Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009 - 1
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009
zobrazení: 2427
známka: 0
 

SNK Pertoltice

VOLEBNÍ PROGRAM KANDIDÁTKY - NEZÁVISLÍ

  Heslo: Jmenování do funkce ber jako prostředek, nikoliv jako cíl  svého snažení!                                      

    Naše programové priority  na volební období 2006-2010.  

 V oblasti ekonomické.

   1/  Řádné naplňování zákona o obcích, zejména důraz na paragrafy pojednávající o nakládání s majetkem.

  2/  Uplatňovat v rámci daných možností  opatření, vedoucí k naplnění většinové poptávky po zlepšení života v obci.

  3/  Korigovat prodeje obecního majetku na mez pouze nutnou, z důvodu naplnění fondu rozvoje bydlení a přímých plateb na činnost bezprostředně související s rozvojem obce. Prioritou se stává dokončení ÚPD obce. Finanční podpora všem skutečně fungujícím složkám v obci.

  4/  V prvních  dvou povolebních letech uplatňovat politiku co nejrychlejšího splácení dluhu u bankovních ústavů a jiných pohledávek.

  5/  Finanční prostředky vynakládat účelně a obezřetně jen na akce se zaručeným zakončením a zřetelným časovým pásmem, na projekty přinášející  skutečný užitek většině obyvatel naší obce. Nevyhneme se i určité míře navýšení místních poplatků.

  6/ Vzhledem k omezeným finančním prostředkům, zejména na počátku volebního období, můžeme hovořit pouze  o nutném vynakládání prostředků na rozvoj bydlení v obci a na opravy nemovitého majetku obce. Pokud dojde k navýšení, jsme schopni použít tyto prostředky dle našeho plánu.

  7/ V neposlední řadě se budeme snažit o co nejracionálnější využití finančních prostředků i za cenu nepopulárních opatření na výdajích tak, aby co nejrychleji došlo ke stabilizaci sestavovaných rozpočtů obce.

  8/ Hledat důsledně všechny možnosti financování potřeb rozvoje obce-hledání podpory ze všech dostupných a zákonných variant a možností

 /sponzoři, dary a dotace/.

  V oblasti sociální.

  1/ Vynakládat prostředky naprosto transparentně a velice účelně, zároveň zřetelně stanovit hranici potřebnosti ve vztahu ke všem okolnostem jednotlivých případů tak, aby nebylo prostředků zneužíváno ve prospěch skupiny lidí, kteří nejsou klasickou skupinou sociálně slabých. Vést jednání o možnosti zvýšení zaměstnanosti našich obyvatel. Chceme podpořit program pro rekvalifikaci našich obyvatel.

  2/ Pokusíme se o zlepšení bytové situace našich spoluobčanů reálnými projekty, podporou individuální výstavby a dokončení potřebných inženýrských sítí, nabídneme stabilizační programy dle možností rozpočtu pro rodiny s dětmi a individuální stavebníky. S cílem stabilizovat populaci na reálné výši

280-310 obyvatel, trvale žijících v naší obci. Zlepšit práci s národnostními menšinami žijícími v obci. Posílení rozpočtu pro práci sociálního výboru.

 3/ Nadstandartní práci ve vztahu s naší populací dříve narozených, ještě více prohloubit s ohledem na specifické potřeby a vlastnosti této skupiny našich obyvatel, hlavně ukončit zdárně jednání o otevření alespoň částečného provozu ordinace praktického lékaře.

V oblasti ostatních činností.

   1/ Podpora všech podnikatelských aktivit, které se budou na území obce rozvíjet, či svou činnost zahajovat. S tím, že budou v rámci zákona a v souladu s potřebami a zájmy většiny obyvatel. Spolupráce bude oboustranná a bude plnit dostupnost co největšího počtu služeb pro občany žijící v naší obci.

  2/ Podpora místním organizacím a složkám, která umožní jejich fungování a rozvoj jejich činnosti a to do výše limitované rozpočtem a možnostmi obce.

 3/ Vymanit se ze stavu pouhé noclehárny pro megapodniky se zahraniční účastí a zabránit konzervování  stavu, že obec je jen místem na mapě pro potřeby rekreační regenerace sil.

Jednotlivé dílčí kroky k naplnění tohoto programu jsou obsahem plánu práce na volební období 2006-2010.

 

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Od 2/2021 bude mít i široká veřejnost možnost nechat se očkovat proti nemoci Covid-19. Necháte se očkovat?

ANO (57 hl.)
 
NE (15 hl.)
 
ZATÍM JSEM NEUVAŽOVAL/A (14 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 86
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz