Ve středu se volila Miss. Ve čtvrtek vyrazili na pěší výlet do Polních Domků. Cestu si krátili různými úkoly. V pátek pak za odměnu mohli všichni navštívit Libereckou Zoogickou zahradu. Děti tam pobavilo koupání slonů. Nadšeně sledovaly krmení tuleňů, ale nejvíce ze všeho se vyřádily na prolézačkách a houpačkách. Potom ještě zavítali do Botanické zahrady. Ve sklenících bylo nesnesitelné teplo. A tak mladí hasiči raději vyhledali příjemný chládek v místnosti s akváriem a pozorovali pyraně, rejnoky a další vodní stvoření. Sobotní večer byl trochu strašidelný. Po zpěvu při kytaře u táborového ohně se děti vydaly do úvozu za Závůrkovými na stezku odvahy. Čekala tu na ně strašidla a různé nástrahy. Všichni se zprvu báli, ale po tom, co ve zkoušce uspěli, už byli opět hrdinové. V neděli se mladí hasiči vrátili zase domů, bohatší o spoustu zkušeností a zážitků. Určitě budou naši obec dobře reprezentovat v nové hasičské sezóně!


Mladí hasiči na výletě v Černousích

Okrsková soutěž

Naši hasiči se v sobotu 6.9.2008 zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu a útoku z agregátu v Předláncích. Podařilo se jim obsadit všechny příčky od prvního do sedmého místa - krom nepopulární bramborové medaile. Mladší žáci vybojovali první místo, starší žáci druhé. Družstvo mužů v soutěži z agregátu získalo krásné třetí místo a ve sportu páté. Druhé družstvo dospělých, složené většinou z žen, skončilo v agregátu na sedmém místě a ve sportu na šestém.Datum vložení: 31. 12. 2008 8:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2022 20:38
Autor: Správce Webu

Volný čas

Informace pro občany

frysko

Databáze Free-Time

logo

Nahlášení plánovaného pálení

Podporujeme

Lidové stavby

logo

Skanzen Pertoltice

Děkujeme

llogo

Obec Pertoltice na Facebooku.

logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.


Pertoltice