Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 22. 2. 2014 - 15
Vítání občánku 22. 2. 2014
zobrazení: 1976
známka: 0
 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace.

č. Uvozovací text, poznámka k zobrazování Název položky a komentář k obsahu
1. Oficiální název Obec Pertoltice
2. Důvod a způsob založení Veřejnoprávní korporace, zákon č.128/2000 Sb. o obcích.
3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
 • 4.1. Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
46373
 • 4.2. Telefonní čísla:
+420 720 162 170
+420 724 189 166
 • 4.3. Další elektronické adresy:
obec.pertoltice@volny.cz (oficiální)
ou_pertoltice@volny.cz (oficiální)
 • 4.4. Hlavní datová schránka:
decazs5

5. Případné platby můžete poukázat: 0000000018521461/0100
6. IČO IČ: 00671959
7. DIČ DIČ: CZ00671959
8. Dokumenty
 • 8.2. Rozpočet
 • Povinně zveřejňované informace dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace Žádosti o informace.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání - vyřízené žádosti.
11. Opravné prostředky Opravné prostředky dle § 5, odst. 1, písm. c zákona č. 106/1999 Sb.

Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu:
Obecní úřad Pertoltice,
Dolní Pertoltice 59
46373

 • 11.1. Odvolání
- Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

 

 • 11.2. Stížnost
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:
 1. který nesouhlasí s vyřízení žádosti způsobem odkazu na zveřejněnou informaci,
 2. kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebo prodloužené lhůty ze závažných důvodů o 10 dnů nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 4. který nesouhlasí s výší úhrady, která mu byla písemně oznámena nebo s výší odměny za oprávnění informaci užít, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí nebo prodloužení lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14. Předpisy
15. Úhrady za poskytování informací.
 • 15.1. Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný úředník dle sazebníku:
a) mzdové náklady 60,00 Kč za každou započatou hodinu práce spojenou s vyhledáváním informace
b) materiálové náklady 1,50 Kč za každý list pořizované kopie z kopírovacího zařízení a 3,00 Kč za každý list tiskopisu z PC
c) doručovací náklady dle platného ceníku České pošty.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel před podáním informace v pokladně obecního úřadu, nebo bezhotovostní platbou na účet obce.
 • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno.
16. Licenční smlouvy
 • 16.1. Vzory licenčních smluv
 • Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.
 • 16.2. Výhradní licence
 • Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Seznam organizací.
 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Od 2/2021 bude mít i široká veřejnost možnost nechat se očkovat proti nemoci Covid-19. Necháte se očkovat?

ANO (432 hl.)
 
NE (231 hl.)
 
ZATÍM JSEM NEUVAŽOVAL/A (260 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 923
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz