Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Branný závod 2004 - 5
Branný závod 2004
zobrazení: 2009
známka: 0
 

Drbna

DRBNA KVĚTEN 2016.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


Tištěné informace pro obyvatele a návštěvníky obce Pertoltice.

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Česlav Hejl 87 let, Vilma Kraushúberová 83 let, Lidmila Hofmanová 81 let, Milada Marková 73 let, Jiřina Novotná 70 let, Jaroslava Pánisová 70 let, Vladimír Srp 70 let, Josef Šlemr 68 let, Martin Valent 66 let, Marie Srpová 65 let, Jana Mlejnková 64 let, Jindřich Bouma 62 let, Josef Šíma 57 let, Eva Vrátná 55 let, Zuzana Filipová 53 let, Eva Šantrochová 52 let, Silvia Tomášová 52 let, Luboš Höfler 45 let, Anna Prousková 45 let, Jozef Reiniš 44let, Jana Richtrová 42 let, Lenka Dornemannová 39 let, Šárka Severýnová 38 let, Miroslav Krivčík 31 let, Viktor Podmanický 30 let, Petr Mencl 24 let, Záhejský Daniel 24 let, Roman Pospíchal 23 let, Markéta Valášková 19 let, Martina Lacinová 17 let, Barbora Němcová 13 let, Tereza Guttenbergová 9 let, Petr Nicolas Kodeš 9 let, Rozárka Guttenbergová 6 let a Lukášek Efler 2 roky.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc duben 2016
 příprava dalšího zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko - příprava archivu na předání dokumentů k dalšímu zpracování – aktualizace webových stránek, opravy majetku obce, příprava techniky na údržbu zeleně, spolupráce na tvorbě územně plánovací dokumentace.

AKTUÁLNĚ
Dne 15.4.2016 uplynul první termín pro platbu poplatku za likvidaci domovního odpadu.
V současné době registrujeme stále několik poplatníků, kteří svoji povinnost doposud nesplnili. Byť poplatníkům vyšlo zastupitelstvo obce vstříc, a to možností rozložení plateb poplatku do dvou splátek, stále se k poplatkové povinnosti nehlásí někteří tak, jak ukládá zákon a obecně závazná vyhláška. Vůči těmto daňovým dlužníkům bude postupováno standardně.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych, a to jménem vedení obce i svým, poděkoval všem těm, kteří se podíleli na hladkém průběhu ,, Pálení čarodějnic 2016,,. Poděkování patří též všem občanům obce Pertoltice, za jejich účast a vytvoření přátelského večera. Moc si vašeho přístupu vážíme a těšíme se na setkání při další akci.
Viktor Podmanický starosta

Pertoltické pálení čarodějnic
Dne 30.4. 2016, se v naší obci, konala od sedmé hodiny večerní kulturně společenská akce „Pálení čarodějnic“. Na této akci jsme se společně sešli již poněkolikáté. Tato společenská událost se stala tradicí a patří po několik let mezi ostatní úspěšné akce, které jsou pořádány Obecním úřadem Pertoltice, za pomoci členů SDH Pertoltice a našich sportovců. Letos nám počasí opět přálo, byť večer již bylo chladněji. Ale v porovnání s teplotami v předchozích dnech, bylo nejtepleji v daném týdnu. S předstihem jsme sledovali předpovědi, protože počasí ve dnech, které předcházely dni ,,D,, nebylo úplně vhodné. Počasí se k nám nakonec tedy zachovalo jako již tradičně velmi příznivě. Na 19.00 hodinu se všichni účastníci začali postupně scházet a dle počtu příchozích, bylo jasné, že co do počtu lidí, asi nepřekonáme loňskou účast. Ale účast byla i letos pěkná. Hned na úvod začalo hemžení dětiček na hřišti, kde již byly připraveny hry určené pro naše nejmenší. Velmi potěšující, byl i počet masek a to nejen u dětí, ale i u dospělých. Na vatře již posedávala čarodějnice, která tentokráte unavena dlouhým letem, využila nabídnuté židle. Za postavení vatry musíme poděkovat našim pracovníkům VPP OÚ Pertoltice a hasičům, za přípravu dřeva Jiřímu Votrubcovi a Josefu Cyrusovi. Figurínu čarodějnice nám tentokráte vyrobila Irenka Závůrková. Též s fotoaparátem zaznamenávala celé dění. Po skončení dětských her si naši nejmladší odnesli plno sladkostí a každý měl k dispozici buřtíka na opečení. K opečení sloužil malý ohýnek, nedaleko od hranice s čarodějnicí. Následovalo vyhodnocení nejlepší masky. Po letech se dočkala nejvyššího ohodnocení paní Markéta Valášková. Všichni už ale netrpělivě čekali na setmění a s tím i spojený lampiónový průvod naší obcí. Jakmile pohasly lampy veřejného osvětlení, průvod mohl vyrazit do obce. Bezpečnost při přechodu silnice I/13 zajistili příslušníci Policie ČR OOP Frýdlant. V letošním roce se zavedla nová tradice. Lampionový průvod byl koncipován jako vzpomínka na Honzíka Dědečka, který nás tak náhle nedávno opustil. Had tvořený různobarevnými světly prošel pozvolna středem obce. Tak, jako při posledním průvodu, byl hezký pohled na zrcadlící se světla, která se odrážela malebně od hladiny vody v požární nádrži.
Náš průvod se vrátil po chvíli zpět na hřiště a po malé přestávce pokračoval program nádherným ohňostrojem.
Poté došlo na hřeb večera. Tím bylo zapálení vatry. Ta nám zaplála a všichni se pomalu mohli věnovat volné zábavě. Velké díky patří všem co se podíleli na této akci a také všem sponzorům a pomocníkům.
Dovolte mi, abych je zde vyjmenoval: za zajištění a přípravu sladkostí paní Růženě Valáškové, za zajištění (nejen) hudební produkce a mikrofonu, techniky - panu Zbyňku Kafkovi a manž.Hovadovým, za činnosti při obsluze návštěvníků této akce - panu L. Závůrkovi, za poskytnutí prostor sportovcům, za pomoc při organizování členům SDH Pertoltice a v neposlední řadě pracovníkům OÚ Pertoltice.

( Nikola Novotnyjová a Růžena Valášková )
( Irenka Závůrková a Markéta Valášková )
( společné foto dětí a rodičů s panem místostarostou – též moderátorem celého večera )

Poděkování
Ráda bych zde připojila velké poděkování všem, kteří se podíleli na organizování a účasti Pertoltických čarodějnic, jejichž součástí byl i Honzíkův lampionový průvod. Dovolili jste vzniknout nádherné srdeční záležitosti, která nám navždy bude připomínat našeho a vašeho Honzíka Dědečka. Přeji vám všem hodně štěstíčka v životě,lásky v srdcích a hlavně hodně pozitivních myšlenek, protože všechno, co se v životě děje, se děje z nějakého důvodu...... S velkou úctou za Terku, tatínka a celou rodinu maminka Tejka Dědečková

( Foto z pouštění balonků pro Honzíka )

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Obec Pertoltice

pořádá VIX. ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž je vyhlášena dnem 10.5.2016
Soutěžní podmínky:

Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz . A to v termínu - do dne 05.10.2016.
Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami. Soutěž se pořádá již osmým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.
Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!
Viktor Podmanický


ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
Školní rok 1975 – 1976

Prázdniny jsou za námi a dětem se velmi často zdá, že uběhly příliš rychle. Děti se vrátily osvěženy z pionýrských táborů, z rekreace, z návštěvy u příbuzných a rodiče si oddechli, že zas nastal čas určitého řádu a pravidelnosti. Dnem 1.září 1975 začal nový školní rok, který je zvláště významnou událostí pro naše prvňáčky. Těm jsme hlavně přáli, aby se jim ve škole zalíbilo a aby si již v první třídě vytvořili pravidelné pracovní návyky. K 1.září bylo zapsáno 15 žáků ( 5 chlapců a deset dívek). Vyučování opět vedl Josef Rančák. Do prvního ročníku bylo přijato celkem 5 žáků: Halounová Jitka, Hegrová Marcela, Richtr Josef, Strážovská Renáta a Votočková Romana.
Práce ve škole je prováděna v duchu provolání ÚV KSČ, Vlády ČSSR, Ústřední rady odborů ÚV SSM. Odbor školství vybízí pedagogické pracovníky a žáky ve svém obvodu k úspěšnému dovršení realizace závěrů XIV. sjezdu KSČ. Na naší škole byl závazek splněn ve všech směrech. V některých ukazatelích byl i překročen. Zvýšené úsilí všech zúčastněných bylo nejlepším příspěvkem k uvítání sjezdu KSČ, ten se konal ve dnech 12-16.dubna 1976. Vytyčil další rozvoj našeho školství. Do funkce generálního tajemníka byl zvolen soudruh Gustáv Husák. Za člena sekretariátu byl zvolen i Čestmír Lovětínský, který pracoval v Liberci na OV KSČ. Rodičovské shromáždění zvolilo výbor SRPŠ. Člena se stali: Zdeňka Halounová, Anna Severýnová, Jana Votrubcová, Jaroslava Kašíková a Marie Hegrová. Výbor připravil důstojnou oslavu MDD, která se odbývala na místním fotbalovém hřišti. Každé dítě obdrželo dárkový balíček a pohoštění. O zábavu a pouťové atrakce se tentokrát postarali členové TJ Sokol.
V měsíci únoru 1976 opět SPO zorganizoval konání dětského karnevalu na sále místního kulturního domu. Veškeré vydání hradil ze svých prostředků MJ SPO ( požárníci). Na škole pracuje pionýrská organizace pod vedením Zd.Stiborové. Kulturní vystoupení uskutečnili žáci u příležitosti oslav 31.výročí osvobození a též při oslavách MDŽ. Dále na škole pracují kroužky požární ochrany a sportovní pod vedením M.Trávníčka a Josefa Romance. Škola se opět zapojila do sběru odpadových surovin a léčivých bylin. Školní výlet dětí se uskutečnil v měsíci červnu společně s dětmi ZDŠ Habartice. Navštívili jsme zámek Hrubá Skála, hrad Kost, zámek Huprecht, město Sobotka a Jičín. A nakonec i zámek Sychrov. Bylo pěkné počasí a mnoho nezapomenutelných zážitků. Lékařská prohlídka byla provedena 12.listopadu 1975. Ošetření chrupu bylo provedeno na středisku zubního oddělení v Předláncích. 13.února 1975 na škole vykonala inspekci soudružka Marie Tomišková, okresní školní inspektorka.
Pracovníci podniku Stavokombinát, z Frýdlantu provádějí na zdejší škole pokládání lina na schodišti a pokládá se i dlažba na ostatních prostorách. Do Frýdlantu na ZDŠ Bělíkova odcházejí žákyně Jana Halounová, Lenka Hejlová a Ivana Rančáková. Všechny prospívají s výborným prospěchem. Jistě budou dobře reprezentovat naši školu. Zameškané hodiny – omluvených 519, neomluvených – 0.

Školní rok 1976 – 1977
Dnem 1. září zahajuje školní rok. První školní rok po sjezdu strany, který byl právem označen jako ,, sjezd obětavých budovatelů naší socialistické vlasti, odpovědných a v práci osvědčených hospodářů,,. Sjezd si vytyčil nové smělé úkoly dalšího rozvoje naší socialistické společnosti Sjezd také poukázal na nedostatky ve výchově mladé generace. Konstatoval, že se zlepšila celková úroveň práce škol, došlo k podstatnému zkvalitnění přípravy mladé generace na všech stupních a typech škol, prohloubila se její výchova a vzdělání na základě marxismu – leninismu. Koncepce čtyřletého prvého stupně základní školy, která je od tohoto školního roku zaváděna, vychází z dlouhodobých výzkumů, které prokázaly, že děti jsou vyspělejší, že existují rezervy v tomto věku i v dosavadních osnovách, metodách a formách práce. Nově pojatý 1. a 2. stupeň základní školy nepředstavují již uzavřený cyklus vzdělávání, ale otevřený subsystém, na který organicky navazují střední školy.
Na škole nedochází k žádným změnám. Zůstává i jedna třída, kde je zapsáno 14 žáků. Do prvního ročníku byly přijaty dvě žákyně. Srpová Vladimíra a Votočková Radoslava. V letošním roce se zavádějí nové osobní listy žáků. Jde o soustavné sledování a hodnocení žáků. Záznamy provádějí třídní učitelé. Výbor SRPŠ byl zvolen v tomto složení: Halounová Zdeňka, Votrubcová Jana, Severýnová Anna,Hegrová Marie, Votočková Antonie. Rodiče připravili pro děti oslavu MDD. Každé dítě dostalo dárkový balíček. Od pohoštění bylo upuštěno. Oslavy se tentokrát konaly na dětském hřišti, které bylo MNV k svátku dětí předáno. Na hřišti jsou houpačky, kolotoč, prolézačky a další. Je umístěno v prostranství mimo hlavní silnici, kde dětem nehrozí žádné nebezpečí úrazu. Děti si tam rády hrají a je tam stále obsazeno. V letošním roce se také začalo s výstavbou dopravního hřiště, které bude umístěno pod školou v blízkosti požární nádrže. Jsou již provedeny zemní práce a zakoupen další materiál pro dokončení stavby. Jde především o cement, cementové desky a obrubníky. Byla již zakoupena dětská šlapací autíčka a podstavce dopravních značek a vlastní dopravní značky. Vše toto bylo dodáno Sportservisem z Liberce. V letošním roce také podnik Stavokombinát z Frýdlantu zhotovil nová všechna okna do budovy školy. Jejich nátěr provedl Komunální podnik ve Frýdlantě. Byla předána objednávka na výstavbu nového septiku, zabudování nových oken a provedení nátěru fasády školy. Oba podniky slíbily práce uskutečnit, ale z nedostatku lidí se práce neuskutečnily. Byly však provedeny nátěry soklů jako náhrada. Začátek školního roku byl ovlivněn též přípravou na volby do zastupitelských sborů všech stupňů. Aktivní účast školy na přípravách voleb byla prostředkem k prohloubení výchovně vzdělávací práce, ale též i upevnění spojení školy se životem socialistické společnosti.
Do MNV v Pertolticích bylo zvoleno 17 poslanců. Jsou to: Čelko Viktor, Čepelíková Milada, Čumpl Josef, Dědeček Jiří, Hegr Miroslav, Homelová Margita, Keller Alexandr, Luliak Ludevít, Neufus František, Pastrniak Erich, Rančák Josef, Richtr Josef, Romanec Josef Severýn Josef, Stiborová Zdeňka, Špáta Ladislav a Votočková Antonie.
Na prvním plenárním zasedání byl zvolen předsedou MNV s. Viktor Čelko a tajemníkem s. Josef Rančák. Do ONV v Liberci bylo zvoleno 113 poslanců. Předsedou ONV byl zvolen soudruh Bedřich Tesař.
V letošním roce se opět provádí komplexní hodnocení pracovníků. Ve dnech 12. - 18. února 1977 se koná na Ještědu a v Bedřichově ,,zimní spartakiáda spřátelených armád,,. Místní jednotka SPO opět uspořádala letos ,, maškarní karneval,, pro děti na sále kulturního domu. Výlohy platí ze svých prostředků. Žáci vystupovali se svým programem na oslavách MDŽ. Opět se zapojili do sběru druhotných surovin a sběru léčivých bylin. Na škole pracují tyto kroužky: ochrany přírody, mladých požárníků a sportovní. Celková průměrná známka na žáka je 2,0. Zameškané hodiny – omluvených 276. Jeden žák propadá a jedna žákyně dělá opravnou zkoušku. Čtyři žáci budou navštěvovat čtvrtý ročník v Arnolticích na tamní základní škole. Na školní výlet se jelo opět se školou z Habartic. Prohlédli jsme si Bezděz a Máchovo jezero. Jízda po jezeře se všem líbila,ale ne tak počasí. Byl silný déšť.

Žebříček krajů podle kvality života - celkové pořadí:
Kraj Hodnocení
1. Hl. m. Praha 0,726 bodu
2. Královéhradecký 0,548 bodu
3. Středočeský 0,547 bodu
4. Jihomoravský 0,545 bodu
5. Pardubický 0,536 bodu
6. Vysočina 0,536 bodu
7. Liberecký 0,522 bodu
8. Plzeňský 0,511 bodu
9. Jihočeský 0,508 bodu
10. Zlínský 0,494 bodu
11. Karlovarský 0,481 bodu
12. Olomoucký 0,417 bodu
13. Ústecký 0,347 bodu
14. Moravskoslezský 0,31 bodu

Blíží se opět čas dovolených. Co váš cestovní doklad?
Mnozí z nás budeme opět opouštět naši republiku a budeme cestovat do zahraničí za rekreací a odpočinkem. Naši dovolenou nám však může znepříjemnit i taková „drobnost“, jakou je neplatný cestovní doklad, náš nebo našich dětí. Může to být cestovní pas nebo občanský průkaz.
„Proto doporučujeme si už teď překontrolovat platnost svého cestovního dokladu i dokladů našich blízkých, se kterými budeme cestovat,“ doporučuje Jitka Melicharová z odboru kanceláře úřadu, která má s předprázdninovými návaly a s nepořádností klientů dlouholeté zkušenosti. „Opakuje se to každý rok. Vždycky se najde pár jedinců, kteří jsou vyděšení tím, že mají večer nebo zítra odjet a mají prošlý pas i občanský průkaz. Dokonce jej ani nemohou najít! Těm už letos opravdu nepomůžeme. Rychlopasy na počkání už neexistují.“ Je nutné počítat s tím, že doba čekání na předání hotového občanského průkazu nebo pasu je 30 dní. Vždy je vhodné si podmínky pro vstup do té které země prověřit např. na http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html nebo na jednotlivých ambasádách. Upozorňujeme také na značné zdražení cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě (6-ti pracovních dnů) u občanů nad 15 let na 4.000 Kč a u občanů mladších 15 let na 2.000 Kč.

Elektronická evidence tržeb startuje už v prosinci. Víte, kdy se týká vás?

Dne 13.4.2016 nabyl platnosti zákon o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.). Zavádění povinnosti evidovat tržby bylo rozděleno do 4 fází:
1. fáze – od 1. prosince 2016 se týká poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb;
2. fáze – od 1. března 2017 se týká maloobchodu a velkoobchodu;
3. fáze – od 1. března 2018 se dotkne ostatních činností vyjma těch ve 4. fázi, např. svobodná povolání, doprava a zemědělství;
4. fáze – od 1. června 2018 zahrne vybraná řemesla a výrobní činnosti.
 

 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (31 hl.)
 
Nemám (17 hl.)
 
Nezajímám se (23 hl.)
 
Nevím (23 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 94
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz