Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - cvičení studna 2006 - 9
Hasiči - cvičení studna 2006
zobrazení: 2190
známka: 0
 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace.

č. Název položky a komentář k obsahu Uvozovací text, poznámka k zobrazování
1. Obec Pertoltice Oficiální název
2. Veřejnoprávní korporace, zákon č.128/2000 Sb. o obcích. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
46373

Telefonní čísla:
+420 720 162 170
+420 724 189 166

Další elektronické adresy:
obec.pertoltice@volny.cz (oficiální)
ou_pertoltice@volny.cz (oficiální)

Hlavní datová schránka: decazs5
Kontaktní spojení
5. 0000000018521461/0100 Případné platby můžete poukázat:
6. IČ: 00671959 IČO
7. DIČ: CZ00671959 DIČ
8. Rozpočet 2019
Rozpočet 2018
Rozpočet v tomto a předchozím roce:
9.
Žádosti o informace.
Žádosti o informace
10.
Příjem žádostí a dalších podání - vyřízené žádosti.
Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky dle § 5, odst. 1, písm. c zákona č. 106/1999 Sb.

Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu:
Obecní úřad Pertoltice,
Dolní Pertoltice 59
46373

- Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

Opravné prostředky
12. Formuláře

Formuláře
13. Popisy postupů najdete na Portálu veřejné správy. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější používané předpisy:

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
zákon č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
zákoník práce č. 65/1965 Sb.

Přehled všech zákonů na www.Sagit.cz

Usnesení a zápisy zastupitelstva obce

Vyhlášky a pokyny starosty obce
Nejdůležitější předpisy
15. Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný úředník dle sazebníku:

a) mzdové náklady 60,00 Kč za každou započatou hodinu práce spojenou s vyhledáváním informace

b) materiálové náklady 1,50 Kč za každý list pořizované kopie z kopírovacího zařízení a 3,00 Kč za každý list tiskopisu z PC

c) doručovací náklady dle platného ceníku České pošty.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel před podáním informace v pokladně obecního úřadu, nebo bezhotovostní platbou na účet obce.
Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. Knihovna
Hasiči
Myslivecké sdružení
SNK Pertoltice
Za ekolog. Pertoltice
Sokol Pertoltice
Český svaz žen
Český červený kříž
Seznam organizací
 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (472 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (443 hl.)
 
NE (462 hl.)
 
NEVÍM (305 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1682
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz