Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Větrná smršť 2007 - 9
Větrná smršť 2007
zobrazení: 1969
známka: 0
 

Aktuality

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2012

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2012
25 MF-Inf 10 - vzor č. 4

Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou fi rmou. Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající
poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.

Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti dvou nebo více fi nančních úřadů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto fi nanční úřady.

Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného fi nančního úřadu (tj. toho fi nančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky jsou uvedeny informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daně, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.

Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených fi nančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto fi nančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč, a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.

V minulých letech byly složenky poplatníkům rozesílány postupně v dávkách podle obvodů místní působnosti územních fi nančních orgánů. V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů budou počínaje rokem 2012 složenky rozesílány v jiném pořadí, nezávislém na místní působnosti fi nančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni
poplatníci složenky současně jako doposud, ale postupně v období od 15. dubna do poloviny května.


Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. 1. zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Ve specifi ckých případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými fi nančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé fi nanční úřady zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.

Důležité upozornění: Adresa P. O. Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli však pro doručování jiné korespondence fi nančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný fi nanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu místně příslušného fi nančního úřadu, uvedeného na složence.
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (82 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (77 hl.)
 
NE (79 hl.)
 
NEVÍM (73 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 311
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz