Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
    Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
  • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
    Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
  • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Povodnì 2010

Stavebn√≠ spo√łitelna √ąesk√© spo√łitelny, a. s. (BU√ėINKA) pom√°h√° ob√®an√Ļm postiŇĺen√Ĺm povodn√¨mi


Bu√łinka p√łipravila následující vst√łícná opat√łení, které poskytne t√¨m z Vás, kte√łí byli aktuáln√¨ postiŇĺeni povodn√¨mi.

• ZDARMA výplatu z√Ļstatku ú√®tu stavebního spo√łení s prominutím výpov√¨dní lh√Ļty
• ZDARMA uzav√łení nové smlouvy o stavebním spo√łení, k níŇĺ bude poskytnut p√łeklenovací úv√¨r na odstran√¨ní následk√Ļ povodn√¨
• ZDARMA uzav√łení smlouvy o p√łeklenovacím úv√¨ru na rekonstrukci a opravu nemovitosti postiŇĺené povodní
• Zvýhodn√¨ná úroková sazba a platba na p√łeklenovací úv√¨ry
• Vy√łízení p√łeklenovacího úv√¨ru bez pot√łeby vlastních zdroj√Ļ
• ProdlouŇĺení lh√Ļty pro doloŇĺení smluvních doklad√Ļ
• MoŇĺnost zálohového √®erpání aŇĺ 30 % z poskytnutého úv√¨ru bez omezení horního limitu
• ZDARMA odklad splátek úv√¨ru aŇĺ o 6 m√¨síc√Ļ
• Expresní a zjednodušené podmínky výplaty pojistného pln√¨ní


Tato opat√łení jsou platná do 31. 12. 2010.

Více informací získáte v pobo√®kách √ąeské spo√łitelny, u jejích externích partner√Ļ, na bezplatné informa√®ní lince 800 207 207 a na www.burinka.cz.

Jsme tu pro Vás a rádi vám pom√ĻŇĺeme.
Vaše BU√ėINKA
InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (194 hl.)
 
NE (200 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 735
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz