Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 22. 2. 2014 - 6
Vítání občánku 22. 2. 2014
zobrazení: 1115
známka: 0
 

Drbna

DRBNA LISTOPAD 2014.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopad slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. V měsíci listopadu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Marta Mlynková 68 let, Josefa Romancová 64 let, Helena Eflerová 61let, Josef Cyrus 60 let, Petr Vrátný 57 let, Jiřina Faciníková 53 let, Pavel Prousek 41 let, Miroslav Čejka 36 let, Irena Závůrková 26 let, Kateřina Hrubá 26 let, Tereza Dědečková 21 let, Jaroslav Soukup 18 let, Jiří Votrubec 16 let, Matěj Soukup 15 let, František Dvořák 14 let, Filip Lacina 12 let, Sabinka Hovad 7 let, Miroslav Leo Stříbrný 5 let a Sebastian Kodeš 1 rok.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané,
v tento den, kdy se tvoří náš příspěvek do společného periodika, je již delší dobu po komunálních volbách. Zvolili jste si své zástupce na období dalších čtyř let. Jménem všech úspěšných kandidátů bych rád poděkoval za Vaše hlasy. Volební účast byla 57,14 procent. V obci mělo možnost volit celkem 217 voličů. Volební komisí bylo předáno voličům celkem 124 obálek. Pro srovnání si připomeneme údaje k volbám 2010: volební účast 66,20 procent, volilo 141 voličů.

Všem nově zvoleným zastupitelům blahopřeji a držím palce ,aby svoji práci zvládli co nejlépe. Čeká je mnoho různorodé práce. Budou se potýkat s nikdy nekončícím nedostatkem finančních prostředků a s přebujelou byrokracií. Na zpracování čeká několik dalších základních dokumentů, které jsou třeba pro co nejlepší fungování obce ( např. územní plán a rozvojový plán obce). Za svoji osobu bych dále velice rád poděkoval všem, kteří podpořili naše volební sdružení, či případně mne osobně. Počet hlasů, které jsme při volbě obdrželi nás významně zavazuje. A je jedno, z jaké pozice to nakonec bude ( ustavující zasedání se bude konat v pondělí 3.listopadu). Pevně věřím, že nám všem půjde o obec, jako takovou. Počítáme s tím, že nám aktivně pomůžete. Bez vaší pomoci a kladnému přístupu ke všem částem dění v obci, totiž nepůjde udělat mnoho. Proto budeme usilovat o vaší podporou. A to i v dalších dnech, které budou následovat po volbách.
Viktor Podmanický , dosavadní starosta obce Pertoltice


Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2014 -2018 – zvolení zastupitelé ( řazeno podle abecedy)
Cyrus Josef - 85 hlasů Halounová Zdenka - 81 hlasů Horáčková Lenka Mgr - 41 hlasů Hovad Vladimír - 108 hlasů Podmanický Viktor - 98 hlasů Šíma Josef - 79 hlasů Šlemr Josef - 54 hlasů Votrubec Jiří - 98 hlasů a Závůrková Irena - 84 hlasů

Náhradníci: Srp Vladimír 86 hlasů , Filip Petr 79 hlasů za SNK Voňková Romana 29 hlasů, Lucie Pilzová 15 hlasů za KSČM
PODĚKOVÁNÍ
Poděkování starosty, patří okrskové volební komisi, jejíž členky ( Julia Dědečková, Barbora Srpová, Anna Severýnová a zapisovatelka Míša Kulmanová), přispěly společně k hladkému průběhu obou dnů voleb do zastupitelstva obce.
Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili aktivně voleb do zastupitelstva a tím vyjádřili svůj, nikoliv lhostejný postoj k dění v naší obci.

INFORMACE
S předstihem podáváme tímto informaci o pořádání Mikulášské zábavy pro děti. Všichni dostanou dárečky a ten, kdo přijde v masce ( Mikuláš,čert nebo anděl), dostane ještě něco navíc. Akce se koná dne 6.12.2014, v provozovně restaurace v Dolních Pertolticích.
K dobré pohodě bude hrát Jan Vopařil z Raspenavy, se kterým si budete moc i zazpívat.
R.Procházka


INFORMACE
Zimní údržba komunikací – výsledek poptávkového řízení

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět na základě výzvy k předložení nabídek ( Obec Pertoltice obdržela pouze jednu nabídku), potažmo na základě výsledku výběrového řízení - pan Ladislav Navrátil. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 607 746 754 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2014 -2015. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana L.Navrátila, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Již jednou jsem hlásila na úřad, že nejsou vyváženy kontejnery na tříděný odpad u bytovek. Nic se nezměnilo! Nebo se na tom pracuje? Hezký den, děkujeme za dotaz. Požadavek na řešení byl nahlášen starostou, a to řediteli pobočky svozové firmy. Již ten den, kdy jsme se o problému dozvěděli. Bylo přislíbeno, že se situace vyřeší. Dnes víme, že kontejnery byly řádně vyváženy, dle svozového plánu. Proč se Vám zdá, že tomu tak není? Vzápětí po vyvezení, jsou nádoby opět naplněny zbytkovým stavebním materiálem ( dle mých informací se jedná o polystyrén). Stalo se tak opakovaně. Pracovníci firmy A.S.A. s.ro., přesto, že takový odpad do kontejnerů na tříděný odpad nepatří, odpad odvezli. Nyní, a to v souladu se smlouvou, kontejnery nevyprázdní, pokud budou obsahovat stále to, co do nich nepatří.
2.) Mám dotaz. Kdo může přispívat do místního zpravodaje? Odpověď je jednoduchá. Každý. Nikomu nebylo a není bráněno. Nezařadili bychom pouze příspěvek, který by byl nepublikovatelný ( nikoliv obsahem, ale formou).Vaše příspěvky a dotazy, lze po celou dobu vydávání zasílat na e-maliovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz, popřípadě do odkazu ,,návštěvní kniha,, na webové stránky naší obce: www.obecpertoltice.cz.
OZNÁMENÍ pro poplatníky
Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, a nejen ty, že dnem 15.9.2014, uplynula doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.
Viktor Podmanický
dosavadní starosta obce


PÍSKOVNA Na základě pozvánky Ministerstva životního prostředí se konalo veřejné projednávání studie EIA – posudku vlivu záměru na životní prostředí v obci Pertoltice, potažmo v dotčeném regionu. Veřejné projednání záměru "Pískovna Dolní Pertoltice", se konalo dne 6. 11. 2014, na sále kulturního domu č. p. 64, Dolní Pertoltice. Přestože byla pozvánka řádně zveřejněna s dostatečným předstihem, účast občanů nebyla valná. Dostavilo se 13 lidí. Posudek hovoří o tom, že životní prostředí nebude záměrem poškozováno.

Předbraňák v Pertolticích
V sobotu 25. října 2014 se u nás ohně nikdo nemusel bát. Na návsi parkovalo přes deset hasičských aut a fotbalové hřiště bylo plné hasičské drobotiny. Opět jsme totiž pořádali tradiční podzimní soutěž pro mladé hasiče z Frýdlantska. Rok od roku je návštěvnost větší a větší. Letos k nám přijelo 11 sborů – celkem 120 dětí a asi 45 dospělých. Nově se zúčastnila družstva z SDH Předlánce, SDH Kunratice a SDH Ves. Soutěž začala klasicky nástupem družstev na hřišti a úvodním slovem představitelů našeho sboru. Chvilku na to už jednotlivá pětičlenná družstva mladších a starších žáků chodila po stanovištích a plnila úkoly jako například vázání uzlů, střelba ze vzduchovky, určování topografických značek nebo vhodných a nevhodných prostředků pro hašení. Za dvě hodinky už měly všechny děti splněno a po krátké poradě vedoucích se mohlo vyhodnocovat. Vítězem v obou kategoriích se stala družstva z Frýdlantu. Naši mladší žáci skončili na 9. místě ze čtrnácti startujících týmů. Nejvíce chyb udělali na stanovišti zdravovědy. Starší žáci si vedli lépe. Chybovali jen ve střelbě a jeden soutěžící nepřelezl vodorovné lano. Vybojovali 5. místo (z deseti družstev).

Branný závod Kunratice
Po soutěži v Pertolticích už mladí hasiči věděli, co je třeba zlepšit, aby v prvním kole celoroční Hry Plamen – v závodu požárnické všestrannosti - uspěli. Letos padlo jeho organizování na nováčka v práci s mládeží, na sbor v Kunraticích. V sobotu 2. listopadu musela jejich hasičská zbrojnice pojmout ještě více hasičů, než přijelo do Pertoltic. Soutěžilo neuvěřitelných 16 družstev mladších žáků a 13 družstev starších žáků. Téměř tříkilometrový běžecký okruh se stejnými stanovišti a úkoly jako v Pertolticích se vinul od fotbalového hřiště k místnímu kravínu, pak na kopec nad bytovkami a zpět k hřišti.

Naše mladší děti běžely po trati jako první. Vedly si dobře. Zdravovědu měly tentokrát na jedničku, dokonce i sestřelily pár špalíků, jen to lano se jednomu z nich opět nepovedlo přelézt. Umístili se na pěkném 7. místě. Pertoltičtí starší žáci zabrali v běhu a povedla se jim střelba. Překvapili velmi pěkným 3. místem. Je to dobrý start do jarního kola a možná mohou i pomýšlet na postup výše.

Taktické cvičení kino Frýdlant
Mnoho z vás ve čtvrtek 30. října odpoledne nejspíš vyděsila siréna. Naštěstí nešlo o skutečný poplach. Jednotka z Pertoltic byla jen volána k cvičení do Frýdlantu. Profesionální hasiči z Raspenavy pro nás a dalších 7 jednotek připravili fiktivní požár v zákulisí jeviště kina Frýdlant. V objektu se nacházelo několik lidí, které bylo třeba vyhledat a zachránit. A protože prostor byl silně zadýmen, mohli do budovy hasiči pouze v dýchací technice. Cvičení bylo úspěšné. Nakonec se podařilo najít všechny figuranty, i když ten poslední dal hasičům zabrat. Na jevišti nikdo zraněného totiž nepředpokládal. Z naší jednotky šel do budovy jeden hasič a spolu s kolegou z Frýdlantu zachránili mladou dívku. Poprvé jsme oficiálně jeli na zásah (i když jen fingovaný) s nově získanou cisternou značky Liaz.

POZVÁNKA
Dne 29.11.2014 se bude konat akce organizovaná obecním úřadem ve spolupráci s SDH Pertoltice a SOKOLEM Pertoltice - ,,Rozsvícení vánočního stromu,,.Sraz účastníků bude na návsi v 17:00hod. K poslechu bude hrát Vladimír Ondřejík. Občerstvení teplým punčem a čajem zajištěno.Po skončení bude připraveno posezení v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Možná i s čerty.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE HVĚZDY XXL
Vyhodnocení se bude konat v pátek dne 12.12.2014, v 17:00 hod, v Muzeu obce Pertoltice.
Na účastníky soutěže bude v muzeu obce čekat sladká odměna a též malý dárek!
Akci zajišťuje paní Marie Srpová – vedoucí muzea ve spolupráci s obecním úřadem.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ Frýdlant Rozvrh bude paralelně na stránkách města Frýdlant a na stránkách HC Frýdlant (www.hcfrydlant.org)

Moštárna Dětřichov Drcení a následné lisování ovoce, plachetkovým lisem. Provoz-září,říjen a listopad. Po telefonické dohodě,možnost každý den po 17-hodině a v sobotu dopoledne.Minimální množství ovoce 30kg. Cena 1l-8,-Kč. (1kg jablek=cca. 0.5 až 0.7l,moštu,dle kvality a šťavnatosti ovoce).
Kontakt: Moštárna Dětřichov u Frýdlantu Dětřichov 299 Dětřichov 46401
Česká republika 728 413 999, 606 035 034 schottap@seznam.cz
 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz