Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Pertoltický Masopust 2006 - 9
Pertoltický Masopust 2006
zobrazení: 4003
známka: 0
 

Drbna

DRBNA ČERVENEC 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
nastal čas prázdnin, výletů a vytoužených dovolených. A my se můžeme o to více těšit na letní zážitky, ať už spojené s cestováním, či s prázdninovým lenošením, prostě takové, jaké má kdo rád. Já věřím, že léto využijete nejen k relaxaci, ale i k činnostem a pozitivním změnám, které vám přinesou radost i po prázdninách a dovolených. Odpočinek, relaxace u vody,u moře, v lese či na horách jsou vyzkoušenými prostředky, jak se zbavit únavy a stresů běžného života. Příjemně strávený čas s rodinou, s přáteli nám pomůže zapomenout na každodenní starosti. Místo odpočinku mnohdy volíme mimo své bydliště proto, abychom navštívili a poznali zajímavé oblasti u nás i v zahraničí. Při cestování vám přeji příjemnou cestu i šťastný návrat.V létě platí nepříjemná úměra, že čas utíká rychleji než v zimě, přestože dny jsou delší. A o dovolené to platí minimálně trojnásob. Proto vám přeji, ať váš prázdninový čas kráčí v pomalém tempu, abyste ho mohli vnímat a užívat naplno.
Milí spoluobčané, přeji vám všem léto nejen plné slunce, ale hlavně takové, jaké má podle vás být.
Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen 2018
zpracování podkladů pro zasedání OZ a výborů, problematika GDPR, školení zaměstnanců oú, příprava akce -Výstavba přístřešku pro konání společenských akcí v Dolních Pertolticích, sekání ploch, zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro akce na rok 2019, příprava podkladů pro vyúčtování záloh na služby v č.p.193,

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce

V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

( Fotem z jednání dozorčí rady FVS,a.s.)
Důležité informace k lékařské pohotovosti od 1. 7. 2018
Lékařská pohotovost zůstává na Frýdlantsku i nadále. Od 1. července 2018 jí zajišťují praktičtí lékaři a specialisté z Frýdlantska a lékaři Krajské nemocnice Liberec, a.s. Liberecká nemocnice bude také provoz pohotovosti zaštiťovat.

„Pohotovost bude od 1. 7. 2018 fungovat v prostorách současné plicní ambulance ve Fügnerově ulici ve Frýdlantu, která je v bezprostřední blízkosti nejen frýdlantské nemocnice, kam byli lidé na pohotovost zvyklí jezdit, ale také hned vedle stanoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Takže její pozice je ideální,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Ordinační hodiny lékařské pohotovosti ve Frýdlantu od 1. 7. 2018 jsou:
Pondělí až čtvrtek 18 – 21 hod
Pátek 17 – 21 hod
Sobota, neděle a svátky 9 – 18 hod

Kritickou situaci kolem zajištění lékařské pohotovosti pro Frýdlantsko začalo město Frýdlant řešit koncem května, kdy dostalo od nemocnice Frýdlant oznámení o nedostatku lékařů, kvůli kterému bylo provozování pohotovosti ohroženo. „Ihned jsme začali hledat možná řešení této krize. Oslovili jsme praktické lékaře regionu, zda by nebyli ochotni pohotovost sloužit vlastními silami. Jsem nesmírně rád, že se k této odpovědnosti společně s dalšími specialisty z Frýdlantska přihlásili, byť pod podmínkou, že pohotovost nebude provozována ani v prostorách nemocnice ve Frýdlantu ani pod hlavičkou jejího provozovatele, zdravotnické skupiny EUC. Proto jsem ve spolupráci s Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. hledali jiný prostor,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Jako nejvhodnějším se nakonec ukázala plicní ambulance ve Fügnerově ulici.

Lékaři, kteří budou ve Frýdlantu od července pohotovost sloužit, tak budou mít k dispozici ordinaci vybavenou potřebným zařízením, které je pro zařízení tohoto typu obvyklé. Budou moci využívat přístroje na stanovení zánětu – CRP, EKG, tlakoměr, fonendoskop a podobně. Pohotovost je určena lidem, které postihne náhlá změna jejich zdravotního stavu. Například dojde k rychlému zhoršení dlouhodobého astmatu, náhlé bolesti (např. krční páteře), náhlému onemocnění (např. angína, zánět močových cest, alergická reakce). „Na pohotovost však nepatří pacient například s třítýdenními bolestmi zad, takové potíže je nutné řešit ve všední den u jeho registrujícího praktického lékaře,“ podotýká MUDr. Šárka Pokorná, která bude pohotovost ve Frýdlantu také sloužit a na jejím zachování ve Frýdlantském výběžku má lví podíl. A doplňuje další důležité informace. „Pohotovost je zde především pro prvotní vyšetření, kdy lékař má za úkol rozhodnout, jestli se jedná o život nebo zdraví ohrožující stav, jenž vyžaduje okamžité vyšetření specialistou v nemocnici ve spolupráci ze záchrannou službou, nebo stav, který lze řešit postupně ambulantní cestou. Dále na pohotovosti může lékař zahájit ambulantní léčbu, třeba u akutního infekčního onemocnění předepsat antibiotika, podat a předepsat léky proti bolesti,“ doplňuje lékařka.
Důležitou informací pro pacienty je fakt, že na pohotovosti nebudou ošetřováni lidé zranění a po úrazech, protože se nejedná o chirurgickou ambulanci, ačkoli mezi sloužícími lékaři budou i chirurgové. „Zranění pacienti budou i nadále ošetřováni v Nemocnici Frýdlant s.r.o., kde bude dle slov jejího ředitele MUDr. Madara provozovaná chirurgická ambulance v nepřetržitém režimu,“ dodává Šárka Pokorná.
Pro pacienty v ohrožení života nadále platí, že je nutné přivolat si okamžitou pomoc na telefonním čísle 155 – tedy přivolat zdravotnickou záchrannou službu.

Josef Reiniš
Dolní Pertoltice 194
46373 Pertoltice
tel: +420776823833
E-mail: autonasrot@seznam.cz
www.autonasrot.cz

Veřejné záchody na autobusovém nádraží ve Frýdlantě jsou otevřené
Nové veřejné záchodky otevřelo v prostoru autobusového nádraží v Nádražní ulici město Frýdlant. Zareagovalo tím na žádosti občanů města a cestujících, kteří autobusové dopravy využívají.
„Autobusové nádraží u obchodního domu Tesco je dopravním uzlem pro celé Frýdlantsko. Denně tudy projdou stovky lidí a toalety tady opravdu chyběly,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, z jehož iniciativy veřejné záchody na nádraží vznikly. „Ve městě sice už jedny veřejné toalety jsou, nicméně pro cestující autobusy jsou daleko. Při přestupu na jednotlivé linky není tolik času, aby si lidé mohli dojít až do Kostelní ulice,“ doplňuje.
Veřejné záchodky vznikly v prvním patře budovy, ve které sídlí ČSAD Liberec a která patří Městu Frýdlant. „Jde o toalety stejného typu, jako jsou toalety v Kostelní ulici. Tedy s obsluhou,“ doplňuje místostarosta Stodůlka.
Provozní doba veřejných záchodků je od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hodin. V sobotu a neděli jsou uzavřeny. Jejich provoz je zpoplatněn.
Věříme, že se touto službou opět zvýší komfort cestujících a koneckonců i ostatních občanů, protože v okolí autobusového nádraží se nacházejí hned tři velké obchody a pohyb obyvatel je tu opravdu velký,“ uzavírá Jiří Stodůlka. ( převzato Město Frýdlant )

Mladí hasiči zakončovali sezónu ve Frýdlantě
Stejně jako pomalu končí školní rok, končí mladým hasičům i tento ročník soutěží. Zakončili jsme ho celoročním vyhodnocením na obvodovém kole Hry Plamen ve Frýdlantě 19. května 2018. Posledními disciplínami, které nám ještě zbývaly splnit, byla štafeta 4x60 metrů, štafeta dvojic a požární útok. Hodnotily se také kroniky. Ty jsou dokladem celoroční práce s dětmi a musí v nich být zapsány povinné body, jako jsou návštěvy kulturních akcí, soutěže, plnění odznaků odbornosti, tábory a podobně. Starší žáci měli po předchozích kolech těžší pozici. V branném závodu skončili na sedmém místě a v disciplínách CTIF (přepočítáno na náš obvod) na pátém místě. Dnešní štafety se jim povedlo zaběhnout bez trestných bodů. Mezi jedenácti družstvy si drželi zlatý střed. Útok i přes slušný čas 46 sekund byl až sedmý, tak jsme neočekávali žádný zázrak, přesto nakonec obsadili krásné páté místo. Mladší žáci na tom byli maličko lépe. Branný závod měli čtvrtý. Štafeta 4x60 metrů se běhala člunkově na cvičišti pod zámkem a skončili v ní třetí. I druhá štafeta dvojic nedopadla špatně. Báli jsme se útoku. Naše mrňata do terčů stříkala teprve podruhé, ale vše se podařilo. Dokončili útok s druhým nejlepším časem 45 sekund. Mysleli jsme si na optimistické třetí místo. Startovalo 10 družstev mladších žáků. Pořadím nakonec hodně zamíchaly kroniky. Nejedno družstvo nemělo splněny všechny předepsané okruhy činnosti, a proto jsme překvapivě poskočili až na 2. příčku. To znamenalo postup do okresního kola. Úžasný úspěch! Na vyhodnocení naše děti převzaly Čestná uznání okresu Liberec za modely hasičských aut, které poslaly do soutěže Požární ochrana očima dětí.
Okresní kolo proběhlo o čtrnáct dní později 2. června 2018 opět ve Frýdlantě. Štafeta 4x60 metrů se tentokrát běhala na městském stadionu. Potom se přejíždělo na cvičiště pod zámek na štafetu dvojic a útoky. Štafeta 4x60 je velmi obávanou disciplínou, jakákoliv chyba v ní znamená neplatný pokus. Děti se musí orientovat ve změti čar ohraničujících rozběhové a předávací území. Nezalekli jsme se toho a bez chyby si doběhli pro třetí místo. Také štafetu dvojic jsme zaběhli ve třetím nejlepším čase a bez trestných bodů. Už zbýval jenom požární útok. Proudaři pospojovali hadice bleskově a už už odtahovali rozdělovač ze základny, ale Eliška Čepelíková zkušeným okem zhodnotila, že na „béčkových“ hadicích bude včas hotovo a vyrazila s rozdělovačem za nimi. Terče byly nastříkány velmi rychle. Zlepšili jsme se oproti obvodovému kolu o 10 sekund a dosáhli času 35:44. Všem ostatním se však také dařilo a proto byl náš útok až pátý. Protože při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v útoku, obsadili jsme celkové 4. místo. Na medailovou pozici nám chyběla jedna sekunda. Přesto je to výborný výsledek! Višňová, která postoupila s námi z prvního místa, byla šestá.
V okresním kole nás reprezentovali: Aleš Čepelík, Eliška Čepelíková, Aneta Havlová,Alexandra Himmelová, Anička Horáčková, Daniela Hőflerová, Leo Stříbrný, Ladislav Šorm, Irenka a Verunka Polákovi a Týna Závůrková.
Také dorostenci ukončovali sezónu a to na okresním kole 26. května ve Frýdlantě. Růženka Valášková se zúčastnit nemohla a tak závodili jen Tomáš Prchal a Filip Lacina. Organizace soutěže byla zprvu chaotická. Ještě před startem druhé disciplíny jsme nevěděli, kolik závodníků ve které kategorii běží a jaká máme startovní čísla. Nejprve kluci psali test z požární ochrany. Museli vybrat odpovědi na 15 otázek ze zdravovědy, prevence, strojní služby a podobně. Tomášovi se povedlo udělat pět chyb a Filipovi tři. Byli tam však i horší výsledky. Pak šli na dvojboj, což obnáší proskočit oknem a přenést minimax na určitou vzdálenost. Tuto disciplínu zvládli bez penalizace. Na závěr je čekaly „stovky“ – štafeta s bariérou, lávkou a hadičkami. Tomáš trochu bojoval s bariérou, ale v druhém pokusu už ji přeskočil napoprvé a zbytek trati zvládl velmi rychle. Filip byl ve stovkách čtvrtý. V celkovém hodnocení byl tedy Tomáš v kategorii mladší dorostenci osmý a Filip v kategorii střední dorostenci pátý. Přímo postoupili do krajského kola první tři závodníci. Okres Jablonec však nemá žádné dorostence jednotlivce, proto mohl Liberec poslat do kraje další tři závodníky. Postoupil tedy i Filip, a protože některým z mladších dorostenců chyběl podzimní branný závod, postoupil nakonec i Tomáš. Krajské kolo proběhlo v neděli 10. červana 2018 v Jablonci. Tady už našich vesnickým klukům natrénovaní borci jasně ukázali záda. Navíc se nám opět nepovedli testy a tak Filip obsadil jedenácté místo a Tomáš osmé. Přesto je to pro nás obrovská zkušenost zakusit atmosféru krajského kola.

Kácení Máje
V sobotu 2. června 2018 večer jsme pokáceli Májku. Na autobusové zastávce se sešlo téměř třicet diváků. Stopli jsme si kluky od děvčat z Pertoltic a nepustili je, dokud jako jediní přítomní svobodní pánové Májaku dle tradice nepokáceli. Do rytmu jim hrála živá kapela písničku se slovy: „V Pertolticích na malém vršíčku…“ Májka padla k zemi raz dva. Špice se při pádu ulomila a tak bylo méně řezání. Junáci pak hodili kmen na ramena a odnesli jej k hasičské zbrojnici. Na děti zbyla březová špička. Na fotbalovém hřišti se už grilovala kuřátka a pekly buřtíky. Večer se nesl v příjemném duchu. Protože nás bylo jen pár, pojali jsme to jako takovou malou sousedskou grilovačku - poklábosili a pojedli. Kapela vyhrávala jednu pecku za druhou. A téměř v plném počtu jsme zůstali sedět až do půlnoci. První odjížděla kapela. I oni byli spokojení, že si pěkně zahráli.

Mladí hasiči excelovali v Dolní Řasnici
V neděli 10. června 2018 odjeli mladí hasiči do Dolní Řasnice bojovat o medaile v požárním útoku. S sebou jsme vzali i ty nejmenší děti předškolního věku takzvanou přípravku. I oni museli spojit klasické dětské hadice a pomocí vody zdolat terče. Jediné ulehčení pro ně bylo, že stříkali jen na barely, nikoliv do nástřikových terčů jako mladší a starší žáci. Naše děti byly báječné. Všechno profesionálně zapojili. Dospělácký dohled nebyl téměř potřeba. Terče shodili v nejlepším čase a získali medaile a plyšáky za první místo. Také mladší žáci předvedli perfektní útok. Obsadili první místo mezi devíti týmy. Stále se potvrzuje, že postup do okresního kola, o kterém jsme psali výše, nebyl náhodou! Ani starší žáci se nenechali zahanbit. Svůj útok dokončili v čase kolem 40 sekund. Pár družstev je však přeskočilo a oni skončili na nepopulárním bramborovém 4. místě bez medaile.

POZOR! Uzavírka v Krásné Studánce a výluka na žel. tratích 037 a 038
Vážení cestující, z důvodu stavebních prací a uzavírek v ul. Hejnická v Krásné Studánce (v Liberci) je nutné ve veřejné dopravě přijmout následující opatření:
Od 1. července do odvolání (cca do konce července) budou na linkách 71, 72, 640, 641, 645, 659 a 669 v platnosti výlukové jízdní řády.
Pozn.: Výlukové jízdní řády budou v platnosti již od 1. července z důvodu koordinace dopravních opatření s uzavírkou v ul. České mládeže. Od počátku července navíc budou v Krásné Studánce probíhat částečné uzavírky.

Od 8. do 27. července budou v platnosti výlukové jízdní řády na vlakových linkách L6, L61 a L62 (tratě 037 a 038) a na autobusových linkách 650, 651 a 652. Na lince L61 mezi Frýdlantem v Čechách a Jindřichovicemi pod Smrkem potrvá výluka na železniční trati až do 30. července.

 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (26 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (16 hl.)
 
NE (18 hl.)
 
NEVÍM (16 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 76
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz