Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánků 8. 11. 2014 - 12
Vítání občánků 8. 11. 2014
zobrazení: 1252
známka: 0
 

Drbna

DRBNA ČERVEN 2017

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Rok uplynul jako voda a zasloužený čas prázdnin a dovolených se nezadržitelně blíží. Mládež školou povinná již netrpělivě odpočítává poslední dny školního roku. Po rozdání vysvědčení budou již jen následovat bezstarostné letní radovánky a mnoho různých dobrodružství. Nutno jim to přát. Starostí mají před sebou jistě v dalším životě ještě mnoho.
U velké většiny žáků či studentů budou vlastní zážitky v první červencové dny prázdnin umocněny spokojeností, která bude pramenit z dosažených kvalitních či uspokojivých výsledků v právě končícím školním roce. Snad proběhl podle představ alespoň u valné části žáků a studujících. Někteří se dočkali zklamání z výsledků, popřípadě na jejich život měly vliv různé, často různé okolnosti, které neměli zase až tak možnost ani ovlivnit. Nechce to klesat na mysli. Nejlépe bude, snažit se během prázdnin načerpat mnoho sil nejen do dalších školních ročníků. Během prázdnin se lze i lépe připravit na zvládnutí učební látky v dalším období. Těm, kterým docházka do základní školy skončila, posunují se ve svém vzdělávání na vyšší stupeň škol, blahopřejeme k přijetí na vysněnou střední školu a přejeme mnoho zdaru v dalším studiu.
I mnoho z nás, dospělých, v duchu počítá svoje zbývající pracovní dny, které nás dělí od zaslouženého odpočinku. Mnozí z nás vyrazí na výlety po okolí, či dalších krásách naší země, popřípadě načerpat energii k moři. Část z nás, bude jistě trávit čas oddechu více aktivně, někteří se pravděpodobně budou oddávat pouhému lenošení. Ještě aby počasí vyšlo. Když slunce několik dní neustále pálí, je to k nevydržení. Pak zase chceme, aby přišel nějaký ten déšť a ochladilo se. Když zase přes den sprchne, přejeme si tak trochu rozezleně, aby to bylo pokud možno jen v noci a neomezovalo nás to v našich připravených aktivitách.
Jménem svým i jménem vedení obce vám přeji příjemný, poklidný odpočinek, načerpání co nejvíce sil a energie. Vám, kteří se vydáváte na prázdniny a dovolenou nějakým dopravním prostředkem, přeji šťastnou cestu a návrat. A nesmím na závěr zapomenout i další přání. Tak tedy, co nejlepší počasí dle představ a pokud možno žádný déšť, který by udělal čáru přes prázdninové plány vám, rodině, příbuzným i známým.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc květen 2017
 příprava podkladů pro zasedání OZ a výborů, problematika pronájmu bytových jednotek v č.p.193, školení zaměstnanců oú, příprava akce -Výstavba přístřešku pro konání společenských akcí, sekání ploch, zabezpečení účasti na jednání DSO, příprava jednání vlastněné akciové společnosti, jednání o zřízení společného školského obvodu, součinnost při společenské akce, práce na strategickém dokumentu obce – plán rozvoje, kontrola hospodaření – rozpočet plnění, zajištění průběhu studentské praxe, STK vozidla zásahové jednotky + zajištění opravy, opravy místních komunikací, příprava vítání občánků, zajištění činnosti v působnosti sboru pro občanské záležitosti.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - upravena obecně závaznou vyhláškou. Ale obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.
AKTUÁLNĚ
Změny v registru vozidel bude možné od 1. června provést na jakémkoliv úřadě
Od 1. června 2017 vstoupí v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky které budou moci majitelé a provozovatelé vozidel provádět úkony v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Doposud bylo nutné chodit na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy. Mezi nejčastější úkony prováděné v registru vozidel patří změna vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, registrace nového či dovezeného vozidla, umístění vozidla do depozitu, nahlášení zániku vozidla, ale například i žádost o registrační značku na přání. Nově již nebude nutné chodit kvůli těmto úkonům na úřad v místě bydliště, ale bude možné je provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, zda tam má žadatel místní příslušnost.
Ale pozor. V případě umístění vozidla do depozitu je možné toto vozidlo opět uvést do provozu pouze na stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení. Při umístění vozidla do depozitu totiž řidič odevzdává úřadu registrační značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než majitel vozidlo opět uvede do provozu. Stejná situace nastává i v případě podání žádosti o značku na přání. Žádost lze podat na jakémkoliv úřadě, samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě. ( Petra Krýchová odbor dopravy Městského úřadu Frýdlant)

SPOZ
Obecní úřad žádá případné zájemce o práci ve Sboru pro občanské záležitosti, aby se přihlásili na obecním úřadě.

Venkovské spolky nemusí evidovat tržby do 300 tisíc korun.
Finanční správa limit zvýšila

Úlevy pro venkovské spolky a neziskové organizace přináší změna metodiky elektronické evidence tržeb (EET). Je v duchu toho, co požadoval Svaz měst a obcí ČR. Hranice, od které musí spolky nově evidovat příjmy z drobné vedlejší činnosti, se zvyšuje ze 175 tisíc Kč na 300 tisíc Kč. A do limitu příjmů se už nemusí, jako tomu bylo dosud, započítávat příjmy bezhotovostní, například pronájem hřiště placený bankovním převodem atp. Metodické informace vydala Finanční správa, která spadá pod Ministerstvo financí. K dispozici jsou na stránkách příslušného ministerstva.
Na velmi nízkou hranici příjmů 175 000 Kč upozorňoval Svaz měst a obcí ČR již na konci října loňského roku. Tedy ještě před spuštěním první vlny EET v prosinci 2016. O limitu se také podrobně diskutovalo loni v listopadu na Celostátní finanční konferenci. Starostové samospráv sdružených ve Svazu měst a obcí ČR Finanční správu přesvědčovali, že by limit pro vedení EET měla zvýšit alespoň na 250 tisíc korun. Jinak by se omezil či dokonce úplně zanikl společenský život na venkově, kde se těmto prospěšným činnostem věnují zejména dobrovolníci ve volném čase.
Finanční správa na podněty zareagovala a diskutovaný limit zvýšila na 300 tisíc Kč. Navíc ještě upravila konstrukci (výčet) započítávaných příjmů. V současné době se kromě příjmů v hotovosti do limitu počítají i ty bezhotovostní posílané přímo na účet spolku (např. příjmy z nájmů a reklamy). Nově se bezhotovostní příjmy posílané přímo na účet spolku do limitu počítat nebudou.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Nástrahy letních radovánek

Právě začíná léto a s ním přichází i řada nejrůznějších letních radovánek, které nám mohou přinést radost a pohodu, ale někdy také starosti, bolest a smutek. Při pobytu na chalupách či chatách, táboření v přírodě a dalších letních činnostech se neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. Abychom se mohli věnovat odpočinku a užívat si léta a prázdninových dní naplno, připomeňme si několik základních pravidel, které je třeba dodržovat.

Snadný vznik požáru v období sucha
Každoročně hasiči v období léta a prázdnin řeší zvýšený počet požárů způsobených převážně lidskou neopatrností. Oheň v přírodě se může totiž velmi snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody.
Pozor proto především na: odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
Lesní/přírodní požáry jsou nejnáročnějším hasebním zásahem, protože k nim zpravidla dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou zde ztížené možnosti zásobování hasební vodou. Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné, požár se může šířit např. pod zemí nebo v korunách stromů. Tyto zásahy jsou časově velmi náročné a vyžadují nasazení velkého množství hasičů a techniky.
ponechávání otevřeného ohně při opékání a grilování bez dozoru dospělé osoby,
rozdělávání ohně pomocí hořlavin,
špatně zabezpečená nebo nedohašená ohniště,
vypouštění „lampiónů štěstí“ a používání zábavní pyrotechniky,
skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby,
zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému požáru,
garáže, stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách, barvy, ředidla a další hořlavé látky; v nevětraných prostorách může snadno dojít k samovznícení uloženého materiálu.

Nebezpečí utonutí a poranění při koupání a vodních sportech
K letnímu období neodmyslitelně patří koupání a sjíždění řek. Nesmíme proto opominout ani nebezpečí, která nás při tomto mohou ohrožovat. Každoročně hasiči musí zasahovat u desítek tragických případů, kdy je třeba vyhledat utonulé osoby.
Pozor proto především na:
• přeceňování plaveckých schopností,
Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve pomoci sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí, zavolejte záchranáře. Snažte si co nejlépe zapamatovat místo, kde jste tonoucího naposledy viděli.
• koupání v noci (hrozí snadná ztráta orientace),
• skákání do neznámé vody (většina takto způsobených úrazů mívá fatální následky),
• požívání alkoholu při koupání a vodních sportech,
• ponechávání malých dětí bez dozoru a plaveckých pomůcek (plavecká vesta, kruh, rukávky),
• používání správných záchranných pomůcek při sjíždění řek,
• plavidla a provoz na vodních plochách.
Vznik škod v domácnosti
V létě se často ze svých domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout zkontrolovat, zda máme vypnuty všechny spotřebiče uzavřeny hlavní přívody plynu a vody. Domácnost nezapomeňte zabezpečit i proti vloupání.
Pozor proto především na:
• ponechání otevřených oken, puštěné vody, plynu a zapnutých elektrospotřebičů při odjezdu na dovolenou,
• důkladné zajištění dveří, oken a věcí proti odcizení,
• ponechání otevřených oken a nezabezpečených věcí při bouřce nebo vichřici.
Výlety na nebezpečná místa a za extrémními zážitky
Při výletech a volnočasových aktivitách na nás však při naší nepatrnosti číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky či požáry. Mezi rizikové skupiny patří především děti, a to hlavně během prázdnin, kdy využívají větší volnosti a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami.
Pozor proto především na:
• dodržování základních bezpečnostních pravidel při pohybu v neznámém terénu,
• pohyb ve skalách, blízkosti řek a vodních ploch,
• přeceňování sil a vlastních schopností (především při provozování extrémních sportů),
• správné a odpovídající vybavení,
• přehled o tom, kde a s kým se pohybují vaše děti a co mají v plánu dělat.

Jak přivolat pomoc

Pokud se Vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče nebo záchranné složky prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112, při poranění nebo zdravotních komplikacích zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155, v případě trestného činu policii na čísle 158. Při ohlášení vždy nejdříve řekněte, co a kde se stalo a uveďte důležité okolnosti události. Nikdy nezavěšujte jako první a řiďte se pokyny operátora. Pokud cestujete do zahraničí a ocitnete se v nouzi, dovoláte se pomoci záchranářů prostřednictvím jednotného evropského čísla tísňového volání 112, které platí v celé Evropské unii.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková, HZS Libereckého kraje
Ilustrační fotografie: archiv HZS Libereckého kraje

Američtí vojáci budou v červnu a na začátku července přijíždět do ČR z Německa přes hraniční
přechod Rozvadov a z Polska přes hraniční přechod Habartice. Směřovat budou přes Břeclav na Slovensko a dále do Maďarska, Bulharska a Rumunska. Pro přenocování amerických jednotek bude dle potřeby vytvářeno zázemí v posádkách Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Rančířov a Vyškov. Jednotlivé konvoje v ČR nezůstanou déle než 48 hodin. Přesouvat se budou v rámci cvičení s názvem Noble Jump 2017 a Saber Guardian 2017.
Jednotka v celkovém počtu 24 kusů převážně nákladních logistických vozidel a cca 50 osob se bude po území České republiky přesunovat na trase Rozvadov - Stará Boleslav - Břeclav. Konvoj pojede především po dálnicích a rychlostních silnicích. Americké vojáky doprovodí česká Vojenská policie. Přenocují v Jaselských kasárnách v posádce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Během zastávky nejsou plánovány aktivity pro veřejnost.

KAMIÓNY ANO,ČI NE?
Dne 6.6.2017 se vrátil místostarosta Frýdlantu – pan Jiří Stodůlka, z jednání v Zawidowě - od pana starosty Roberta Lezneho. Zahraniční cesta v duchu hesla, důvěřuj ale prověřuj. Oprava mostu na polské straně hranice je hotova. Plánovaný vývoj: 14. 6. slavnostní otevření mostu, od 15.6. oficiální otevření silnice Zgorzelec - Hrádek. Následně montáž značky omezující průjezd vozidlům nad 12 t do Zawidowa. Značka je plánována na polské straně hranice, kvůli zatrubnění pod silnicí.

(Foto: Jiří Stodůlka)

Jarní zápolení mladých hasičů
V sobotu 6. května čekala mladé hasiče generálka na závěrečné kolo Hry Plamen v podobě soutěž „O štít města Frýdlantu“. Soutěžilo se na cvičišti pod zámkem v kategorii mladší a starší žáci a na pořadu dne byly disciplíny štafeta dvojic a požární útok. Štafety obě naše družstva zvládla na výbornou. Mladší žáci v ní byli první a starší druzí, ale útoky nám výsledek z celé soutěže pokazily. Mladším žákům se při něm rozpojila béčková hadice k rozdělovači a s časem 1:01 sekund byl náš útok z dvanácti osmý. Celkově to znamenalo 5. místo. Také starší žáci zaváhali na rozdělovači a dohnala je voda. Navíc mašina vypověděla službu a chcípla. Útok přesto dokončili v pěkném čase 45 sekund. Ostatní družstva též hodně chybovala a tak byli starší žáci na celkovém 4. místě.
O týden později jsme na tom samém místě skládali účty za celoroční snažení v jarním kole Hry Plamen. K výsledkům z podzimního branného závodu a z disciplín CTIF se nám měly přičíst ještě body za štafetu dvojic, štafetu 4x60 metrů a za požární útok. Počasí hrozilo celodenním deštěm. Předpověď se naštěstí nenaplnila. Štafeta 4x60 metrů překážek se letos běhala člunkovitým způsobem, takže jsme se tolik nemuseli bát chybných předávek. Mladší žáci ji zvládli bez zaváhání, starší se museli vracet k spadlému minimaxu, přesto jsme se v ní umístili kolem druhých příček. I štafeta dvojic dopadla na výbornou. Pak přišly obávané útoky. Mladší žáci ho zvládli dobře, jen příliš dlouho stříkali do terčů, přesto byl jejich útok s časem 42 sekund nejlepší. Starším žákům se rozpojilo béčko do rozdělovače. Bleskově vše opravili a dokončili v pěkném čase 44 sekund. Při vyhlašování výsledků jsme byli napjati. Starší žáci si oproti podzimu hodně polepšili a vybojovali celkové 4. místo. A pak přišlo obrovské překvapení. Mladší žáci z Pertoltic přeskočili i favorizovaný Frýdlant a v celoročním hodnocení skončili na prvním místě, což znamenalo postup do okresního kola!
V neděli 21. května 2017 dokončili sezónu také dorostenci. Opět jsme zavítali na stadion v Jablonci nad Nisou. V kategorii mladší dorostenky za nás závodila Růženka Valášková a v kategorii starší dorostenky Kateřina Fricová. První disciplínou, kterou měla děvčata splnit, byl test z požární ochrany. Kačka bohužel udělala v patnácti otázkách jednu chybu, což ji odsunulo na poslední pozici a hodně zkomplikovalo boj o lepší umístění. Růženka se naopak obávala dvojboje. Jejím strašákem bylo proskočení oknem. Obavy byly zbytečné. V obou pokusech překážku bez problémů překonala. Celkové výsledky dopadly takto. Kačka obsadila 5. místo, přičemž do krajského kola postupovala čtyři děvčata a Růženka byla třetí. Ona nás tedy bude reprezentovat v krajském kole, které bude 11. června na městském stadionu v Liberci. Držíme pěsti!

Mladší žáci postoupili do okresu!

Po třech letech se nám opět podařilo s mladšími žáky postoupit do okresního kola Hry Plamen. To letošní se konalo v Karlinkách 27. května 2017. Nad hlavami nám létala lehká letadla a my se báli, že nám startéři nějaké sestřelí na hlavu. Nejprve nás čekala štafeta 4x60 metrů překážek. Zvládnout postavit děti do těch správných chlívečků na čtvrtkilometrové trati během dvou minut je pro vedoucí občas nadlidský úkol. Ale podařilo se a obě štafety odstartovaly včas. Nervozita byla na dětech znát a tak se hadice nedařilo spojit. Oba pokusy se však podařilo dokončit bez penalizace. Druhou disciplínu jsme si vyloženě užili. Štafeta dvojic je naše oblíbená. I na výsledku to bylo znát. Byli jsme v ní čtvrtí. Zbýval už jen obávaný útok. Nic se nerozpojilo! První terč byl nastříkaný v čase 36 sekund, ale ten druhý se nedařilo naplnit. Naše závodnice doběhla hodně vlevo a stříkala do něj zešikma. Ani ostatní družstva nepředvedla pěkné útoky a tak ten náš byl s časem 62,85 sekund čtvrtý. Po tom, co byly vyhlášeny výsledky, jsme si oddychli. Ostudu jsme ve světě neudělali! Obsadili jsme velmi pěkné 4. místo v Libereckém okrese.

Soutěž v Předláncích
Ve stejný den, kdy mladší žáci odjeli na okresní kolo do Liberce, tedy 27. května 2017, se chystali také dospěláci a přípravka na svou soutěž. Konala se v Předláncích. Naši borci se museli spokojit s druhořadým nářadím, protože tím nejlepším jsme vybavili děti na okres. To však neubralo z jejich výkonu. Se starou stříkačkou PS8 se jim povedlo velmi rychle sát vodu z řeky a terče bezkonkurenčně shazovali v nejlepších časech. A tak vyhráli, co mohli, a všichni ostatní jim jen tiše záviděli. V útocích byli naši muži první a ženy první a druhé a v tajné disciplíně – štafetě požárních dvojic - byla obě naše družstva první. Navíc na sebe dospěláci poprvé oblékli nové dresy, zakoupené za přispění obecního úřadu a to soupeřům teprve spadla čelist!
Spolu s ženami a muži zde soutěžily také děti do šesti let – tedy přípravka. Naše družstvo doplněné dětmi z SDH Předlánce trochu zmatkovalo a tak shodilo plechovky až ve čtvrtém nejlepším čase. Odměnou jim však byl koláč s velkou jedničkou uprostřed.

Požár v Jindřichovicích

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 krátce po třetí hodině odpolední byl naší jednotce vyhlášen poplach. Rozlehlou halu o rozměrech přibližně 50 x 40 metrů v Jindřichovicích pod Smrkem v areálu Unitexu zachvátil požár. Uvnitř bylo uskladněno seno a zemědělská technika a na střeše fotovoltaická elektrárna. Po příjezdu naší jednotky už probíhalo plamenné hoření naskladněných balíků sena v celé ploše ocelokůlny. Naše jednotka byla velícím důstojníkem rozdělena na dvě skupinky. Dva hasiči s dýchací technikou na zádech byli odveleni přímo k proudům a pokoušeli se zmírnit plameny šlehající z ocelokůlny. Vzhledem k tomu, že kousek od skladu sena byl plot a nebylo kam ustupovat, bylo jim chvílemi dost horko. Druhá část se starala o dodávku vody pomocí cisterny z místního rybníka. Operačním střediskem byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Na místě se jednotky střídaly celou noc, v jednu chvíli jich tam bylo až čtrnáct. Balíky se postupně vyvážely ven a dohašovaly. Naši hasiči byli vystřídáni v jedenáct hodin večer. Podařilo se ochránit část haly, kde byla uskladněna zemědělská technika, přesto škoda na hale a fotovoltaice podle předběžného odhadu bude kolem deseti milionů korun.
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz