Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 22. 2. 2014 - 7
Vítání občánku 22. 2. 2014
zobrazení: 1218
známka: 0
 

Hasiči

Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2007


V úvodu roku nás čekal veliký kus práce. Bylo třeba rychle dokončit přístavbu skladu k hasičské zbrojnici, aby do konce května mohla být provedena kolaudace a vyúčtována dotace od Libereckého kraje. Pracovalo se o víkendech a mnohdy i v týdnu. Na stavbě se střídalo 13 lidí z nichž ti největší pracanti jsou Karel Čepelík, Jiří Horáček, Olga Čepelíková, Jindřich Mlejnek, Pavel Horáček a Luboš Závůrka. Velký kus práce odvedl také Miroslav Krivčík mladší, který přestože není hasičem, pomáhal se stavebními pracemi, za což mu patří náš dík. Snaha všech byla korunována úspěchem a 12. května jsme obdrželi kladné kolaudační rozhodnutí. Nutno však dodat, že je třeba dotáhnout ještě některé drobné úpravy.
Co se týče zásahové techniky, tak oba vozy prošly úspěšně technickou kontrolou. U cisterny je to po téměř čtyřiceti letech provozu doslova malý zázrak. Mezi naši techniku přibyla nová PS 16 značky Tohatsu. Mohu s čistým svědomým říci, že tohoto stroje si budeme opravdu vážit, neboť jsme si na něj z jedné třetiny vydělali přímo my, hasiči. Poděkovat za tento úžasně lehký a mnohem výkonnější stroj musíme také obecnímu úřadu, který ctil náš požadavek na lepší typ stříkačky a tento nám koupil i přes nedostatek obecních financí.
Také v loňském roce proběhla spousta školení. Na jaře se naši strojníci a velitelé zúčastnili cyklické přípravy v Předláncích. Na školení pak navazovala přednáška o první pomoci pro širokou hasičskou veřejnost. Z Pertoltic byla zajištěna doprava a na přednášku přijelo devět hasičů ze sboru. Zásahová jednotka se školila celkem čtyřikrát. Na jaře a na podzim obnovovali řidiči platnost profesních průkazů. Nově se k nim přidal Jindřich Mlejnek a Radek Novotný a v současné době máme pět řidičů oprávněných řídit zásahové vozy. V listopadu se čtyři členové výjezdové jednotky zúčastnili školení na dýchací techniku v Raspenavě. Jen je škoda, že se k nim nepřidal nikdo nový, aby byla v případě požáru větší pravděpodobnost, že budeme moci dýchací přístroje plně využít. Na závěr roku prověřili naši strojníci i velitelé své znalosti při přezkoušení k prodloužení jejich kvalifikace.
Vědomosti nabyté školením jsme mohli často využívat v praxi. V loňském roce byla naše jednotka vyzvána celkem k 11 zásahům. Pár dní po novém roce jsme vyjížděli k požáru chaty v Habarticích. Následovaly tři noční zásahy způsobené hurikánem Kyril. Nejprve jsme odstraňovali spadlé stromy na příjezdové cestě do Dolní Oldříše. Chvílemi nám připadal náš boj marný. Dva stromy jsme rozřezali a třetí spadl. Do toho silný vítr a mrznoucí déšť. Z Dolní Oldříše jsme si prořezali cestu zpět do Pertoltic a pomohli u Šímů odstranit další spadlý strom. Pak už zbývalo jen několik kmenů na hlavní pertoltické tepně, abychom mohli jít s klidem spát. V únoru nás zavolali k úklidu vozovky po autonehodě Volkswagenu Golf v Pertolticích a zaznamenali jsme i jeden planý výjezd, když pan Hejl kontrolovaně pálil staré seno. V květnu jsme hasili skládku odpadů v Dolní Řasnici a v srpnu jsme se na stejné místo vrátili ještě jednou. V září jsme vyrazili na sršně do Horních Pertoltic. Ovšem hnízda byla už prázdná a obtížný hmyz jsme tu nenašli. O několik dní později jsme v Pertolticích hasili největší požár z posledních dob. Vzplála chalupa manželů Malátových. Ke konci roku si nás operační středisko vyžádalo ještě jednou. A to k požáru muničního skladu v Hajništi. Bohužel všichni řidiči byli nedostupní a proto nebyla jednotka schopna vyjet. Absolvovali jsme dvě taktická cvičení. První na požár stáje na uskladnění píce ve Višňové a druhé na základní školu Purkyňova. Na posledně jmenované nás operační středisko, díky chaosu při vyhlašování poplachu, málem ani nepovolalo. Přestože jsme podle plánu cvičení měli vyjíždět mezi prvními, zúčastnit jsme se mohli až po dotazu na stanici v Raspenavě, zda je s námi opravdu počítáno. To už však byly všechny jednotky dávno u školy.
Na soutěžích náš sbor reprezentovalo družstvo mužů a žen. Při nočním útoku v Nové Městě vyzkoušelo družstvo mužů poprvé novou PS16. Zradila je však proudnice a skončili v druhé polovině výsledkové listiny. Podruhé jsme v Novém Městě již bodovali. Smíšené družstvo si odtud přivezlo 3. místo. Okrsková soutěž v Habarticích se nesla v duchu deštivého počasí. Družstva na to však nedbala. V disciplíně požární sport ženy i muži obsadili shodně 3. místo. V agregátu byli muži třetí a smíšené družstvo muselo po peripetiích s uvolněnou hadicí B, která vede od přetlakového ventilu do kádě, svůj pokus opakovat. Druhý čas byl horší a stačil jen na 6. místo. Poslední soutěží v roce je tradiční Pohár starosty Dolní Řasnice. Sem jsme dorazili se smíšeným družstvem a v šesti lidech dosáhli na 4. příčku.
Ani na poli kultury sbor nezahálel. Na jaře se pálily čarodějnice a stavěla Májka. Začátkem června pak byla Májka opět s velkou pompou skácena, přenesena na hřiště a její špička slavnostně spálena. Celý večer zpříjemnil táborový zpěv, harmonika, housle, kytary a jiné hudební nástroje.
V červnu jsme pro děti připravili den plný her. Přišlo jich neuvěřitelných pětatřicet. Všechny si mohly zasoutěžit ve skákání v pytlích, pneumatikách, házení na cíl, lovení rybiček a jiných disciplínách. Za každé vítězství v souboji dostávaly nepravé bankovky a na závěr dne si je mohly proměnit za některé z připravených cen.
Na dětský den navazovala grantová akce „Den s hasiči“ s ukázkami práce mladých i dospělých hasičů. Nejzajímavější byl ostrý zásah na hořící kartónový domek. Simulovaný požár byl nejprve zpozorován a nahlášen hasičům ve zbrojnici. Následoval výjezd požární cisterny. Cestu k zásahu však zkomplikovalo špatně zaparkované auto a než přispěchal řidič a uvolnil hasičům cestu, bylo třeba na oheň notně přikládat, aby nevyhasl a bylo vůbec co hasit. Hašení domku prováděli hasiči v dýchacích přístrojích a po zdoláni ohně je diváci odměnili potleskem.
Tradiční Štěpánská zábava byla tentokrát ohrožena. Dva měsíce před jejím konáním nám kapela pana Kubáta odmítla účast. I přes tak pozdní termín se podařilo sehnat náhradu. Na J.V.S. Band přišlo kolem 140 lidí a výtěžek byl opravdu rekordní.

Činnost mladých hasičů v roce 2007
V našem sboru působí 34 dětí ve věku od čtyř do osmnácti let. Jsou rozděleny do tří věkových kategorií a to na mladší žáky, starší žáky a dorostence. Děti má na starosti pět vedoucích mládeže a dva proškolení pomocníci.
Scházíme se každý týden v pátek. Na svých schůzkách krom přípravy na požární disciplíny Hry Plamen hrajeme pohybové i dovednostní hry, plníme odznaky odbornosti, jako jsou například preventista, zdravotník nebo strojník a učíme se vyrábět různé dárky pro své blízké. A protože se naše dílka líbí, pochlubili jsme se s nimi a uspořádali výstavu všeho, co jsme vytvořili z papíru, dřeva či látky. Celý prosinec mohla široká veřejnost navštívit hasičskou zbrojnici a obdivovat, jak jsou naše děti šikovné. Nejlepší výtvarné práce jsme již na jaře zaslali do soutěže „Požární ochrana očima dětí! Měly veliký úspěch. Dvě z nich byly ve svých kategoriích oceněny druhým místem v Krajském kole a jejich autoři Jakub Šantroch a Irena Závůrková si za odměnu mohli po převzetí cen prohlédnout novou stanici Hasičského záchranného sboru Jablonec.
V soutěžích jsme si vedli takto. V Krásnoleském víceboji se naše dvě mladší pětice umístily na 4. a 14. místě a družstvo starších žáků na 9. místě. První květnovou sobotu si starší žáci přivezli 13. místo z útoku CTIF a 15. místo ze štafety CTIF z libereckých Vratislavic. Další týden jsme vyrazili na soutěž „O štít města Frýdlantu“, ale tady se nám mnoho nevedlo. Mladší žáci obsadili 6. místo a starší osmé. Důležitější však byla soutěž následující – jarní kolo Hry Plamen. Na něm se uzavírá a hodnotí celý rok mladých hasičů. Bohužel z důvodu nemocí a různých školních výletů se nepodařilo dát dohromady celé družstvo mladších žáků a tak jsme sezónu zakončili pouze s těmi staršími. Ti se umístili na celkovém 4. místě. Na mladší žáky zbylo, z důvodu jejich neúčasti v jarním kole, 7. místo. Na podzim jsme předvedli své dovednosti na okrskové soutěži v Habarticích. Odtud si obě družstva přivezla 2. místo v útoku. V říjnu soutěž pro děti uspořádal náš sbor. Šlo o soutěž „O pohár starosty obce Pertoltice“, které se zúčastnilo 60 dětí ze čtyř sborů. Soutěžilo se v různých disciplínách – například topografii, uzlování, zdravovědě a podobně. Naše děti vydatně pomáhaly při přípravě soutěže. Ráno připravily pomůcky na jednotlivá stanoviště a po soutěži je také pomohly znovu uložit do hasičské zbrojnice. Na domácí půdě získali starší žáci 2. místo a mladší žáci 5. místo. Poslední soutěží v roce je vždy Závod požárnické všestrannosti. Ten otevírá nový ročník Hry Plamen a letos se konal 3. listopadu v Novém Městě. Tentokrát to bylo bez sněhu. Obě naše družstva se snažila a mezi více než třiceti hlídkami se probojovali mladší na 7. příčku a starší na 9. příčku.
V rámci dorostu se jarního kola zúčastnila Irena Závůrková. Z Vratislavic si přivezla diplom za celkové 4. místo. V letošním roce nás mrzí neúčast dorostenců v podzimním kole jejich soutěže. Doufáme, že se nám podaří některé z dorostenců v budoucnu opět do okresní soutěže zapojit.
Ne všechen čas však děti tráví soutěžením. V srpnu si užily tradiční týdenní pobyt na hasičské zbrojnici. Společně se v něm učily například střílet ze vzduchovky, vázat uzle a ošetřovat zraněného. Rozděleni do dvou družstev soutěžily v různých úkolech, chodily se koupat, hrály stopovanou a nechyběl ani společný zpěv u táboráku a pravá noční stezka odvahy se spoustou strašidel. Stejně jako na pertoltickou soutěž i na tento výlet jsme využili prostředků z grantu Libereckého kraje.
Na jaře jsme připravili krátké pásmo písniček, básniček, tanečků a malého koncertu na kytaru a housle pro maminky a babičky k jejich Mezinárodnímu dni žen. Kulturní vložka mladých hasičů nechyběla ani u vítání občánků, která byla v letošním roce dvě. Hasičské děti se zúčastnily výtvarné a literární soutěže o odpadech, pořádané obecním úřadem a Sdružením nezávislých kandidátů. Zapojili se do shánění peněz na novou požární stříkačku, když chodili s Tříkrálovou sbírkou. Před Štěpánskou zábavou pak především oni zajistili předprodej vstupenek, když chodili dům od domu a zvali lidi na zábavu.
Mladí hasiči se podíleli i na zvelebování naší obce. Zúčastnili se brigády na úklid návsi. Sbírali papírky a zametali naplavený štěrk. Na podzim zasadili nové stromky na autobusovou zastávku. O velikonocích zdobili náves kraslicemi a v předvánoční čas vyzdobili vánoční stromek na autobusové zastávce.
Rok jsme zakončili čertovským řáděním na hasičské zbrojnici, příchodem Mikuláše a na úplně poslední schůzce v roce 2007 si děti rozdali dárky, za svitu svíček zazpívaly koledy a pro své vedoucí sehrály dvě pohádky.
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (89 hl.)
 
Nemám (61 hl.)
 
Nezajímám se (51 hl.)
 
Nevím (52 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 253
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz