Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Bleskové povodně 2010 - 4
Bleskové povodně 2010 v Pertolticích
zobrazení: 2073
známka: 0
 

Drbna

Drbna - prosinec 2007

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


září
Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci prosinci
přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Jozefa Plesarová 86let, Blanka Eflerová 82let, Jarmila Hejlová 68let, Jan Reiniš 58let, Ladislav Špáta 57let, Jan Pavlíček 55let, Eduard Diviš 52let, Petr Filip 53let, Jarmila Bělochová 52let,
Jaromír Malich 51let, Marek Miroslav 48let,
Eva Šťastná 47let, Iveta Rysiowská 39let,
Bronislav Nykrýn 34let, Edita Soukupová 33let,
Jiří Horáček 31let, Lenka Krištofiaková 29let,
Stanislav Faciník 23let, Juraj Berky 17let, Zbyněk Jína 17let,
Barbora Srpová 15let a Thuy Duong Vu Thien (dříve Zuzana Pavlíčková) 6 let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

Platba za drbnu
Vážení čtenáři, Drbna na rok 2008 bude stát 5Kč za číslo, tzn. 60Kč za rok. Pokud máte zájem Drbnu dostávat i nadále, je nutno objednat a zaplatit nejpozději do konce roku 2007, tzn do 27.12.2007.

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás pozvat na Půlnoční mši, která se bude konat 24.12.2007 od 22:00hod v Pertoltickém kostele.

Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice Vás zve na tradiční Štěpánskou zábavu, která se bude konat 25.12.2007 od 20.00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát kapela "JVS band". Přijďte s námi pobavit!!!

SLOUPEK STAROSTY
Přání spokojenosti a krásného prožití svátků
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, příznivci naší obce,
Ze všech ročních svátků, zasahují ty vánoční nejhlouběji do života obce. Do jejich víru se dostává každý. K tomu, aby svátky měly ráz rodinný, je třeba vzhledem k dnešnímu způsobu života, aby nejen v obci vše fungovalo. A to dokonce ve větším rozsahu než obvykle. Pryč jsou časy, kdy lidem stačilo málo. Obec ovlivňují také kulturní akce dotvářející náladu svátků. Užijte si Vánoce v klidu a v pohodě, ať pod stromečkem najdete všechno, co si přejete.
Ale nespoléhejte jen na Ježíška, často je potřeba svůj osud uchopit do vlastních rukou a ty nejlepší dárky si nadělit vlastními silami.
Přejeme Vám všem, aby krásné Vánoce byly hlavně v pocitu bezpečí a vzájemné lásky mezi všemi bližními. V roce 2008 Vám přejeme mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě, pevné zdraví , spokojenost a lásku Vašich nejbližších!
Starosta, místostarostka obce a ostatní zastupitelé

AKTUÁLNĚ
Poděkování za instalaci vánočního stromu na návsi patří všem pánům v čele s panem Voňkou. Za instalaci osvětlení tradičně děkujeme panu J.Šlemrovi. Za vlastní vánoční strom děkujeme všem dárcům z rodiny Severýnových a Prouskových.

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět opět pan Z.Mlejnek , pan J.Horáček a pan J.Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti informace, či pomoc, volejte na tel.č.723 943 716 nebo 606 132 752.
V případě, že nepořídíte na těchto telefonních číslech – 724 162 170.

Vyhlášení úředních dní pro veřejnost během svátků.
Žádáme Vás o provedení povinných plateb nejpozději do čtvrtka 27.12.2007
21.12.07 Pátek sanitární den
27.12.07 Čtvrtek běžný provoz tj. 7:00-15:00
28.12.07 Pátek běžný provoz tj. 7:00-13:00
31.12.08 Pondělí zkrácený provoz tj. 8:00-15:00
1.1.2008 Úterý státní svátek
2.1.2008 Středa běžný provoz tj. 8:00-17:00

Oznámení pro občany a majitele nemovitostí pro rekreační účely.

Všechny občany naší obce – části Dolní Pertoltice informujeme o té skutečnosti, že po opravách vysokého napětí a instalaci nových trafostanic, došlo k sledu fází. Jednoduše řečeno, vaše spotřebiče a stroje, které mají přívod na 400V, nemusí pracovat ve stejném režimu.V tom případě jej musíte upravit (prohodit dvě fáze) Nejlépe si tuto práci objednejte u odborníka na elektrické přístroje a vedení. Pokud se cítíte natolik zdatní, že si tyto práce provedete sami, dbejte prosím zvýšené opatrnosti a postupujte v souladu s bezpečnostními zásadami. Stačí dostatečně, že se v této části obce nesvítí veřejným osvětlením. Není třeba kvůli této akci ještě přijít k úrazu.
Děkuji Vám za pochopení
starosta obce

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Sleduji pečlivě vývoj kolem veřejného osvětlení? Proč stále není v provozu i přesto, že snad bylo přislíbeno rychlé zprovoznění?
Toto je pravdou! Po naší intervenci a zejména po vyjádření ochoty firmy ČEZ - Distribuce situaci řešit, mělo dojít k co nejrychlejšímu propojení stávající sítě v Dolních Pertolticích. Pro tento plán bylo nezbytné získat souhlas tří vlastníků dotčených pozemků. Bohužel u některých majitelů se nepodařilo tento souhlas získat. Ochota byla projevena pouze u jednoho z nich. Ostatní dva účastníci případného jednání si bohužel kladou nepřijatelné podmínky – zřízení věcného břemene v hodnotě 30.000,-Kč. Tato částka neodpovídá ani náznakem zvyklostem, ba ani možnostem obce.
Jednalo by se o volbu, zda zabezpečit protahování komunikací, které je zákonem ošetřeno jako povinnost obce, nebo zabezpečit osvětlení, které není nijak určeno obci zajišťovat. Přesto si vedení obce uvědomuje vážnost problematiky. Ale finanční prostředky máme pouze jedny.
Bude se tedy muset jednat o jiné variantě, která bude jistě dražší a též náročnější na termín provedení. Co se týče vedení osvětlení do Nových Pertoltic, je bohužel situace podobná. Tedy ve výsledku. Zde naštěstí nemusíme čekat na vyjádření soukromých osob, ale na zpracování cenové nabídky a získání finančních prostředků na tuto akci. Vzhledem k tomu, že očekávám Vaši znalost poměrů, nebudu se dlouze rozepisovat o tom, kdy bude dostatečné množství prostředků. Běžný metr vedení stojí od 56,-Kč do 100,-Kč. Jeden umístěný sloup má hodnotu v materiálu téže nemalou.
Již se ví, co bude obec provádět za opravy v příštích letech?
Pro Vaši informovanost uvádíme přehled prací, které jsou nutné udělat. Zda a kolik, si netroufneme odhadnout.Tento návrh a případné doplnění bude schvalovat zastupitelstvo obce.
- Instalace okapů a svodů u staré hasičské zbrojnice, rozebrání dřevěné konstrukce věže
- Oprava přípojky el. proudu k budově staré has.zbrojnice, oprava instalace v obu částech
- Oprava střechy a oplechování objektu staré hasičské zbrojnice
- Oprava komunikací dle návrhu zastupitelů
- Oprava schodů do bytu č.1 v č.p. 64
- Instalace sloupků na umístění dopravních značek a jejich postupná betonáž a montáž
- Opravy na vozidle Multicar M25 + STK
- Příprava na sázení zeleně střed obce a instalaci Informačních tabulí
- Znovuzprovoznění el. veřejného osvětlení do Nových Pertoltic, opravy osvětlení v Dolních
Pertolticích
- Oprava parkovací plochy u obecního úřadu
- Oprava omítek a oken - budova obecního úřadu
- Oprava stříšky na hřbitovní zdi a nátěr zdi
- Oprava vrat u vjezdu na hřbitov
- Nátěry střech na areálu č.p. 64
- Oprava kanalizační sítě v objektu č.p. 64
- Oprava kanalizace v bytě č.2 v č.p. 64
- Dokončení výstavby skladu u nové hasičské zbrojnice
- Nátěr vnějších omítek a konstrukcí na nové hasičské zbrojnici
- Instalace nových částí veřejného osvětlení, dle podaných a dohledaných žádostí Dolní Pertoltice
- Úklid štěpků u budovy nové hasičské zbrojnice do kotelny
- Oprava kontejneru na odpady

JINÉ
Setkání nad historií obce, které proběhlo plně v režii paní Srpové v zasedací místnosti na obecním úřadě, lze hodnotit velmi kladně. Škoda jen malé účasti našich obyvatel. V tento den, byli v přesile návštěvníci z jiných obcí. Vyrobená čokoláda zmizela během chvilky. Též výborné „Krakonošovo kuře“, potkal stejný osud. Jak již bylo zmíněno, paní Srpová připravuje i znovuobnovení výletních tras po naší obci. Jen tak dál.Vydržet!

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ
- činnost související s výstavbou bytů ve škole
- prodej akcií ČSAD Liberec, příprava smlouvy o umístění reklamy
- příprava projektu akce odkanalizování objektu č.p. 193
- příprava vyúčtování akce Výstavba bytových jednotek v č.p. 193, kolaudace
- jednání s firmou Telefónica – umístění zařízení na posílení signálu operátora
- příprava inventur majetku obce
- aktualizace webu obce
- činnost na podporu účasti obce v soutěži „Vesnice roku“
- uzavření dohody na zimní údržbu v obci, jednání o případné výpomoci
- přípravy k vítání občánků
- příprava materiálů ke zprávám o situaci obce a Závěrečného účtu
- příprava zasedání obecního zastupitelstva
- zpracování soudního výměru na dlužné platby Plšek, Kubáčková
- příprava dalších podání k soudu v Liberci
- zpracování plánu práce na další období – rok 2008

Přání spokojenosti a krásného prožití svátků
Vážení spoluobčané,
již brzy rozsvítíme vánoční výzdobu v našich domovech a vánoční stromeček i cukroví provoní celou tu vánoční atmosféru. Ze všech svátků zasahují právě Vánoce nejhlouběji do nitra našich srdcí. Do jejich víru se dostává každý. Však kupování dárků a překotné šílenství v obchodech, stresy, to není tradice, to je fenomén 20. století. Vždyť Vánoce nejsou ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem a tak se v té kouzelné štědrovečerní noci na chvilku zastavme a zkusme naslouchat našim nejbližším a hoďme alespoň v tento čas za hlavu všechny starosti, spory, hádky a nevraživost.

Vám všem i Vašim rodinám přejeme krásné Vánoce, naplněné vzájemnou láskou a pohodou a v roce 2008 mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě, pevné zdraví, spokojenost.

Starosta a místostarostka obce
 
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz