Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Stavění májky 2007 - 10
Stavění májky 2007
zobrazení: 3683
známka: 0
 

Aktuality

Městský úřad Hejnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa.

Tajemník Městského úřadu Hejnice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávních celků

výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referent kultury a cestovního ruchu

Místo výkonu práce:  Město Hejnice – Městský úřad Hejnice
Platové zařazení: 9 platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákonné předpoklady:  státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Kvalifikační předpoklady:  středoškolské vzdělání ukončené maturitou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

Požadavky:          
– řidičský průkaz skupiny B
– znalost MS Office, internet
– organizační, komunikační a prezentační dovednosti
– samostatnost, proaktivní přístup
– pečlivost, orientace na detail, kreativita
– místní znalost
– vysoká časová flexibilita

 Výhodou:
– praxe v oblasti kultury, organizování kulturních a společenských činností
– praxe v oblasti cestovního ruchu
– znalost NJ, AJ
– orientace v základních směrech české kultury
– zkušenosti s grantovými projekty
– schopnost zjišťování a orientace v informacích

Informace k obsahové náplni práce:
– organizování a komplexní zajišťování kulturních a společenských akcí města, spolupráce s městskou knihovnou, kinem, propagace akcí atd.
– v oblasti cestovního ruchu, spolupráce na tvorbě dlouhodobé vize rozvoje města Hejnice, organizace akcí podporující cestovní ruch, vybudování a vedení městského informačního centra atd.
Podrobnější informace u tajemníka Městského úřadu.

 Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu:  1. března 2019, nebo dle dohody.
Lhůta pro podání přihlášky: přihláška musí být doručena na městský úřad do 17. ledna 2019 11.30 hod.
Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: MěÚ Hejnice, podatelna, ul. Nádražní čp. 521, 463 62 Hejnice.
Obálku označte textem: výběrové řízení
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv.

V Hejnicích 19. prosince 2018
Mgr. Karel Kopecký v.r.
tajemník MěÚ Hejnice

Info z www.frydlantsko.euInformační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (55 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (48 hl.)
 
NE (46 hl.)
 
NEVÍM (43 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 192
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz