Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Zastupitelstvo obce Pertoltice 2014 - 2018 - 2
Zastupitelstvo obce Pertoltice 2014 - 2018
zobrazení: 1442
známka: 0
 

Drbna

DRBNA SRPEN - ŘÍJEN 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2018/2019, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a vyslovil přesvědčení, že tento nový školní rok bude minimálně stejně úspěšný jako ten minulý, že všechny stanovené cíle a sny budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce. Zejména těm, pro které bude tento školní rok závěrečný a budou se během něj rozhodovat, co a jak dál.
Viktor Podmanický starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
S ohledem na končící volební období, bych rád i tímto způsobem poděkoval za spolupráci členům zastupitelstva obce i členům výborů zastupitelstva, kteří se na řízení obce aktivně podíleli. Nešlo vše vždy úplně tak, jak jsme si představovali, ale jsem přesvědčen, že jsme společně vždy našli mnohokrát řešení, které bylo ku prospěchu celé obce.
K uspokojení všech vašich potřeb, by bylo nutné mít k dispozici nemalé finanční prostředky.
I když to nadále nebude jednoduché a není možné zavděčit se představě všech lidí, věřím v to, že vedení obce, které vzejde z nadcházejících voleb, bude dále pokračovat v započatém trendu. Že bude mít i nadále zájem i snahu, uspokojit co možná nejvíce Vašich požadavků. V komunální politice je to hlavně o lidech. O lidech, které znáte, a o kterých víte, jestli něco udělali – dělají pro obec, nebo se jen tzv. vezou, či umí jen kritizovat. V našem zastupitelstvu i dalších obecních orgánech byli z valné většiny vždy lidé lidé, kteří pracovali společně, bez předsudků a i když zastupitelé byli z více kandidátek, podařilo se vytvořit tým lidí, kde každý podle svých možností i schopností, pracoval s plným nasazením.
Poděkování od vedení obce patří též všem těm, kteří se podíleli na oživení společenského a kulturního dění v naší obci, či se věnovali práci s mládeží.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc červenec 2018 (vp)
 plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava dalšího zasedání nového zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů za rok 2018, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci, práce na tvorbě pozemkových úprav, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, koordinace oprav majetku obce, realizace výstavby přístřešku pro konání společenských akcí, příprava společenské akce a oslav hasičského sboru.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Dotazuji se na vzniklou bariéru u rybníka? Je to projekt obce, kolik to tak stojí?

Děkujeme za dotaz. U Panenského rybníka vzniká pevná bariéra, pro záchranu živočichů. Odpovědné orgány usoudily, že tato varianta bude úspornější a rozumnější, než každoroční budování zábran. Obec Pertoltice nemá povědomost, na kolik toto opatření přijde, neboť se tohoto projektu nijak nezúčastňuje. Ale levná záležitost to jistě nebude.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2018 (ou)
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební okrsek je stanoven pro celé území obce pouze jeden. Sídlo má v budově obecního úřadu, Dolní Pertoltice č.p. 59. Občané budou volit opět devět zastupitelů. Volební místnost se nachází pro předmětné volby opět v přízemí objektu obecního úřadu. Tak jak jste zvyklí.

Termín: Volby do Zastupitelstva obce Pertoltice se uskuteční:
v pátek dne 05.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 06.10.2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin


- Občané, kterým zdravotní stav nedovolí jít k volbám, mohou také volit. Stačí nahlásit jméno a bydliště voliče na Obecní úřad Pertoltice, nebo přímo okrskové volební komisi. Druhý den voleb navštíví tyto občany členové volební komise a umožní jim volit do mobilní volební urny.
- V naší obci byla pro volby do obecního zastupitelstva podána pouze jedna kandidátka.

- O Vaši přízeň a hlas se budou ucházet tito kandidáti:
Kandidáti do zastupitelstva obce za SNK, pro volby 2018 - 2022

Viktor Podmanický, Bc. Vladimír Hovad, Josef Šíma ml., Miroslav Čejka, Zdenka Halounová, Irena Závůrková ml., Josef Cyrus, Markéta Valášková ml. a Petr Filip.

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮ
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svoji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2018. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz. Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!

Vypalování porostů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Heřmanické šedesátkování
S prvním zářím začaly mladým hasičům podzimní soutěže. Mladší a starší žáci změřili své síly nejprve v disciplíně 60 metrů překážek v Heřmanicích. Konala se 1. září. Celý den propršelo, ale dětem to nevadilo. Klidně běhaly venku a to nejen v době, kdy měly plnit disciplínu. Tentokrát nešlo o soutěž družstev, nýbrž každý běhal sám za sebe. Měly překonat bariéru, potom lávku a nakonec pospojovat a natáhnout hadice. Ze dvou pokusů se počítal ten lepší. Ač jsme, díky nedostatku času na trénink, nepočítali s medailovým umístěním, pár pohárů jsme si přivezli.
Výsledky: mladší dívky – Aneta Odehnalová 2. místo
Daniela Höflerová – 5. místo
Aneta Havlová 9. místo
Anna Horáčková 13. místo
Alexandra Himmelová 16. místo
mladší chlapci – Aleš Čepelík – 1. místo
Lukáš Červeňak – 5. místo
Ladislav Šorm – 14. místo
starší dívky – Denisa Severýnová – 9. místo
Eliška Čepelíková – 10. místo
starší chlapci – Tomáš Höfler – 3. místo

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice a Obecní úřad Pertoltice Vás zvou v sobotu 8. září 2018 na fotbalové hřiště. Celý den zde budou probíhat oslavy 140 let od založení sboru a loučení s létem. Program začne v 9:00 hodin hasičskou okrskovou soutěží. O trofeje budou bojovat děti, ženy, muži a veteráni z okrsku Višňová. Krom požárního sportu uvidíte také disciplínu útok z agregátu, která se hodně podobá ostrému zásahu. Soutěž je realizována za finanční podpory Libereckého kraje. Po slavnostním zakončení soutěže naváže od 15:00 hodin loučení s létem. Připraveno je spousta atrakcí nejen pro děti, jako jsou skákací hrad, soutěže o ceny, ukázka výcviku služebních psů, chybět nebudou ani modely letadel v akci a další lákadla. Celý den nám zpříjemní hudební doprovod od pana Mazánka a od 19:00 si můžete vychutnat kapelu Funny Grass – Bluegrass, Country, Irish music. Oficiální program bude zakončen ve 22:00 hodin ohňostrojem. Slavit se však bude mnohem déle.

Hoří a hoří
Letošní léto bylo velmi teplé a celé Čechy zasáhlo extrémní sucho. Pocítila to také naše zásahová jednotka. Obvykle vyjíždí k zásahu dvanáctkrát až patnáctkrát do roka, na konci letošního srpna si připsala již šestnáctý výjezd. Jenom v srpnu to bylo sedmkrát. Osmého srpna shořel stoh z balíků slámy v Dolním Olříši. Hned druhý den hasiči odstraňovali strom z hlavní silnice u Pannenského rybníka, který díky suchu neudržel váhu ovoce. Následoval požár lesa v Nových Pertolticích 15. srpna, poté požár louky na Horní Bulovce 22. srpna a o den později se rozhořela louka v Arnolticích. Dne 28. srpna byl naší jednotce krátce po jedné hodině v noci ohlášen požár bývalé hasičské zbrojnice na Andělce. Hasiči vyjeli téměř okamžitě v počtu sedm členů. Na místě už byla jednotka z Višňové a Frýdlantu. Naši hasiči hasili oheň jedním proudem C a vysokotlakým proudem. Dva hasiči byli připraveni pro zásah v dýchací technice. Když cisternám začala docházet voda, dostali za úkol posílit dopravu vody z nedaleké požární nádrže. Hadicovým vedením tlačili pomocí cisterny vodu na požářiště. Požár zničil autodílnu, která se nacházela v objektu včetně dvou traktorů a osobního automobilu. Později bylo ještě nutné částečně strhnout věž, protože hrozila zhroucením. Série požárů byla ukončena 30. srpna požárem strniště v Habarticích. Snad déšť, který přišel minulé dny, přinese našich hasičům trochu oddychu.

Centrum 1407 je téměř hotové, sloužit začne na podzim
Téměř u konce je v současné době rekonstrukce objektu bývalé galanterie v ulici Míru naproti městského muzeu Špitálek. Objekt, který prochází už několik měsíců obnovou, dostal název podle svého popisného čísla Centrum 1407. Už na podzim se stane centrem sociálních služeb v regionu.
Objekt, poničený v roce 2010 povodní, prošel kompletní rekonstrukcí. „V současné době už máme všechny velké opravy a úpravy hotové, pracuje se tak na menších věcech. Dokončují se malby a nátěry v interiérech, instalují se dveře, výlohy, světla, zásuvky, pokládají se podlahové krytiny, dolaďuje se vzduchotechnika. Až budou tyto práce skončené, dojde na stěhování nábytku a instalování počítačového vybavení,“ říká vedoucí investičního odboru Bc. Zdena Ubiasová.
Pracuje se ale nejen v interiéru, ale také v okolí budovy. Dělníci pokládají dlažbu, dojde i na terénní úpravy a osazení zeleně či poslední úpravy okolí bezbariérového výtahu.
Kompletně hotová bude rekonstrukce Centra 1407 do konce září. „Na přelomu října a listopadu proběhne jeho kolaudace a v průběhu listopadu se začnou do Centra 1407 stěhovat první provozovatelé sociálních služeb. Počítáme tedy, že první klienti budou moci jejich služeb využít už v listopadu,“ doplňuje starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.
Rekonstrukcí objektu získá Frýdlant ideální zázemí pro celkem 6 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, zvýší se tím kvalita a rozsah sociálních služeb v regionu. Pět z poskytovatelů je až dosud umístěno v jiných objektech města, jeden bude nový. Působit zde bude například Člověk v tísni, Fokus, Most k naději, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb nebo Diakonie ČCE - klub Cajk. Budou zde mít dokonalé zázemí pro osm druhů služeb, určených různým cílovým skupinám, tři služby přitom budou ve Frýdlantě poskytovány nově. ( převzato z webu Města Frýdlant)
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (26 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (16 hl.)
 
NE (18 hl.)
 
NEVÍM (16 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 76
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz