Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
    Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
  • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
    Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
  • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Povodnì 2010

V√°Ňĺen√° pan√≠ starostko, v√°Ňĺen√Ĺ pane starosto, dovolte, abych jm√©nem Stavebn√≠ spo√łitelny √ąesk√© spo√łitelny vyj√°d√łil √ļ√®ast s obyvateli VaŇ°√≠ obce (VaŇ°eho

V Praze dne 18. 8. 2010

VáŇĺená paní starostko, váŇĺený pane starosto,

dovolte, abych jménem Stavební spo√łitelny √ąeské spo√łitelny vyjád√łil ú√®ast s obyvateli Vaší obce (Vašeho m√¨sta), kte√łí byli postiŇĺeni ni√®ivými povodn√¨mi a nabídl jim pomoc.

Ve snaze alespo√≤ √®áste√®n√¨ zmírnit d√Ļsledky této katastrofy jsme po obyvatele Vaší obce (Vašeho m√¨sta) p√łipravili vst√łícná opat√łení. Informujeme o nich prost√łednictvím médií, ale protoŇĺe si uv√¨domujeme, Ňĺe je pot√łebné, aby tito lidé m√¨li informace rychle k dispozici, prosím Vás o spolupráci p√łi zve√łejn√¨ní t√¨chto informací ve Vaší obci (Vašem m√¨st√¨).

P√łeji Vám osobn√¨ i všem ob√®an√Ļm, abyste našli dostatek sil ke zvládnutí této tíŇĺivé Ňĺivotní situace.

S pozdravem

Jan Diviš, v.r.
místop√łedseda p√łedstavenstva
a nám√¨stek generálního √łeditele
Stavební spo√łitelny √ąeské spo√łitelny, a.s.

P√łíloha: Nabídka SS√ąS ob√®an√Ļm zaplavených obcí
InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (194 hl.)
 
NE (200 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 735
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz