Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - noční útok 2006 - 9
Hasiči - noční útok 2006
zobrazení: 1531
známka: 0
 

Muzeum

Prezentace Obec Pertoltice

Obec Pertoltice
Liberecký kraj


První písemná zmínka o obci je z roku 1346. Leží ve frýdlantském výběžku okresu Liberec, ve vzdálenosti cca 8 km severně od města Frýdlant při silnici č.13, která prochází obcí k hraničnímu přechodu Habartice. Část hranice katastrálního území Pertoltice je současně státní hranicí s Polskou republikou. Obec leží na obou březích Pertoltického potoka. Tvoří ji dvě části: Dolní a Horní Pertoltice.
Mezi lenními statky na Frýdlantsku zaujímaly Pertoltice po celý středověk mimořádné postavení. Nebyly lénem podléhajícím frýdlantské vrchnosti, ale přímo králi. Jako korunní statek spadaly pod soud komorní, a daně a poplatky odváděly jako rytířský statek královské komoře v Praze. Písemné doklady o tom, jakým způsobem dosáhly tohoto postavení, nám chybí. Víme jen, že na přelomu 14. a 15. století se počítaly ke Zhořelecku, neboť jejich tehdejší majitelka Margareta s dcerou a krčmářem se měli zodpovídat před zhořeleckým soudem za údajnou podporu poskytovanou živlům loupícím na silnicích. Panovník je zprostil povinnosti vypovídat před soudem v Šestiměstí, což nasvědčuje tomu, že majitelé Pertoltic, páni z Tschirnhaus (Černous), podléhali královskému soudu. Situaci však komplikuje skutečnost, že na Pertoltice si dělají nárok frýdlantští Biberštejnové i grábštejnští Donínové, ale zřejmě neprávem, protože v roce 1486 král Vladislav Jagellonský nazývá bratry Fabiána a Bernharda z Tschimhaus „svými milými a věrnými", tedy leníky. Takový stav zůstal až do 17. století a právě tato nezávislost na frýdlantských pánech vynesla Pertolticím přízvisko „nevěrné". Všechno se změnilo, když v roce 1622 se stal majitelem frýdlantského panství Albrecht z Valdštejna. Tomu byly Pertoltice trnem v oku. Proto vyvinul úsilí, aby Pertoltice získal do svého panství - dělily se v tehdejší době již na Horní, Střední a Dolní. Během třicetileté války došlo k několikerému střídání majitelů. Statky upadaly a docházelo k jejich zadlužení. V letech 1662 -1665 je vykoupil hrabě Gallas a připojil ke svému frýdlantskému panství: Ačkoliv v Pertolticích bývaly tři lenní statky, lze dnes identifikovat bezpečně jen objekt čp. 194 nedaleko kostela, nazývaný od roku 1926 po tehdejším novém majiteli Renišovým statkem.
Roku 1892 byla vybudována školní budova, do které docházely děti z jednotlivých částí obce.Dnes je zde budováno 14 bytových jednotek.
Průmysl v obci se nikdy nepodařilo rozvinout i když obec leží ve výhodné poloze u hlavní silnice a počet obyvatel neustále klesal, až se dostal na nynější počet obyvatel. Ke dni 1.1.2008, žije v obci 269 trvale hlášených obyvatel.
Obec byla do roku 1980 samostatnou obcí. V tomto roce ale došlo ke sloučení s obcí Habartice a tento stav trval do konce roku 1990. Od 1.1.1991 se obec znovu osamostatnila.
V padesátých letech se vybudovalo v obci veřejné osvětlení, zavedl místní rozhlas a upravilo hřiště na kopanou. V následujících desetiletích byla zřízena mateřská škola, opravena školní budova, postaveny dvě bytové jednotky, rozšířena prodejna potravin, provedly se penetrace místních komunikací, vystavěl vodovod, byla postavena nová hasičská zbrojnice, opravena hřbitovní zeď, upraveny dvě bytové jednotky z nebytových prostor a další.
Průmyslová výroba v obci zastoupena není. Charakter využití je převážnou měrou v zemědělském obhospodařování půdy a jako rekreační zóna.
Když vyjdeme na náhorní plošinu v Horních Pertolticích, rozprostře se před námi krásný pohled do širokého okolí. Při dobré viditelnosti, lze spatřit i symbol našeho kraje vysílač Ještěd.
 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Vánoční svátky a Nový rok prožijete:

Doma v kruhu rodiny (13 hl.)
 
Na dovolené v zahraničí (8 hl.)
 
Na dovolené v tuzemsku (6 hl.)
 
Nevím (7 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 34
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz