Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže - 28
Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže
zobrazení: 4543
známka: 0
 

Zprávy starosty

Vážení spoluobčané, vítám vás do roku 2013!

Přeji vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. I v tomto roce se budeme zcela jistě snažit společně zlepšit podobu života v naší obci. Pravděpodobně budeme mít možnost si dovolit více, než v předchozích letech. Snad dorazí očekávané vyšší příjmy z RUD tak, jak nám vláda slíbila. Pokud nebude výběr daní státem pokulhávat , mohly by do našeho rozpočtu přinést částku něco pod půl milionu korun. Nikdo dnes nedokáže závazně předvídat další ekonomický vývoj. Snažíme se vytvořit v rozpočtu finanční rezervu, která by nám pomohla překonat případné nepříznivé období. Úspory bude nutné hledat i nadále. Tak abychom závazky snížili na co nejmenší mez. 
I v roce 2013 se budeme snažit podporovat všechny aktivní a pracovité spoluobčany, komunikovat s nimi. Snažit se je všechny v maximální míře podpořit. Základem obce není jen míra občanské vybavenosti, ale též i hodnoty, které jsou dány podobou společenského života, fungování spolků a dobré vzájemné vztahy občanů. I jejich vlastního vztahu k obci. Chtěl bych vám tímto dopředu poděkovat za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc.

Krátce bych se zmínil o záměrech a plánovaných akcí pro období 2013 -2014. Jedním z velkých problémů je stavebně - technický stav nemovitostí v majetku obce ( stodoly a dalších objektů u čp.64, objekt čp.231), kde se projevují závady způsobené z valné části zanedbanou údržbou a stářím. V letošním roce bude nutné realizovat alespoň částečně jejich opravy. V minulých letech se investovaly nemalé prostředky do jiných oblastí. Teď se pokusíme zaměřit na stav těchto objektů. V letošním roce máme plán realizovat, alespoň nejnutnější opravy výše uvedených budov. V zadní části objektu došlo závěrem roku k odpadnutí velké části stropu i fasády, vlivem zatékání do objektu. Řešení, jak zabezpečit dostatečné prostředky, se bude připravovat. Osobně bych rád viděl i uskutečnění oprav podhledů, omítek a provedení nového nátěru fasády na objektu kulturního domu s restaurací, ale to bude záležet na množství peněz, které budeme mít k dispozici. Nutný je i nátěr oken na objektu čp.231, či nátěr plechových střech v celém areálu. Zjistíme možnosti jak zateplit celý objekt hasičské zbrojnice, případně i provést výměnu oken - zde by se jednalo pouze o přípravu. Realizace by přicházela v úvahu v dalších letech. Při zhoršených klimatických podmínkách nelze již tento objekt ekonomicky vytopit. Věříme, že se podaří získat dostatečnou výši finančních prostředků z dotací, neboť z rozpočtu obce nelze na tak rozsáhlé potřeby finančních prostředků, reagovat. Bankovní úvěr není stále reálnou možností. Po opravách volají i další komunikace, či přestárlá síť veřejného osvětlení ( zde již bylo započato tím, že se nechal vytvořit pasport sítě a návrh na optimalizaci – náklady na obnovu veřejného osvětlení se vyšplhají až na 500 000 -580 000,-Kč, objednána je i revize celé sítě – ta nebyla provedena do roku 2012 vůbec). Pokračovat budeme i v přípravě projektu na vytvoření bezpečného přechodu přes komunikaci I/13, v prostoru zastávky autobusů ( pravděpodobná realizace v roce 2014). Chystáme se letos zabezpečit opravu hřbitovní zdi a objektů na hřbitově. Což nám ostatně ukládá i zákon o památkové péči. Zmiňuji všechny akce (záměry) s tím, že se informace dostanou k živnostníkům a firmám, které mají vztah k naší obci. V případě zájmu budou mít možnost se zúčastnit výběrových řízení. Obsah i rozsah prací bude průběžně upravován, právě s ohledem na to, jak se bude dařit zajistit finanční prostředky. Již po několik let je tvořena v rozpočtu obce rezerva, která má sloužit k pokrytí vlastních podílů obce. A to k dotacím z různých dotačních titulů. Nutno podotknout, že podpora z dotačních titulů, zejména směrem od krajského úřadu, nebyla v posledních letech, nijak valná.

Také by naši situaci významně pomohlo, kdybychom měli k dispozici všechny finanční prostředky, které máme blokovány tím, že obci některé osoby dluží a nesplácí ( ve výši dosahující takřka 600.000,-Kč). Pohledávky jsou řešeny, ale je to běh na dlouhé trati. V rozpočtu tyto prostředky znatelně chybí.

Rozhodně podpoříme opět činnost složek v naší obci. Od hejtmana našeho kraje existuje příslib, že na činnost dobrovolných hasičů se prostředky krátit nebudou. Spíše naopak.

Stejně jako ostatní obce, nemá ani naše obec prostředky na realizaci všech záměrů. Pokud poroste ekonomika státu, zlepší se i ekonomická situace měst a obcí. Chtěli bychom v tomto roce navázat na pozitivní výsledky minulého období. Rádi bychom vám tímto dopředu poděkovali za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc.

Přeji všem spoluobčanům hezký a klidný rok.
Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Od 2/2021 bude mít i široká veřejnost možnost nechat se očkovat proti nemoci Covid-19. Necháte se očkovat?

ANO (316 hl.)
 
NE (166 hl.)
 
ZATÍM JSEM NEUVAŽOVAL/A (175 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 657
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz