Obec Pertoltice
ObecPertoltice

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Oznámení starosty

Starosta obce Pertoltice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční 
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1, je volební místnost v přízemí budovy obecního úřadu, Dolní Pertoltice 59 463 73 Habartice, a to pro voliče s pobytem v Dolních i Horních Pertolticích.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Pertolticích dne 24.9.2012

Viktor Podmanický
starosta

Datum vložení: 26. 9. 2012 13:19
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2022 8:39
Autor: Správce Webu

Pertoltice