Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - noční útok 2006 - 18
Hasiči - noční útok 2006
zobrazení: 2639
známka: 0
 

Zprávy starosty

Vyjádření k problematice úklidu v bytovém domě

Vzhledem k nejasnostem kolem úklidových prací v bytovém domě č.p.193, zveřejňuji pasáž z Domovního řádu bytového fondu obce Pertoltice tak, abych zamezil případným nejasnostem a upozornil Vás na Vaše povinnosti jako nájemců.

ČÁST II. - Zvláštní ustanovení
Článek 5
Užívání společných prostor a zařízení


Společných prostor a zařízení užívá se jen k účelům, ke kterým jsou určeny.Vchody, průchody, chodby, schodiště, dvory, půdy, suterény a jiné společné prostory se udržují volné. V těchto společných prostorách je zakázáno umísťování jakýchkoliv předmětů, které patří nájemcům bytů. V případě zjištění umístění předmětů ve společných prostorách budou tyto odstraněny na náklad nájemce. V případě, že nebude možno určit vlastníka předmětů, budou tyto odstraněny na náklad všech nájemců v domě.
Pronajímatel nezajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorách domu. Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostor nebo chodníku nájemce bytu nebo jiná zjištěná osoba, jsou povinni znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad.
Nájemci po vzájemné dohodě systému jsou zodpovědni za pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přilehlých nemovitostech. Zejména zajišťují :
mytí a stírání schodů a chodeb, udržování čistoty ve společných prostorách a ve sklepě,čištění schodišťových oken,zábradlí,osvětlovacích zařízení,vchodových dveří, průjezdů a okolních pozemků,
možnost zavírání a otevírání domu, osvětlování schodiště, chodeb a jiných obecně přístupných prostorů v domě , dohlíží na společná zařízení domu
dozor nad prováděním řemeslných a jiných prací objednaných pronajímatelem, plnění povinností uložených pronajímateli právními předpisy a nebo příslušnými orgány státní správy
čištění chodníků přilehlých k nemovitosti, cest vedoucích od ulice ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízením domu, odstraňování sněhu a náledí a posypávání zdrsňujícím materiálem

Pokud je to účelné a možné, vyhradí pronajímatel na vhodném hygienicky nezávadném místě zvláštní prostor pro umístění dětských kočárků.
V domech se provádí mytí a stírání chodeb a schodů, zametání dvora, udržování schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové kabiny a šachty, průjezdů, chodníků přilehlých k nemovitosti a cest vedoucích do ulice, ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízení domu. Schody a chodby je nutné mýt podle potřeby, nejméně však jednou za 7 dní je vlhkým hadrem stírat a čistit včetně zábradlí. Jednou za 7 dní čistit schody do sklepa, volné prostory ve sklepě, dvory. Alespoň jedenkrát za rok čistit půdy, schodištní okna, osvětlovací tělesa, výtahové kabiny a ostatní společné prostory, příslušenství a zařízení.
Větrání bytů do vnitřních prostorů domu je zakázáno, pokud k tomu nejsou tyto prostory určeny.


Dne: 18.08.2008
Viktor Podmanický
starosta obce

 

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Od 2/2021 bude mít i široká veřejnost možnost nechat se očkovat proti nemoci Covid-19. Necháte se očkovat?

ANO (316 hl.)
 
NE (166 hl.)
 
ZATÍM JSEM NEUVAŽOVAL/A (175 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 657
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz