Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009 - 14
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009
zobrazení: 2609
známka: 0
 

SNK Pertoltice

Etický kodex poslance SNK

Obecní zastupitelstvo obce Pertoltice

Vychází se z obdobného materiálu platného pro práci Poslanecké sněmovny ČR.

 

Níže podepsaní zastupitelé  v návaznosti na podepsaný slib poslance, ve kterém se zavázali vykonávat svůj mandát v zájmu občanů obce Pertoltice, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v návaznosti na platné právní normy vymezující práva a povinnosti spojené s výkonem svého mandátu a při vědomí odpovědnosti vyplývající z chápání výkonu své funkce jako veřejné služby občanům obce Pertoltice se dobrovolně přihlašují k zásadám v tomto kodexu obsaženým, které se zavazují v průběhu výkonu svého mandátu dodržovat:

 

Čl. 1 Poslanec v zastupitelstvu vykonává svůj mandát způsobem odpovídajícím důstojnosti a významu této veřejné funkce. Dbá, aby při této jeho činnosti byly zejména dodržovány následující zásady:

a) zásada ochrany veřejného zájmu - poslanec se při výkonu mandátu řídí veřejným zájmem. Zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.

b) zásada otevřenosti - poslanec svůj mandát vykonává pod kontrolou veřejného mínění. Za tím účelem zachovává maximální míru otevřenosti při poskytování informací o své činnosti a oznámí jakýkoliv možný střet zájmů, k němuž při této činnosti může dojít.

c) zásada svědomitosti - poslanec se při výkonu svého mandátu rozhoduje na základě objektivního a kvalifikovaného posouzení projednávané věci.

d) zásada dobrého jména Obecního zastupitelstva obce Pertoltice- poslanec svůj mandát vykonává v odpovědnosti a úctě k dobrému jménu zastupitelstva jako celku.. Zdrží se, při plném zachování práva na kultivovanou kritiku, jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit důstojnost orgánů nebo jiných zastupitelů.

e) zásada odpovědnosti - poslanec svůj mandát vykonává při vědomí odpovědnosti za tuto veřejnou funkci, která podléhá zejména kontrole veřejnosti. Za tím účelem se podrobí kárnému nebo disciplinárnímu řízení podle zákona nebo podle tohoto kodexu.

 

Čl. 2  Zastupitel dává souhlas se zveřejněním všech informací, které souvisejí s výkonem jeho mandátu s výjimkou těch, které podle zákona podléhají zvláštní ochraně. Souhlasí též se zveřejněním všech smluv, které v průběhu výkonu svého mandátu a v souvislosti s ním uzavře, pakliže by na základě těchto smluv měly být čerpány finanční prostředky z veřejných rozpočtů.

 

Čl. 3 Poslanec  se zavazuje při výkonu svého mandátu spolupracovat pouze s osobami, které splňují odborné i morální předpoklady pro takovou činnost.

 .

Čl. 4 Poslanec se při vědomí odpovědnosti vůči voličům, kteří jej volili, zavazuje v průběhu jednoho volebního období nezměnit členství ve volebním uskupení či poslaneckém klubu té politické strany nebo hnutí, za které byl do Obecního zastupitelstva zvolen, s výjimkou případu, kdy dojde ke zrušení, sloučení nebo změně názvu.  

Čl. 5 Zjistí-li starosta nebo kterýkoliv jiný člen Obecního zastupitelstva , že poslanec porušil některé z ustanovení tohoto kodexu, oznámí to kontrolnímu výboru. Ten po přezkoumání případu může konstatovat, že poslanec porušil kodex, k jehož dodržování se zavázal. Jako sankci za toto porušení mu uloží povinnost veřejné omluvy na nejbližší schůzi.Toto své rozhodnutí výbor zveřejní.

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Od 2/2021 bude mít i široká veřejnost možnost nechat se očkovat proti nemoci Covid-19. Necháte se očkovat?

ANO (57 hl.)
 
NE (15 hl.)
 
ZATÍM JSEM NEUVAŽOVAL/A (14 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 86
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz