Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Mezinárodní setkání 2009 - 24
Mezinárodní setkání 2009
zobrazení: 2182
známka: 0
 

Drbna

DRBNA SRPEN - ZÁŘÍ 2016

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.czObecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody: Nosek Miroslav 75 let, Plesarová Jaroslava 66 let, Kostelacová Blanka 64 let, Čepelík Karel 62 let, Tretiník Ladislav 58 let, Krivčík Miroslav 56 let, Podmanická Alena 55 let, Šímová Iva 51 let, Valentová Opltová Marie 50 let, Krivčíková Jana 49 let, Severýn Ladislav 48 let, Hovad Vladimír 41 let, Hovad Petříčková Petra 41 let, Kodeš Petr 41 let, Efler Lukáš 40 let, Navrátil Ladislav 36 let, Mlejnek Jindřich 35 let, Šíma Josef 33 let, Opfolter Lukáš 32 let, Petříček Miroslav 23 let, Knap Vojtěch 22 let, Eflerová Tereza 10 let, Čejková Nela 6 let, Horáčková Anna 5 let a Krivčíková Eliška 1 rok. Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci září slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Běla Čejková 86 let, Eva Školáková 64 let, Jana Hofmanová 61 let, Milan Hejl 55 let, František Neufus 52 let, Milan Dědeček 51 let, Irena Závůrková 50 let, Lukáš Brykner 41 let, Miroslav Mucha 40 let, Michala Kodešová Bubeníčková 39 let, Lucie Bartošová 38 let, Filip Guttenberg 38 let, Guttenbergová Lenka 37 let, Kamila Krivčíková 30 let, Jaroslava Janečková 28 let, Vojtěch Nykrýn 25 let, Lenka Doová 24 let, Pavel Rysiowski 19 let, Nikola Novotnyjová 16 let, Poláková Veronika 5 let, Poláková Irena 5 let a Hančarová Sára 4 roky. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za červenec, srpen 2016 (vp)
? OZ zasedalo dvakráte, plnění úkolů ze zasedání OZ, příprava jednání výborů, kontrola plnění rozpočtu obce, práce na územně plánovací
dokumentaci, příprava a zpracování vyúčtování záloh na služby spojených s bydlením v č.p. 193, řešení stížností občanů, práce na opravách
majetku obce ( zejm. kontejnery na domovní odpad), revitalizace propustku v Horních Pertolticích, opravy veřejného osvětlení, příprava a
zajištění společenské akce -,,Rozloučení s prázdninami,, příprava voleb do Senátu ČR a krajského zastupitelstva, sekání ploch, příprava
vozidla CAS na STK,

AKTUÁLNĚ (vp)
V průběhu měsíce srpna a září bude obecní úřad přijímat nabídky na účast ve volební komisi pro nadcházející volby do Senátu ČR a pro volby do
Krajského zastupitelstva Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že delegovaní zástupci volebních subjektů pravděpodobně opět nenaplní potřebný
počet členů volební komise, je starosta povinen členy okrskové komise jmenovat z řad občanů obce. Předem děkujeme za nabídky.


SLOUPEK STAROSTY
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2016/2017, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a
vyslovil přesvědčení, že tento nový školní rok bude minimálně stejně úspěšný jako ten minulý, že všechny stanovené cíle a předsevzetí budou
splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce.

Viktor Podmanický starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval vám všem za účast na akci, která v naší obci proběhla v neděli dne 28.8.2016. Velké poděkování patří též těm, kteří
se podíleli na přípravách i samotném průběhu celého dne. Tvoříte již osvědčený tým, který dokáže opakovaně vždy připravit perfektní akci, a to
nejen pro naše občany. Děkuji sponzorům za jejich příspěvky a podporu všeho druhu
.
Viktor Podmanický starosta obce

Bezpečnostní rada Města Frýdlant se zabývala zvýšeným nárůstem kamionové dopravy ( převzato z webu Města Frýdlant) Citelné navýšení kamionové
dopravy na silnici I/13 v úseku od Krásné Studánky po Habartice bylo hlavním bodem mimořádného jednání Bezpečnostní rady Města Frýdlant.
Členové bezpečnostní rady i pozvaní hosté, mezi kterými byli starostové dotčených obcí a také zástupci policie, celní správy, zdravotnické
záchranné služby či frýdlantské nemocnice, hledali řešení, jak na přetížené komunikaci docílit co největší bezpečnosti provozu a také jak
zajistit v případě mimořádných událostí na trase například převoz pacientů z Frýdlantského výběžku do nemocnice v Liberci. K nárůstu kamionové
dopravy na silnici I/13 v úseku Krásná Studánka – Habartice došlo v důsledku opravy mostu před polskou Bogatyniou ve směru od Hrádku nad
Nisou. Řidiči kamionů kvůli opravě začali využívat objízdných tras a jednou z nich je i trasa po silnici I/13 k hraničnímu přechodu v
Habarticích. „Ze strany Polska došlo k uvolnění průjezdu vozidel nad 12 tun přes hraniční přechod Habartice. Nám nezbývá než doufat, že Poláci
po skončení oprav dopravní značky omezující tonáž ve směru na Habartice opět vrátí. Nicméně je to plně v jejich kompetenci, “ uvedl během
jednání bezpečnostní rady ředitel Ředitelství silnic a dálnic Ing. Josef Jeníček (ŘSD).

Předseda Bezpečnostní rady Města Frýdlant a starosta města Dan Ramzer se proto ve spolupráci s ŘSD a Krajským úřadem Libereckého kraje bude
snažit zjistit, zda uvolnění průjezdu vozidel nad 12 tun zůstane i po skončení oprav mostu, tedy po posledním listopadu. „Odborníci nám
potvrdili, že řidičům kamionů se tato trasa přes Frýdlant na Habartice líbí a pokud nebudou značky znovu navráceny, budou ji využívat i po
otevření původní trasy. A to pro nás není dobrá zpráva. Zatížení kamiony je totiž na Frýdlantsku v posledních měsících obrovské a přináší řadu
problémů,“ řekl. Situaci na trase, především v problematickém Albrechtickém kopci, se snaží mírnit policie i ŘSD. „Přijali jsme tu už některá
opatření ke zvýšení bezpečnosti. Například okraje komunikací v některých zatáčkách byly osazeny svodidlem, došlo také ke zdrsnění některých
zatáček speciálním nástřikem, který je optický a má i hlukový efekt. Připravuje se také prořezání náletů a stromů v místech, které jsou
nepřehledné,“ doplňuje Ing. Josef Jeníček. K větší bezpečnosti na trase přispívají také častější hlídky dopravní policie, která se zaměřuje
nejen na dodržování rychlosti, ale i na zamezení jízdy na červenou na semaforech v Mníšku. Bezpečnostní rada Města Frýdlant vzala v
souvislosti s velkým počtem kamionů na silnici I/13 v potaz také možné krizové situace a hledala jejich řešení. „Jednáme s Policií ČR o tom,
že by byl v případě krizové situace operativně v co nejkratší době zakázán vjezd kamionům z obou stran Albrechtického kopce. Ve směru od
Liberce už od kruhového objezdu v Krásné Studánce. Tak, aby se komunikace neucpávala,“ podotkl Dan Ramzer. K tomuto kroku by mohlo být
přistoupeno například při namrzání Albrechtického kopce nebo při sněhové kalamitě. Podobně to funguje i u druhé přístupové cesty na
Frýdlantsko přes Oldřichovské sedlo. Na bezpečnostní radě se pak řešily i krizové stavy, které by nastaly v případě zablokování obou
příjezdových tras na Frýdlantsko. Tedy Albrechtického kopce i cesty z Raspenavy přes Oldřichovské sedlo. „Musíme mít jasně definováno, kudy by
v takovém případě sanitky vozili pacienty z Frýdlantského výběžku do Liberce. Připravena je alternativa, že by mohli být v tomto krizovém
stavu pacienti převáženi přes Polsko, tedy Bogatyniu a Hrádek nad Nisou,“ uvedl Dan Ramzer. Pokud by ani tato varianta nebyla kvůli nějaké
mimořádné události, jakou byla například v roce 2010 povodeň, možná, převezme starost o pacienty v akutním stavu frýdlantská nemocnice. „Ta je
dle svého vyjádření připravena přijímat pacienty v pracovní době okamžitě, a pokud by tato krizová situace nastala v době mimo běžnou pracovní
dobu, tak do půl hodiny, po aktivování krizového štábu,“ dodal Dan Ramzer.

Mimoto se bezpečnostní rada také zabývala místy, které jsou na této trase vhodné k vážení kamionů, aby se eliminoval počet přetížených
kamionů. Jediné takové místo je na trase ve Frýdlantě, ale mimo hlavní tah, pod zámkem na silnici ke školnímu statku. Proto se připravuje
vznik nového přímo na trase a to v obci Habartice.

K výše uvedené výzvě se připojuje i Obec Pertoltice se svým požadavkem na vlastníky pozemkových parcel – zejména je třeba provést údržbu tam,
kde vedou kabely a dráty veřejného osvětlení a též v těsném sousedství místních a účelových komunikací! Větve stromů, které přesahují hranici
pozemkové parcely omezují provoz vozidel.

Svoz nebezpečného odpadu již obec nezajišťuje – jak bylo již v předchozím období avizováno, k uložení tohoto druhu odpadu,
slouží sběrný dvůr, který provozuje pan Josef Reiniš – Dolní Pertoltice 194.


JINÉ (vp) Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, že dnem
15.9.2016, uplyne doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst. 1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je
splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. 4. a do 15. 9. příslušného kalendářního roku.


VOLBY SENÁT ČR
Starostové podporují starostu Michaela Canova – 9 Vážení občané Horních a Dolních Pertoltic, obracím se na vás se žádostí o podporu v
nastávajících senátních volbách. Jmenuji se Michael Canov, je mně 55 let a mnozí z Vás mě znají jako dlouholetého starostu Chrastavy. Možná,
že někdo z Vás mě poznal i prostřednictvím svých dětí nebo sám osobně během posledního čtvrtstoletí jako pedagoga na Gymnáziu a SOŠPg
Jeronýmova v Liberci. Do senátních voleb mě nominovali Starostové pro Liberecký kraj a podpořilo mě též celostátní hnutí Starostové a
nezávislí. V Senátu se chci podílet na tvorbě zákonů tak, aby z něho neodcházely legislativní zmetky a zákony, které jen zvyšují byrokracii a
nic kladného nepřinášejí. V této neklidné době chci klást v Senátu důraz a podporovat a případně i iniciovat návrhy chránící bezpečnost občanů
naší vlasti a hájit jejich právo se vyslovit k nejzásadnějším otázkám této země. Chci být v přímém kontaktu s radnicí v Pertolticích a v
případě potřeby pomoci lobovat při jednáních na ministerstvech a podobně. Vážení občané Dolních a Horních Pertoltic, za hlas každého z Vás
upřímně děkuji.
Michael Canov - kandidát Starostů do Senátu

Více informací o kandidátovi:
Facebook Michael Canov , Youtube Michael Canov , www.michaelcanov.cz Pan Ing.Michael Canov je pro mne nejlepším kandidátem. A to nejen proto,
že mám za to, že jak v Senátu, tak i v Poslanecké sněmovně by mělo být co nejvíce zástupců obcí. Právě při každodenním styku s občany má ten
starosta, či starostka nejpřímější, nejlepší zpětnou vazbu. Nejsou totiž odtrženi od reality běžného života lidí. Michael je velice úspěšným
komunálním politikem. O tom nejlépe vypovídá to, že je po dlouhá léta starostou Chrastavy, kde se těší značné oblibě občanů města. Je též mimo
jiné velmi platným členem krajského zastupitelstva. Je znám svým zápalem při prosazování všeho, co nám starostům pomáhá při zvládání funkce a
při vytváření lepších podmínek měst a obcí, pro činnost v samostatné působnosti. Již dlouhá léta Michaela znám osobně. Tento fakt byl a je pro
mne velkým plusem při rozhodování o tom, komu dát svůj hlas. Pevně věřím, že i v Senátu ČR bude Michael řádně zastupovat své voliče. Již v
současnosti mu není lhostejné, co trápí obce regionu Frýdlantska. Naším největším problémem je zřejmě dopravní dostupnost Frýdlantska, jejíž
podoba bohužel limituje rozvoj celého regionu – důsledkem je vysoká nezaměstnanost s následným odchodem mladých lidí do větších měst za prací,
nynější dopravní situace – nárůst kamionové dopravy v našich obcích, hrozba poklesu spodních vod v regionu vlivem činnosti důlní a
elektrárenské společnosti v sousedním Polsku i problematika navracení části území našim sousedům. Michael Canov, též významně pomáhal, a to v
roli krajského zastupitele, při nápravě škod po povodni v roce 2010. O tom, že podporuji správného kandidáta, vypovídá i ten fakt, že jej
podporuje většina starostů volebního obvodu, což je opravdu pozoruhodné i motivující. Více o činnostech kandidáta najdete na výše uvedených
kontaktech. Byl bych moc rád, pokud byste se přiklonili k mému názoru a při volbě dali svůj hlas právě tomuto kandidátovi. Také bych Vás chtěl
požádat o to, abyste k volbám přišli v hojném počtu. Volby do Senátu ČR, se již po několik let nesetkávají s velkým zájmem voličů a mají
nejnižší volební účast ze všech možných volebních klání. Letos bychom to mohli změnit a společně zvolit člověka, který naše zájmy bude řádně
hájit. A to s maximálním úsilím. Tak, jak je ostatně zvyklý pracovat.
Děkuji. Viktor Podmanický starosta obce

VOLBY do krajského zastupitelstva
Aby ještě více lidí na krajskou vládu chvalozpěvy pělo, podpořit ve volbách hnutí starostů by to chtělo. Ukázalo se, že umí odpovědnou správu
území, tak proč něco měnit, tož to se rozumí. Pocit odtržení našeho regionu od centra dění nezmizel zcela, na tom bude ještě mnoho práce
třeba. Kde je však ochota, žádná levota, silná vůle a značná píle, lze dosáhnout i kýženého cíle. Na spolupráci s Libereckým krajem si
nemůžeme nikterak stěžovat. Ani v nejmenším. Úředníci na všech odborech úřadu jsou pro nás erudovanými kolegy, metodiky. Jsou vždy vstřícní,
ochotní. Nebylo tomu tak v předchozím volebním období, možná i na základě politického zadání. Dnes, pokaždé, když jsme se jako obec na krajský
úřad, či přímo hejtmana, s něčím obrátili, bylo nám promptně a odborně vyhověno. To samé platilo i v případech, kdy se jednalo o problematiku
řešenou celým regionem. A že jich nebylo poslední dobou málo ( pokles poskytovaných služeb v nemocnici, obtěžující záře nad skleníky v Polsku,
hrozba poklesu spodních vod na Frýdlantsku – vlivem rozšíření těžby v dolech na polské straně hranice, likvidace škod po povodni v roce 2010).
Ano, to poslední na první pohled zní divně. Ale skutečně došlo ke konečné nápravě škod po povodni z roku 2010, až po nástupu SLK na Liberecký
kraj.

Podporuji kandidátku SLK do krajských voleb, protože se domnívám, že byla odvedena slušná práce. Na výsledky jsme si všichni mohli sáhnout v
našem každodenním životě. Proč měnit něco, co funguje. Byl by to nesmysl a nezodpovědnost.
Viktor Podmanický starosta obce

NOVÁ SLUŽBA PRO OVYVATELE VÝBĚŽKU
Informujeme o nové službě určené všem obyvatelům Frýdlantska. Ve Frýdlantu vznikla nová aplikace – databáze volno časových aktivit pro děti i
dospělé. Jde o výborný nápad manželů Winklerových, kteří vytvořili on-line databázi www.Free-Time.cz. Na jedné stránce mohou díky ní objevit
lidé z celého Frýdlantska nabídku kroužků a pravidelných volno časových aktivit. Zvláště teď před začátkem školního roku je to výborná pomůcka,
která může rodičům ušetřit hledání toho (pro jejich dítě) správného kroužku. Nebudete už muset sledovat vývěsky nebo prohledávat množství
stránek klubů a organizací.

ZE ŽIVOTA OBCE
,,Rozloučení s prázdninami,, V naší obci se uskutečnila v sobotu dne 28.8.2015, akce , , Rozloučení s prázdninami v Pertolticích 2016, , .
Příprava celé akce nebyla ani tentokrát jednoduchá, musela se zajistit a připravit spousta věcí. Kolektiv lidí, kteří se podíleli na
přípravách byl přeci jenom méně početný, než obvykle. Program byl určen všem věkovým kategoriím. Hned po druhé hodině odpolední se začali
scházet první nedočkavci na hřišti TJ Sokolu Pertoltice a v jeho blízkém okolí. Pro děti bylo, ostatně jako vždy, připraveno mnoho zábavných
soutěží a aktivit. Bylo připraveno sezení a občerstvení, tak aby bylo pro návštěvníky vytvořeno příjemné prostředí v opravdu parném dni. Po
příjezdu objednaných atrakcí se začaly práce, které byly nezbytné pro zahájení činnosti. Skákací hrad, různé soutěže a nově přibyla bungee
trampolína - čtyři v jednom. K poslechu i tanci hrál na svoji aparaturu pan Mazánek – již tradiční hudební doprovod našich akcí. V kiosku byl
připraven splnit všechna přání účastníků odpoledne a večera, stálý účastník a pomocník pan Luboš Závůrka. Vše potřebné bylo nakoupeno,
zajištěno. Trochu vládly obavy, aby stačilo množství, protože bylo opravdu vedro. A to již kolikátý den v řadě. První várka piva roztočena,
nealko nápoje vychlazeny. Tedy pitný režim tak mohl být řádně dodržován. První hosté postávali nedočkavě u okénka kiosku. Návštěvníci naší
akce mohli ochutnat opět maso na grilu. K dispozici byly dvě vepřové kýty. Na tomto stanovišti obsluhovali natěšené a hladové hosty až do
pozdních hodin, Petra a Radek. Celý den moderoval dění, tak jak je u nás zvykem, pan místostarosta. Dával pokyny, upřesňoval program. Též
okomentoval ukázku práce při výcviku psů, kterou i sám zajišťoval. Psovod předvedl návštěvníkům ukázkové zadržení ozbrojeného narušitele. Na
pokyn psovoda služební pes rychle vyrazil. Proletěl vzduchem jako střela a náš narušitel se ocitl velice rychle na zemi. Obdiv i pro figuranta,
protože oblek váží něco přes dvacet kilo a v tom teple mu muselo být hrozně. Nakonec ukázka i se psem, který není služebním. I ten si poradil
s agresorem pořádným zákusem do rukávu figuranta. Všichni účinkující sklidili velký potlesk přihlížejících dětí i rodičů. K dispozici byla
dětem i výtvarná a rukodělná dílnička. Vše potřebné pro vás připravila a zabezpečila Irenka Závůrková, společně se svými pomocnicemi. Zde si
děti mohly pod dozorem i něco vyrobit samy. Během celého dne byl též k dispozici letecký simulátor, včetně ukázek činnosti leteckých modelářů.
Nad hřištěm létaly postupně modely letadel, jejichž obsluhu měl,a to s jistotou v ruce, na starosti pan Zbyněk Holeček se svým mladým
pomocníkem. Líbilo se převážně dětem a mládeži. Dospělí však také se zájmem , co vše se svými modely dokáže nad jejich hlavami udělat.

Nakonec přišlo všeobecné řádění ve vytvořené pěně, kterou pro děti připravili naši hasiči. Bylo to příjemné zakončení dalšího zajímavého i
náročného dne na hřišti. Počasí se také vydařilo a všichni jsme si odnesli zajímavé zážitky. Doufám že to bylo pro návštěvníky pěkné a
zajímavé odpoledne. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli a přispěli k dobré pohodě všech návštěvníků. Děti si volné
odpoledne podle bezprostředních reakcí , které jsme zachytili v průběhu celého dne, náramně užívaly. A zrovna tak i jejich doprovod. Těšíme se
na všechny, kteří se přijdou podívat i na další akce, které se budou zcela jistě v naší obci pořádat v dalším období.

Naši společenskou akci navštívil pan Ing. Michael Canov, který kandiduje v našem volebním obvodě do Senátu ČR. Po úvodním pozdravu se na něho
mohli obracet občané se svými dotazy.

JINÉ - Rodinných oslav se změna ohledně nočního klidu netýká
Řada akcí, které se nedají předvídat, se koná i po 22.00 hodině. Dosud výjimky z dodržování nočního klidu (v době od 22:00 do 6:00 h)
povolovala rada města či obce. Od října však tuto kompetenci mít nebude a po dobu nočního klidu by se tak měly konat pouze akce uvedené v
obecně závazné vyhlášce (OZV). Jak situaci řešit, aby se zachoval zdravý rozum a lidé, kteří se chtějí bavit i v pozdějším čase na veřejných
akcích, se nemuseli posílat domů? Potřebnou metodiku připravilo Ministerstvo vnitra (MV). To také říká, že rodinných oslav se daná věc nikdy
netýkala a týkat nebude. Takové události se hlásit nikam předem nemusí a muset nebudou.

 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (31 hl.)
 
Nemám (17 hl.)
 
Nezajímám se (23 hl.)
 
Nevím (23 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 94
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz