Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Hasiči - dětský den 2006 - 9
Hasiči - dětský den 2006
zobrazení: 1606
známka: 0
 

Drbna

Drbna - listopad 2007

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

září
 

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopadu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci listopadu
přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Josef Šlemr 82let,
Josefa Romancová 57let, Josef Cyrus 53let,
Helena Eflerová 54let, Jiřina Faciníková 46let,
Lenka Lacinová 41let, Pavel Prousek 34let,
Miroslav Čejka 29let, Veronika Podmanická 26let,
Irena Závůrková 19let, Tereza Dědečková 14let,
Jaroslav Soukup 11let, Jiří Votrubec 9let, Matěj Soukup 8let,
a Filip Lacina 5let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme


Platba za drbnu
Vážení čtenáři, Drbna na rok 2008 bude stát 5Kč za číslo, tzn. 60Kč za rok. Pokud máte zájem Drbnu dostávat i nadále, je nutno objednat a zaplatit nejpozději do konce roku 2007.


SLOUPEK STAROSTY
Poděkování všem, kteří se podíleli na zlepšení situace obce. Moc si vážím Vaší pomoci, jak mně osobně, tak obci Pertoltice.
Poděkování patří dnes i Nikče Reinhartové, která přispěla svými znalostmi cizího jazyka a prací nad různými materiály k osvětlení historie naší obce.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval za provedenou práci panu V. Srpovi. Vím o tom, že se mu několik našich spoluobčanů snažilo znechutit pobyt, na jeho pracovní pozici nemístnými poznámkami. Naštěstí se z valné části jednalo o lidi, kteří sami nikdy nic nepředvedli. A zjevně to již ani nestihnou. Věřím, že jim nešlo pod fousy, že Vláďa se chová stejně, jako v každé jiné práci. Odvádí prostě poctivou práci s ohledem na podmínky, ve kterých musí dělat. Říci, že leze starostovi do prd…, až ho z toho bolí uši,umí říci každý ubožák. Ale uvědomit si, že vlastně dělá vše ve prospěch nás všech, kteří v naší obci žijeme, je již trochu složitější. Zjevně to neumíme všichni. A tak Ti na tomto místě Vláďo děkuji za spolupráci na zlepšení vzhledu obce a vůbec za Tvou práci pro obec. Hlavně, že jsi se nenechal otrávit těmito pošklebky a vyjádřeními. Do dalších let Ti přejeme mnoho zdraví a osobní spokojenosti. Pevně věříme, že naše spolupráce bude, byť v omezené podobě probíhat i nadále.
Na uvolněné místo po panu Vladimíru Srpovi nastupuje od 01.11.2007 pan Jiří Penčo. Doufám, že se nám i nadále podaří udržet trend, a budete vidět dobrou práci našich VPP i Vy sami.
Byli bychom rádi, pokud by naše jednotlivé, říkejme jim ještě stále složky, více využívaly prostor, který jim nabízejí naše webové stránky. Je škoda, že nedbají na svou prezentaci své činnosti. Právě s tímto záměrem byly zřízeny odkazy na našich stránkách. Stačí poslat materiál ve formátu, který je vhodný pro odeslání provozovateli. Správce stránek za obecní úřad , referent pan T.Faflák, jistě poradí a pomůže.


OTÁZKY A ODPOVĚDI
Nikde v okolí není firma,která by školu dostavěla?
Samozřejmě je stavebních firem v okolí dostatek. Malých i velkých. Jen je méně těch, které se mohou prokázat Certifikátem ISO - kvality odváděných prací, který vydává Komora autorizovaných inženýrů ČR. S ohledem na to, že má stát účast na této akci, je nezbytné, aby dodavatel měl toto osvědčení. Samotné osvědčení sice není zárukou kvality prováděných prací, protože je stavba stejně řešena subdodávkami, ale odpovědnost je na firmě s tímto osvědčením.
Neuvažuje obec o umístění zpomalovacího pruhu na vozovku na hlavní silnici?
Také jsme zaznamenali, že se projíždí naší obcí neustále rychleji a rychleji. Podle informací, které jsem získal od starosty Krásného Lesa, se však jedná o docela nedostupnou variantu. Celkové náklady jsou kolem 200.000,-Kč na jedno provedení. Na zimu se vždy musí toto zařízení demontovat. Je to tedy řešení, které není vhodné pro naši obec. Požádáme o součinnost Policii ČR a pokud se nám to podaří, budeme mít možnost využít na jaře služeb Městské policie Frýdlant, která by několik dní měřila rychlost v naší obci.
Poslední vývoj bohužel není nic moc.

JINÉ
Na jaře bychom znovu chtěli otevřít poznávací trasy v naší obci. Již jednou se paní Srpová na tomto podílela a trasy byly představeny ve Frýdlantě, za účasti předsedy Senátu ČR - pana MUDr Přemysla Sobotky. Budou připraveny v upravené variantě, s navýšením počtu zajímavostí v naší obci.

Výzva
Obecní úřad Pertoltice, jako orgán ochrany přírody dle § 75 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále "zákon"), příslušný podle § 76 zákona, zjistil v rámci své kontrolní činnosti, že na pozemcích v k.ú. Dolní Pertoltice i Horní Pertoltice, ve vlastnictví soukromých osob a právnických osob, se nacházejí vzrostlé dřeviny, které zasahují do těles komunikací a vedení veřejného osvětlení.
Upozorňujeme Vás tímto, že podle § 7 odst. 2 zákona je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků. V této souvislosti rovněž poukazujeme na ustanovení § 127 občanského zákoníku („vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv…“)
Z výše uvedených důvodů Vás tímto vyzýváme všechny, kterých se tato výzva týká, k provedení takových opatření, aby nedošlo k ohrožení zdraví či majetku. V daných případech, by bylo nejefektivnějším řešením pokácení stromů, či alespoň účinná prořezávka dřevin.
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. To se vydává ve správním řízení na základě žádosti vlastníka pozemku. Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě.

Obecní úřad po množících se stížnostech na pálení ohňů v katastru obce Pertoltice - Vás, všechny spoluobčany, majitele rekreačních objektů a majitele provozoven upozorňuje na existenci platných zákonných norem a předpisů, kterými je tato problematika upravena.Je třeba dodržovat Zákon č.133/95 Sb., o požární ochraně a vyhlášky MV ČR č.21/66Sb.. Dále tuto problematiku upravuje zákon č.125/97Sb.Proti odpovědné osobě, může být za nedodržení stanovených podmínek daných v „Povolení k pálení ohně“, které vydá obecní úřad zahájeno správní řízení a uložena pokuta až do výše 15.000,-Kč. Bez tohoto povolení, je přísně zakázáno pálit oheň.
Děkujeme za spolupráci na odstranění stížností.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ

- prodej akcií ČSAD Liberec
- dokončení přehledu o stavu obce za první rok volebního období
- průběžné dokončování akce Výstavba bytových jednotek v č.p. 193, jednání o pokračování ve výstavbě.
- příprava opravy veřejného osvětlení, projekt, opravy
- hodnocení plnění rozpočtu a příprava rozpočtových opatření
- příprava zastupitelstva obce- zasedání listopad a prosinec
- směna pozemku u hřiště - obec
- kontrola v obecních bytech užívání a stav,platby nájemného
- údržba obecního majetku dle možností obecní pokladny
- příprava plánu práce na rok 2008, OÚ, VPP a SDH

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás pozvat na Půlnoční mši, která se bude konat 24.12.2007 od 22:00hod v Pertoltickém kostele.

Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice Vás zve na tradiční Štěpánskou zábavu, která se bude konat 25.12.2007 od 20.00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát kapela "JVS band". Přijďte s námi pobavit!!!
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz