Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Branný závod 2004 - 10
Branný závod 2004
zobrazení: 1826
známka: 0
 

Drbna

DRBNA DUBEN 2014.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde

 


Obec Pertoltice                              
Dolní Pertoltice 59                         
+420 724 162 170 
Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže „ Vesnice roku 2008“ 
ou_pertoltice@volny.cz                  
www.obecpertoltice.cz    
Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2007“- cena veřejnosti

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: 
Margita Popelková 89 let, Blažena Neufusová 72 let, Hana Hamalčíková 71 let, Jana Votrubcová 65 let, Blažena Špátová 59 let, František Kloz 54 let, Eva Holzhauserová 52 let, Ladislav Plesar 49 let, Josef Richtr 45 let, Zdeněk Voňka 43 let, Kamila Mlejnková 40 let, Zbyněk Holeček 38 let, Jindřich Plesar 37 let, Eliška Valentová 35 let, Pavel Horáček 33 let, Höflerová Kateřina 30 let, Miloš Faciník 27 let, Ondřej Bílek 25 let, Michaela Kulmanová 23 let, Kateřina Hofmanová 14 let, Jan Novotnyj 11 let, Sára Guttenbergová 9 let, Darina Čejková 7 let, Eliška Čepelíková 7 let, Höflerová Daniela 6 let, Helísek Jiří 6 let a Podhorský Tobiáš 1 rok.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2014
- vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek, – jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko, dozorčí rada FVS a.s. – aktualizace webových stránek, příprava žádostí o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Libereckého kraje, práce na podobě územním plánu obce, jednání na ÚP v Liberci – nové smlouvy na pracovníky VPP, správní řízení na povolení kácení stromů rostoucích mimo les, správní řízení na zrušení trvalého pobytu. 

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1.) Volby do EP – kdo je voličem?
Právo volit
do Evropského parlamentu má na území České republiky: 
a) každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24.5.2014) dosáhl věku 18 let,
b) občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 
24.5.2014) dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (tj. min. od úterý 8.4.2014) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území
České republiky.
Překážkami ve výkonu volebního práva do EP (tedy nemožnost volit) jsou: 
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, (karanténa)
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům

Volební obvod – okrsek, je pro obě katastrální území jediný. Volební místnost bude zřízena opět v zasedací místnosti, která se nachází v přízemí budovy obecního úřadu.

2.) Jak vypadá otevření silnice na Souši? 
Silnice II/290 vedoucí kolem vodní nádrže Souš na Smědavu je od 31. 3. 2014 opět průjezdná.

3.) Již několikrát jsem upozorňoval na to, že dostávám před dům děravou popelnici! Bude se s tím něco dělat?
Obecní úřad pochopitelně ví o této problematice. A stále ji řeší. A to v možnostech, které nabízí smlouva s dodavatelem služby. Každý rok je na žádost obce prováděna obměna pronajatých popelových nádob. Těch, které dosluhují, je stále více. A to nejen stářím vlastní nádoby, ale též přístupem původců odpadu, kteří neustále vkládají žhavý popel do těchto nádob. Poté zcela zákonitě dojde k poškození spodního okraje nádoby s těsnící hmotou. Nebo uložením nádoby – bez podložky, přímo do hlíny. Poslední výměna 9 nádob byla provedena v prvním týdnu měsíce dubna. Rozsah výměny je dán možnostmi dodavatele i jeho posouzením o četnosti obměny nádob. Věříme, že se obměna bude provádět i v dalším období, aby popelové nádoby byly bezproblémové. 

Obecní úřad Pertoltice tímto zveřejňuje informaci o nálezu věci:
1ks dámské kolo značky RAGGAZZI, šedé barvy, na řidítkách košík černé barvy,
nad zadním kolem nosič, přední i zadní blatník stříbrné barvy

Vlastník věci nebyl Policií ČR zjištěn, proto byla věc předána do úschovy Obecnímu úřadu
v Pertolticích.
Info: poté, co je nález tedy odevzdán na obci, je zde nález zaevidován, uschován a je vyhlášen na
úřední desce příslušné obce, případně je zveřejněn v místním tisku či na webových stránkách obce.
Lhůta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodloužila na 3 roky, uplynou-li ovšem 3 roky od
vyhlášení nálezu bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické
právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
V měsíci dubnu od 14.4. - 18.4.2014, dále pak v květnu od 19.5. - 23.5.2014 bude provoz obecního úřadu omezen z důvodu probíhajícího školení pracovnice úřadu. Děkujeme za pochopení.

O Z N Á M E N Í
Občanům, a též majitelům rekreačních objektů, oznamujeme tímto sběr nebezpečného odpadu v obci Pertoltice. Proběhne v sobotu dne 17.května 2014 od 09:00 hod do 10:00 hod. Nebezpečný odpad je možno v uvedený čas situovat na návsi – prostor autobusové zastávky. Odpad budou přebírat pracovníci obecního úřadu. Neskladujte jej na tomto místě předem. Vozidlo sběrné firmy A.S.A., s.r.o., bude přistaveno po dokončení stejné akce v Arnolticích.

AKTUÁLNĚ 
Blíží se termín pro sběr nebezpečného odpadu. Zákon ukládá obci, aby 2x ročně tento sběr zajistila. Co považujeme za nebezpečný odpad? Zde namátkou několik vybraných exemplářů: zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel (zahrádkáři jistě znají), repelenty (jsou taky pěkné svinstvo), zbytky čisticích prostředků u domácnosti, zbytky barev, laků, odmašťovadel, ředidel, olejů, motorových, izolačních lepidel, nemrznoucích směsí, (monočlánky), autobaterie, baterie z notebooků, mobilů, baterky z baterek ... a baterky všeobecně, staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic (jsou často infekční), zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery, obrazovky monitorů, televizí (možná i radarů), chladničky (ve své podstatě veškerá elektronika, mobily, térový papír, PVC (instalatérské trubky, linoleum, některé dětské hračky, lékařské nástroje, apod), autovraky, veškerá další chemie z dílny mladých chemiků a pyrotechniků, odpady z průmyslové a chemické výroby (těch je v celkovém součtu NO nejvíce), kaly z čistíren odpadních vod.
JINÉ (vp)
Výsledky soutěže o nejhezčí XXL zvonek:
1.místo Eliška Čepelíková
2.místo Růženka Valášková
3. místo Natálka Horáčková
Obecní úřad a organizátorka soutěže – p.Marie Srpová ( vedoucí muzea obce), děkují za účast a zájem o tuto soutěž. Přejeme úspěch i v dalších soutěžích, které budou pořádány.

Jubilejní 10. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje právě startuje! ( Převzato web lbck)
Liberecký kraj a partnerské organizace vyhlašují jubilejní 10. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje. Cílem je seznámit veřejnost se současnými výsledky stavebních činností a architektonické tvorby v našem kraji. V letošním roce bude uděleno několik cen. Hlavní cena Stavba roku Libereckého kraje 10. ročník – Cena doc. Ing. arch. Hubáčka dr. h. c. je nově rozdělena do tří kategorií: 1. Kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti, 2. Kategorie průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb, 3. Kategorie rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields. V roce 2013 soutěžilo 15 staveb.
Dále mohou zájemci přihlašovat svoje stavební díla do Ceny Ing. Dr. Štěpána Ješe 2014 a Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2014. Společně bude v září vyhlášena Cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014 a Cena hejtmana Libereckého kraje 2014. Vloni hlasovalo rekordních 1394 lidí. 
Letos bude již podruhé vyhlášena Osobnost stavebnictví Libereckého kraje. Přihlášky je možné podávat od 1. dubna do 2. června 2014 na základě podmínek soutěže, které jsou zveřejněny na webu kraje a soutěže. Přihlášení budou mít letos možnost svoji práci osobně prezentovat a až teprve poté si odborná porota stavby prohlédne v reálu.
Veškeré informace o podmínkách a pravidlech soutěží včetně přihlašovacích formulářů naleznete na webových stránkách www.stavbarokulibereckehokraje.cz. Případné dotazy směřujte na tajemnici soutěže: Bc. Markéta Coufalová, tel. 485 226 552, marketa.coufalova@kraj-lbc.cz.

Marvin style s.r.o. Marek Sekáč ul. Míru 172
464 01 Frýdlant v Čechách tel.: +420 607 270 759 email: info@marvinfoto.cz www.photo-rally.com www.marvinstyle.cz
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (31 hl.)
 
Nemám (17 hl.)
 
Nezajímám se (23 hl.)
 
Nevím (23 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 94
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz